Betegségek A-tól Z-ig

A hideg medence korjelenség

  Ez a terület a napfonattal szemben helyezkedik el, és legalább annyira fontos egészségünk és jó közérzetünk szempontjából. Miriam Röders német természetgyógyász fedezte fel ezt az idegfonatot a medence hátoldalán. Tanácsokkal lát el mindenkit, hogyan oldja az e területen kialakuló blokkokat, amivel sok idült panasz megszüntethető.


   

  A hara, a közép energiaközpontja nyitott kell legyen, hogy az energia szabadon tudjon áramlani

   

  Főként a nőknél gyakori, hogy a hát alsó része hideg, mivel e terület bőrének vérellátása nem megfelelő. Itt helyezkednek el a petefészkek, a vesék, a belek és a hólyag reflexzónái. Van egy idegfonat a medencecsontnál, a holdfonat. Ez az idegfonat befolyásolja a teljes farizomzatot, a far és a gát bőrét, a medence, a csípő és a láb izmainak mozgását. A holdfonatot a második csakra szabályozza. Ez utóbbi a napfonat alatt helyezkedik el, és a szervezet reproduktív rendszerét működteti: a húgyivarrendszert, a híg szekrétumokat és a vért, az ösztönöket. Uralkodó égiteste a Hold.

   

   

  Testünk legerősebb idegfonata

  A fentiek ellenére a holdfonat, latin nevén plexus lumbosacralis, szinte teljesen ismeretlen, noha ez testünk talán legerősebb idegfonata. Az emésztő szervrendszert és a húgyhólyagot vezérlő napfonatot ezzel szemben szinte mindenki ismeri. A két idegfonat ismertségében mutatkozó különbségek magyarázatát Miriam Röders korunk életszemléletében látja.

   

  A holdfonat (plexus lumbosacralis) fő ágai alkotják testünk legerősebb hatású idegfonatát

   

  A Nap a férfiasság, a Hold a nőiesség szimbóluma. A mai társadalom elutasítja a nőiséget, a nőknek ugyanolyan terhelhetőknek kell lenniük, mint a férfiaknak, különben nem lesznek sikeresek. Egyre több nő utasítja el a természetes szülést, inkább a császármetszést választják. Ráadásul léteznek már olyan fogamzásgátlók is, amelyek évente egy menstruációt tesznek lehetővé. Általános tehát a törekvés arra, hogy a nőiséget elnyomjuk. Ezt az elvet sok nő magáévá tette, ők lelkük mélyén elutasítják saját altestüket.

   

   

  Zavart viszony

  Ha megkérdezzük a mai nőket és lányokat, hogy mely testrészükkel elégedetlenebbek leginkább, válaszukban a legtöbben hasukat, feneküket és combjukat nevezik meg. Ezt a hozzáállást felerősítik a divatlapokban látható, természetellenesen sovány manökenek. A legtöbben nem is sejtik, hogy reklámtrükkről van szó: amikor a múlt század derekán nőiesebb idomú manökenek népesítették be a kifutókat, sokan csak a modelleket bámulták, észre sem vették a bemutatott ruhadarabokat vagy a velük reklámozott egyéb árucikkeket. Ezért a marketingszakemberek azt a stratégiát választották, hogy a nőies idomokat teljesen nélkülöző élő ruhafogasokkal reklámozzák az árucikkeket. Sajnos az történt, hogy a fiatal nők ezeket a természetellenesen sovány manökeneket tekintik ideáljuknak. Velük összevetve saját fenekük, combjuk, hasuk valóban kövérnek tűnik.

   

  A férfiaknál megfigyelhető szexuális önértékelési zavar hátterében gyakran a holdfonat blokkja áll. Gyakran ebből eredeztethető a féltékenység

   

  Emellett létezik számos irányzat, amely elutasítja az emberi altestet. Szexuális szempontból látszólag felvilágosult korunkban meglepően sokaknak - férfiaknak és nőknek - zavart a viszonya saját szexualitásával, az érzékiséggel. Sokan félnek a jövőtől, betegségektől, megélhetési nehézségektől. A félelem hatására a medence izomzata megfeszül, ezt tetten érhetjük a megfeszített farizmokon és a hátrafelé feszített medencén.

   

  Mindeme tényezők blokkokat idéznek elő a holdfonatban, aminek a következménye a hideg medence. A hideg mindig annak a jele, hogy az adott területen nem áramlik az energia.

   

  A következmények messzire vezetnek. Ez logikus, hiszen a holdfonat igen nagy területet lát el. A leggyakoribb panasz a keresztcsonti fájdalom. A lumbágó és az isiász tipikus holdfonatproblémák. Az ágyéki csigolyáknál jelentkező porckorongsérv sok esetben szintén erre az okra vezethető vissza.

   

  Erősítő edzésekkel sok nő próbálja megváltoztatni nőies alakját, hogy  megfeleljen egy rájuk erőltetett szépségideálnak

   

  További lehetséges következmények:

   

  • a medencecsont és a keresztcsonti ízület egyoldali blokkja, aminek következménye a lábak hosszának különbsége,

  • a medence- és gátizmok renyhesége, aminek inkontinencia a következménye,

  • helytelen légzés, aminek a medence feszessége az oka,

  • a vesék és a hólyag irritációja,

  • hüvelyi gombásodás, menstruációs zavarok, a petefészek cisztái és/vagy gyulladása, a méhnyálkahártya gyulladásai és miómák,

  • frigiditás, meddőség, vetélések,

  • az emésztőrendszer zavarai, gombás fertőzései, gyulladások, bélpolipok, divertikulózis, vastagbélrák.

   

  Az energiaáramlás zavara azonban nem csak testi tüneteket, panaszokat eredményez, a psziché is szenved: gyakori az önvád, az önértékelés zavarai. Ezek rendkívüli mértékben rontják a közérzetet és az életminőséget. Előfordulnak a szexuális területre irányuló félelmek is, amelyek a párkapcsolat működését terhelik. Ez utóbbi különösen gyakori jelenség a férfiak körében. Ők általában attól tartanak, hogy szexuális téren nem tudnak kellőképpen teljesíteni. Sokuknál a beteges féltékenység is erre vezethető vissza.

   

   

  Hogyan harmonizálhatjuk a holdfonatot?

  "Kár, hogy napjainkban sokan tudomásul veszik és elfogadják a problémákat. Ez különösen a hátfájdalmakra vonatkozik" - magyarázza Miriam Röders. Pedig mindenki tehetne valamit annak érdekében, hogy feloldja a holdfonat blokkját, méghozzá egyszerű módszerekkel: tartsuk melegen a lábunkat, vegyünk gyakrabban egy forró lábfürdőt, viseljünk gyapjúzoknit. A talp reflexzónáinak masszírozásával szintén segíthetünk. A holdfonattal kapcsolatot tartó zóna a saroknál található (medencezóna). Természetesen melegíthetjük közvetlenül a medencét is, pl. megfelelő ruhadarabokkal. A masszírozás, valamint a farizmok edzése is (megfeszítés, elernyeszelernyesztés) segít. Légzésgyakorlatot is ajánlhatunk: lélegezzünk mélyen, közben koncentráljunk a medencére, érezzük, hogy a levegő lehatol egészen eddig a területig.

   

  A legeredményesebb eljárások: talpi reflexzónák masszírozása, Penzel-féle akupontmasszázs.

   

   

  Gyógyító megerősítések a léleknek

  A hold­fo­na­ti blok­kok fe­lol­dá­sá­ra lé­tez­nek pszi­cho­ló­giai meg­kö­ze­lí­té­sek is. A ki­ne­zio­ló­gia e cél­ra a jobb és bal agy­fél­te­ke har­mo­ni­zá­lá­sát és spe­ciá­lis meg­erő­sí­té­se­ket al­kal­maz. A meg­erő­sí­té­sek el­mon­dá­sa­kor sze­mün­ket huny­juk be, ke­zünk­kel érint­sük meg mind­két fül­kagy­ló pe­re­mét, ugya­nis így ak­ti­vál­ha­tó az in­tuí­ció­kért fe­le­lős agyi te­rü­let.

   

  Mi­riam Rö­ders az ön­ma­gunk el­fo­ga­dá­sát erő­sí­tő af­fir­má­ció­kat ajánl­ja:

   

  El­ső fo­ko­zat: El­fo­ga­dom ma­ga­mat, oly­an­nak, ami­lyen va­gyok. Tisz­te­lem ma­ga­mat, ér­té­kes va­gyok.

   

  Má­so­dik fo­ko­zat: Alap­ve­tő­en tisz­ta és jó va­gyok. Meg­ér­dem­lem, hogy sze­res­se­nek (vas­tag­bél). Elen­ge­dem a múl­tat.Nagy­vo­na­lú va­gyok. El­la­zu­lok (ke­rin­gés, sze­xus). Sze­xuá­lis ener­giáim ki­egyen­lí­tet­tek (ve­se). Ki­egyen­sú­lyo­zott, bé­kés va­gyok (hó­lyag). Hi­szek és bí­zom a jö­vő­ben.Biz­ton­ság­ban va­gyok (lép). Sze­re­tek –hi­szek – bí­zom – há­lás va­gyok – bá­tor va­gyok (cse­cse­mő­mi­rigy).

   

  Vé­ge­ze­tül: Éle­te­ner­giáim har­mo­ni­ku­san áram­la­nak.

  - vörös -
  XI. évfolyam 7. szám

  Címkék: holdfonat, medence

   Aktuális lapszámunk:
   2020. április

   A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.