Asztrológia

A Holló (szeptember 22. - október 22.)

Jellemrajzok és totemek az indián életkerékben 10 . rész


 

 

A mi nyugati civilizációnk egyre több tagjában realizálódik a jelenlegi Vízöntő kor egyik óriási felfedezése, amely szerint alapvető változásra van szükség az ember és természeti környezete viszonyában. A természeti népek - így az észak-amerikai indiánok is - egész történetükben azt vallották, hogy a természet legyőzésére tett hiábavaló és otromba erőfeszítések helyett arra kell törekednünk, hogy azt meg ismerve a legnagyobb harmóniában próbáljunk együtt élni vele.

 

Ennek az alapvetően fontos felfedezésnek a jegyében született egykor az ember és az őt körülvevő élettér kapcsolatát megjeleníteni képes „életkerék”. Ennek az alakzatnak 12 beosztása van, amelyek a „föld szövedékének” 12 megvilágítását adják, s ezek által jellemzik az egyes ciklusokhoz tartozó emberek, állatok, növények, ásványok főbb vonásait, s utalnak azok összefüggéseire, egymásra utaltságára.

 

A közös rezgések rendszerében egy meghatározott időszak szülötteinek tulajdonságait az életkerék útmutatása szerint a következő tényezők határozzák meg: a születés dátuma, a Föld irányító ereje, a Nap befolyása, a hozzárendelt égtáj és szélirány, a megfelelő elem, az „eredendő klán” és a totemek.

 

 

A Föld befolyása

Az indiánok „levélhullás időszaka” az első őszi periódus, amely a Nyugat szellemének irányítása alatt áll. A természet lassuló ritmusa ilyenkor a konszolidáció felé mutat, s elkezdi a belső struktúrák megerősítését, azaz az erőgyűjtést a téli álomhoz. Ennek az időszaknak a jellemzője a befelé fordulás, a belső vizsgálódás. A jel szülötteinek erős az indíttatása, hogy belső forrásaikat kihasználják, és magukban keressék problémáik, életfeladataik megoldási lehetőségeit.

 

 

A Nap befolyása

Az a nap, amellyel a Hulló Levelek - nálunk a Mérlegperiódusa kezdődik, a napéjegyenlőség napja. Ez jelzi, hogy a természet alacsonyabb sebességi fokozatba kapcsol. A Nap energiája csökken, vagyis el kell kezdeni a felkészülést az összébbhúzódásra, szellemi szinten a „belső érlelésre”. Egykor ez az időszak a szemlélődés periódusa volt, amikor az emberek hálát adtak a természetnek az aratás kincseiért, és a közelgő sivár külső körülményekre gondolva éltető „belső, szellemi-lelki” táplálékaik felhasználásához kezdtek.

 

 

Az uralkodó természeti elemek: a délnyugat és a nyugati szél

A nagy erővel feltámadó nyugati szelek az ember szintjén az érettséget erősítik, mivel szigorúan tartják irányukat, mint a középkorú ember. A nyugati szél segít minket abban, hogy tisztábban lássunk: hova, miként, miért? Ezzel a megvilágosodással biztonságot, komfortérzést közvetít, segít a belső vizsgálódásunkban és az élethelyzetek konszolidálódásában. A nyugat energiája erősíti meg a helyes elhatározásokat és segít megtalálni belső erőinket, valamint felfedezni gyengeségeinket. Bátorságot ad ahhoz, hogy felfedezhessünk más területeket is, megméressük magunkat ismeretlen területeken is.

 

 

Az általános totem: a grizzly

A Nyugat és a három őszi időszak általános totemállata az indiánoknál a világ legnagyobb termetű medvefajtája, a feketebundájú grizzly. Az általános totem az indiánok hite szerint meghatározza az általa uralt hónapokban a sikert, a vadászszerencsét és erőt ad a jegy szülötteinek. A grizzlymedve - társaihoz hasonlóan – az őszi időszakot gyűjtögetéssel és a téli álomra való felkészüléssel tölti.

 

 

A grizzlyt az indiánok nagyon magába forduló teremtésnek vélték, amely mindig alaposan meggondolja, mit is cselekszik. Olyan lénynek tekintették, amelyik nem csak saját vágyait ismeri, hanem nagy megértést tanúsít mások iránt is. Totemként az idealizmus nagyvonalúságát, a belső vizsgálódások bölcsességét és a szellem erejét tulajdonították neki.

 

 

Az „elemi klán”: a Pillangók”

A "Hulló Levelek” időszakának szülöttei a levegő elem és a vele szoros kapcsolatban lévő Pillangó-klán befolyása alatt állnak. Ez magyarázza, miért oly aktívak és miért sikerül oly gyakran változtatni az élet egyes dolgaihoz való hozzáállásukban. Ők inkább megtermékenyítenek új gondolatokkal, eszmékkel, cselekedetekkel, s a befejezést szívesen testálják másokra. Tehetséges szervezők, újítók, általában olyan emberek, akik szeretik, ha sok mindenkivel kapcsolatban vannak.

 

 

 

A születési totem: a Holló

Ennek a világon sokfelé előforduló varjúféle madárnak csaknem száz fajtája van. Mindegyik arról nevezetes, hogy könnyen alkalmazkodik akármilyen környezeti viszonyhoz, lakhelyhez.

 

Nagy tisztogatók, többek között e tulajdonságuk miatt becsülték őket nagyon az indiánok és. Általában párosan, vagy még inkább csapatosan kutatnak élelem után, s fészkeiket is közösen építik.

 

Bár a földművelők általában károsnak tartják a hollót, az indiánok tisztelték a természet egyensúlyában játszott szerepéért, sőt „oktató madárnak” tartották, amiért oly könnyen közlekedett égen és földön, valamint az emberéhez hasonló „törzsi életmódja” okán.

 

Totemjükhöz hasonlóan a Hollók nem érzik jól magukat egyedül, mindig keresik a társaságot, és annál biztosabban érzik magukat, minél nagyobb számú közösséghez tartoznak. Ugyanígy szívesebben dolgoznak kollektívában, mint egyéni vállalkozóként. A csoport, amelyben tevékenykednek, számíthat lojalitásukra, diszkréciójukra és támogatásukra, ha valamilyen baj, támadás érné őket. Mindamellett óvatosak és gyanakvó természetűek, és nagy veszély esetén igyekeznek kimaradni a zűrből.

 

A hollót - mint a titkos ügyek oltalmazóját - sok kultúrában összekapcsolták a mágiával. A jegy szülötteinek kétségtelenül van érzéke a felsőbb érzékelésekre, aminek segítségével vágyaikat segíthetnek realitássá alakítani.

 

A holló széles szárnyaival kiváló egyensúlyozó a levegőben, és a széláramlatok közepette is kiválóan megtalálja a „neutrális pontot”, vagyis az egyensúlyt. A jegy szülöttei is szeretik az egyensúlyt, de erősen és hosszasan mérlegelik a következmények előnyeit és hátrányait, nem vágnak bele hirtelen változásokba, új ügyekbe, így sokszor tűnnek határozatlannak.

 

Amikor azonban elhatározták magukat, akkor meggyőződéssel, hittel dolgoznak a megvalósításon.

 

 

A növényi totem: a borostyán

Ez az augusztustól novemberig virágzó, bogyóival télen a madarakat tápláló kúszónövény csak nagy óvatossággal használható orvosi célokra, mivel meglehetősen mérgező. Forrázatát bőrbetegségek, hajkorpásodás kezelésére használták. Belsőleg enyhe görcsoldó, köptető, nyákoldó hatása is van.

 

 

Az indiánok a borostyánt az újjászületés, a megújulás növényi szimbólumának tekintették. A tartósság, a kitartás és az életesszencia szimbólumává avatták, hiszen a leghidegebb télen is zölden tartja leveleit és gyökereivel mindenütt erőteljesen képes megkapaszkodni.

 

Ez a növény különösen jelentős útmutatást kínál a Hollóknak. Azt üzeni, hogy főként az ellenségeskedések és a felfordulások időszakában maradjon kitartó és szívósan ragaszkodjon békítő elveihez. A borostyánt az indiánok olyan összekötőnek vélték a halál és az újjászületés között, amely a látszólagos végből teremti meg az új lehetőségeket, az új életet.

 

 

Az ásványi totem: az azurit

Ez az opálosan kék színű ásvány kémiai összetételét tekintve rézkarbonát. Színe és lágy, békés vibrációja miatt a meditációt optimálisan segítő kőnek tartották.

 

 

Ásványi totemükhöz hasonlóan, a Hollók is olyan gyengédséggel rendelkeznek, amellyel a veszélyes, kritikus szituációkban mindig találnak megfelelő megoldást. Ezt a követ nyomatékosan ajánlották a Hollóknak, hogy magukon viseljék, mivel ez segítette elő, hogy közvetlenebb kapcsolatot teremtsenek a Föld energiáival és jobban megismerhessék önmagukat. Elsősorban a jobb kézen viselve erősíti az öntudatot és elősegíti a tisztán látást a környező világ eseményeinek megítélésekor.

 

 

A polaritástotem, a Sólyom (március 19.- április 21.)

A Hollók könnyen térnek egyik helyről, témáról a másikra, és keveset gondolnak a biztonságra, amelyet a megszerzett anyagi javak jelenthetnek. A fő gond az, hogy sokszor figyelmen kívül hagyják a logikát, és kétértelműségük akkor teheti őket ingadozóvá, tétovázóvá, amikor a tényleg fontos kérdésekben kellene dönteniük.

 

 

Ahhoz, hogy hosszú távra helyes döntéseket hozzanak, s ennek megfelelően saját lelki egyensúlyukat is megtalálják, szükségük lehet a Sólyom éles látására, rettenthetetlenségére és dinamizmusára. Ez már csak azért is fontos, mert ha a Holló végül jó irányban képes felhasználni energiáit, nagyon értékes emberré válik, olyanná, aki boldog, ha megoszthatja kincseit az arra érdemesekkel.

 

 

A „Holló-fióka”

A Holló gyermekkorban általában általános csodálatnak örvend, nyugodtabb, mint az átlag, nem követelődző és rendesen viselkedik. Szereti, ha nem állítják komolyabb választási lehetőségek elé, akár étkekről, ruháról vagy játékszerről legyen szó. Mivel már ilyenkor kiviláglik, hogy a gyors döntés nem kenyere, sokat kell neki segíteni a helyes választásban.

 

A hezitálás felnőtt korban is sok kellemetlenséget okozhat majd, s néha olyan makacsságba mehet át, ami mögött tulajdonképpen óvatosság rejlik. Általánosságban a Holló-gyermek intelligens és természetes kíváncsisággal rendelkezik, de fél, hogy téved, ezért sok magyarázatra van szüksége.

 

 

A felnőtt Holló

Alkalmazkodó, mozgékony, csevegni szerető, az újdonságokat kedvelő típus a Holló. Közben azonban jól megválogatja mozgásirányát. Amennyiben úgy véli, jó irányba mozdul el, onnan igen bajos aztán eltéríteni.

 

Általában kellemes, jó természetű emberek, akik megérzik a hely és a társaság valódi atmoszféráját. Amennyiben ez nem felel meg nekik, mogorvák és ingerlékenyek lesznek.

 

A Hollók sokszor bemutatják kettős arculatukat: egyszer joviálisak, szórakoztatóak és társasági lények, másszor csökönyösek, mindenben vitatkozók, kötözködők. Egyszer minden energiájukat a munkájukba ölik, de máskor semmi nem akadályozhatja meg őket, hogy általuk kijelölt pihenőidejüket megtartsák. Ilyenkor a környezetük lustának vagy letargikusnak tarthatja őket. E tulajdonságuk miatt mindig megértően hagyni kell, hogy „feltölthessék elemeiket”, mert utána a szokott lelkesedéssel vetik magukat a munkába.

 

 

A Hollók nagyon utálják a rendetlenséget és a zűrzavart maguk körül: a rendet és a hatékonyságot keresik mindenütt.

 

„Jó gyerekként” kiválóan integrálódnak minden munkacsapatba, és nagyon nem szeretnek egymagukban dolgozni. Oda vannak azért, hogy megoszthatják örömeiket, gondjaikat valakivel. Nem szeretik a vitákat és a heves érzelemkitöréseket, mert a vágyuk mindig a harmónia irányába hajtja őket.

 

A Holló romantikus típus, így aztán annyira szerelmes lehet a szerelembe magába, hogy nem habozik együtt élni valakivel, mielőtt igazán megismerte volna. Ennek persze az a következménye, hogy többször megbánja az érzelmi rohamot. Ez a tulajdonságuk aztán a külvilág szemében csapodár, felületes flörtölő színben tüntetheti fel őket.

 

A Holló nő érzelmes és csábító, nőiességével rajként vonzza a férfiakat, de a gyakorlatban aztán csak ritkán engedi meg magának, hogy az érzések irányítsák tetteit.

 

A szexualitás is nagyon fontos a Hollóknak, de sokkal inkább a hódítást és az aktust megelőző játékokat élvezik, mint az aktust magát. Mindamellett gyengéd szeretők és gyakorta fordulnak elő soraikban kifejezetten „szexuálbulimiások”.

 

Az élet általában azért állítja nehéz feladat elé a Hollókat, mert olyan szituációkba kerülnek, ahol erősen függenek másoktól. Ez azonban az ő kijelölt életútjuk: megtanítja őket a konszenzusra, a helyes, igazságos döntések meghozatalára, általában arra, hogy felelősen döntsenek saját életükről. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a Holló főszerepe az életben az egyesítés, a megkapott harmónia továbbadása, a kellemes együttműködés megvalósítása.

 

 

A Holló egészsége

A káros szenvedélyek nagy vonzóerőt és ezáltal veszélyt jelentenek a Holló számára. A nemes szervek közül a vesék a legveszélyeztetettebbek, így az alkohollal csínján kell bánnia. Emellett az izmok megbetegedéseire, sérüléseire hajlamosak, különösen az ágyéktájon, de gyenge a rekeszizmuk is. Ezért nagyon fontosak számukra a légzőgyakorlatok és olyan sporttevékenység, amely a deréktáj és az ágyéktáj izomzatát erősíti.

 

 

Hogyan bánjunk a Hollókkal?

Ne vegyük a Holló barátságos viselkedését érzelmi töltésű közeledésnek.

 

Ha tárgyalunk velük, ne térjünk el folyton a tárgytól, bármilyen nagyok is a kísértéseink. A Hollók azt szeretik, ha a dolgokat világosan, tisztán, logikusan magyarázzák meg nekik.

 

Csaknem ugyanúgy utálják a fáradhatatlan csevegőket, mint az agresszív, a hasba lyukat beszélő árusokat.

 

A Holló társaságában ne használjunk durva kifejezéseket, ne káromkodjunk, mert a Holló allergiás a vulgáris beszédre, viselkedésre. Mivel azonban jó diplomáciai érzékük is van, megrökönyödésüket, ellenszenvüket nem biztos, hogy tudatják, de meg fogják ejteni a módját, hogy az effajta társaságot később elkerüljék.

Dr. Simoncsics Péter
XI. évfolyam 9. szám

Címkék: holló, jellemrajz, totem

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.