Asztrológia

Karaktertípusok és az asztrológia

Hogyan erősítheti a Nap szellemi, lelki egészségünket?


 

Akit érdekel környezete, tudatosan figyel, azt is észreveszi, hogy érdeklődése közben egyre tágul világlátása, egyre kreatívabb lesz, feladatait könnyebben oldja meg, mindenből tanul. Akinek gondolkodása összhangban van a természet, az univerzum rendjével, aki együttműködően követi szervezete igényeit, reakcióit, annak megjelenése, külleme mindig harmonikus, mintha éppen a mennyei szépségszalonból lépett volna ki. Ő naponta rábukkan valamilyen csodára is, valamilyen megkapó összefüggésre, ami abban a pillanatban megállítja az időt, amitől tágra nyílnak szemei, ami felpezsdíti fantáziáját, elgondolkodtatja, keresteti vele az összefüggéseket. Ő használja minden érzékszervét, észrevesz, keres, kutat, ismereteit új módon hasznosítja feladataihoz, megoldásai közben új tapasztalatokra tesz szert.

 

Azonban tudatunkat egyre harsányabb, életidegen ingerek kötik le, ellenőrizhetetlen információk zúdulnak ránk. Sokszor a választott "menekülési utak", a be- és elzárkózások is csak rontanak a helyzeten. Például a járműveken egyre több utas köti magát elektronikus infúzióra; fülébe vezetve a gondolkodásmentesítő zörejzenét, a testidegen rezgéseket.

 

Minél jobban alávetjük magunkat a médiának, annál jobban kerülünk az érzéketlen kóma, a már csak "látszólag ember" állapotába. A fizikai, szellemi ügyességet, találékonyságot nem igénylő élmények iránti vágyak lekötik energiánk túlnyomó részét. Egy idő után már elvárjuk, hogy agyunk csak kapjon, ne is emésszen, ne adjon, ne dolgozzon. Körbefárasztjuk egymást az ellenőrizetlen szövegekkel. Ha utánajárnánk, valószínűleg meglepődnénk, milyen zavaros, megalapozatlan dolgokat veszünk-adunk. Ahogy Nádas Péter írja: "...hülyévé tesz a televíziós kultúra. A felfogott anyag az agytörzsön marad, nincs idő elrakosgatni az érzelmi vagy értelmi tartományba, az egyik felfogott anyag törli a másikat, az agytörzsön a legrövidebb idejű a tárolás." Szervezetünk háborog, előbb-utóbb megérzi, küllemünk megmutatja, hogy "főnöke", a tudat már senyved, elalélt, rá se hederít. A szervezet fokozatosan gazdátlanná válik, majd legyint, és önirányítani kezdi magát.

 

Kérdés, hogy meg tudjuk-e őrizni egyéniségünket. Amikor lehet és érdemes, rákérdezünk-e a hitelességre, ellenőrizzük-e az állításokat? Akarunk-e önállóan gondolkodni, önmagunkat kormányozni, a természet rendje és saját érzelmi, értelmi rendünk szerint, vagy engedünk a rángatásnak, lassan elvesztve személyiségünket.

 

Az évkörön haladva követhetjük a nagy mester, a szellemi vezér, a Nap mindig időszerű "tanácsait", késztetéseit, teremtő erejét. A Nap pillanatnyi helyzete a szellemi időszerűség, a "most" mutatója. Mindig utal arra, ami a Földön és számunkra az adott időben a legfontosabb, a legkönnyebben megérthető, elsajátítható, ami leghatékonyabban szolgálja fejlődésünket, és amivel szembeszállva a legtöbb energiát veszíthetjük. A Nap-út szellemi és lelki átélésével lehetőségünk van arra, hogy domináns vérmérsékletünkből rövidebb-hosszabb időkre átéljünk más temperamentumminőségeket, kibontakoztassuk empátiánkat és egyéni sokszínűségünket.

 

A Nap a mindenre kiterjedő szeretet, a szív, a határozottság, a kreativitás, a méltóság, az erkölcs, a természetes életösztön, a termékenység és még számos, az élet kiteljesítéséhez nélkülözhetetlen tulajdonság hírnöke, égi vezérképviselője.

 

Az év folyamán a mitológiai csillagképek, az állatövi jegyek előtt haladó Nap útját követve, útmutatást kapunk azokról az időminőségekről, amelyek hatékonyan segítik elő tudatosságunk fejlesztését.

 

Talán észrevette már (vagy ha nem, akkor jó, ha odafigyel erre), hogy az év bizonyos időszakai kiemelkedően jó vagy rossz körülményeket hoznak az ön számára. A rossz időszakok azok, amikor szembeszáll az égi "tanrenddel". Ezeket az időszakokat előre jelzik és visszaigazolják az asztrológiai utalások.

 

Ahányan vagyunk, annyiféleképpen reagálunk ugyanarra a dologra. A reagálások hozzávetőlegesen csoportosíthatók, az alapvető vérmérsékletek, lélektani típusok szerint. A négy alapkategória nagyjából a tizenkét zodiákus négy elemének (tűz, föld, víz, levegő), a személyes horoszkóp domináns elemének is megfeleltethető. "A négy elem nem más, mint ugyanannak a Hatalomnak: a Napnak a külső megjelenése." (R. Mantovani)

 

Dürer, A.: Melankólia

 

Az emberi természet karaktertípusokba sorolásának gondolata legalább Hippokratészig (i. e. 400 körül) vezethető vissza. A kolerikus, lobbanékony emberben a tűz elem, a Kos, az Oroszlán, a Nyilas, illetve a Mars, a Nap hatása érvényesül erőteljesebben. A melankolikus, elmélyülésre hajlamos személyek asztrológiai képletében a föld elemek hangsúlyosak, amelyek leginkább a Bika, a Szűz és a Bak jegyekben, és a Vénusz, a Szaturnusz hatásaiban vannak jelen. A szangvinikus, derűlátó emberek a levegő elem kegyeltjei. Az ő képleteikben az Ikrek, a Mérleg és a Vízöntő jegyek, valamint a Merkúr, az Uránusz dominálnak. A flegmatikus, érzelemgazdag típus a víz elemben bővelkedik. Bennük a Rák, a Halak jegyek és a Hold, a Vénusz, a Neptunusz munkálnak erősebben. A Skorpió jegy, víz alaptulajdonsága dacára, két rendkívül erőteljes uralkodó bolygója, a Mars és a Plútó hatásai miatt kolerikus és flegmatikus tulajdonságokkal egyaránt rendelkezik.

 

C. G. Jung két átfogó típusba sorolta az embereket. Introvertáltak, akik egyedüllétre hajlamosak, szeretik a magányt, veszély esetén visszahúzódnak. Ők a befogadóbb, jelentős föld- és vízérdekeltségű személyek. Az extrovertált ember társaságigénylő, cselekedeteihez társra van szüksége. Az ő képleteikben a tűz és a levegő elemek hangsúlyosabbak. Mindkét alaptípusnak további aktív és passzív altípusai vannak. Az alaptípusosság természetesen nem jelenti azt, hogy egyrészt az illető minden pillanatban ezt a tulajdonságát hozza, másrészt, hogy a többi karaktertípus, kisebb-nagyobb mértékben, ne lenne jelen személyiségében. Amikor viszont az egyén alapkarakterétől eltérően viselkedik, az átmeneti egyensúlyvesztést jelent nála, amit rövidesen korrigálni fog.

 

A Nap azoknak a csillagképeknek és zodiákusoknak az üzenetét közvetíti, amelyek előtt elhalad. A zodiákusok és csillagképek átszínezik a Nap sugarait, hogy jobban rálássunk az analóg földi teendőkre, életterületekre. Szellemünk ezeken a területeken lehet a legkreatívabb, és lehet a legfogékonyabb az időszerű ismeretek, a régiek és a szükséges újak iránt. Értelmünk, szellemünk felülírhatja vérmérsékletünk szerinti ösztönös reakcióinkat, befolyásolja, fejlesztheti étertestünket (auránkat).

 

Január elsején a Nap a Bak 11. fokától indul, és a Vízöntő 12. fokáig halad előre. A földies Bak és a levegős Vízöntő karaktertípusainak lelkületét érthetjük - és valamelyest élhetjük - meg, valamint a Nyilas, a Bak és a Sas csillagképek szellemi üzenetét foghatjuk legtisztábban.

 

Az emberi szellem számára a tél a szellemi ébrenlét időszaka. Elcsendesedve érzékenyebbek vagyunk az égiek üzenetére, megérezhetjük énünk örök lényegét, egyediségünket, önállóságunkat. Szellemünk most kész mély átéléssel dolgozni. Erre mindannyiunknak szüksége van. Előfordul, hogy a nyugodt körülményeket mélytudatunk a szervezet beteggé tételével teremti meg.

 

A Bak és a Vízöntő jegyek dekanátusait, tízfokos szakaszait és ezek időminőségeit követve január 1-jétől 10-ig a Bika, 11-től 20-ig a Szűz és 21-31. között a Vízöntő karaktervonásaihoz kerülhetünk közelebb, erősíthetjük magunkban.

 

Dürer, A.: A négy apostol

 

A Bak földies, melankolikus típus. A fejlett Bakok folyvást gondolkodó, magukba zárkózásra hajlamosak, filozófiai érzékűek, a földi lét lényegét kutató karakterek. A Bak időszak arra késztet, hogy kutassuk és oldjuk meg szellemi feladatainkat, amelyek önmagunk és környezetünk fejlődését szolgálják. Biztos tudás megszerzésére vagyunk most késztetve. Közben kockázatos vállalkozásokba kényszeríthetjük magunkat, hogy megtudjuk, hol vannak még hiányosságaink és meddig mehetünk el. Rá akarunk látni világunkra, ismerni és befolyásolni akarjuk annak működését. Most különösen igazolódik az, hogy minden probléma, minden botlás előrevisz. Ráérzünk, hogy a kemény szellemi munka a földi biztonság megteremtésének alapja. Ilyenkor jobban bízunk képességeinkben, öntudatosabban érvényesítjük jogainkat. Kívül és belül egyaránt mély lelki és szellemi átéléssel küzdhetünk az egyre magasabb fokú érettség eléréséért, úgy, hogy közben humorérzékünk se vész el.

 

A Bika, mint a Bak második dekanátusa (január 1-10.), a maga földies szépségeire és élvezetekre törekvő gyakorlatiasságával, a lehetőségeket megragadva építgeti biztonságát, gyarapítja anyagi és tudásvagyonát, gazdagítja lelki kelléktárát. A fejlett Bika nem "harácsol", hanem életvitelével példát mutat arra, hogyan teljesítheti ki személyiségét a földi létben elérhető szépségekkel és kifejezhető szeretettel. Tudja, hogy az ember első, legfontosabb feladata a Földön az, hogy gyökeret eresszen, megkapaszkodjon, és ebből kezdjen növekedni az ég felé. Az akadályok és azok legyőzése erősítik őt. Ragaszkodik mindenhez, ami birtokába került. A Bika nagyra értékeli az élet örömeit és kényelmét. Békére, nyugalomra vágyik, ezért sokat dolgozik. Nem akar mástól függeni. E tíz nap során különösen fogékonyak vagyunk a földi lét technikáinak megalapozása iránt.

 

Január 11-20., a Bak harmadik dekanátusa kiváló időszak arra, hogy az alkotásokban meglássuk az anyag és a szellem elválaszthatatlan kapcsolatát. A fejlett Szűz a dolgok mögé akar látni. Felfedezi az anyag, a tárgyak, a formák mögött az alkotó szellem teljesítményét. Elemez, értékel, rendszerez, helyre tesz. Ő a józan ész és a továbbgondolás embere. A szellemi tisztaság és a világosság felé törekszik. Az alkotást, a jobbítást mindig fontosabbnak tartja, mint a lelkieket. Gyakorlatiasságra és hasznosságra törekszik. A technológiákat, a termékeket abból a szempontból ítéli meg, hogy azok elősegítik-e az ember magára találását, fejlődését, kiteljesedését. A Szűz élete a rákérdezés, a kritika, a gondolkodás, a munka, a szolgálat. Örökösen, de mindig az aktualitás szerint tevékenykedik, tapasztal, nyilatkozik, felhívja az álmodozók figyelmét a terveikben lévő buktatókra.

 

A levegős Vízöntő karakter szinte repül bölcsessége szárnyán. Ő a legfejlettebb szangvinikus temperamentum. Segít, de csak ott, ahol arra valóban szükség van. A dolgokat összefüggéseiben látja. Azért, hogy még tovább fejlődjön, keresi a szinte már megvalósíthatatlan helyzeteket. Erejét, felkészültségét, tűrőképességét folyvást próbára teszi. Úrrá akar lenni rajtuk. Legnagyobb erénye, hogy képes a régi és az új szintetizálására. Megelőzi korát. Megbotránkoztatja a kitaposott úton járókat. A megszokottságban és kényelemben élők nehezen értik meg szándékait. Ő viszont sokszínű szellemiségével, éles elméjével felrázza a sablonokba kapaszkodókat. Filozofikus gondolkodása meghökkentő, élénk. Ez az intenzív, január 21-31-i, Vízöntő időszak, a Vízöntő első dekanátusa alkalmas arra, hogy érzéseinket, gondolkodásunkat felpezsdítse, megtapasztaljuk a szangvinikus karakter mibenlétét. (folytatjuk)

Gázmár László
XV. évfolyam 1. szám

Címkék: asztrológia, karaktertípusok

Aktuális lapszámunk:
2020. október

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.