Asztrológia

A Lazac (július 22. – augusztus 21.)

Jellemrajzok és totemek az indián életkerékben 8. rész


 

 

Az észak-amerikai indiánok élete mindig gyengéd, szoros kapcsolatban volt a környező világgal és gondolkodásmódjuk is igazi, mai értelemben vett holisztikus, a világot a maga teljes egységében vizsgáló volt. Ennek a mentalitásnak a leképezése az úgynevezett életkerék. Ez az alakzat a világidő és az azokhoz kötődő jelenségek, emberi tulajdonságok mindegyikét hivatott ábrázolni. A történések, a tulajdonságok, jellemvonások, az élőlények és az ásványok 12 csoportban hatnak egymásra, de az örök körforgásban természetesen a többi csoport tevékenységét is befolyásolják.

 

Az életkerék segítséget nyújt ismerőjének abban, hogy mélyebben megismerhesse a világmindenség összefüggéseit ugyanúgy, mint saját magát, s persze embertársait is. Legfontosabb feladata talán mégis az, hogy segítsen eligazodni az univerzummal, a természettel, a többi élőlénnyel való kapcsolatrendszerben, s a lehetőleg teljesebb mértékben tegye mindenkinek ellenőrizhetővé a saját életét.

 

Az életkereket kövekből bárhol ki lehet rakni, jelezvén ezzel, hogy a természet törvényei időtől, helytől függetlenül mindenütt ugyanazok, s mindenkire, mindenre hatást gyakorolnak.

 

Tudnunk kell, hogy minden időszakot - így a Lazac periódusát is, amely a mi horoszkópunkban az Oroszlán idejének felel meg - a makro- és mikrouniverzum számos eleme tartja befolyása alatt. Ilyenek a Nap tevékenységéből adódó energiák, a Föld behatásai, a meghatározó égtáj, az irányadó széljárás, az általános totem, a születési totemállat, a növényi és az ásványi totem, a „polaritástotem" és az ún. „elemi klán".

 

A három nyári periódusnak közös, ún. általános totemállata van, ez a parányi Egér. Ő határozza meg ezen időszak szülötteinek a kreatív erőt, a sikert, a vadászszerencsét. Kicsit nevetségesnek tűnhet, hogy ilyen merész, agresszív és domináns jellemnek, mint a Lazac, ilyen parányi állatka befolyásolhatja a cselekedeteit. Az Egeret azonban korántsem szabad alábecsülnünk, mivel különleges érzéke van az intimitásokhoz, a finom megértésekhez. A nyári szezon nagy állattotemei számára az Egér az emóciók, érzelmek nagy megérzője és megértője, aki a bizalmat és az ártatlanságot sugallja az indiánok hite szerint. Az Érlelés Időszakának uralkodó vonása ugyanis az érzelmekben és a megérzésekben való megbízás szükségessége, amely nagy segítséget nyújt a személyiség beéréséhez.

 

 

A Nap befolyása

Mivel ebben az időszakban a Nap ereje teljében érleli a gyümölcsöket, a jegy szülöttei is rendkívül energikusak és kreatívak. Személyiségük extrovertált, természetüket „napsugarasnak" nevezhetnénk. A napenergia befolyása leginkább önszeretetükben nyilvánul meg, és ugyanúgy, mint a Nap, szeretik, ha tisztelik, becsülik, nagyra tartják őket.

 

 

A Föld befolyása

Az Érlelés Időszakában a természet a bőven ontott napsugárzás hatására megnyílik és megérleli gyümölcseit. Ezek a tulajdonságok - mármint a nyitottság és melegség - meglehetősen karakterisztikusak a jegy szülötteiben. Ennek a periódusnak a közepe táján, nevezetesen augusztus elsején Észak-Európa népei a tűz ünnepét ülték meg, amit Lammasznak neveztek (a kelták Lughna sadhnak). Angliában néhány helyen ez a nap „az első gyümölcs napja"-ként szerepelt. Ez vidám, örömteli ünnepségeket jelentett, amelyek során azonban már az első kalász levágásával jelezték, hogy nem feltétlenül kell hinnünk a bőség látszatának, a fizikai világban semmi sem állandó. Ezért is az elgondolkodás periódusa volt a nyár közepi. Ilyenkor kell átgondolnunk azt, amit jelenleg észlelünk, és amit ebből a jövőben ki szeretnénk alakítani.

 

 

A befolyásoló irány a dél s a déli szél

A meleg déli szél energiaözönnel látja el a jegy szülötteit. Ők olyan kegyetlenül nehéz feladatokat is elvállalnak, amit a legtöbben visszautasítanak, mert szeretik a felelősség terhét, szeretik az akció végrehajtásának izgató élményét. Ez az energia ösztözi őket a vezető szerepre, arra, hogy személyiségüket energikus, bátor, merész tettekben bontakoztassák ki. Az Érlelés Időszakában születettek számára fontos, hogy bízzanak érzelmeikben és megérzéseikben, mert ezek átsegítik őket a folyamat nehéz szakaszain. Az érzelmek, emóciók egyébként is a periódus meghatározó elemeinek egyikével, a vízzel kapcsolatosak. A víz ugyanis „a nagy átalakító", amely feloldja vagy felhígítja az anyagokat, teljesen megváltoztatva tulajdonságaikat. A jegy szülöttei is lassan, de biztosan törnek az óhajtott változások, változtatások irányába, de emellett meg is őrzik mindazt a jót, amit tapasztalataik útján szereztek. A víznek is szüksége van ugyanis biztos partszakaszokra, s a biztonságot a Lazac a családban szereti leginkább megtalálni.

 

Az időszak másik meghatározó eleme a tűz, s a kettő egyesülése gőzerőt kölcsönöz a jegy szülöttének, akik ennek eredményeként túláradó energiával, lelkesedéssel vetik bele magukat a környezetet is aktivizáló tevékenységükbe.

 

 

Az elemi klán: a karvaly

Az Érlelés Időszakának szülöttei annak a karvalynak a klánjához tartoznak, amelynek belső tüze olyan embereket farag a Lazacokból, akik a közösség felé fordulnak, társaságkedvelők, energikusak és állandóan akciókészek. Ezzel azonban azt kockáztatják, hogy túláradó lelkesedésük tüzében hamar kiégnek, ráadásul nem cselekszenek a megfelelő óvatossággal. A belső sugárzást és a heves, lobbanékony természetet a klán tagjainak összhangba kell tudni hozniuk a Nap különböző fázisaival, vagyis meg kell érteniük a saját hevességükből adódó veszélyeket, jobban alkalmazkodni a körülményekhez, csitítani és uralni a célra serkentő lángot.

 

 

A születési totem: a Lazac

Nem csak az indiánok csodálták tulajdonságaiért ezt a nagyon értékes halfajtát, hanem Nagy-Britanniában és az észak-európai népeknél is a halak királyaként emlegették. Ez az egy méter húsz centire is megnövő hal hősies erőfeszítéseket tesz fennmaradása érdekében. A tengerekből, óceánokból több száz vagy ezer kilométert úszva a folyókba megy ívás idején, s akár három méteres vízesésen is fel tud ugrani eközben. A legendák és az indián hagyomány ezért tartja róla, hogy az ösztönök és az előrelátás vizében úszva ő testesíti meg a bölcsességet és a jellemerősséget is.

 

Az időszak szülötteinek állati totemjükhöz hasonlóan kell vezetniük életüket. Meg kell tanulniuk „simán átkelni" az élet nehézségein, súrlódások és fölösleges „kavarás" nélkül. Meg kell tanulniuk, hogyan legyenek a „víz mesterei", azaz miként uralkodhatnak érzelmeiken, heves emócióikon.

 

(Meg kell jegyeznünk, hogy egyes indián törzseknél a tok képviseli a nyár közepi időszakot, az a halfajta, amely a hosszú élet jelképeként megtanította a periódus szülötteinek, miként kell szépen megöregedni.)

 

 

A növényi totem: a málnabokor

A másfél méterre is megnövő, tüskés szárú bokros növény júliusban termi értékes gyümölcseit. Sokoldalú jótékony hatása közül kiemelhető vértisztító, enyhén széklethajtó, vizelethajtó hatása, magas vitamintartalma.

 

A málnabokor gyökere összehúzó és antibiotikumszerű anyagokat tartalmaz.

 

A levelekből készült forrázat csökkenti a hányingert, különösen a kismamák esetében, de enyhíti a menstruációs fájdalmakat is. Emellett enyhíti a nyálkahártyák gyulladásos jelenségeit és jótékonyan hat a vércukorszintre is.

 

 

Hasonlóan növényi totemükhöz, a Lazacok sem teljesen azok, aminek általában látják őket. A málna gyümölcse ugyanis messzebbről nézve egy bogyónak tűnik, holott több pici, maggal bélelt részecskéből áll össze. A Lazac is a felületes szemlélő számára kemény, érzéketlen embernek tűnhet, holott a szíve meleg. Másfelől látszhatnak elbűvölően gyengédnek, megértőnek, miközben valójában ingerlékenyek és törtetőek.

 

Növényi totemükhöz hasonlóan a Lazacok sokban segíthetnek környezetüknek a problémák megoldásában.

 

 

Az ásványi totem: a kornalin vagy gránát

Ez az ásvány a kvarc egy változata, vörös, narancs- vagy barnásvörös színű, és a sziklák üregeiben található. Jelentése „a hús színe". Az indiánok számára ez volt az integritás, az egyesítés szimbóluma, vagyis a családi, vérbeli kötelékek segítője. Olyan finom vibrációval rendelkezik, ami képes elcsitítani a családi viszályokat.

 

 

Emellett benne látták a Föld erejének és szépségének megtestesítőjét is. Ösztönzőerőt ad a cselekvésre, elősegíti a lélek megelégedettségét. Mivel a Lazacok szeretnek uralkodni, illetve vitákat kavarni, ennek a kőnek a viselése különösen ajánlott számukra. Az indiánok komoly sebgyógyító hatást tulajdonítottak a kornalinnak, a seb fölött mozgatva. Minden más szerv megbetegedése esetén a sérült funkciójú szerv fölött köröztek vele, siettetve ily módon a gyógyulási folyamatot.

 

 

A polaritástotem: a Vidra

A Lazac mérhetetlen tenniakarása és heves temperamentuma sok szemlélő számára félreérthető lehet, és a negatív visszajelzés sértheti a Lazac érzékenységét. Hevességük mérséklését, a későbbi nagy tettekhez való igaz ellazulást, az agresszivitásnak a kedvességgel való váltását remekül megtanulhatják a nemes és kedves Vidráktól. Az igazi sikert ugyanis a húzni-megengedni taktikája hozza meg, és az, hogy adás nélkül a kapást se nagyon várjuk.

 

 

A gyermek Lazac

Kisgyermekként az jellemzi, hogy minél jobban babusgatják, körülrajongják, annál boldogabb. Minél többen sürgölődnek bölcsője, kiságya körül, annál jobban ujjong. Vidámsága azonban általában csak addig tart, amíg megkapja, amire vágyott, így rendkívül nagy a veszélye annak, hogy elkényeztetik és diktatórikus személyiséggé fejlődik. Nagyon fontos, hogy adjunk neki leckéket a mások iránti tiszteletből, s precíz útmutatásokat kapjon önfegyelemből, önmérsékletből. Inkább előbb, mint utóbb tanulja meg, hogy nem ő az egyetlen gyermek a világon!

 

A Lazac gyerek egyébként gyorsan tanul, de hajlamos a lezserségre, lustaságra, így gyakran szorul bátorításra. Fel kell ébreszteni benne a versengés meglévő ösztönét, hogy bebizonyítsa: ő jobb, mint a többiek!

 

 

A felnőtt Lazac

Az Érlelés Időszakának szülöttei szeretik mindenki tudtára adni, hogy képesek irányítani nem csak a dolgok menetét, hanem mások sorsát is. Ezt az arrogancia felé hajló viselkedést azonban olyan kedvességgel képesek előadni, hogy környezetük hajlik az irányítás elfogadására.

 

Látásmódjuk az egyetlen, amit el akarnak fogadtatni, bár rendkívüli képességük van arra, hogy ha kellemetlen szituációba kerülnek, radikálisan megváltoztassák véleményüket. Később viszont ezt olyan energiával, elszántsággal védik, mintha soha nem is gondolták volna ellenkezőképpen. Szomjazzák a személyes dicsőséget. Van bennük egy másik én is. Érzelmileg melegszívűek, de sérülékenyek, könnyen megsértődnek, sőt lelkileg megsérülnek, ha valaki nem veszi őket figyelembe, esetleg megvonja tőlük bizalmát, szeretetét.

 

Jóllehet nagyon racionális lények, narcisztikus lényük nehezen engedi meg, hogy a dolgokat megfelelően mérlegeljék, így hízelgések és becsapások áldozataivá válhatnak.

 

A férfi Lazac mások problémáit lényegesen jobban képes megoldani, mint a sajátjait. Optimista alaptermészetű, de ha ellenségeskedéssel találkozik, szerelmi csalódás éri, vagy úgy érzi, közeli hozzátartozója, barátja elárulta, nehezen tud megszabadulni sötét gondolataitól.

 

A nő Lazac rendkívüli gondossággal válogatja meg ruhatárát, nagyon ad a megjelenésére. Hűséges barátnő, de nagyon szeret másokat megítélni, sokszor helytelenül. A külcsíntől és a hízelgő szavaktól könnyen tévútra tér, ahelyett, hogy felfedezné másokban is a pozitív emberi értékeket. A Lazacok általában hiúak, sőt önteltek, tiszteletlenek, de képesek nagyvonalúságra, nagylelkűségre is. Főleg pedig eredendő képességük mások lelkesítése, kreativitásuk felébresztése.

 

Szeretik magukat csillogó, élénk színű tárgyakkal körülvenni, amellyel állandó mozgásban tartja érzékeiket.

 

 

A Lazac nagyon szeret gondoskodni a családjáról. De csak ő maga! Így például soha nem választ párjaként karrierista típust, mert úgy véli, az élettárs érje be azzal, hogy magáénak vallja a Lazac karrierjét!

 

A felfokozott aktivitás sokszor vezethet idegkimerültséghez. Az időszakot befolyásoló „tűz elem" azonban segíthet a Lazacnak, hogy gyorsan visszanyerje egyensúlyát, energiáját. A „segítő tűz" napfürdőzés, szolárium, szauna, vagy egy tábortűz, kandallótűz, akár csak egy mécses szemlélése is.

 

A Lazac szülőként általában szerető és büszke, szívesen áldozza szabad idejét a gyermekek nevelésére. Főként azonban az apák túlságosan a képükre akarják formálni a csemetéiket, s erőszakos lelkesedésük azt a veszélyt hordozza magában, hogy elfojtják gyerekük egyéniségét. Amennyiben ezt a késztetésüket uralni képesek, nagy öröm és megelégedettség fog uralkodni a Lazac családjában.

 

 

A Lazac egészsége

A Megérlelés embere rendkívül jó fizikai adottságokkal rendelkezik, s ennek következtében ritkán betegszik meg, vagy ha igen, akkor az átlagnál gyorsabban kilábal belőle.

 

Leginkább mérhetetlen aktivitásuk okozza a problémákat, mert nem hajlandók elfogadni, hogy az ő teljesítőképességüknek is vannak határai. Ezért, valamint érzelmi sérülékenységük - elsősorban a kudarctól való fokozott félelem - miatt eshetnek a stressz áldozatává. Ennek következménye általában magas vérnyomás vagy egyéb keringési zavar.

 

A gyors előrehaladásra való késztetés ezenkívül több fajta sérülést eredményezhet. Elsősorban a hát, valamint a lábszárak és a bokák veszélyeztettek, ami az átlagosnál gyakoribb törésekben mutatkozik meg.

 

 

Miként viselkedjünk a Lazacokkal?

Törjünk náluk egyenesen a célra, mert a Lazacok nem szeretik a mellébeszélést, a handabandázást. Türelmesen végig kell hallgatni őket, mert nekik mindig ez a legfontosabb. Hamar dühbe gurulnak vagy idegessé válnak, ha félbeszakítják őket. Tehetünk elismerő megjegyzéseket, de ne hízelegjünk nekik. Finoman éreztetni kell velük azt, amit egyébként is a Lazacnak meg kell tanulnia, hogy a tervek realizálásához a meggyőzött partnert nem kihasználni kell, hanem jó szándékkal felhasználni.

 

Legyünk velük meggyőzően őszinték, mert ha az ellenkezőjét észreveszik, gyorsan elveszítjük náluk a respektünket, és gyorsan mást fognak keresni ambiciózus céljaik megvalósításához.

Dr. Simoncsics Péter
XI. évfolyam 7. szám

Címkék: kalendárium

Aktuális lapszámunk:
2020. október

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.