Asztrológia

Válaszol a humanisztikus asztrológus - 2002. július


 

 

Kedves Péter!

 

Tudom, mások nagyságrendekkel súlyosabb kérdésekkel jelentkeznek Önnél, de, ugye, mindenkinek a saját problémája a legégetőbb. 42 éves vagyok, vagyis jóval túl a kamaszkoron, az arcom ennek ellenére telis-tele van piros foltokkal, pattanásokkal. Bőrgyógyászok, belgyógyászok, természetgyó-gyászok már mindent végigteszteltek és kipróbáltak rajtam, látható eredmény nélkül.

Férjemtől 3 éve elváltam, azóta külön élünk, a gyermekeket közösen neveljük.

Úgy érzem, kapcsolatteremtési próbálkozásaimat is rendre meghiúsítja a külsőm. Foglalkozásomat tekintve építész vagyok, az egzisztenciám megalapozott, egyedül a magánéletem nem akar sehogyan sem révbe érni. Gondolom, mindez látható a horoszkópomban, és az is, mit remélhetek még a jövőmtől. Kérem Önt, ha nem túl lehangoló a válasz, írja meg, tehetek-e valamit a javulásom érdekében.

 

Köszönettel: V. Katalin

 

Kedves Katalin!

 

Az Ön által említett tünetek a psziché alapszintű feszültségeiből erednek, vagyis a horoszkópból kiolvashatók. Szinte minden lelki és kapcsolati probléma, testi tünet és betegség megoldatlan ellentmondásokban, illeszkedési nehézségekben gyökerezik. Ezekkel, tapasztalati szinten, az egyén és a külvilág közötti konfliktusok képében találkozunk. Csupán olyan karakterű nehézségekbe ütközhetünk, amelynek „térképe” vagy „forgatókönyve” már születésünktől fogva lelkünk alapjaiba íródott.

 

 

Az emberi psziché nem monád, vagyis oszthatatlan egység, hanem önálló karakterrel, eltérő szükségletekkel bíró individuális személyiségerők csoportja. A humanisztikus asztrológia egy emberben – az adott horoszkópábrától függően – minimum kettő, maximum hét független énpontot különböztet meg. Ezek egymás közötti viszonyára, ütközéseire legjobb hasonlat, ha egy maroknyi kényszerűen összezárt, és adott feladatra vagy feladatokra szövetkezett különböző korú embert képzelünk el. Csoportdinamikájukra jellemző, hogy a hasonló tulajdonságokkal bíró egyedek – miként a külvilágban, úgy a pszichén belül is – szövetkeznek, összefognak, s elnyomják, háttérbe szorítják a másképpen működőket vagy a más cél felé orientálódókat. A személyiség egésze ugyan értelemszerűen követi is a domináns erők irányát, az elnyomott erő mégsem vész el. A háttérbe szorítottak csoportja alacsonyabb szerveződési szinteken, a hangulat, az érzelmi világ és a konkrét testi tünetek területén aktívan tevékenykedik.

 

A megoldás ebből kézenfekvő, ám korántsem egyszerű: a kisebbség igényeit, szükségleteit meghallgatva és elfogadva összhangot kell teremteni a széttartó belső erők között. Mindennek, ami bennünk él, joga van megnyilvánulni, ha tevékenységi köre illeszthető a többi énerővel, valamint a személyiség egyetemes értékrendjével és céljaival. Ez az összehangolási folyamat nem sokban különbözik egy csoportterápiától – az alapja önismereti munka. Ennek kérdése azonban nem a megszokott: „milyen vagyok?”, hanem a kissé bizarrul hangzó: „milyenek, és milyen viszonyban állnak egymással az énállapotaim?”

 

A humanisztikus szemlélet kerüli az ítéletalkotást, vagyis a „jó” és „rossz” kategóriáiban való gondolkodást. Egyetlen énerő sem tekinthető önmagában ártalmasnak, csupán diszharmonikusnak – igaz, a személyiség egésze ettől még joggal tekintheti károsnak e disszonancia következményeit.

 

Kedves Katalin! Az Ön képletében a független énerők két jól elkülöníthető részre oszlanak. A domináns csoport egyrészt a legmagasabb értékekre, művészetre, filozófiára nyitott, 9. házban álló Nyilas Napjából (Jupiter-együttállás!), másrészt a független, megbízható, komoly és céltudatos, a társadalmi megbecsülést, egzisztenciát mindennél többre becsülő Bak Holdjából, valamint az érzékeny, humánorientáltságú Halak ascendenséből (és Skorpió Neptunjából) áll. Az elnyomott, „lázadó” énerőket ezzel szemben a nyers akaratosságot, konfliktuskeresést, agresszív tendenciákat képviselő (1. házba zárt) Kos jegy és a szélsőséges indulatokat magában hordozó, kiélésre és akár bosszúra éhes, eszközeiben ritkán válogató Skorpió Mars képviseli. Mivel e „szalonképtelen” társaság nyilván részben vagy teljes egészében kiszorul a személyiség általános működéséből, ezért annak vörös, gyulladt testi megnyilvánulásai (Kos-Mars) egy szembeötlő helyen, az arcon próbálják áttörni az én külvilág felé állított védőburkát: a bőrt.

 

A visszaszorított személyiségerők jellemzése ugyan első ránézésre félelmet kelthet, ám léteznek olyan tevékenységek, amelyek – bár a fennkölt Nyilas-én által lenézettnek, a praktikus Bak-én által fölöslegesnek és a túlérzékeny Halak-én által durvának ítéltethetnek – az összhang és a gyógyulás felé vezetnek. Ezek a sport és a szexualitás önfelszabadító, kreatív energiái. Az ezekhez vezető utak megtalálásához pedig szeretettel ajánlom Önnek egy értő pszichológus által vezetett csoportos önismereti munka katalizáló élményét. Mielőbbi javulást kívánva üdvözli:

Rákos Péter
VIII. évfolyam 7. szám

Címkék: humanisztikus asztrológia

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.