Asztrológia

Kínai horoszkóp 2006

Éves előrejelzés valamennyi jegy számára

Ebben az évben kiemelt hangsúlyt kap a család és a barátság, mindkét területen sikerül felszámolnunk a nézeteltéréseket. Szeretteink körében megtaláljuk azt a biztonságot, amelyre munkahelyi előmenetelünkhöz is szükségünk van. Megfelelő alkalom lesz ez az év arra is, hogy megerősítsük partnerkapcsolatunkat, és szilárd alapra helyezzük. Horoszkópunkban mindenki megtalálja személyre szabott előrejelzését.


TZE, a Patkány felfedezi otthonteremtő tulajdonságait

A Patkány az utóbbi években elsősorban személyes és munkahelyi előrelépésére koncentrált. A következő hetek és hónapok során azonban inkább a családi élete kerül majd előtérbe, az év uralkodó állata ugyanis figyel szeretteink érdekeire. Ez a gondoskodó figyelem a Patkányt is arra ösztönözheti, hogy többet törődjön élete mindennapos dolgaival.

A következő 12 hónap kiválóan alkalmas arra, hogy végrehajtsa családi életében a tovább már nem halasztható változásokat. És lesz is elegendő lendülete ahhoz, hogy ötleteit ezen a téren megvalósítsa. Ha elég kitartó, a siker biztosan nem marad el. Ne adja fel egykönnyen akkor sem, ha úgy érzi, végére ért a türelmének! Az esetleges akadályok csak személyes fejlődését szolgálják. Senki nem foszthatja meg azoktól a hasznos tapasztalatoktól, amelyekre a megbízható Tűzkutya segítségével ebben az évben szert tehet.

Némelyik Patkány költözködésre számíthat. Ha ez a változás már hosszabb ideje a levegőben lóg, akkor most teljes erővel nekifoghat e terv megvalósításának. Különösen kedvező lehet, ha délkeleti irányba költözik. Az év hűséges ura szerelmi dolgokban is megbízható támaszt jelent az idén. A következő hónapok főleg akkor hozhatnak örömteli változásokat, ha már régóta nagyobb biztonságra és szilárdságra vágyik. Aki viszont több szabadságot és függetlenséget szeretne, annak az idén a korábbinál nagyobb küzdelemre kell számítania.

A Patkány a családban

A Patkány nagyon szívesen időzik társaságban. Ez természetesen a családi életére is kihat. Mivel nem szívesen ül a négy fal között, a partnerét, a gyerekeit és a rokonait nagyobb örömmel viszi magával különféle programokra, semmint estéről estére a tévé előtt üljön velük.

A Patkány gyakran az a kezdeményező, aki gondoskodik arról, hogy az emberek találkozzanak és kölcsönösen segítsék egymást. Barátságos természetének köszönhetően szívesen látott vendég a családi ünnepeken. Ő az, aki a rég nem látott rokonokkal is könnyedén felveszi a kapcsolatot. A monotónia és az ismétlés ugyanakkor elrettenti, ezért kevésbé alkalmas a családi mindennapok és kisebb-nagyobb gondok menedzselésére. Ha azonban valamiben örömét leli, akkor nagyon kitartó. A Patkány legjobb partnerei: a Bivaly és a Sárkány.

KIU, a Bivaly végre megtanul nemet mondani

Az elmúlt hónapokban élete szinte valamennyi területén előrelépést tapasztalt, és szerencsére ugyanerre számíthat 2006-ban is. Ugyanakkor a dolog nem megy majd annyira zökkenőmentesen, mint ment a büszke Fa-Kakas évében.

A szolid Tűzkutya és a Bivaly egy sor közös jellemzőt mutat fel. Talán ez a hasonlóság az oka annak, hogy a Bivalyból most mintha hiányozna a változást mozgató lendület. A két jegyet főként a közös föld elem köti össze. Az év uralkodó jegyénél azonban ez jang változatban jelenik meg, ezért kifejezettebb. Ez lehet az oka annak, miért van könnyebb dolga a Bivalynak, ha az ocsút el akarja választani a tiszta búzától.

A terhes kötelezettségek most bizonyos körülmények között teljesen új fényben tűnnek fel, és ez lehetőséget ad Önnek arra, hogy végre képes legyen megszabadulni tőlük. És ki tudja, az idén talán azt is megtanulja, hogyan mondjon határozottan nemet, ha olyan valamire kérik, amihez egy csöpp kedve sincsen. A következő hónapokban ne hagyja magát semmire sem kényszeríteni! Sem a munkahelyén, sem a magánéletében nem viszi előbbre, ha mások érdekeit a magáé elé helyezi.

A szerelemben személyes érték rendszerének fokozottabb érvényesülésére számíthat. Az év uralkodó állata ugyanis nagyobb hangsúlyt fektet az olyan értékekre, mint a megbízhatóság, hűség és kitartás, és kevésbé becsüli a forró fogadkozásokat és a szenvedélyt. A családnak 2006-ban nagyobb szerep jut, mint a korábbi években. A Bivaly fokozottabban ügyelhet a szeretteire, csak így ismerheti fel a fenyegető viharfelhőket, és örvendezhet a családi körben töltött kellemes óráknak.

A Bivaly a családban

A Bivaly szívesen lenne hangadó a családban, ám nyugodt és csendes magatartása miatt mások könnyen túlkiabálják. Baráti körben sem híve az ígérgetésnek, helyette inkább a puszta tényekre hagyatkozik. Vészhelyzetben azonban megbízható lénye nagy segítséget jelent a családnak. Talán az egész kínai állatkörnek nincsen még egy olyan tagja, akinek a vállán ilyen szívesen kisírnák magukat a többiek. Eltekintve ettől az erősségétől, a többiek elsősorban megbízhatóságáért becsülik.

Elsősorban családtagjai érzékelik, ha akaratereje legyőzi a csökönyösségét. Ettől a fogyatékosságától eltekintve kimondottan kellemes társaság, aki a családban szívesen magára vállalja a felelősséget. A Bivalyhoz különösen jól illik: a Patkány és a Nyúl.

YING, a Tigris sok támogatást kap

Az év uralkodó jegyének köszönhetően a Tigrisnek a következő hónapokban minden sikerülhet. A kínai állatövben egyébként is a Kutya és a Tigris számít a leginkább tevékeny párosnak. Ketten rendelkeznek a kellő erővel, becsvággyal és kitartással, hogy megvalósíthassák a terveiket.

Ezt a hatást tovább erősíti a tűz elem, amelyet 2006-ban magával hoz a Kutya. Ennek jóvoltából a Tigris kiélheti kreatív fa elemét, és lényegesen fokozhatja személyes sikerét. Ennek a jótékony hatásnak a jóvoltából a Tigris következő hónapokra tervezett elképzelései egyszerűen nem vallhatnak kudarcot. Az év uralkodója nemcsak győzelmi vágyukat fokozza, hanem analitikus jang-föld hatásával arról is gondoskodik, hogy a sikerek láttán ne szaladjon el velük a ló.

Az élet sok területén előtérbe kerül a szerelem és a családi élet is. Az otthon ebben az évben nagyobb szerepet játszik majd, mint korábban. A Tigris tehát jól teszi, ha élete ezen területének most nagyobb figyelmet szentel. A csillagok állása most főként azoknak a terveknek kedvez, amelyek közvetlenül az otthonnal állnak kapcsolatban. Talán itt az ideje, hogy a korábbinál több figyelmet szenteljenek saját négy faluknak?

A szerelemben tanácsos egy kicsit visszafogni függetlenségi vágyát. Miért nem hagyatkozik egy kicsit jobban a partnerére? Cserébe hűségre, lojalitásra és szeretetteljes gondoskodásra számíthat. Olyan erőforrás ez, amelyet jól kihasználhat az előttünk álló évben.

A Tigris a családban

Ha a családról van szó, a Tigris nem tartozik a legkönnyebben kezelhető állatok közé. Ennek főként kifejezett függetlenségi vágya az oka. Másfelől a családi életre olykor jellemző zűrzavar elől is szívesen húzódik vissza nyugodt zugába. Ez megnehezítheti a családja életét. A Tigris ugyanis szívesen hozza meg a fontos döntéseket egyedül, a többi családtagnak mindössze az egyetértés jogát adva meg.

Ugyanakkor a Tigris teljes erejével védelmezi a hozzá közel állókat. Kimondottan ingerlékenyen reagál, ha valaki túlságosan megközelíti a családját. Ha valaki bántani merészeli őket, az nem sok jóra számíthat. Ugyanakkor a családon belül is meg vannak a Tigris türelmének határai. Ha erőfeszítéseit nem koronázza siker, még meg is szakíthatja az illetővel a kapcsolatot. A Tigrishez különösen jól illik: a Ló és a Kutya.

MAO, a Nyúl nyugodtabban jöhet-mehet

Az elmúlt tizenkét hónapot a Nyulak életében döntő változások jellemezték, az előttük álló évben viszont nemcsak arra lesz lehetőségük, hogy alkalmazkodjanak a megváltozott helyzethez, hanem a Tűzkutya megadja nekik azt a stabilitást is, amely nélkül nem érezhetnék jól magukat a bőrükben.

Továbbra is hagyják, hogy az intuíciójuk irányítsa őket, ne engedjék befolyásoltatni magukat egy harmadik személy véleményétől! A jövőben is zsigeri érzéseik árulják majd el igazán, mi a helyes és mi nem. Az első pillantásra megfelelőnek tűnő útról ugyanis tüzetesebb vizsgálat után kiderülhet, hogy valójában zsákutca.

Az idén inkább ne fűzzön túl sok reményt új tervek és ötletek megvalósításához. Az év uralkodó állata nem annyira az innovatív ötleteket pártolja, mint a bevált módszereket. Az igazán fontos kezdeményezéseket tolja el inkább 2007-re, akkor a csillagok sokkal kedvezőbb állással segítik majd Önt!

Életében a család és az otthon az elkövetkezendő hónapokban a korábbinál fontosabb szerepet játszik majd. Családi ösztöneit a Tűzkutya jóvoltából igazán kiélheti. Ebben segítik olyan erényei is, mint a megbízhatóság és felelősség teljes magatartás.

A szerelem terén ezzel szemben bizonyos viharfelhőkkel kell majd szembe néznie. Túlzásba vitt kritikai érzékét inkább ne engedje szabadra, különben szerelmi kapcsolata megszenvedheti. Magas erkölcsi elvárásai 2006-ban különösen fontosnak bizonyulnak majd az Ön számára, ám párja nem biztos, hogy hasonlóan magas mércével mér. Használja ki a valamivel lassabb tempót, és ne sajnálja önmagára az időt.

A Nyúl a családban

A gyermekszerető Nyúl a kínai állatkör leginkább családbarát tagja. Nem csoda, hogy családi körben érzi magát a legjobban. A Nyúl számára valóság a régi mondás, amely szerint a vér nem válik vízzé. A legjobban a család legifjabb tagjait kedveli, mivel kiválóan bánik a kisgyerekekkel.

Segítőkészsége minden nap jelen van a családi körben. Bárkinek legyen szüksége rá, a Nyúl mindig szívesen nyújt segítő kezet. Intuíciója jóvoltából ösztönösen megérzi, ki szorul rá, ki van gondban a szerettei közül. Készséges hozzáállása néha azzal jár, hogy önmagát háttérbe szorítja. Ügyeljen rá, hogy ez ne legyen így, vegye figyelembe a saját igényeit is!

Ha a családban nézeteltérések jelentkeznek, általában nem a Nyúl lesz a kezdeményező. Szívesebben megvárja, amíg maguktól elcsitulnak a hullámok. A Nyúlhoz különösen jól illik: a Kecske és a Disznó.

SHENG, a Sárkány felfedezi házias oldalát

A Sárkánynak és az évet uraló Kutyának nincsen túl sok közös vonása: ez utóbbi józansága első látásra éles ellentétben áll a Sárkány fantáziadús jellegével. Nem csoda, hogy a kínai állatkörben ez a két állat oppozícióban áll egymással. Így azután a Sárkány 2006-ban kissé úgy érezheti, akadályok tornyosulnak előtte, amikor szabadon akar szárnyalni.

Ebben az évben valószínűleg gyakrabban fogja úgy érezni, két ellentétes dolog két irányba húzza: egyfelől amit tennie kell, másfelől amit tenni szeretne. A Tűzkutya ugyanis nagyon kötelességtudó állat, és alattvalóitól teljes alkalmazkodást követel meg. A legjobb, ha a Sárkány előbb végrehajtja kellemetlen kötelességeit, akkor elegendő ideje marad a kedvteléseire.

A Tűzkutya csökkenti a Sárkány könnyedségének érvényesülését, ugyanakkor jang-föld eleme jóvoltából megbízhatósággal és erővel ajándékozza meg. Így azután ennek az állatnak is elegendő ereje lesz ahhoz, hogy a kihívásokat elfogadja és megbirkózzon velük. A Tűzkutya fennhatósága alatt elsősorban az otthonra és a családra vonatkozó területeken kell nagyobb gondossággal és pontossággal eljárnia. Ha nem így tesz, előfordulhat, hogy a következő időkben szükségtelenül sok pénzt és időt kell majd fordítania otthonára.

Általánosságban véve elmondható, az év uralkodó állata fokozott figyelemmel őrködik azon, hogy a családi körben minden a legnagyobb rendben menjen. Ezt a Sárkánynak is szem előtt kell tartania, különben a hanyagsága megbosszulja magát. Ugyanez vonatkozik a szerelemre is: a partnerkapcsolatban most olyan értékekre esik a legnagyobb hangsúly, mint a megbízhatóság, a hűség és a lojalitás.

A Sárkány a családban

A Sárkány nemigen jellemezhető igazi családias állatként. Ennek ellenére kimondottan élvezheti, ha családi körben lehet, feltéve, hogy a familiáris kötelékek nem fonódnak túlságosan szorosra. Ugyanakkor a Sárkány nem véletlenül számít a kínaiaknál szerencsehozó állatnak: ők azok, akik boldogító fordulatot hozhatnak egy család életébe. Sokoldalú érdeklődésük az egész rokonságnak előnyére lehet, ha megfelelő mennyiségű időt fordítanak rá. Ennek ellentételeként a Sárkány családi körben némiképp veszít szokásos nyugtalanságából, és meghitt biztonságot nyer.

A Sárkány azonban nem bírja az unalmat: ha ezt érzi, a legszívesebben kibújna a bőréből. Csak akkor időzik örömmel szerettei körében, ha azok gondoskodnak a nélkülözhetetlen változatosságról. A Sárkányhoz különösen illik: a Kígyó és a Majom.

SZE, a Kígyó éberen őrködik

A Kígyó közismert diplomáciai érzékére az idén különösen nagy szüksége lesz. De a Tűzkutya fennhatósága alatt is jól elboldogul, feltéve, hogy megadja a Kutyának a szükséges tiszteletet. Éberségére és figyelmére az elkövetkezendő 12 hónapban lényegesen nagyobb szüksége lesz, mint tavaly.

Mindez azzal a következménnyel jár, hogy tervei megvalósítása az idén a korábbinál jóval több időt igényel majd. Ez azonban aligha okozhat gondot az Ön számára, hiszen tulajdonképpen hozzá van szokva ahhoz, hogy precízen dolgozik és alaposan összegyűjti az információkat. Az évet uraló Kutya meglehetősen konzervatív, megfontolt lénye természetellenesnek tűnhet a Kígyó számára, aki szívesebben venné, ha friss szelek fújnának, főként a munkahelyén.

A Kígyóra is vonatkozik ugyanaz, mint a többi jegy képviselőjére: a Kutya arra ösztökéli őt, hogy többet foglalkozzon a családi kapcsolataival. Ezen a területen az idén olyan konfliktusok kerülhetnek napvilágra, amelyek már régóta, rejtetten léteztek. A megoldás nem mindig kézenfekvő, és sok időt és türelmet igényel, amíg sikerül közös nevezőre jutni. Az év uralkodójának erőteljes jang-tűz eleme azonban hozzásegít az ehhez szükséges tűzhöz.

Az elkövetkezendő hónapokban a Kígyó talán többet gondolkodik majd jelenlegi élethelyzetén, mint egyébként szokott. Eltűnődik majd: vajon jól érzi magát az adott helyén, vagy itt lenne az ideje a változtatásnak? Talán néhány apróbb módosítás elegendő ahhoz, hogy személyes kapcsolataiban jobban érezze magát. Ne felejtse el, hogy a Kutya nem nagy barátja a változásoknak, így nem árt az előrelátás és a türelem.

A Kígyó a családban

Bár szívesen húzódik vissza magányos fészkébe és élvezi az egyedüllétet, a Kígyó azért egyáltalán nem alkalmatlan a családi életre. Közmondásos bölcsessége számos családi krízisen átsegítette már. Átfogó ismereteivel mindig és minden élethelyzetben szívesen áll családtagjai rendelkezésére. Éppen emiatt nem könnyű megvalósítania azt a kívánságát, hogy rendszeresen csak a saját dolgainak szentelhesse magát. Főként a legifjabb családtagok menedzselése igényel különös körültekintést. Ők ugyanis nagy előszeretettel hatolnak be a többiek legintimebb szférájába, és ez mindkét oldalon félreértésekhez vezethet.

A Kígyók közismertek a türelmükről. Általában pontosan tudják, hogy a harmonikus családi élet minden résztvevő oldaláról kompromisszumkészséget követel. Az otthon igen előkelő helyen áll az értékek listáján. A Kígyóhoz különösen jól illik: a Nyúl és a Sárkány.

WU, a LÓ önbizalma megnövekszik

Az elkövetkezendő 12 hónap a Ló életének egyik legjobb időszaka lehet. Ez az állat és az év uralkodója, a Kutya ugyanis nagyon jól megértik egymást. Mindkettő a kínai állatöv kedvező kombinációjú jegyei közé tartozik, és mindkettő ugyanazokat a célokat követi. Életükben egyiküknél sem jut szerep az eltúlzott becsvágynak.

Így azután a Ló számára 2006 lehet az az év, amikor élet minősége sokat javul, és új, érdekes tervek megvalósításába foghat. A Tűzkutya különösen az emberek közötti kapcsolatok területén segíti őt, a barátok és a családtagok nagyon fontos szerepet játszanak az életében. Az elmúlt két év a maga fémjellegével ugyanis eddig arra ösztönözte a Lovat, hogy a súlypontot inkább a munkahelyi előrehaladására helyezze.

Most azonban legkésőbb a tavaszi hónapokban tapasztalja majd azt a változást, amely inkább a szerelmet, a barátságot és az otthont helyezi előtérbe. Az emberekkel kötött kapcsolatai sorra pozitív hatást gyakorolnak a saját életére is. Sőt, a szerelem terén is új lehetőséget kap az újrakezdésre. Számos Ló az elkövetkező hetekben-hónapokban megtalálja élete párját, azt az embert, akivel jóban-rosszban kitartanak egymás mellett.

A Tűzkutya fokozza az önbizalmát is, amely élete minden területén megmutatkozik majd. Lelkesedése, amellyel a dolgok megoldásához hozzálát, a többiekre is átragad. Az év uralkodójának jang jellegű tűz eleme jóvoltából a Ló olyan kisugárzást nyer, amely rábeszélőképességét és meggyőző erejét is fokozza. A feladata most az, hogy ezt a karizmát mások javára is fordítsa, és gondoskodjon róla, hogy a környezetében élők is előre jussanak.

A Ló a családban

A Ló nagy örömét leli a népes családban. Ugyanakkor fontos számára, hogy megtarthassa a saját kis zugait. Amíg a szabadságát nem korlátozzák, addig probléma nélkül alkalmazkodik a családi élet követelményeihez. Készségesen segíti családtagjai előrehaladását. Legyen szó bár kötelességekről vagy költségekről, a Ló számára csak az a fontos, hogy a családja jól érezze magát.

Ők maguk ezzel szemben ritkán veszik igénybe a családjuk segítségét. Semmiképpen sem akarnak másoktól függeni, és inkább mindent igyekeznek saját erőből megoldani. Ennek sajnos megvan az a kellemetlen következménye, hogy a többiek abból indulnak ki, a Ló egyedül is boldogul, ezért nem is próbálkoznak a segítségnyújtással. A Lóhoz különösen jól illik: a Kecske és a Kutya.

WEI, a Kecske jól érzi magát családi körben

Bár a Kecske nem mindenben ért egyet a Kutyával, nagyjából-egészében még is profitálhat abból, hogy ez az állat az év uralkodójegye. Közös ugyanis bennük, hogy két lábbal a földön állnak, és hogy fontos feladatuknak tartják gondoskodni a családjukról. Ez utóbbi meghatározó lesz az egész 2006-os évre: a Kecske életében is a család és az otthon játssza majd a főszerepet. Az már a Kecske feladata lesz, hogy az ezen a téren jelentkező feladatokat saját szempontjai figyelembe vételével oldja meg. Az év uralkodó állata ehhez csak a szükséges biztonságot és stabilitást garantálhatja, amelyre főként akkor lesz szükség, ha túl sokan apellálnak a Kecske segítőkészségére.

A Tűzkutya befolyása ezen kívül azt is megkönnyíti, hogy a Kecske is megtanuljon végre nemet mondani. Ha az évre jellemző támogatást a megfelelő nyugalommal fogadja, akkor ebből nemcsak ő, hanem a körülötte élők is profitálhatnak. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy a Kecske nem őrködik saját érdekein.

A belső erő olyan tulajdonság, amelyen az idén dolgoznia kell. A Tűzkutya jang-föld eleme erősíti a Kecske szelíd jin-föld elemét, és ennek jóvoltából ez utóbbi fokozottabban képes lesz az önérvényesítésre. Mivel a következő hónapokban a csillagok állása inkább a családi élet fejlődésének és nem az egyéni kibontakozásnak kedvez, ennek elsősorban a körülötte élők látják majd hasznát.

A szerelemben a harmónia időszaka következik. Ha akad olyan személy, akire biztosan számíthat, akkor az év egészen a Kecske ízlése szerint alakulhat. Ne hagyja azonban, hogy a szerettei túlzottan kihasználják, őrizze meg individualitását és független szellemét.

A Kecske a családban

A régi kínai felfogás szerint a Kecske a maga szelídségével és gondoskodó szellemével igazi anyafigurának számít. Nem csoda, hogy az ilyen típusú emberek többsége élete kiteljesedését a családban leli meg. A Kecske eleme a jinföld, ez pedig azt jelenti, hogy ez a személyiség mindig csak legutolsó sorban gondol saját magára. Éppen ezért azon sincs mit csodálkozni, hogy általában az ő feladatuk a családi élet zökkenőmentes menedzselése, önálló személyiségként azonban nemigen jönnek számításba.

A szervezés a Kecske számára semmi nehézséget nem jelent, a szigorúan beosztott napi rend magától értetődő számára. Sok Kecske azonban elköveti azt a hibát, hogy egy idő után önmagát csak a szerettei sikerei révén határozza meg. Saját ötletei és igényei a hétköznapok rohanó tempójában lassan elhalványodnak. Ez azután belső ürességhez vezet, legkésőbb akkor, amikor a gyerekek kirepülnek. A Kecskéhez különösen jól illik: a Nyúl és Ló.

SUNG, a Majom bátrabbá válik

Az elkövetkezendő tizenkét hónapban végre újra annak szentelheti magát, amit az elmúlt két év során elhanyagolt. Ennek az évnek az uralkodója ugyanis kevesebb figyelmet szentel elődeinél a hivatali előmenetelnek, és többet az otthonnak és a családnak. Így a Majom számára is ezek válnak fontosabbá. Kézügyességét és talpraesettségét ez alkalommal a privát szférában kamatoztathatja. Nyugodtan belefoghat nagyobb léptékű tervek megvalósításába is. A Kutya jang-tűz energiája biztosítja majd az ehhez szükséges energiát.

Az értelmet előnyben részesítő jang-föld energia jóvoltából a szeszélyes Majom is belátja, hogy időnként az otthoni dolgaival is törődnie kell. Ne halogassa tovább a szükséges javítási, felújítási és szépítési munkákat! Minél hamarabb hozzákezd, annál jobb.

A szerelem és a partnerkapcsolatok terén a következő hónapokban a jótékony megértés lesz jellemző. Ha megérteti a másikkal, hogy becsüli annak értékes tulajdonságait, és elfogadják úgy, ahogy van, akkor semmi nem áll a harmonikus órák útjába. A Majom valószínűleg csodálkozva fogja tapasztalni, hogy 2006-ban - a korábbiakkal ellentétben - jóval kevésbé vágyik majd társasági életre. Jobban vonzza majd az édes kettes vagy a családi körben töltött percek.

Ami a hivatást illeti, ezen a téren az elmúlt két év során sikerült olyan pozíciót elérnie, amely lehetővé teszi számára, hogy most egy kicsit inkább a magánéletére koncentráljon. A Tűzkutya egészen biztosan hozzásegíti majd ahhoz, hogy megtarthassa, amit elért. Ez a jegy azonban nem jelent optimális társat ahhoz, hogy a Majom új utakat keressen.

A Majom a családban

Ahol a Majom felbukkan, ott mindig történik valami. Ez a családi életre is vonatkozik. Mivel állandó feszültségre van szüksége, arra specializálódott, hogy szeretteit mindig újabb és újabb meglepetésekkel kápráztassa el. Éppen ezért főként a család gyermektagjai nagyon kedvelik Önt! De szórakoztató társaságát a felnőttek is szívesen keresik. Könnyed viselkedésével pillanatok alatt felvidítja a többieket, örömet szerez családtagjainak.

Sajnos azonban a legbékésebb környezetben is vannak borús pillanatok. Ilyenkor a Majom hajlamos arra, hogy a helyzetet csak akkor vegye komolyan, amikor már majdhogynem túl késő. Ekkor csak a családtagjai támogatására számíthat, ez már számos szorult helyzetből kimentette. Ettől az egy fogyatékosságától eltekintve a Majom szívesen időzik családi körben. Különösen jól illik hozzá: a Kakas és a Kutya.

YU, a Kakas számára új dolgok válnak fontossá

Az elmúlt tizenkét hónap egyértelműen a Kakas kedve szerint alakult. Számos terve elképzeléseinek megfelelően megvalósult, és alig akadt olyan lehetőség, amelyet ne használt volna ki. A Tűzkutya színre lépésével azonban teljesen más témák kerülnek előtérbe. Az új év uralkodó jegye nem feltétlenül a sikerre vágyik, hanem inkább a kitartásra helyezi a hangsúlyt. Így 2006 az Ön számára elsősorban arról szól majd, hogy megerősítse és megszilárdítsa mindazt, amit elért, kevésbé az új területek meghódításáról.

Ez első pillantásra talán nem hangzik olyan jól, alaposabb szemügyre vétel után azonban kiderül, hogy a Kutya konzervatív jellege pozitív dolgokat is ígér a Kakas számára. Ha ugyanis a munkahelyén mémiképp visszavesz a tempóból, akkor több ideje marad a magánéletre. Végre nyugodtan élvezheti az élet szépségeit. Használja hát fel az elkövetkezendő időszakot arra, hogy több időt töltsön a barátaival, az Ön számára kedves emberekkel. Velük még jobban fogja élvezni a szabadidő nyújtotta lehetőségeket!

A valamivel mérsékeltebb tempó természetesen nem jelenti azt, hogy ölbe tett kézzel üldögélhet. A Kutya a kínai állatkörben az otthon védelmezőjének és oltalmazójának számít. Éppen ezért egész 2006-ban kedvező csillagállások könnyítik meg az otthoni tevékenykedést. Újonnan nyert energiáját a Kakas talán arra használhatja, hogy megszépítse lakókörnyezetét. Ha nem vész el túlzottan az apró részletekben, ez kimondottan örömteli feladata lehet. A Kakas számára azonban az idén nem ajánlott a lakáscsere vagy a másik városba való költözés. Tanácsosabb inkább arra összpontosítaniuk, hogy a meglévő lakóhelyüket csinosítsák. Akkor a családi életük ugyanolyan zavartalan lesz, mint volt az elmúlt évben.

A Kakas a családban

Ön aztán tisztában van vele, hogyan is kell kormányozni egy családot! Éppen ezért nem kedveli túlzottan, ha más családtag esetleg megkérdőjelezi hozzáértését. Veleszületett vezetői képességei nem csak otthon érvényesülnek, tágabb környezetében is szereti a szálakat a saját kezében tartani. Szerettei általában ismerik és nagyrabecsülik szervezőtehetségét, és szívesen hagyatkoznak rá az esetek többségében. Ezt Ön olyan hízelgőnek érzi, hogy a velejáró felelősségvállalását nem is tartja tehernek.

Aki elismeri a Kakas vezetői erényeit, az joggal tarthat igényt a védelmére. Cserébe viszont a Kakas árgus szemekkel figyeli, hol mi történik, és azonnal közbelép, ha a legcsekélyebb probléma is felmerül. A kínai állatövi jegyek között talán nincs is még egy olyan állat, amely ilyen nekibuzdulással védelmezné a családját, mint a Kakas. Különösen jól illik hozzá: a Kecske és a Disznó.

SHIH, a Kutya megvalósíthatja a terveit

A Tűzkutya évének beköszöntével különösen kedvező időszak kezdődik a Kutya számára. Ebben az esetben két rokonlélek talál egymásra, akik együttesen szinte mindent képesek elérni. A Tűzkutya uralkodása az Ön számára azt jelenti, hogy ebben az évben minden ajtó kitárul Ön előtt. Ha nincs is igazán kedve a változásokhoz, ez most igazán kedvező időpont erre. Ha tehát már hosszabb ideje foglalkoztatja a gondolat, hogy esetleg lakást cserél, más városba költözik vagy új munkahelyet keres, akkor ezt tervét az elkövetkező néhány hónapban valóra válthatja. Valósítsa meg az álmait, mert erre ennél kedvezőbb időszak aligha kínálkozik majd!

Az év uralkodójának jang jellegű föld eleme alkalmat ad a Kutyának arra, hogy átgondolja élete minden egyes területét, és reálisan értékelje jelenlegi helyzetét. Vajon elégedett mindazzal, amit elért? Vagy szeretné, ha az élete egészen más fordulatot venne? A változáshoz szükséges tűz és energia most a Tűzkutya jóvoltából végre rendelkezésére áll.

A szerelem és a partnerkapcsolat területén a csillagok a hűségnek és a kitartásnak kedveznek. Az egyébként is lojalitásáról híres Kutya figyelmének előterébe 2006-ban még inkább a családi kötelékek, a harmonikus otthon kerül. Az Ön számára nem jelent meg erőltetést, ha vállalnia kell a felelősséget a szeretteiért, és ha a családtagjairól van szó, az előttünk álló hónapokban semmit nem fog megerőltetőnek érezni.

A Kutya oltalmazó ösztöne főként a leggyengébb családtagoknak válik majd javára, mivel tudják, hogy számíthatnak a védelmére. Ügyeljen azonban arra, hogy védelmi vágyától vezéreltetve nehogy erődítménnyé változtassa az otthonát! Így ugyanis előfordulhat, hogy érdekes találkozásokkal lesz szegényebb, holott ezek az emberek hozzájárulhattak volna személyes fejlődéséhez.

A Kutya a családban

A Kutya, mint igazi hűséges lény, magánéletében a legszívesebben olyan emberekkel veszi körül magát, akiket egész életében ismert. Nem véletlenül tartozik a kínai állatkörben a leglojálisabb és leghűségesebb állatok közé. Érthető hát, hogy életében a családja játssza a legfontosabb szerepet. Ugyanakkor a közeli hozzátartozóihoz való ilyen szoros ragaszkodás megnehezítheti számára a megváltozott viszonyokhoz való alkalmazkodást. A leginkább annak örülne, ha a szerettei körében mindig minden olyan maradna, mint amilyen most, és a rokoni szálakat mindenki hozzá hasonlatosan komolyan venné. Ha például valaki kilép a családból, mert elhagyja a szülői házat, a Kutya szíve azonnal sajogni kezd.

Ennek megfelelően a mindennapjaiban is az állandóság híve, semmi gondot nem okoz számára, hogy betartsa a szigorú szabályokat vagy határidőket. Fegyelmezett magatartása példaképként szolgál a többi családtag számára. A Kutyához különösen jól illik: a Nyúl és a Ló.

HAN, a Disznó bátran járhatja a saját útját

Az új év uralkodó állatának köszönhetően végre a Disznó is a legmagasabb körökből kapja meg azt a támogatást, amelyre már régóta várt. A Tűzkutya hűségesen mellette áll, és arra bátorítja, hogy vegye a saját kezébe az életét. A két jegy együttműködését megkönnyíti, hogy ugyanúgy gondolkodnak az életről általánosságban véve, és különösképpen a család szerepéről.

Az új év uralkodó állatával való hasonlatosság egészen odáig terjedhet, hogy a Disznó vakon megbízik a Kutyában. Ez azonban nem helyes hozzáállás, a legnagyobb egyetértés mellett is érdemes a saját fejével is átgondolni a dolgokat. Főként akkor nem tanácsos csak másokra hagyatkozni, ha személyes előrelépésről van szó. Az idén végre bátran járhatja a saját útját, elegendő ideje jut majd az önmegvalósításra is. Ami pedig a szívügyeket illeti, ott is kedvező eredményű kibontakozásra számíthat.

Az alapvetően gondoskodó természetű Disznó számára a család és az otthon mindig is a legfontosabb értékek közé tartozott. Az idei év ura, a Tűzkutya most még inkább arra ösztönzi, hogy fűzze szorosabbra kapcsolatát a család tagjaival. Ez már csak annál is könnyebben mehet, mert a Disznót a többiek jó hallgatóságnak, figyelmes és megértő vigasztalónak tartják. Ezen kívül a vendégszeretetére is mindig számíthatnak.

A Disznó az idén valóban a szokottnál is több alkalmat kap arra, hogy otthonában a legkülönbözőbb típusú embereket vendégül lássa. Ezen túlmenően arra is jut elegendő ideje, hogy csinosítgassa a háza táját. Az emberek szívesen keresik a társaságát és örömmel fogadják a tanácsait, a legszűkebb családi körön túl is. Most jó alkalma nyílik arra, hogy ezt az előnyös tulajdonságát hivatali előmenetelének előmozdítására használja fel. Az év uralkodójának köszönhetően az idén birtokában lesz annak a bátorságnak és önbizalomnak, amely hozzásegíti legmerészebb terveinek megvalósításához is.

A Disznó a családban

A gondoskodó természetű Disznó nemcsak elsőrangú partnernek számít, hanem egyben valódi családszerető állat is. Ennek valószínűleg az az oka, hogy örömmel gondoskodik a hozzá hasonlókról. Ez azonban nem jelenti azt, hogy csak a családtagjai támogatásával élhet kiteljesedett életet. Az egyébként rájuk fordított odaadással ugyanúgy munkálkodhat saját növekedésén, fejlődésén is. Ehhez pedig a körülötte élő emberektől kaphat elegendő segítséget.

A Disznó egyébként is szívesen számol be élete eseményeiről a kívülállóknak. A mindennapok kisebb-nagyobb történéseit ugyais olyan humoros formában képes előadni, hogy azt a többiek vidáman hallgatják. Nagy szíve azonban arra hajlamosítja, hogy családtagjaiban csak a jót vegye észre. Így azután konstruktív kritikára nem számíthatnak tőle. Különösen jól illik hozzá: a Nyúl és a Kecske.

tgym
XII. évfolyam 1. szám

Címkék: horoszkóp, kínai horoszkóp

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.