Asztrológia

A Szarvas (május 21. - június 20.)

Jellemrajzok és totemek az indián életkerékben 6. rész


 

Az észak-amerikai indiánok életkereke a világidő és az azokhoz kötődő jelenségek, emberi tulajdonságok mindegyikét hivatott ábrázolni. A történések, tulajdonságok, élőlények, ásványok 12 csoportban hatnak egymásra, de természetesen az örök körforgásban egymással is kapcsolatba kerülnek.

 

Az életkerék segítséget nyújt ismerőjének abban, hogy mélyebben megismerhesse a világmindenség összefüggéseit, ugyanúgy, mint saját magát, s persze embertársait is. Legfontosabb feladata talán mégis az, hogy segítsen eligazodni az univerzummal, a természettel, a többi élőlénnyel való kapcsolatrendszerben, s a lehető legteljesebb mértékben ellenőrizhetővé tegye mindenkinek a saját életét. Az életkereket kövekből bárhol ki lehet rakni, jelezvén ezzel, hogy a természet törvényei időtől, helytől, tértől függetlenül mindenütt ugyanazok, s mindenkire, mindenre hatást gyakorolnak.

 

Tudnunk kell, hogy minden időszakot - így a Szarvas periódusát is, amely a mi horoszkópunkban az Ikrek jegyének felel meg - a makro- és mikrouniverzum számos eleme tartja befolyása alatt. Ilyenek a Nap tevékenységéből adódó energiák, a Föld behatásai, a meghatározó égtáj, az irányadó széljárás, az általános totem, a születési totemállat, a növényi és az ásványi totem, a „polaritástotem” és az ún. „elemi klán”.

 

A három tavaszi periódusnak közös, úgynevezett általános totemállata van, ez a Sas. Ő határozza meg az illető időszak szülötteinek a kreatív erőt, a sikert, a vadászszerencsét. A Sas a Kelet erejével kapcsolódik össze a legtöbb indián szimbólumrendszerben, s ez az az erő, amely a spirituális kapcsolatokra tesz képessé. Egyébként a Sas - csakúgy, mint a mi kultúrkörünkben - az átható, éles látás hordozója, vagyis ennek a totemnek a szárnyai alatt születettek „messze látnak”. Ez a Virágzás időszakában születettek esetében is nagyon fontos és jellemző karakterjegy. A Kelet erejével megáldottak nagy jelentőséget tulajdonítanak annak, nehogy elsiessék döntéseiket, cselekedeteiket, még akkor sem, ha a gyorsan megszerezhető haszon nyilvánvalónak látszik! A Sas védnöksége alatt születettek gondolkodás módjában meghatározó jellegű, hogy előre érzik, látják a következményeket, és minden igyekezetük arra irányul, hogy hosszútávra tervezzenek.

 

A Nap befolyása

Ebben az időszakban a leghosszabbak a napszakok, és a napenergia a nyári napforduló idejére éri el éves maximumát. A Szarvas ennek az energiának köszönhetően nagy fokú kreativitást, gyors reakció készséget mutat, s megtalálja a módját, hogy a figyelmet magára irányítsa. Több területen is felmutat tehetséget, de hajlamos a sértődöttségre, a morózus hangulatra, amely olyankor úgy rá tud telepedni környezetünkre, mint a fojtogató nyári párás hőség. Általában kedvesek és szeretetreméltó a természetük, de ha rossz hangulatba kerülnek, jobb elkerülni őket, mert idegtépően tudnak viselkedni.

 

 

A Föld befolyása: a Virágzás időszaka

A tavasz utolsó ciklusában kezdenek valódi formát ölteni a korábban lehullott magokból kisarjadt növények. Ez hasonlatos a fiatalság időszakához, amikor az ifjú ember érett felnőtté válik, s magába szív hatalmas mennyiségű ismeretanyagot. A világ igazi megismerésében azonban a fiatalság szertelensége, a „bolondságok” erősen gátolják. Mindenesetre a szélesebb látókör kialakításával a Virágzás szülöttei képesek a gyorsabb tudatra ébredésre és személyes feladataik felismerésére. A szélesebb kitekintésre való képességük fejlesztése érdekében szüntelen alkalmakat kell teremteniük saját maguknak, hogy a szokványos fizikai észleléseken kívüli világot is minél teljesebben megismerjék. Erre minden esélyük meg is van, mivel az évnek ez az időszaka a kreativitás, az aktivitás maximumát nyújtja. Mindehhez nagy segítséget ad az időszak szülötteinek az uralkodó szél, a keleti és az uralkodó égtáj, a délkeleti. Ezek az energiák hozzák az elszántságot, a vakmerőséget az ismeretlen megtapasztalására. Ezáltal a Szarvasok olyan vállalkozásokba is belefognak, amelyek ugyan biztosan teljesen új világokat nyitnak meg előttük, de sok előre nem látott veszélynek is kitehetik őket. Nyitottságuk mellett tehát előrelátásukat is fejleszteniük kell, mert a változásokra, az egyik szituációból a másikba való gyakori átmenetre, illetve az ezekből adódó stimulációra nagy szükségük van. Az ő életesszenciájuk a dolgok megváltoztatása, amely szinte varázsütésre teszi vidámabbá, virágosabbá közeli és távolabbi környezetüket.

 

E változásokat továbbsegítik az időszak meghatározó elemei, a Tűz és a Levegő. A külső szemlélő meglepődik rajta, hogy mindent szeretnek megváltoztatni, ami a kezük ügyébe kerül, s erre általában meg is van a képességük. Gyakran azonban a Virágzás szülöttei megfeledkeznek arról, hogy a legfontosabb változtatásokat magukban, a saját személyiségükben kell végrehajtaniuk.

 

Személyiségük általában ragyogó, túlárad az energiától, ha azt csinálhatják, ami igazán vonzza őket. A munkatársak vagy ismerősök problémái azonban nagyon kevéssé motiválják a Szarvasokat, sőt ismerőseik nagy csodálkozására a saját ügyeik iránt is rendkívül hullámzó módon érdeklődnek. Mindamellett erős befolyást gyakorol rájuk a levegő elem, ami a gondolatok, az eszmék, a változások és a mozgás lendítője az életükben.

 

Az elemi klán: a Pillangó

A levegő irányította lepke jó képviselője a Virágzás szülötteinek: szüntelen mozgásban van, állandóan változtatja a helyét, mozgásirányát, néha teljesen váratlan módon. A Virágzás szülöttei is egyik képletes virágról repkednek a másikra, szívósan keresve-kutatva a „nektárt”. A pillangók klánja örökös, kielégíthetetlen kíváncsiságtól hajtott, szüntelen felfedezőutakra vágyik. Sokat azonban sehol nem időzik, csak „beporoz”, megtermékenyít - vagyis segít másoknak új gondolatok elsajátításában, új világok feltárásában, új energiák nyerésében, ő maga pedig gyorsan valami vadonatúj felé repül.

 

 

A születési totem: a Szarvas

Amerikában, de a világban is sokféle szarvasfajta él, amelyeknek talán egy közös megjelenési formájuk van: kecses alkatúak. A hímek nyár kezdetén kezdik növeszteni január-februárban levetett agancsaikat, így tavasszal a legsebezhetőbbek. Ősz végére, a szerelem időszakára agancsuk ismét teljes díszben pompázik. S a nőstényért vívott harc után az egyébként külön kószáló szarvasok a családdal maradnak.

 

A Szarvas szinte beleolvad környezetébe, rendkívül érzékeny minden zajra és mozgásra. A Virágzás időszakának szülöttei, totemükhöz hasonlóan, érzékenyek, élénkek és gyorsak. Fejlett ösztönérzékük van, gyorsan kitalálják mások gondolatait, kívánságait, elvárásait. Megérzéseik és érzelmi reakcióik gyorsan követik egymást, így előfordul, hogy már régen túl vannak olyasmin, amit mások hosszabban, mélyebben élnek meg. Ennek ellenére együttérzőek és megértőek tudnak lenni.

 

Figyelmük sokszor felületes, mivel a hallottak vagy látottak egy sor gondolatot indítanak el bennük, s olyan érzelmeket válthatnak ki, amelyek hatására rögvest reagálni szeretnének. Ezért nem szabad tőle nagyon rossz néven venni, ha meg-megszakítja beszélgetőpartnerét, mielőtt az gondolatait részletesebben kifejthetné.

 

A Szarvasok szenvedélyesen szeretik a szépet, s ez nem csak a tárgyakra, hanem az emberi lényekre is vonatkozik! Azonban nem csak a külső szépség vonzza őket, mivel jól látják azt a szépséget is, ami az arcok mögött rejtőzik. A szépség iránti vonzalmuk teszi, hogy igyekeznek a környezetükben a legegyszerűbb dolgokat is széppé varázsolni. Ugyancsak ilyen alapon képesek a környezetükben megforduló emberekből is kihozni legjobb tulajdonságaikat.

 

Totemállatukhoz hasonlóan a Szarvasok azonos neműekkel való baráti kapcsolata sokszor tartósabb, mint az ellenkező nemmel létesített kapcsolatai, amelyeket komoly erőfeszítések árán tud csak stabilizálni.

 

Miként a szarvas ugrál egyik helyről a másikra, úgy csaponganak a Szarvasok gondolatai, egyik témáról a másikra, s a megfelelő koncentráció hiánya így balsikerekhez vezethet. Kissé vad, nehezen „beidomítható” természetük miatt gyakran nem értik meg őket, sőt néha ők sem értik meg saját magukat! Épp ezért életük egyik legfontosabb célja, hogy elsajátítsák a fegyelmezettséget, az összefogottságot, a kitartást. Az igazi sikert továbbnehezítheti számukra, hogy nehezen tudják beosztani idejüket és energiáikat, aminek következtében tevékenységük szervezetlen és kevéssé eredményes lehet.

 

 

A növényi totem, az ökör farkkóró

Vaskos és bolyhos levelű, igénytelen, minden fajta sivár talajon megtermő növény a Szarvas növény toteme. A levelek flanelhez hasonlatosak, ezért a franciák pelyhes fűnek is nevezik. Sárga, ötszirmú virágai a botszerű szárhoz közelálló nyeleken nyílnak július-augusztusban.

 

Az amerindiánok az ökör farkkórót nagyon hasznos növénynek tartották nyugtató jellegű hatásai miatt. Használták levelei forrázatát a vese és általában a vizeletrendszer megbetegedéseiben, valamint köhögéscsillapításra, bélpanaszok enyhítésére. A kiszárított leveleket összesodorva cigarettaszerűen elszívták, amikor asztmás rohamot kellett oldani vagy a tüdő vértolulását kellett megoldani. A levelekből kipréselt olajjal pattanásokat, szemölcsöket tüntettek el. A levelekből készült kötésekkel a sérülések, sebek gyorsabb gyógyulását érték el.

 

Növényi totemükhöz hasonlóan a Szarvasok is több területen is kibontakoztathatják tehetségüket. Törekednek is arra, hogy kiemelkedjenek társaik közül, hogy észrevétessék magukat. Ez általában sikerül is nekik, minden szétszórtságuk, hebehurgyaságuk ellenére.

 

 

Az ásványi totem: az achát

A világ sok táján fellelhető, sok színben létező szilícium-dioxid alapú féldrágakő a sziklaüregekben fordul elő. Szabálytalan csíkozások teszik változatossá és dekoratívvá. A sávok színe, amely lehet barna, szürke, fehér, fekete ugyanúgy, mint kék vagy zöld, a benne lévő fémes bomlási termékektől függ.

 

Az achátot a nyugati kultúrákban az anyagi szükségletekkel hozták összefüggésbe, olyan féldrágakőnek tartották, amely szerencsét hoz. Az indiánok úgy hívták, „a kő, amely meghallgat”, amely elősegíti a meditációt, amely segít használójának meghallani a lelkiismeret, a „Legfelső Én” szavát.

 

 

A Szarvasoknak melegen javasolt, hogy achátot viseljenek nyakban, függőként vagy gyűrűbe foglalva, mivel ez stabilizálja finom energiáikat, harmonizálja az aurát. Emellett hozzájárul a napfonatcsakra, a szív- és a torokcsakra harmonikus működéséhez. Ami azonban talán a legfontosabb a Szarvasok számára, segít stabilizálni az érzelmeket, mivel ők igencsak ki vannak téve a heves érzelemkitörések veszélyének. Egyik nagy hibájuk ugyanis, hogy egyik elgondolásról vagy helyzetből úgy váltanak a másikra, hogy nincs idejük áttekinteni a dolgok lényegét.

 

 

A polaritástotem: a Bagoly (november 23.-december 21.)

A Szarvasoknak sok esetben lehet szükségük a bölcs bagoly segítségére, hogy intellektusukat fejleszthessék, és olyan eszközt találjanak benne, amely segít a látszatjelenségek mögé tekinteni. A Szarvas ugyanis imádja összegyűjteni az információkat, de nehezére esik koordinálni, összefüggéseiben felhasználni azokat, s így nem képes kihozni tudásából a maximumot. A Bagoly a nagy látnok, aki segít a Szarvasnak abban, hogy valódi gazdája lehessen intellektusának, illetve az abból adódó lehetőségeknek.

 

 

A gyermek Szarvas

A „Szarvas-gida” maga az energia bomba: élénk, agilis, örökmozgó, semmi nem kerüli el a figyelmét. Ők a nagy fantáziával, képzelőerővel megáldott gyermekek, mindössze az a probléma, hogy az általuk elképzelt világot sokszor felnőtt korukra is magukkal hurcolják. Ennek az lehet a mindennapi élet szempontjából a hátulütője, hogy az illúziókat és az álmokat összekeverhetik a realitásokkal. Mindez nem azt jelenti, hogy hazudozók lennének vagy kitalációkkal bombáznák a környezetüket, egyszerűen valóságként élik meg azt, amit elmesélnek, s amiről meg vannak győződve, hogy tényleg valóság.

 

A Szarvas gyermeknek nagyon nagy szüksége van a bátorításra, hogy kifejezhesse magát és elinduljon a megfelelő irányba. Nagy türelem szükséges ahhoz, hogy megfelelően koncentrálhassanak a jelenségek, dolgok mélyebb megismeréséhez. Élénk, csapongó fantáziájuk ugyanis mindig afelé tendál, hogy sok fajta dolgot felszínesen érintsenek csak meg.

 

A felnőtt Szarvas

Az érett Szarvas kedves, sziporkázó, határozott, alkalmazkodik a legkülönbözőbb változásokhoz. Mély érzésűek, de gyorsan ingadoznak bizalom és elbátortalanodás, vidámság és nyomott hangulat között, ami a szemlélőben olyan hatást kelt, mintha két ellentétes személyiség lakozna bennük. Gyors egymásutánban lehetnek elbűvölőek, csábítóak, bolondosak, ingerlékenyek, szarkasztikusak vagy ünneprontók. Szüntelenül a változatosságot és a szenvedélyes szórakozásokat keresik Jó kézügyességük és szellemi adottságaik a legkülönfélébb feladatok elvégzésére teszik képessé őket. A baj csak ott van, hogy néha különösebb indok nélkül elhagyják magukat, hiányzik belőlük az erős elhatározás, kitartás és a gyakorlati érzék. Ezek miatt aztán nem érik el az igazi nagy sikert. Irtóznak az unalmas, egyhangú tevékenységtől, a rutintól, a monotóniától.

 

Lételemük a kommunikáció, amivel csak az a pici hiba van, hogy túl sokat beszélnek a saját elképzeléseikről és túl keveset hallgatnak meg másokéból. Ennek eredményeképp azután személyes kapcsolataikból a lehetségesnél sokkal kevesebbet profitálnak.

 

Intenzíven habzsolják és be is fogadják az információkat, de nem sokat időznek azzal, hogy a tények mögé mélyebben betekintsenek, így sokszor hoznak elhamarkodott döntéseket.

 

A Szarvasoknak nagyon aktív szellemi tevékenységre van szükségük, mert az unalomban elvesznek. Szeretik is a szellemi kihívásokat, megoldani az effajta nehézségeket. Hajlamosak azonban túlvállalni magukat, ami természetesen idegkimerüléshez vezethet. „Született ügyhalmozók”, munkájukat, olvasmányaikat úgy váltogatják, mint más az ingét, de ebben a sokféleségben elveszhetnek. A pontosság és a határidők betartása a szervezési és mentalitásbeli nehézségek miatt sokszor ütközik akadályokba.

 

A Szarvas szülőként igazán odaadó, túlságosan is engedékeny. Annyira mindent meg szeretnének adni a gyerekeiknek, hogy semmilyen áldozattól nem riadnak vissza. A probléma később ott jelentkezik számukra, hogy ezt viszonzásként is elvárják, s nem ritkán emiatt keserű csalódással kell szembenézniük.

 

Érzelmi életükben nagy szerepet játszik a flört. A „hím Szarvas” sármosságával, ismeretanyagával, jó beszélőkészségével könnyen el tudja hitetni a „Sutával”, amit szeretne, és le tudja venni a lábáról. A „nőstény Szarvas” is nagyon jó beszélőkével rendelkezik, s jó napjain sziporkázik, aranyos, csábító jelenség. Rossz napjain azonban dúvadi erényeket is mutathat, ezért ilyenkor jobb elkerülni!

 

A szerelemben jellemzően sokat adnak a körítésre, mielőtt a dolog szexuális oldalához érnének, majd közben és utána is temperamentumosan megbeszélik a dolgokat. Mivel a változatosság elemi igényük, a hűségről nem lehet elmondani, hogy erős oldaluk lenne. Mivel extrovertáltak és aktívak, a szerelemben a Szarvas a kezdeményező fél.

 

Általában nagyon nem szeretik a házimunkákat, így ha jókat akarnak enni, akkor nem saját szakácsművészetük eredményeként szeretik azt élvezni.

 

Kedvenc színük a narancs szín, ami a sárga - vagyis a mentális erőt segítő szín - és a pirosa - fizikai szintet erősítő szín - keveréke. A narancs szín aktiválja gondolkodásukat, segíti kreativitásukat. A narancs egyébként is kellemes és meleg szín, és a Szarvas csak ilyen légkörben tud kibontakozni. Ahol nem találnak harmóniát, emberséget, jó érzést, hamar visszahúzódnak, magukba zárkóznak.

 

A Szarvas élet nehézségei

A fonákságok és kényszerűségek nagyon lefékezik a Szarvas aktivitását. Meg kell tanulniuk, hogy nem lehet mindig a saját gyors ritmusukban előrehaladni, sőt ezek a sorsbéli fékek áldásként fogandók fel. Ilyen esetekben időt kapnak arra, hogy az esetleges negatív következmények lehetőségét is felmérjék, és más választási esélyeknek is helyt adjanak gondolkodásukban. Néha az egyen súly visszanyerése érdekében ki kell fújniuk magukat ahhoz, hogy nagyobb erővel legyenek képesek koncentrálni a valóban fontos problémák megoldására. Röviden: az önfejlesztést abban az irányban kell folytatniuk, hogy szellemüknek urai és ne szolgái legyenek. A tanulás tárgya az összehangolás, a harmónia megteremtése intellektus és ösztönösség, józan ész és érzelmek, tudatos és tudatalatti között.

 

Spirituális céljukként az jelölhető meg, hogy a szüntelen kíváncsisággal megszerzett ismereteket tanulják meg a gyakorlatban is alkalmazni, főleg helyes, nem elkapkodott választással. Meg kell tanulniuk a gondos mérlegelését annak, mi az, ami csak átmeneti vagy érdektelen, s mi az a valódi érték, amiért össze kell kapniuk magukat. Az ideák, elképzelések és a realitások összhangjához önmagukon kell sokat dolgozniuk, de megéri a fáradságot, mert erőfeszítéseik konkrét, komoly eredményekben fognak megnyilvánulni.

 

A Szarvas egészsége

A nagyfokú aktivitásból következik, hogy a Szarvasok felpörgetett idegrendszerrel élnek, s ennek negatív következményei lehetnek, ha nem figyelnek rá kellő mértékben. Általában későn fekszenek, s a gondolattolulás miatt ritkán alusszák ki magukat. Ez pedig idegkimerültséghez vezethet.

 

A Virágzás időszaka a fizikai testben a felső végtagoknak és a vállaknak felel meg, így ezek gyengébbek, előszeretettel sérülnek. A leggyengébb szervük a tüdő, s emiatt a felső légúti hurutok, tüdőgyulladások és a tüdő egyéb betegségei fenyegetik őket leginkább. Éppen ezért kisebb megfázások esetén is ügyelniük kell arra, hogy megfelelő kezelésben részesüljenek, és ne alakuljon ki abból légzőszervi komplikáció. Sportolással vagy jógagyakorlatokkal korán kezdjék el erősíteni tüdejüket, és minden lehetséges módon ügyeljenek a tüdőbetegségek megelőzésére. A Szarvas legnagyobb ellensége nem a vadász, hanem a dohányzás!

 

A másik problémás szerv a máj, amelynek elégtelen működése következtében a szervezet mérgezettségi szintje okoz majd problémákat.

 

Miként bánjunk a Szarvasokkal? A Szarvasok intelligenciáját értékelni kell, vagyis a legkényesebb és legbonyolultabb kérdéseket is meg lehet velük vitatni, de soha nem szabad elfelejteni, hogy érzelmileg sérülékenyek. Ne legyünk velük túlságosan erőszakosak, „nyomulósak”, indulatosak. A Szarvas mellett meg kell tanulni okosan hallgatni. Ő szeret beszélni, s nagyon nem szívleli, ha a szavába vágnak. Számára a jó beszélgetőpartner az, aki őt figyelmesen meghallgatja!

 

Nagyon jólesik neki, ha hasonló érdeklődésű emberrel tud összejönni, azzal szívesen meg is osztja érdekeltségeit is.

 

A Szarvas szereti a változatosságot és nagyon lelombozza az egysíkúság, a rutin. Bármit is adunk elő számára, azt eredeti módon tegyük. Az eredetiség, a különlegesség igénye náluk az élet minden területén jelentkezik, így például ajándékok adásakor és kapásakor egyaránt.

 

Meglehetősen finom rezgésekkel megáldott idegrendszerük van, így másoknál határozottabban igénylik azt, hogy valakinek a társaságában nyugodtan, ellazultan tölthessék az időt. A Szarvasok egyébként emberileg legjobban a Hollókkal (a szeptember 22. és október 22. között születettekkel) és a Vidrákkal (a január 20. és február 18. között születettekkel) jönnek ki.

Dr. Simoncsics Péter
XI. évfolyam 5. szám

Címkék: totemállatok

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.