Betegségek A-tól Z-ig

Gyógyító szuggesztió

  Noha a hipnózis fogalma általában ismert, a legtöbb ember természetfeletti, mágikus dolognak, sőt egyesek hókuszpókusznak tartja. Furcsa, ugyanakkor sajnálatos dolog, hogy napjainkban a legtöbb ember, sőt az orvosok jelentős része is legalább oly kevéssé érti a hipnózis jelenségét, mint évszázadokkal ezelőtt.  


   

  A hipnózis és a szuggesztió egyidős a gondolattal és a beszéddel. Minden időben léteztek emberek, akik e titokzatos erőkkel képesek voltak befolyásolni embertársaikat. A hipnózist valamilyen formában évezredek óta gyakorolják. Egy 3000 éves papirusztekercsen talált szöveg óegyiptomi jósok által alkalmazott technikákról számol be, amelyek nagyon hasonlítanak a modern hipnózis módszereihez. A primitív népek sámánjai, varázslói szintén hipnózissal gyógyították betegeiket. A hindu fakírok és távol-keleti jógik önhipnózist alkalmaznak, anélkül, hogy tisztában lennének vele.

   

  A hipnózis eredetét nem sikerült megtalálni. Az azonban vitathatatlan, hogy az egyiptomi és görög papok gyógyító templomaiban már rendszeresen alkalmazták. Hippokratész, a modern gyógyítás atyja biztosan tudott róla, amikor azt mondta: „A lélek behunyt szemmel pontosan látja a betegséget, amiben a test szenved.”

   

  Az újkori hipnózis Anton Mesmer (1734–1815) bécsi orvos nevéhez kötődik. Ő állította fel az „állati magnetizmus” alapelveit – ez az elmélet mesmerizmus néven terjedt el. Gyógyító eljárásról van szó, amely azon az alaptézisen alapul, hogy a betegség oka egy univerzális, mindenütt jelen lévő fluidum egyensúlyi zavara, diszharmóniája. A fluidum „mágneses” kezelésével helyreállítható az egyensúly, ami végül gyógyuláshoz vezet.

   

  Noha Mesmer nyilvánvalóan számtalanszor idézte elő a hipnózis állapotát, nem volt tisztában annak lényegével.

   

  A mesmerizmus Európa-szerte elterjedt, és érthető módon óriási feltűnést keltett. Franciaországban és Angliában egyaránt kedvelt módszer volt a tizenkilencedik században. A londoni egyetemen tanító Ellioston professzor igen sikeresen alkalmazta Mesmer módszerét betegei gyógyításában.

   

  A hipnózis pionírjai között tartjuk számon dr. Esdailet, a skót sebészt, valamint dr. Braid manchesteri sebészorvost. Franciaországban a híres Liebault doktor alkalmazta a Braid által kifejlesztett szuggesztiókat, amelyeket ma is használunk.

   

  Meg kell említenünk prof. Bernheim nevét is, aki az általa alkalmazott módszereket „De la Suggestion” (1884) és „Suggestive Therapeutics” (1886) címen publikálta. E művek megjelenése óta a hipnózis a pszichoterápia egyik legfontosabb módszerének számít.

   

  Tévhit, hogy a hipnotizőr „természetfeletti, mágikus képességekkel” rendelkezik. A hipnózisban nem a hipnotizőr, hanem a hipnotizált személy a domináns tényező! A hipnotizőr csak néhány bevezető technikát alkalmaz, amelyek a kezelt személyt öntudatlanul a hipnózis állapotába juttatják. Más szavakkal: ha létrejött a szellemi átrétegződés, a hipnotizőr átveszi a hipnotizált személy tudatalattija felett a kontrollt. Szuggesztiókat (sugalmazásokat, impulzusokat) ad, amelyeket a kezelt személy követ, végrehajt. A hipnózis tehát pszichológiai jelenség, és felbecsülhetetlen értéke van a terápia szempontjából. A hipnózis a szellem állapota. A szellem passzív állapotáról van szó, a normális alváshoz hasonlóan, de nem azonos az alvással, amit nem győzünk eléggé hangsúlyozni.

   

  Egy átlagos ember is hipnotizálja magát nap mint nap. Bármilyen meghökkentő is ez az állítás, bizonyított tényről van szó! Ön is bizonyára álmodozott, ábrándozott már. Nos, a nappali álmodozás lényegében hipnózis. Egy további példa: Ha valami nagyon leköti a figyelmünket, pl. egy izgalmas olvasmány, a munkánk vagy a televízió, szintén hipnózishoz hasonló állapotba kerülünk. Ezeket a szituációkat ugyan nem nevezzük hipnózisnak, valójában azok.

   

  Rá kell ébrednünk tehát, hogy a hipnózis nem misztikum, nem okkult jelenség. Hipnózis alatt csak azt kivitelezzük, a hipnotizőr irányításával, amit nap mint nap magunktól is elvégzünk.

   

  Ha tehát beszélhetünk egyáltalán „hipnotikus erőről”, akkor ez az erő a hipnotizált személyben rejlik, saját képzelőerejében. E képesség erősítésének eszköze a szuggesztió. Ez a legjobb eszközünk énünk befolyásolására. A tudatalatti kontrollálja állandóan viselkedésünket, azonban mindez másképp is történhet, a tudatalatti olyan dolgok kivitelezésére, megvalósítására is képessé tesz bennünket, amire vágyunk.

   

  A hipnózist egyre több helyen alkalmazzák a gyógyításban. Amerikában a hipnózist számos jó hírű egyetemen oktatják. Ott a hipnózis a napi terápiás gyakorlatban nélkülözhetetlen segítség. Európában a terápiás hipnózis alkalmazása még nem ilyen elterjedt. Egyelőre kevés orvos hajlandó foglalkozni vele.

   

   

  Definíciós kísérlet

  A „Mi a hipnózis?” kérdésre addig nem tudunk igazán kielégítő választ adni, míg a tudomány nem térképezte fel és definiálta az emberi szellem misztériumát és csodáját.

   

  A legtöbb szaktekintély véleménye azonban megegyezik abban, hogy a hipnózis olyan állapot, amelyben a szellem (lélek) különösen fogékony a szuggesztiókra (sugalmazásokra). Egy jó nevű orvos a hipnózis mechanizmusát a következőképpen határozza meg:

   

  Képzeljük el, hogy a lélek, a szellem normális, éber állapotban bizonyos számú energiaegységet képes megkötni, amelyek képesek szuggesztiókat közvetíteni. Feltételezzük, hogy éber állapotban a szuggesztiók mindössze néhány ilyen energiaegységgel találkoznak. Az eredmény: gyenge szuggesztiós befolyásolhatóság.

   

  A lélek behunyt szemmel pontosan látja a betegséget, amiben a test szenved

   

  A hipnózisban azonban egészen más a helyzet: Ilyenkor minden energiaegység felszabadul, így minden egység találkozik a szuggesztiókkal. Az energiaegységek elnyelik (elfogadják) a szuggesztiókat. A hipnotizált személy csak a hipnotizőrre figyel, más dolgokra, pl. fájdalomra egyáltalán nem reagál, nem is érzékeli azt, ugyanakkor megtartja azt a képességét, hogy gondolkodjon és utasításokat végrehajtson.

   

  A szuggesztiók tehát hipnózisban minden energiaegységet elérnek, és a hipnotizált személy a szuggesztióknak megfelelő érzeteket érzékeli.

   

  A szuggesztió tehát a hipnotizált személy után a második domináns tényező a jelenség létrejöttében. A hipnoid (alváshoz hasonló) állapot hatására a személy képes a szuggesztiók koncentrált befogadására és azokat gyógyító céllal saját javára fordítani.

   

   

  Veszélyes?

  A válasz egyértelműen nem, ha szakképzett hipnotizőr végzi a kezelést.

   

  Lehet-e valakit akarata ellenére hipnotizálni? Nem. A hipnotizált személy hajlandósága a hipnózis alapfeltétele.

   

  A „legtöbb” hipnotizőr hangsúlyozza, hogy a hipnózis sikeréhez a kezelt személy feltétlen beleegyezése és együttműködése szükséges. Ennek alátámasztására számos kísérletet végeztek, amelyek egyértelműen bizonyították a fenti állításokat. A „legtöbb” szó némi megszorítást jelent, ugyanis vannak egyesek, akik az ellenkezőjét állítják. Ők ugyanis meglepetésszerű vagy ijesztéses hipnózist alkalmaznak, amelynek segítségével képesek embereket akaratuk ellenére hipnotizálni.

   

  Szuggerálhat-e a hipnotizőr erkölcstelen dolgokat?

   

  Nem. Hipnózisban vagy hipnózis utáni állapotban senki sem hajlandó olyasmire, ami ellentétben áll erkölcsi, etikai felfogásával. Ha a hipnotizőr ilyesmit szuggerálna, a hipnotikus állapot azonnal megszűnne. Bár a hipnotizált személy látszólag kritikátlanul végrehajtja a hipnotizőr minden utasítását, a természet védőgátakat épített be agyunkba, ami megakadályozza, hogy antiszociális cselekedeteket hajtsunk végre. Aki hipnózisban bűncselekményt követ el, az éber állapotban is megtenné azt.

   

  Ezzel kapcsolatban feltétlenül meg kell említeni, hogy az elmúlt 25 évben mindössze három eset vált ismertté, amelyekben a tettesek hipnózis hatása alatt követtek el bűncselekményt.

   

   

  Hipnózis a bűncselekmények felderítésében

  A hipnózis tárgyalása nem lenne teljes, ha említetlenül hagynánk a nyomozás keretében történő alkalmazását.

   

  E téren a hipnózissal igen jelentős sikereket lehet elérni. Hatékonysága, sokkal inkább megbízhatósága messze meghaladja a legjobb „hazugságdetektor” képességeit.

   

  Az Egyesült Államokban a híres hipnotizőr, Harry Arons „Hypnosis in Criminal Investigation” (Hipnózis a bűncselekmények felderítésében) címmel nemrégen publikált könyvet.

   

  Hipnózis segítségével olyan bűntényeket sikerült felderíteni, amelyeket a modern kriminalisztika bármely egyéb módszerével nem lehetett volna felgöngyölíteni.

   

   

  Bárki hipnotizálható?

  Igazolt tény, hogy az emberek 90-95%-a hipnotizálható. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezek az emberek kivétel nélkül elérik a mély hipnózis állapotát. A hipnotizálhatóság foka szerint a következő mélységi szinteket különböztetjük meg:

   

  nem hipnotizálható: 5%

  hipnózishoz közeli állapot: 10%

  könnyű hipnózis: 25%

  közepes mélységű hipnózis: 35%

  mély hipnózis: 25%

   

  A nem hipnotizálhatók közé a gyengeelméjűek és a kisgyermekek tartoznak. Bármilyen furcsának is tűnik, a legjobban befolyásolható alanyok az erős akaratú emberek. Ennek az a magyarázata, hogy ők erősen tudnak koncentrálni, ami a hipnózis bevezető szakaszában kulcsfontosságú.

   

  Általában a betegségek kezeléséhez elegendő a közepes mélységű hipnózis.

   

  A legtöbb civilizációs betegséget a túlhajszoltság és az erős pszichés és fizikai leterheltség okozza. A test ellenálló képessége legyengül, szélesre tárul a kapu a betegségek előtt.

   

   

  Mennyi ideig tart, míg valaki hipnotikus állapotba jut?

  Ez változó, és több tényező függvénye.

   

  Ezek a következők:

   

  A páciens fogékonysága, a bizalmi viszony a páciens és a hipnotizőr között, az elvárás, az együttműködés, a hipnotizőr presztízse.

   

  E célból a következő képletet állították fel:

   

  Presztízs+elvárás+szuggesztió+képzelőerő = hipnózis

   

  Általában több ülés szükséges a hipnózis beálltához. Jó alany esetében 5-10 perc szükséges.

   

   

  A hipnózis tanulható?

  A hipnózis alapelveit bárki elsajátíthatja, azonban többéves gyakorlat és tapasztalat szükséges hozzá, hogy valakiből jó hipnotizőr váljon. A jó szakembernek több technikát kell ismernie (nem mindenki egyformán reagál egy-egy hipnotizálási technikára) és a szuggesztiós technikák birtokában kell lennie, ráadásul jó emberismerőnek kell lennie és otthonosan kell mozognia a pszichológia, ill. a pszichoterápia terén.

   

  Fontos, hogy türelmes legyen, kellő bizalommal legyen saját képességei irányában. „Gyógyhipnotizőrként” általános orvosi ismeretekkel kell rendelkeznie. Komoly, megfontolt személyiségű embernek kell lennie.

   

  Röviden így lehet jellemezni a jó hipnotizőrt.

   

   

  Hipnózis a gyógyításban

  A hipnózissal a tudatalattit befolyásoljuk, ezáltal pedig az egész szervezetre képesek vagyunk hatni. Tudatalattink ugyanis nem csak az akaratlagos idegrendszert, de az akaratunktól független vegetatív idegrendszer működését is befolyásolja. Ezért hipnózissal minden lelki, idegrendszeri eredetű megbetegedés gyógyítható.

   

  Az amerikai hipnotizálókészülék a különböző agyhullámok elvén működik. A készülék agyunk alfa-, béta és delta-hullámait erősíti, ezáltal erősítve a páciens fogékonyságát a szuggesztiók befogadására. Ezzel jelentős mértékben lerövidíthető a hipnózis bevezető fázisa, ráadásul a páciens mélyebb hipnózis állapotába juttatható, ami egyes esetekben fontos.

   

  Tévhit, hogy a hipnotizőr „természetfeletti, mágikus képességekkel” rendelkezik. A hipnózisban nem a hipnotizőr, hanem a hipnotizált személy a domináns tényező!

   

  Az utóbbi időben egyre többet hallunk a pszichoszomatikus betegségekről. Olyan betegségekről van szó, amelyek egyaránt szervi és lelki eredetűek. Egyes orvosok szerint pácienseik mintegy egyharmada pusztán funkcionális, nem szervi betegségekben szenved. A vizsgálatra jelentkező betegek mindössze 10-15%-ánál lehet valódi, szervi megbetegedést diagnosztizálni. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb betegség inkább lelki, idegrendszeri eredetű.

   

  A jelenlegi orvosi gyakorlat szerint a pácienseket szervi panaszaik, tüneteik alapján kezelik. A túlterhelt orvosnak nincs ideje, hogy betegének lelki, érzelmi életével is foglalkozzon. Éppen ezért a pszichoszomatikus betegségek gyógyítása általában sikertelen marad. E téren kiváló lehetőségei vannak a hipnózisnak, hogy a beteget végleg megszabadítsa szenvedéseitől. Ez azonban megkívánja az orvos és a hipnotizőr együttműködését. Ahol ez sikerül, kiváló eredményeket lehet elérni. Amerikában és sok más helyen is ez az együttműködés ma már természetes. Egyelőre csak remélni lehet, hogy ez a gyakorlat Európában is mihamarabb meghonosodik.

   

  Álmatlanság, alvászavarok

  Az alvászavarok rohanó korunk jellegzetes panaszai közé sorolhatók. Az altatókhoz hamar hozzászokunk. Az álmatlanság oka általában belső nyugtalanság, kedvetlenség, bosszúság. Általában elegendő néhány hipnózisos kezelés, amelyek során begyakoroljuk a lazítást és a nyugalmat, aminek hatására megszűnik az álmatlanság.

   

  Migrén

  A migrén sok embert érintő betegség, mindkét nem, minden korosztály érintett lehet. Az okok az esetek nagy részében szintén lelki eredetűek. A vizsgadrukk is előidézhet migrént. Néhány hipnózis, amelyek során a lazítást begyakoroltatjuk a pácienssel, elegendő, hogy megszüntessük ezt a kellemetlen betegséget.

   

  Félelmek

  Ezt az állapotot többé-kevésbé mindenki ismeri: ha a bosszúság a gyomrunkra húzódik, és bizonyos helyzetekben egész testünkben remegünk, félelmünkben olykor kiver a víz (lámpaláz).

   

  Néhány hipnózisos ülés hatására, amelyekben olyan szuggesztiókat sugallunk a pácienseknek, amelyek erősítik önbizalmukat, önértékelésüket, nyomtalanul megszűnnek a panaszok.

   

  Dohányzás

  Mindannyian tisztában vagyunk a dohányzás káros voltával, következményeivel: hosszú távon rákot okoz, azonban rövidebb távon is köhögés, krónikus hörghurut a következménye.

   

  A dohányzás orvosi szempontból rossz szokásnak minősül, ami függőséget alakíthat ki. A hipnózis sokat segíthet e téren is. Természetesen itt sem elegendő egy ülés, ahogy azt olykor hangoztatják.

   

  Körömrágás

  A körömrágás általában a bizonytalanság és a félelem jele. Általában gyerekek rágják a körmüket, de olykor felnőtteknél is megfigyelhető.

   

  A feszültségek oldását célzó hipnózis teljesen megszünteti ezt a problémát.

   

  Általában ajánlott a szülők kezelése is, ugyanis általában a túlságosan szigorú és a „nemtörődöm” szülők gyermekeit kínozza a bizonytalanság.

   

  Alkoholfüggőség

  Az alkoholizmus az egyik legrettegettebb, ugyanakkor legelterjedtebb függőség. Az érintettek általában feszültségek oldása érdekében isznak alkoholt.

   

  A gyenge, rossz problémamegoldó képességű emberek önbizalmának megerősítése a cél. Arra kell rábírnunk a pácienseket, hogy a jövőben ne térjenek ki a konfliktusok, problémák elől, hanem merjenek azokkal szembesülni. Megfelelő, hipnózisban „adagolt” szuggesztiókkal mindez elérhető. Ehhez általában több kezelés szükséges.

   

  Hipnózissal minden lelki idegrendszeri eredetű megbetegedés gyógyítható

   

  Szégyenpír

  Sokan ismerjük ezt a kellemetlen állapotot, ami mindig a legalkalmatlanabb pillanatban jelentkezik. A következmény: szégyenérzet, és az önbizalom gyengülése. Az érintettek könnyen kibillennek lelki egyensúlyukból, és a legjelentéktelenebb alkalmakkor is elpirulnak. Általában néhány hipnóziskezelés elegendő, hogy képessé tegyük a pácienst érzelmeinek kontrollálására.

   

  Gátolt vizeletürítés

  Általában nagyon fájdalmas tünetről van szó, ami főként műtétek után lép fel. A páciensek sokszor legnagyobb igyekezetük ellenére sem képesek vizeletet üríteni húgyhólyagjuk és záróizmaik görcse miatt. Ha a gyógyszerek nem segítenek, a pácienst katéterezni kell. Utóbbi igen kellemetlen, fájdalmas eljárás, ráadásul nagy a fertőzés veszélye is.

   

  A hipnózis a legtöbb esetben azonnal segít.

   

  A páciensnek azt szuggeráljuk, hogy húgyúti szervei ismét rendesen működnek, hólyagját ismét könnyen képes üríteni. A javulás spontán módon következik be: a beteg ismét gond nélkül képes vizelni.

   

  Félelem a fogorvostól

  Mindenki tart a fogorvostól, pontosabban a fogászati beavatkozásoktól. Hipnózissal e félelmeket is gyorsan megszüntethetjük. Sok fogorvos alkalmazza a hipnózist fájdalomcsillapításra. Hipnózisban a fúrás, a foghúzás, sőt kisebb műtétek is fájdalommentesen elviselhetők, méghozzá nem csak a beavatkozás alatt, de utána is. Érdekes, hogy hipnózissal, a beavatkozásokkal együtt járó vérzés is jelentős mértékben csillapítható.

   

  Szülés

  A szülési fájdalmak csillapítása a hipnózis egyik legsikeresebb területe. A kezelés segítségével a félelem és a fájdalmak egyaránt jelentős mértékben csillapíthatók. A szülés okozta kimerültség, fáradtság érzete sem jelentkezik, szülés után az anya frissnek, fittnek érzi magát.

   

  A szülés előkészítésében egyre nagyobb szerepet kap a hipnózis. Ennek elősegítésére a várandós nőket megtanítják az önhipnózis módszerére. A hipnotizőr ugyanis nem lehet jelen a szülésnél. Minden szükséges terápiás lépést még jóval a szülés előtt begyakorolnak.

   

  Frigiditás

  Ez az állapot sok házasságot tönkretett már. A hipnózis e téren is segíthet. Általában néhány terápiás ülés segítségével megoldható a probléma.

   

  Dadogás

  Ideges beszédhibáról van szó, ami kifejezetten jól kezelhető hipnózissal. Elengedhetetlen, hogy a páciens tudatalattijának legmélyebb rétegeiben elültessük az önbizalom, a nyugalom és ellazultság érzésének csíráit, ugyanakkor kiirtsuk onnan a bizonytalanság és kisebbrendűség érzését.

   

  A betegség oka egy univerzális, mindenütt jelen lévő fluidum egyensúlyi zavara, diszharmóniája

   

  Hipnózisban a legsúlyosabb dadogó is folyékonyan képes beszélni, ilyenkor fogékony a lelki egyensúlyát helyreállító szuggesztiókra is.

   

  Diétázás

  E területen a hipnózis az orvos által előírt diéta megtartásában segít, így a diétával elérhető a kívánt terápiás hatás.

   

  Műtéttől való félelem

  A hipnózissal megszüntethető a beteg félelme, ugyanakkor stabilizálhatjuk lelki egyensúlyát, ami hosszú távú gyógyulásának előfeltétele.

   

  A kisebb beavatkozások csak hipnózissal is érzésteleníthetők. Ilyen esetekben az orvos és a hipnotizőr együttműködése elengedhetetlen.

   

  Több, hipnózisban végzett műtétről olvashattunk már a sajtóban. Ezek valóban megtörtént események, amelyek alapján lemérhetjük a hipnózis hatékonyságát.

   

  A tanulás megkönnyítése

  A hipnózis legtöbbször nagyon jó eredménnyel jár e téren is. Több kezelés szükséges, amelyek során azt szuggeráljuk a páciensnek, hogy az elsajátított anyag mély és kitörölhetetlen nyomot hagy memóriájában. Ez mindig sikeres. A vizsgáktól, dolgozatoktól való félelem is megszűnik.

   

  Elhízás

  Ez a baj egyre több embert érint. A túlsúlyt sem hipnózissal, sem önhipnózissal nem lehet megszüntetni, de az evéskényszer csökkenthető.

   

  Bőrbetegségek

  A sokféle bőrbetegség hátterében legtöbbször idegi, lelki zavarok állnak.

   

  Sok bőrgyógyász bizonyos bőrbetegségekben, pl. az ekcéma, a pikkelysömör, az akné, allergiás kiütések hátterében lelki okokat sejt. Talán furcsa, ha egy ismert orvos páciensének kínzó lábviszketését csalódással magyarázza, de ez valóban lehetséges. Ilyen esetekben a hipnózis kiváló hatásfokkal működik.

   

  Menstruációs panaszok

  Sok fiatal lány és nő életét keseríti meg rendszeresen a fájdalmas menstruáció. A panaszok igen sokfélék lehetnek. A vérzés előtti napokban általában hasi görcsök jelentkeznek, amit fokozott ingerlékenység és fejfájás kísérhet.

   

  Hipnózissal teljes panaszmentességet biztosíthatunk, a menstruáció szabályos és panaszmentes lesz, a kezelés pedig nem jár kellemetlen mellékhatásokkal.

   

   

  Teljesítménysport

  Minden sportnál, amelyhez nagyfokú koncentráció szükséges, érdemes alkalmazni a hipnózist. Gondoljunk a vívásra, a golfra és a teniszre, hogy csak néhányat említsünk.

   

  A hipnózis olyan fokú koncentrációt tesz lehetővé, ami normális esetben nem volna lehetséges.

   

  A hipnózis kapcsán fontos megemlítenünk a poszthipnózis fázisát is. Eddig tudatosan kerültük ezt a fogalmat, hogy ne okozzunk felesleges zavart.

   

  A hipnózis, különösen a gyógyító céllal végzett hipnózis sikerei érthetetlenek lennének a poszthipnózis jelensége nélkül. Ezzel kapcsolatban dr. Ericksont azt mondja: „A poszthipnózis alatt azt a cselekedetet értjük, amit a hipnózisból felébredt személy végez a hipnózis során kapott szuggesztiók hatására. A cselekvésre jellemző, hogy a hipnotizált személy nem tudja logikusan megindokolni tetteit.” A hipnózis hatásosságát a poszthipnózis oly mértékben felerősíti, hogy a hatás hónapokig, sőt évekig eltart. Eastbrooks, a világhírű hipnotizőr orvos, egyik páciensénél olyan poszthipnotikus cselekedetet fedezett fel, amelyet 20 évvel korábban(!) szuggerált betegének.

   

  A nappali álmodozás lényegében hipnózis

   

  A poszthipnotikus cselekedet kivitelezése lényegében a hipnózisos állapot öntudatlan, miniatűr utánzatának tekinthető, még akkor is, ha a hipnózisos kezelést évekkel korábban végezték. A poszthipnózisos feladatnak mindig az adott személy céljaival és szükségleteivel összhangban kell lennie. A poszthipnózisra és hatására álljon itt egy példa:

   

  Valakinek fogorvoshoz kell mennie, hogy kihúzassa a fogát. Kellőképpen tisztában van a beavatkozás kellemetlenségeivel. Ilyenkor a hipnotizőr a fogorvosi látogatás előtt a következőket szuggerálhatja:

   

  A hipnózis után minden tekintetben normálisan tud cselekedni és gondolkodni, fájdalmat nem érez a beavatkozás helyén. Ha felkeresi a fogászati rendelőt, és elhelyezkedik a kezelőszékben, kezével csak meg kell dörzsölnie az állkapcsát, és azonnal beáll a teljes érzéketlenség, ami a kezelést követő 24 óráig fog tartani. (Általában ennyi idő alatt megnyugszik a seb.)

   

  A páciens nem érez fájdalmat, sem az injekció beadásakor, sem a fog kihúzásakor. Természetesen a vérzés és a nyálfolyás is befolyásolható poszthipnotikus állapotban. A poszthipnotikus szuggesztió olyan erő, amely a hipnózis alatt elért eredményt tartóssá teszi és a végső terápiás sikert garantálja.

   

  Természetesen a hipnózis nem csodaszer, nem képes minden betegséget meggyógyítani. Szakértő kezében azonban páratlanul értékes terápiás eszköz lehet.

  -dr. ki-
  IX. évfolyam 10. szám

  Címkék: szuggesztió

   Aktuális lapszámunk:
   2020. április

   A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.