Asztrológia

A bolygók helyzete az égen 2009. november havában


Az idei száraznak, szélmentesnek ígérkező novemberben, azaz őszutó, enyészet, mindszent és Szent András havában egymással verseng a köd és a szmog, próbára téve a közlekedők türelmét és az érkező, itt áttelelő vándormadarak érzékeit. A nálunk költő madarak már messze szálltak, csak elvétve látni egy-két késlekedőt. A hidegvizes Skorpió, az elmúlás, az új életre felkészülés, az átalakulások, a megújulások, a mélységek jegyében vagyunk. Az első három héten három szilárd jegyben, az Oroszlánban, a Skorpióban és a Vízöntőben halad három-négy bolygó és a Nap. Kedvező körülmény ez minden olyan tevékenységhez, ahol szükség van erős összpontosításra, energiáink állhatatos felhasználására, tűrőképességre.


November első hét napja a halottak emlékének idézete. A hozzájuk fűződő emlékeinket felelevenítve átérezhetjük a Skorpió mélységeit, élők és holtak láncot alkotó világát. A jegy ura, a Plútó (az alvilág, a halál és újjászületés, a sorsrendező pénz ura) a Nyilas csillagkép és a Bak jegy első-második fokán marad a hónap folyamán, szoros kvadrátot alkotva a Mérleg Szaturnusszal (1. ábra). Mindkét bolygó összefügghet a sötétséggel, a pusztítással, amennyiben feszítő energiájukat nem sikerül tudatosan hasznosítani.


A Bak Plútó az egész hónap folyamán a Mérleg Szaturnusszal, vagyis urával zár be kvadrát fényszöget, jelezve elodázhatatlan teendőinket. Ezek a teendők gazdálkodásunk ésszerűsítésére, olyan kiadások elhagyására vonatkoznak, amelyek a normál életvitelhez feleslegesek, és amelyek nem szolgálják fejlődésünket. E feladat megoldása közben lélekerősítő tapasztalatokhoz jutunk. Az égi energiák most a legínségesebb területek mozgásba hozását segítik. A hármas recepciót alkotó Skorpió Vénusz, Mérleg Szaturnusz, Bak Plútó olyan „kényszerű” intézkedések meghozatalához vezethetnek, amelyek a gyakorlat terén majd az emelkedettebb, szellemibb életvitelt segítik elő. Erre a gyakorlatban érzékelhető változásra azonban egy keveset még várni kell; addig, amíg a Plútón kívül más bolygó is a gyakorlati megoldásokat támogató föld elemű jegyekbe nem kerül.


1-jén és 2-án a Skorpió Nap és az Oroszlán Mars uralomcserés kvadrátja felerősíti azokat az energiáinkat, amelyek önmagunk megvalósítását segítik. Ugyanekkor a Mars Merkúr kvadrát hatása meggondolatlan, indulatosabb szóváltásokban mutatkozhat meg, ami a gyengeség, sebezhetőség jele.


A szívbetegeknek jó lesz tartózkodniuk a heves vitáktól. A különböző hatalmi szinteken is sor kerülhet nem mindennapi összecsapásokra. A feszültségek 2-án este érik el a legmagasabb fokot, amikor telihold idején a Skorpió Nap, az Oroszlán Mars és a Bika Hold alkotnak T-kvadrátot. Reménykedjünk, hogy halottaink emlékezete segít enyhíteni a feszültségeket, és képesek leszünk uralkodni ösztöneink felett. A Mérlegben uralomban lévő Vénusz, az empátia bolygója, amely a Szaturnuszt és közvetve a Plútót is „felügyeli”, nem képvisel olyan hatékony erőt, ami vissza tudná fogni az egymásnak feszülő törekvéseket.


3-án a Vénusz és a Neptunusz trigonjának hatására egyrészt könnyebben utat engedünk ésszerűtlen elképzeléseknek, másrészt jobban átérezhetjük a másik fél helyzetét, gondolatait, és nyitottabbá válunk az égi energiák fogadására.

 Ekkor van a magyar tudomány napja. 1825-ben ezen a napon, a pozsonyi országgyűlésen a magyar reformkor egyik vezéregyénisége, gróf Széchenyi István birtokainak egyévi jövedelmét felajánlotta a Magyar Tudós Társaság – ma Magyar Tudományos Akadémia – létrehozására. Kezdeményezését más főnemesek is jelentős összegekkel követték. Akkoriban a Plútó – mely a pénznek is szimbóluma – a Kosban, az önkéntes áldozatvállalások, az önfeláldozás jegyében tartózkodott, 1822-től 1852-ig.


4–6-án a Nap és a Merkúr együttállása a Skorpióban az egyik legjobb lehetőség ahhoz, hogy valóban magunkat adjuk úgy, ahogy Shakespeare írja: „Légy hű önmagadhoz mindenekfelett!” Tudatos énünk és tudatalattink ilyenkor összefogva, közösen vezérli viselkedésünket. Olyan döntéseket hozunk, amelyek testünk, lelkünk, szellemünk elvárásainak egyaránt megfelelnek. Ez jó, hiszen ha rendszeresen olyan döntéseket hoznánk, amelyekben ösztöneinket, mélytudatunkat figyelmen kívül hagyva csak a külvilágra figyelő tudatos énünk venne részt, attól előbb-utóbb megbetegednénk. Tudatalattink nem engedi, hogy tartósan el legyen nyomva.


8-án hajnalban a Vénusz is a Skorpióba lép. Az értelemmel szemben így már enyhe fölénybe kerül az érzékiség, a szenvedély. 8–11-én a Merkúr–Jupiter kvadrát és a Vénusz–Plútó szextil együttes hatása, majd a Nap–Jupiter kvadrát kelthet kaotikus bőség- és költekezésvágyat, de megnyilvánulhat felfokozott kapcsolatigényben és az aktuális problémák gyors rendezésére törekvésben is. A nagy igyekezetek közben nem vesszük észre, hogy sebeket kapunk, hogy nem mind arany volt, ami fénylett, hogy a sietségben valami apró, de lényeges momentum elkerülte figyelmünket.


14–17-én a Skorpió Napnak a Halak Uránusszal alkotott trigonja és a Vízöntő Neptunusszal létrejött kvadrátja kitágítja érzelmi világlátásunkat, spirituális felfedezőkészségünket. Izgalmasabbnak, rejtelmesebbnek látjuk környezetünket, mint egyébként. Mindaz, ami megragadja figyelmünket, olyan lehetőséget tartogat számunkra, amiért hálásak lehetünk, ami fejlődésünket szolgálhatja. Célszerű feljegyezni az ilyen rácsodálkozásokat, hogy még megfelelő időben feltárjuk és hasznosítsuk azok üzenetét. Akikkel találkozunk, megérzik, hogy nem közömbösek számunkra, és magunk is sokat tanulhatunk tőlük. A Nyilasba lépő Merkúr fokozza leleményességünket, kalandozó, természetjáró kedvünket. Az őszutó tartogat még kellemes meglepetéseket, például a gombák világából. Párásabb vidékeken találhatunk még késői laskagombát, kerti csiperkét, lila tölcsérpereszkét, téli fülőkét. A leleményesség mégis inkább ahhoz kell, hogy minden tekintetben alkalmazkodni tudjunk az egyre kellemetlenebb időjáráshoz, majd a közelgő télhez.


17-e Budapest ünnepnapja. 1873-ban ezen a napon vált közigazgatási egységgé Pest, Buda és Óbuda. Akkor a Bakban együtt álló Szaturnuszra és Marsra jó fényszögből áradtak sugarak a Naptól és a Jupitertől, miközben az egymással szemben álló Hold és Neptunusz, valamint a Szaturnusz és a Mars kölcsönösen aktivizálták egymást. Ez a konstelláció máig hatóan, egyszerre mutatja a város ambícióit, életerejét és azt, hogy törekvései nemritkán illuzórikusak.


18–19-én a párkapcsolatok hangulatát kavarja fel a Skorpió Vénusz és az Oroszlán Mars kvadrátja, aminek attól függően van pozitív vagy negatív következménye, hogy milyen vágyak, indulatok kerülnek felszínre. Fizikai, érzelmi aktivitásra, nézeteltérések kiéleződésére egyaránt lehet számítani. Ez utóbbi valószínűsége 19-én, az esti órákban nő meg, amikor a Hold–Plútó együttállás következtében feldúsult érzelmi energiák áramlása kis időre elakadhat a Szaturnusz kvadrátja miatt és belső feszültséget kelt.


21-e az emberiség fejődését szolgáló bölcselet, a filozófia napja. Idén ezen a napon a bolygók nagyobb hányada szellemi jegyekben, a tüzes Nyilasban, a földies Bakban, a levegős Vízöntőben és a vizes Halakban tartózkodik, vagyis a bolygók mind a négy alapelemet aktivizálják. A Nap hatodika óta a Kígyótartó csillagképben jár, és majd csak 2010-ben, Vízkereszt idején hagyja el azt. A gyógyító, beavató Kígyótartó, mitológiája szerint, segít megtapasztalni, értelmezni a világ szintjeit. Szembesít a lét azon rétegeivel is, amelyek még nem eléggé tudatosodtak bennünk, de amelyek létének érzékelése szükséges ahhoz, hogy a „teljességről” sejtésünk legyen, hogy az „egészség” felé tartsunk.


22-én, kora reggel a Nap átlépi a Skorpió–Nyilas határát, víz elemből tűz elembe kerül (2. ábra). A Nyilas, a magyarság jegye, a belső fejlődés, a bölcselet, a világnézet, a nagy szellemi kalandok, az átszellemesítés területe. Az alig hangoztatott magyar közoktatás napja van ezen a napon. Amikor a Nap, az „én” és a Merkúr, a közlekedés, a kommunikáció is ebben a tüzes, lelkes jegyben vannak, szívesebben, alkotó módon beszélgetünk egymással, gyarapítjuk egymás tudását. A Hold is jegyet vált, a levegős Vízöntőbe ér. Vasárnap különösen érzékenyek, fogékonyak leszünk új ismeretek, művészetek, tudományok, kultúra iránt. A szellemi irányultság folytatódik a munkanapokon is. A nagy feladat ilyenkor a fantázia, a gondolatok és a tettek, a gyakorlat összehangolása, az, hogy ott legyen a figyelmünk, ahol lennie kell; ne fröcscsenjen ruhánkra a leves, ne felejtsük a kulcsot a zárban stb. Munkahelyi újítási javaslatok átgondolásához, ezek írásos és szóbeli felvetésének, fogadtatásának előkészítéséhez kedvezőek most a körülmények. A jól átgondolt elképzelések bemutatásának ideális időpontja 27-e, a vénuszi péntek, amikor a Nap, a Merkúr, a Vénusz, a Mars és délelőtt még a Hold is önbizalmat, optimizmust serkentő légkört teremtenek.

 


29-én, advent, az Úr eljövetelének első vasárnapján belső „igazságaink” felülvizsgálatának, küldetésünk átgondolásának ideje jött el. A Nyilas Merkúr, a gondolkodás és a Vízöntő Jupiter, az igazság, valamint a Szaturnusz és a Plútó, a Merkúr és az Uránusz aktivizáló kölcsönhatása egyaránt kedvező feltételeket jelez a lényegi, koncentrált szellemi erőfeszítéshez.

Gázmár László
XV. évfolyam 11. szám

Címkék: asztrológia, bolygók

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.