Asztrológia

Válaszol a humanisztikus asztrológus - 2004. augusztus

Párkapcsolat


Kedves Péter!

 

Negyvenhárom éves vagyok, és nem voltam még férjnél. Tudom, furcsán hangzik, de nem találkoztam eddig olyan emberrel, akiben megbíztam volna. Illetve akiben megbíztam, az nős volt, és nem szándékozott a kedvemért elválni. Persze házasságszédelgőkből, szélhámosokból akadt bőven, a pénzemet többször elvitték, volt, hogy szó szerint ki is raboltak. Egy asztrológus azt mondta, ilyen képlettel nem várhatok mást. Ez elkeserített, de ki is józanított. Azóta senkiben nem bízom, de nem is jártam pórul. Csak éppen üres az életem és szomorú vagyok. Ön is úgy látja, ez már így lesz velem ezután? Vagy a szélhámosok - vagy a magány?

 

S. Anikó (Halak Nap, Nyilas aszcendens)

 

 

„Mélységes mély a múltnak kútja – írja Thomas Mann –, ne mondjuk inkább feneketlennek?” Mélységes mély a lélek kútja is, s ha tán nem is feneketlen, az asztrológia vagy a pszichológia vödrével kimerni gyakorlatilag lehetetlen. Ám minél mélyebbre hatolunk belé, annál átfogóbb, annál nagyobb területet megvilágító összefüggésekre bukkanhatunk.

 

Kedves Anikó! Engedje meg, hogy ezúttal eltekintsek a kapcsolatai elemzésétől, s attól is, hogy azokat összefüggésbe hozzam a horoszkópjával (bár a megfelelések, most is, mint mindig, felfedezhetők és néven nevezhetők). Ám a születési ábra planétái és fényszögei nem az okát, csupán a mintázatát tükrözik az ön kapcsolati dinamikájának. Sok asztrológus maga sincs tisztában e kettő különbségével. Meghallgatva az ön panaszait és beletekintve a horoszkópjába azon nyomban észreveszik az összefüggéseket: „minden érthető, hiszen a Mars itt van, a Vénusz ott, nem is beszélve a Hold fényszögeiről... Ön a csillagai szerint él, az egyedüllét az ön sorsfeladata, akár tetszik, akár nem.” Meglehet, kedves Anikó, hogy találkozott is ilyen interpretációval.

 

Ezt a közelítést a humanisztikus asztrológia – Eric Berne szavaival – „átoknak” nevezi. Ha egy tanácsadó kijelenti, az ön küzdelmes viszonya a férfiakkal eleve elrendelt és változtathatatlan, így van megírva a csillagokban, akkor azt állítja, az embernek nincsen beleszólása az életébe, a rosszat is, a jót is a csillagok adják az univerzum közönyös, laikusok számára ismeretlen belső törvénye szerint. A humanisztikus gyakorlat ezzel szemben az ember szabadságát hangsúlyozza, s elveti a „horoszkóp mint ok” elvét, s helyére a „horoszkóp mint mintázat” szemléletét teszi.

 

Ön – gondoljon csak bele – születésétől fogva a Radixa szerint él. Hol voltak hároméves korában a nős férfiak és a lelketlen szélhámosok? Sehol. Volt helyettük más, az életkorának megfelelő megélés, az ábra mintázatának megfelelően. Így volt ez tíz-, tizenkét, húszéves korában is. A mintázat mindig megtalálta a maga megvalósulási módozatait, mint ahogy annak mostani formája is megvan, bár ezt szíve szerint messze maga mögött hagyná. Egy mintázat „leváltása” (miként a korábbi életkori fázisokban) felnőttkorban is belső változás, fejlődés eredményeképpen jön létre. A gyerek és kamasz magától változik, egy felnőtt viszont csak saját elhatározásból. Mindennapi tapasztalat, hogy amint ez a belső változás kiteljesedik, a régi minta eltűnik, s megjelenik egy új, addig sehol nem volt működésmód. Szigorúan a horoszkóp mintázata szerint, de az egyén aktuális belső állapotának, életfázisának megfelelő módon.

 

A változást sohasem asztrológiai szinten (az elme területén), hanem lélektani közelítéssel (az érzések, ösztönök világában) érdemes elkezdeni. S hogy önnek merre érdemes keresgélnie? Elsősorban az apakép (Nap) témáját körüljárva, hiszen e planéta az ön képletében a „kikönnyített” 3. házban, a struktúrákat feloldó Halak jegyében helyezkedik el. Erre utal Bert Hellinger, amikor a generációkon átörökített családi szlogent idézi: „nálunk mindig megvetették a férfiakat”. És akiben nincs helyén az apakép, az ugyanezzel a „torz szemüveggel” tekint mindenkori partnerére is. Ezek után nem csoda, hogy ösztönösen ráakad azokra, akik a valóságban is megtestesítik ezt a kétes, megbízhatatlan figurát.

 

Még egyszer hangsúlyozom, Anikó, ez mintázat. Ha az apáról alkotott képét vissza tudja helyezni abba az ősi, bizalmi állapotba, ahol az a születésekor nyugodott, meglátja, csoda történik majd: egészen másfajta férfiakat fog ön elé sodorni az élet... Ebben értő pszichoterápia lehet segítségére, melyről a hellingeri módszert tárgyaló könyvek adnak bővebb felvilágosítást.

Rákos Péter
X. évfolyam 8. szám

Címkék: asztrológia

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.