Betegségek A-tól Z-ig

Az allergia és a stressz is okozhat aknét

Bach-cseppek bőrproblémákra

Ha valakinél az akné fokozatosan, lassanként alakult ki, nem is gondolja, hogy allergia állhat a háttérben. Holott nagyon könnyen előfordulhat, hogy a gyulladt faggyúmirigyekért nem a serdülőkori hormonháztartás a felelős, hanem az érzékenység a jódra vagy bizonyos ételféleségekre. Ilyenkor nem segítenek sem a különféle gyógyszerek, sem az alternatív módszerek, mint a sajátvér-kezelés, a homeopátia vagy az ájurvédikus diéta.


 

 Kü­lö­nö­sen a fia­ta­lok haj­la­mo­sak gú­nyo­lód­ni a mi­tes­sze­rek lát­tán. Pe­dig serdü­lő­kor­ban ez el­ke­rül­he­tet­len je­len­ség. A bőr­pro­blé­mák hát­terében azonban nem csak hormonális okok húzódnak meg

 

Ám ha a beteg a nála allergiát kiváltó élelmiszereket törli az étrendjéből, fokozatosan tisztulni kezd a bőre, és egy idő után az akné teljesen megszűnik.

 

 

A pattanások hátterében gyakran áll klór, jód és egyéb anyagok

A halogén elemek - mint a klór, a jód és a fluor - képesek aknét kiváltani. Korábban közismert fogalom volt a klórkné, amit a közfürdők, strandok erősen klórozott vize váltott ki. Aki aknéban szenved, jól teszi, ha kerüli a klórozott fürdővizet és a szintén erősen klórozott csapvizet. Mivel a legtöbb növényvédőszer szintén tartalmaz klórt, lehetőleg biológiai termesztésből származó élelmiszereket fogyasszanak az aknés bőrűek.

 

Ha az uszo­dai vi­zet erősen kló­roz­zák, ki­vi­rá­goz­hat bőrünkön a klórakné

 

A jódakné szintén elterjedt probléma bizonyos országokban. Németországban az általánosan jódozott só mellett sokféle, iparilag feldolgozott élelmiszer, különösen a tejtermék tartalmaz jódot. Aki aknéban szenved, tartózkodjon a jódozott vagy fluorozott sótól és a tejtermékektől. Lehetőleg egyen friss, kezeletlen élelmiszert, keresse azokat a termékeket, amelyekhez nem adagoltak jódot. Kerülje a jódszármazékokat és az algakivonatokat tartalmazó kozmetikumokat is. A tengeri algák jódtartalma igen magas!

 

Az akné hátterében állhat élelmiszerallergia vagy élelmiszer-érzékenység is. Mivel az akné nem azonnal a kérdéses élelmiszer elfogyasztása után jelentkezik, nem könnyű megtalálni a kiváltó okot. Ilyenkor érdemes ún. rotációs étrendet tartani, ami azt jelenti, hogy felváltva bizonyos élelmiszerektől tartózkodunk. Mivel azonban az akné lassan reagál, és egyszerre több élelmiszerrel szemben is fennállhat allergia vagy túlérzékenység, elég sokáig eltarthat, mire megtaláljuk a "bűnöst".

 

Akinek gyors segítségre van szüksége, annak ajánlható a Voll-féle elektorakupunktúra (VEA). A terapeuta speciális műszerrel méri a kéz és a lábfej akupunktúrás pontjainak elektromos ellenállását. A mérő áramkörbe bizonyos anyagok is kapcsolhatók, amelyekre a szervezet azonnal reagál, ez a reakció pedig méréssel kimutatható. Amennyiben sikerül érzékenységet kiváltó élelmiszereket találni, az elsődleges teendő, hogy ezektől szigorúan tartózkodjunk. Némi fantáziával, ügyes szakácskönyvek segítségével és hála a bőséges élelmiszer-kínálatnak, nem jelent gondot, hogy ízletes alternatívákat találjunk a tiltott ételek helyett. A diéta mellett érdemes stabilizálni, erősíteni az immunrendszert.

 

A hét­köz­na­pi ro­ha­nás is bőrünk ro­vá­sá­ra me­het. Ilyen­kor fon­tos a tu­da­tos pihenés, a visszafogottabb élettempó

 

Fogyasszunk méregtelenítő, vértisztító teákat, amelyek segítik eltávolítani szervezetünkből a környezeti mérgeket. Erre kiválóan alkalmas a cystus-tea, ami gazdag polifenolokban, amelyek támogatják a sejtek anyagcseréjét, és erősítik a C-vitamin kedvező hatásait.

 

Különösen jó immunerősítő a köményolaj. Életfontosságú zsírsavakat tartalmaz, amelyek szabályozzák immunrendszerünk működését és csökkentik az allergia tüneteit kiváltó hisztamin termelődését. A siker érdekében azonban ezeket a készítményeket hosszabb távon rendszeresen szedni kell.

 

 

Amikor a baj oka a stressz

Vannak, akiknél az aknét a stressz váltja ki. Az orvosi magyarázat erre a jelenségre az, hogy az idegfeszültség fokozza a bőrverejtékezését és faggyú termelését. A jelenséget általában egyéb testi tünetek is kísérik, így hasfájás, menzeszzavarok, hangulatingadozás vagy kimerültség. Az általános stresszkerülés, lazítás - relaxációs gyakorlatok, elegendő alvás - mellett a stressz eredetű akné kezelésében az alábbiak váltak be:

 

Citromfű. Ezt a gyógynövényt teaformájában fogyasszuk, de alkalmazhatjuk aromalámpában párologtatott illóolaját is. Idegcsillapító, pajzsmirigyműködést szabályozó, belső nyugtalanságot enyhítő hatású.

 

A Voll-fé­le elek­tro­a­ku­punk­tú­rá­val könnyen, gyor­san meg­ta­lál­ha­tók az al­ler­gi­át ki­vál­tó anyagok

 

A levendulaolaj kiváló lazító hatásáról is mert az aroma terápiában. Ha hígított formában a mitesszerekre kenjük, gyorsíthatja a gyógyulást.

 

A zsálya hatására csökken a fokozott verejtékezés, ami ingerli a faggyútermelést is, ráadásul a zsálya természetes ösztrogén forrás is. A stressz fárasztó. Ezért igyekezzünk anyagcserénket mézzel harmonizálni. Akné esetében a mézet közvetlenül a bőrre is felvihetjük pakolás formájában. Néhány perc után langyos vízzel mossuk le. A méhkirálynő táplálékául szolgáló méhpempőről is ismeretes, hogy harmonizálja a hormonháztartást és tiszta bőrt eredményez.

 

A pá­ciens bő­rén a jód­ta­blet­ták okoz­ták az ak­nét. Ter­mé­sze­tes mód­sze­rek­kel sikerült megszabadulnia tőlük

 

A Bach-virágterápia is jó szolgálatot tehet. Dr. Edward Bach brit kutató orvos a 30-as években olyan virágokat talált, amelyekről felfedezte, hogy harmonizáló hatással vannak lelki világunkra. A virágokból előállított készítményeket nem a betegség testi tünetei alapján rendelik a betegnek, hanem pillanatnyi lelki állapota szerint. Ez azt jelenti, hogy azonos betegség esetén mindenki más-más virágkészítményt kap. Lehetséges a megfelelő készítmény megtalálása Voll-féle elektroakupunktúrás készülékkel is. Bőrproblémák esetén ajánlatos a Bach-féle cseppeket külsőleg is alkalmazni. Ehhez néhány cseppet adjunk a fürdővízhez, vagy egyszerűen csak nedvesítsük be vele a kezelendő testrészt.

 

 

Bach-cseppek bőrproblémákra

A le­gál­ta­lá­no­sabb be­vált szer a Crab Ap­ple, mi­vel az érin­tet­tek ál­ta­lá­ban szennyes­nek ér­zik ma­gu­kat. A ké­szít­mény lel­ki­leg har­mo­ni­zál, ha­tá­sá­ra si­ke­rül meg­sza­ba­dul­ni a za­va­ró ér­zés­től. Ezt a csep­pet ál­ta­lá­ban min­den­ki­nek ajánl­ják, aki nem ér­zi jól ma­gát a bő­ré­ben. A ter­mé­szet­gyó­gyá­szok tisz­tí­tó­vi­rág­nak is ne­ve­zik, a bőr mel­lett a ve­sék­kel is kap­cso­lat­ba hoz­zák.

 

Ne búj­junk ki a bőrünk­ből! A vad­gesz­te­nye és a dió vi­rág­ja a stressze­re­detű akné kezelésében segíthet

 

A sú­lyos bőr­be­teg­sé­gek­ben szen­ve­dők ál­ta­lá­ban ön­ér­té­ke­lé­si za­va­rok­kal is küz­de­nek. En­nek ke­ze­lé­sé­re al­kal­mas a Larch. Ez a vi­rág olyan em­be­rek­nek ajánl­ha­tó, akik ki­sebb­ren­dű­sé­gi ér­zés­ben szen­ved­nek egész­sé­ges bő­rű em­ber­tár­saik­kal szem­ben. Mi­vel az ak­né min­dig lát­ha­tó, az érin­tet­tek fo­lya­ma­to­san kon­fron­tá­lód­nak a töb­bi­ek re­ak­ciói­val. Hogy a be­teg­nek ne min­den gon­do­la­ta a bő­re kö­rül fo­rog­jon, aján­la­tos Whi­te Chest­nut sze­dé­se. Ha­tá­sá­ra a szel­lem el­la­zul. A Whi­te Chest­nut-tí­pu­sú be­teg haj­la­mos a kü­lön­fé­le ideg­rend­sze­ri za­va­ro­kra, mint ami­lyen a fej­fá­jás vagy a fog­csi­kor­ga­tás. Ez a vi­rág te­hát ki­vá­ló a stressz le­küz­dé­sé­re.

 

Ha a tü­ne­tek va­la­mi­lyen élet­ko­ri vál­to­zás ide­jén, pél­dá­ul pu­ber­táskor je­lent­kez­nek, ér­de­mes a be­teg­nek Wal­nu­tot ad­ni, mi­vel az se­gít a ki­tar­tás­ban, az áll­ha­ta­tos­ság­ban. Elé­ge­det­len­ség ese­tén a Wild Oat a meg­fe­le­lő gyógy­szer. Amennyi­ben a bőr­pa­na­szok ré­gó­ta fen­náll­nak vagy na­gyon ma­ka­csak, jó ha­tá­sú a Gor­se, amely a két­ség­be­esést csök­ken­ti.

V. T.
XI. évfolyam 6. szám

Címkék: akne, Bach-terápia

Aktuális lapszámunk:
2020. október

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.