Betegségek A-tól Z-ig

Az írisz csodája

Az allergiára való hajlamot felismerhetjük az íriszen

Az allergia az immunrendszernek bizonyos - az egészséget egyébként nem veszélyeztető - idegen anyagokra (például virágporra) adott túlreakciója. Az írisz (szivárványhártya) és környezetének állapotáról azt ugyan nem lehet leolvasni, mire is reagál allergiával az illető, azt azonban igen, van-e egyáltalán hajlama allergiára. Ennek elsősorban ott lehet jelentősége, ha a páciens bizonyos betegségeit vagy egészségproblémáit még nem kezelték allergiával összefüggésben.


 

A ki­egyen­sú­lyo­zat­lan szer­vek meg­ha­tá­ro­zott he­lye­ken hagy­nak nyo­mot az íri­szen. A sza­kér­tő ér­tel­mez­ni tud­ja eze­ket a jeleket
 
Egy neu­ro­der­mi­tisz­ben szen­ve­dő tí­zé­ves kis­fiú íri­sze (1. kép). A gyo­mor-bél zó­na el­szí­ne­ződé­se (a pu­pil­la kö­rül) az emész­tőn­ed­vek za­va­rá­rautal. az írisz körüli sötét külső gyűrű az ekcémára való hajlamot jelzi

 

Az írisz képe pontos információkat hordoz a testfelépítésről, valamint sokféle jelét mutatja a betegség állapotának. A testalkaton (konstitúció) az ember valamennyi veleszületett tulajdonságának összességét értjük. Így például megkülönböztethetjük a limfatikus (kék szem) és a hematogén testalkatot (barna szem), valamint a kevert formákat. A diszpozíció kifejezés alatt azt értjük, az illető genetikailag milyen betegségekre hajlamos, illetve mennyire befolyásolják a káros hatások. Ha ezeket a hajlamokat időben felismerjük, megkezdődhet a sikeres terápia. Ha az írisz tanulmányozása iránymutatást adott a betegségről, a diagnózist feltétlenül további vizsgálatoknak kell megerősíteniük. Főként a részletes családi anamnézis (a nagyszülőkkel bezárólag) vezet gyakran célhoz.

 

 

Az allergiás hajlam a betegség jelentkezése előtt megmutatkozik

Az allergiás megbetegedések a meglévő konstitúció talaján bontakoznak ki, és egyéni terhelő tényezőktől függenek, amelyek lehetnek veleszületettek vagy szerzettek. A pszicho-neuro-immunológia szerint a kiváltó tényezők a vegetatív és központi idegrendszerben rejlenek (stresszfaktorok). A meglévő alapok a stressz hatására aktivizálódnak.

 

Az orosz neuropatológus, Velhover professzor ki tudta mutatni, hogy az immunrendszer sérülései (és ezzel az allergiás hajlam) felismerhetők az írisz pigmentációján, például barna és fekete pigmentek formájában. A színezet és a szín intenzitása felvilágosítást nyújt az immunrendszert veszélyeztető faktor kiterjedtségéről. Az úgynevezett lakunák (többé-kevésbé mély lyukak az íriszben) pedig az esetleges immunzavarra utalnak. Ezek veleszületettek, és elhelyezkedésük az érintett szerv funkciójának gyengülésére való hajlamát jelzik.

 

Az allergiás diszpozícióra jellemző a szemfehérjében jelentkező nagyon finom erecskék megjelenése, amelyek az írisz szegélyéhez futnak el. Ha az ilyen jellegű hajlam már gyermekkorban megállapítható, akkor valószínűleg megakadályozható az allergia manifesztálódása, elsősorban a táplálkozás korai befolyásolásával.

 

 

Láthatóvá válnak a betegség allergiás összetevői

Az íriszdiagnosztikai haszna akkor is megmutatkozik, ha már fellépett az allergia. Nagyon gyakran előfordul ugyanis, hogy egy betegség allergiás komponenseit nem ismerik fel. A páciens azt hiszi, összesen annyi a baj, hogy gyakran megfázik. A fertőzésekre való túlzott hajlam, de a reumás megbetegedések vagy a gyerekkori hiperaktivitás három tipikus példa olyan betegségekre, amelyeknek kialakulásában része lehet az allergiának.

 

Sok páciens azonban már tudatában van annak, hogy allergiában szenved. Ilyenkor az íriszdiagnosztika fontos kiegészítő információkkal szolgálhat, például az emésztőszervek vagy az anyagcsere gyengeségéről, vagy pszichikai- idegi túlterheltségről.

 

Egy neu­ro­der­mi­tisz­ben szen­ve­dő tí­zé­ves kis­fiú íri­sze. A gyo­mor-bél zó­na el­szí­ne­ződé­se (a pu­pil­la kö­rül) az emész­tőn­ed­vek za­va­rá­rautal. az írisz körüli sötét külső gyűrű az ekcémára való hajlamot jelzi
Egy 48 éves, lim­fa­ti­kus-ex­szu­da­tív kon­s­ti­tú­ció­jú nőbe­teg íri­szét mu­tat­ja. Jól fe­lis­mer­he­tők raj­ta a fe­hér fol­tok és az el­sö­té­te­dett kül­ső írisz­zó­na (bőr­zó­na)
Itt vi­lá­go­san lát­ha­tók az úgynevezett allergiás erek, amelyek a szemfehérjében ráfolynak az írisz szegélyére
A fe­hér ín­hár­tyát szo­kat­la­nul sok szö­vet von­ja be. Ez a sza­kér­tő számá­ra egyér­tel­mű je­le a za­vart ér­rend­szer­nek. Rá­adá­sul az erek há­ló­sze­rı­en szö­vőd­nek, ami al­ler­gi­ás ter­helt­sé­get mu­tat
Ennél a szemnél többek között a fehér ínhártya területén lévő hálószerű szövetek utalnak allergiás hajlamra. Az írisz világos közepén okkerszínű pigmentek láthatók
   

Az íriszdiagnosztika nem specifikus diagnózis a hagyományos orvosi értelemben véve. Adatokat szolgáltat a hajlamokról és a szervezetben fennálló összefüggésekről, de ezek a felismerések további konkrét magyarázatra szorulnak. Ha például a tünetek emésztési bántalmakra utalnak, akkor a panaszoknak gyomor-bél diagnosztikával vagy más módon, például a táplálkozás átállításával kell utánajárni. Az egyénre szabott kezelési tervet azután a megállapított helyzetnek megfelelően kell összeállítani.

 

 

A táplálkozás átállítása és a homeopátia javította a bőr állapotát

Az 1. kép a tízéves Sebastian íriszét mutatja, aki neurodermatitiszben szenved. A pupilla körüli elszíneződés (gyomor-bélzóna) az emésztőnedvek zavarát jelzi. Az írisz körüli sötét gyűrű (bőrzóna) a bőr ekcémára és gyulladásra való hajlamának jele. A gyerekorvos által elvégzett allergiatesztek nem hoztak eredményt. A bőr állapotának időről időre való romlását azonban egyértelműen élelmiszer-túlérzékenység váltotta ki. Ezt állapította meg a Vega-teszt, amelynek során elektroakupunktúrás készülékkel szereztek számos információt a bőr ellenállásáról.

 

A reakciókat a foszfortartalmú élelmiszerek váltották ki. Éppen ezért Sebastian étrendjéről levették a kolbászféléket, a sajtot, a tejet és a cukrot, illetve más ennivalókat is. Ezzel és allergiaporral végzett célzott homeopátiával, valamint az allergiás ingerek csökkentésével a bőr állapota hétről hétre javult.

 

Az allergiaport egyenesen a kisfiú számára állították össze a patikában, és a következőket tartalmazta: 10 g Galphimia D2, 10 g Luffa D3, 20 g Propolisz D2, 10 g Apis D2 és 50 g tejcukor. A kisfiú ebből reggel és este 1/3-1/2 teáskanálnyit vett be. Hogy jobban elviselje az egyes élelmiszereket, délben egy tabletta Eichhornia D4-et kapott. 

 

A Schüssler-biokémia alkalmazásának köszönhetően Sebastian sokkal nyugodtabb és koncentráltabb is lett. Ez még a tanárait is meglepte. Sebastian egyenként a következő öt szert kapta, amelyekből meghatározott ideig két-két tablettát vett be elosztva a nap során:

 

Schüssler-só Nr. 1 (Calcium fluoratum D6) és Nr. 2 (Calcium phosphoricum D6) a csontoknak,

Schüssler-só Nr. 3 (Ferrum phosphoricum D12) az immunrendszer erősítése érdekében,

Schüssler-só Nr. 11 (Silicea D6) a bőrnek,

Schüssler-só Nr. 21 (Zincum chloratum D 12) az anyagcsere segítésére.

 

A 2. kép egy 48 éves női páciens íriszét mutatja, akire limfatikus-exszudatív konstitúció, azaz kékesszürke írisz jellemző. A különleges jelek a fehéres foltok, valamint a sötétebb külső íriszzóna (bőrzóna). A lágyrész-reumatizmus mellett, amely többnyire nyáron vagy ősszel lép fel, a páciens allergiás a kora tavasszal nyíló fák-virágok virágporára is. Allergiás tünetei - arcüreggyulladás, hörghurut, kötőhártya-gyulladás - már január végén, február elején fellépnek.

 

 

Az immunrendszert pollenkapszulákkal edzik

A természetgyógyászati terápia célja nem a tünetek elnyomása, hanem a tartós javulás, amelyet lehetőleg oki kezeléssel érnek el. Az allergiamentes időszakokban edzik az immunrendszert: meg kell tanulnia, hogy eltűrje látszólagos ellenségeit, az egyébként ártalmatlan polleneket. Ennek érdekében a hölgy napi egy kapszula propoliszt kap, valamint egy kapszula Polinose-t. Ezenkívül naponta kétszer 25 csepp Lymhpdiaralt a nyirokrendszer méregtelenítésére. Alternatívaként kínálkozik a Lymphaden Hevert, reggelenként és esténként 15 csepp.

 

Január elején, röviddel a pollenszezon kezdete előtt váltják a gyógyszereket. A páciens ettől kezdve a következő szereket kapja: Lachesis D200 (hetente egyszer 10 golyó), Pascallerg és Allergokatt (reggel és este 2 tabletta), ligetszépeolaj (a bőrre és a nyálkahártyákra), Calcium Frubiase ivóampullák (hetente háromszor 1). Ezenkívül nagyon vigyáz arra, hogy erősen lúgos kosztot fogyasszon, sok zöldséggel és krumplival.

 

Egy kis­lány ko­pa­szo­dá­sa vagy rossz is­ko­lai tel­je­sít­mény: az írisz­di­ag­nosz­ti­ka se­gít­sé­gé­vel ezek­nek az eltérő problémáknak is a nyomára bukkanhatunk

 

Sok esetben természetesen további intézkedésekre van szükség, például bélszanálásra, sajátvér-kezelésre és hasonlókra. Ezeket a kezeléseket azonban természetesen csakis hozzáértő terapeuta (orvos vagy természetgyógyász) végezheti.

 

A 3. képen egy 45 éves nő szemének íriszén egyértelműen felfedezhetők az allergiás erek. Az asszony folyton visszatérő légúti fertőzésekben szenved, ami miatt gyakran kénytelen antibiotikumot szedni. Többféle diagnosztikai eljárás – így például a Vega-teszt is – azt igazolta, hogy betegségének allergiás oka van, bár az elvégzett allergiavizsgálat nem mutatott ki ilyen hajlamot. A beteget ezenkívül ingerlékeny bélszindróma is gyötri, amit csak tovább ront az antibiotikumos kezelés.

 

 

Az immunrendszer ereje az egészséges béltől függ

Mivel az immunrendszer ereje elsősorban a bélben rejlik, a kezelés első lépéseként bélszanálást végeztek. Miután a páciens lemondott az állati fehérjék (sajt, kolbászfélék, tojás, tej) fogyasztásáról, négy hét alatt rendkívüli javulás állt be az állapotában. A gyógyszerek közül a következőket kapja: Symbioflor, Mutaflor.

 

Ér­de­kes: a kék sze­mű em­be­rek gya­kran túl­zott im­mun­re­ak­ció­kat mu­tat­nak, míg a bar­na sze­műek ke­vés­sé re­agál­nak a kül­ső in­ge­rek­re, azonban hosszabb időre van szükségük egy betegség kiheveréséhez

 

A kezelés következő lépéseként jött az ortomolekuláris orvoslással végzett immunterápia, cinkkel, szelénnel, napi 2x500 mg C-vitaminnal, 100 mg Q10 koenzimmel, valamint reggel-este 1-1 tabletta folsavval. Erre a kezelésre kiválóan alkalmasak a kombinált készítmények is. Végül a harmadik lépésként a bizonyos anyagokra adott túlérzékenységet kellett csökkenteni. Ezért az asszony az első esetnél említett allergiaporból kapott naponta kétszer 1/2 kávéskanállal.

 

 

Mit árul el a szem színe? - A két típus

A természetgyógyászathoz tartozik a különböző embertípusok ismerete is. Az íriszdiagnosztikánál a kék és barna szemű embereket különböztetik meg, miközben a zöld és szürke szemű embereket a kék szemszín alcsoportjainak tekintik. Érdekes, hogy néhány embernél, akinek barna szeme van, pontosabb vizsgálatnál kék szemszín szűrődik át. Ekkor kevert típusról beszélünk. Mivel minden ember és minden szem egyedi, a szemszín kétségkívül csak támpontként szolgál.

 

A kék szemet alapvetően limfatikusnak nevezik, ami azt jelenti, hogy a nyirokrendszer és a nyirokszervek (mandula, vakbél, lép, nyirokcsomók, nyirokerek stb.) hajlamosak itt a hibás működésre, s gyulladások, allergia, ízületi problémák vagy elsalakosodás lehetnek a következmények. Ezen túlmenően a szervezet védekező reakciója gyakran túlzott mértékű. Könnyen alakul ki magas láz erős váladékozással vagy erős allergiás reakcióval, szénanáthával, élelmiszer- allergiával vagy migrénnel kísérve. 

 

A barna szemű emberek gyakran szenvednek a gyomor-bél területének kiegyensúlyozotlanságától

 

Ha a zavaró tényezők csak gyengén, de hosszabb ideig állnak fenn, a szervek irritációval reagálnak: vegetatív zavarokkal, görcsszerű, szúró fájdalmakkal, szívpanaszokkal, fülzúgással, szédüléssel, fájdalomra való túlérzékenységgel vagy intenzívebb izzadással. Ez a típus azonban gyorsan ki is gyógyul akut betegségeiből.

 

Ezzel ellentétben a barna szeműek védekező reakciója a külső ingerekre kisebb. Ez azt jelenti, hogy ritkábban kapnak lázas fertőzést. Ha azonban mégis megbetegednek, akkor legtöbbször hosszabb időre van szükségük a betegség kiheverésére. A gyenge, de hosszabban ható zavaró tényezőkre a test gyakran észrevétlen szervi és szövetgyengüléssel reagál, melynek maradandó káros következményei is lehetnek. Gyakran előfordulnak az ásványianyag-háztartás vagy az anyagcsere zavarai. Ehhez jöhetnek még az elégtelen epekiválasztás, a máj-anyagcserezavarok és gyomor-bél tájéki görcsök. A barna szeműek védekezőrendszere tehát rendszerint lassabban reagál.

- emel -
XI. évfolyam 5. szám

Címkék: írisz, látás

Aktuális lapszámunk:
2020. szeptember

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.