Betegségek A-tól Z-ig

Holisztikus segítség korunk gyermekbetegségeire

Figyelemzavar és a nyughatatlan gyerek 2. rész


 

 

Korunk pszichés környezetszennyezésének és a már sokszor óvodás korban ránk törő teljesítménykényszernek „köszönhetően” folyamatosan nő az iskolai és társadalmi rendbe nehezen beilleszkedő gyermekek száma. Előző számunkban igyekeztünk feltárni ennek az „álbetegségnek” a kiváltó okait és megmutatni, milyen fontos megismerni a gyermek személyiségét, hiszen ez elengedhetetlen feltétele nemcsak a társadalmi beilleszkedésnek, hanem a testi-lelki harmónia helyreállításának is. A pszichológiai harmonizáció mellett azonban sokoldalú segítséget nyújthatunk szülőnek, gyermeknek egyaránt speciális kezelési eljárásokkal.

 

Mindenekelőtt szólnunk kell az egyetemi orvoslás legáltalánosabb „megoldási” technikájáról, mivel ez hihetetlen mértékben elterjedt és rövid, valamint hosszú távú mellékhatásai igazán figyelemreméltóak. Egy pszichostimuláns gyógyszerről van szó, amelyet az ENSZ felmérése szerint például az Egyesült Államokban 8 millió (!) gyereknek írtak fel 2000-ben, s amelyet Németországban már a speedtablettával együtt a stimuláns drogok között tartanak nyilván. Ez - és a hasonló szintetikus szerek - megemelik az adrenalin- és a szerotoninhormonok szintjét a testben, mellékhatásként pedig magas vérnyomás, ionháztartási problémák, étvágytalanság, növekedési zavarok, depresszió léphet fel. Amint egy gyógyszert szedő gyermek szülője megfogalmazta: „egy óra nyugalom, majd 12 óra még nagyobb szenvedés”. A kutatások igazolták, hogy hatására nemcsak a test növekedését szabályozó hormonok kiválasztása csökken, hanem az agy fejlődése is kárt szenved. Gerald Hütter professzor patkánykísérletein a gyógyszerezett egyedek sokirányú visszamaradást mutattak társaikhoz képest. Dr. Peter Breggin közli azoknak a vizsgálatoknak az eredményét, miszerint a gyógyszert szedő felnőttek fele átlagosan négy százalékkal könnyebb agyvelővel rendelkezett, mint a többi fiatal, mivel ez a szer az állatkísérletek tanúsága szerint az ideg fa, a neuron optimális fejlődését gátolja. Tekintve, hogy a szer csak mintegy húsz éve van forgalomban, még nem tudják, csak sejtik a szakértők, hogy mi lehet széleskörű használatának hosszú távú következménye. Jogosan feltételezik, hogy a mostaninál évtizedekkel előbb (pl. már 40 éves kortól) megjelenhetnek a Parkinson-betegség, az Alzheimer-kór vagy egyéb degeneratív idegrendszeri kórkép tünetei.

 

Az Egyesült Államokban például nem veszik be katonai szolgálatra azokat a fiatalembereket, akik gyerekkorban ilyen gyógyszert szedtek, mivel az az „elmét befolyásoló drog”-nak minősül. A lelkiismeretükre az átlagnál jobban hallgató orvosok hangsúlyozzák, hogy a hasonló szereket csak nagyon súlyos esetekben és csak pszichoterápiai konzultációval párhuzamosan szabad használni. Dr. Runow megfogalmazása szerint „Ezen szerek használatából csak a környezet profitálhat valamelyest, a gyermek azonban csak zombi lesz, nem saját maga.”

 

A valódi, mellékhatásmentes segítségeket az ADD-s gyermekek (Attension Deficiency Disorder = FHT, figyelemhiányos tünetegyüttes) számára a bio energetikai és anyagcsere-harmonizációt kínáló homeopátia, az algakezelés és egy vadonatúj bioregulációs módszer kínálja.

 

Az ADD-s gyermekek számára a homeopátia mind egyedi, mind kombinációs formában az egyik leghatékonyabb segítséget jelenti. A lelki és mentális tevékenységekre ható magas potenciálú szerek óriási előnye az, hogy - természetesen megfelelő módon és az alkati szerekkel szabályszerűen kombinálva -gyengéd információkkal, s főleg mellékhatásmentesen segít a pszichoszomatikus egyensúly helyreállításában. Ezeknek a szereknek a használatával iszonyatosan környezetszennyezett világunkban semmilyen káros anyag nem jut a szervezetbe. Ráadásul a homeopátiás kezelés célja nem a hiperaktív gyerek megnyugtatása, hanem segítség ahhoz, hogy valódi egyéniségét megtalálja és önbizalmát visszanyerje.

 

A számtalan lehetőség közül néhány jellemző szert érdemes megemlítenünk.

 

Az Acidum muriaticum segít az érzelmi káoszból kikeveredni, megszünteti a gyereknek azt az érzését, hogy a sors ide-oda rángatja. Sokat segít abban, hogy a kívánalmak, a képességek és az egyéni törekvések között a gyerek megtalálja a kényszermentes érzést, az önálló utat, a kibontakozást.

 

Az Anacardium orientale olyan viselkedésformákban hatásos, amikor a gyerek azokkal viselkedik a legkellemetlenebbül, akiket egyébként szeret és tisztel. Tudatában van annak, hogy bánatot okoz és helytelenül viselkedik, de mégis megteszi. Agresszív, keresi a konfliktusokat, hirtelen megharagszik. Nevet, amikor komolyan kéne viselkednie.

 

Az Arnica oldja azokat a lelki traumákat, amelyek abból adódnak, hogy őt viselkedése alapján a környezete elutasítja. Egyébként minden túlterheltség-, túlfeszítettségérzés esetén jóhatású.

 

A Bryonia a szeszélyes, ellenszegülő, kolerikus gyerekek szere. Bizonytalan önmagában, szomorú, levert. Könnyen kétségbeesik, sírhatnékja van. Gyakran menekül a magányba és nem szeret részt venni a társas tevékenységekben. Nem szeret beszélni, válaszolni és elkötelezni magát. Hevesen tiltakozik az utasítások ellen, keresi a konfliktusokat és az osztály rosszcsontja.

 

A Calcium fluoricum gyerekre az állandó instabilitás, nyugtalanság jellemző. Fegyelmezetlen, figyelmét nem képes összpontosítani. Szeszélyes, időnként agresszív, majd röviddel utána szeretetteljes, sőt hízelkedő.

 

Calcium phosphoricum. Nyúlánk, nyughatatlan, könnyen izgalomba jövő, gyenge memóriájú, nagyon érzékeny, nyűgös gyermek. A fáradékonyság miatt a lustaság jelei mutatkoznak rajta, izgatottsággal, nyugtalansággal váltakozva. Folyamatos szellemi vagy fizikai munkára alig képes.

 

Chamomilla: Szeszélyes, ingerlékeny, folyton elégedetlen, könnyen haragvó gyermek. Rosszhiszemű, rossz magaviseletű, érzékeny főleg az őt érő kritikákra, de a fájdalmakra is. Türelmetlen. Az erőszakos nevelési stílus, a fenyítések, büntetések nála semmilyen eredményre nem vezetnek.

 

Cina: Turbulens, a megjegyzésekre intoleráns, engedetlen, állandóan izgő-mozgó kolerikus típusú gyerek. Szeret visszahúzódni, nem szereti, ha nézik, határozatlan, nem tudja igazán, mit is akar. A szülői simogatásra morgással válaszol, s általában veszélyt sejt, ha valaki közelít hozzá. Nem szereti azt sem, ha beszélgetés közben céloznak rá vagy tréfálkoznak rajta. Viselkedése merev, sokszor ellenséges, érzéketlen a kedveskedésre.

 

Iodum: Extrém módon turbulens, örökmozgó, az osztályban helyét folyton elhagyó, türelmetlen gyerek. Ha elfojtja nyugtalanságát, az kárt okozó haragba, agresszivitásba fordul át. Aprólékos, de mivel nem tud koncentrálni, rövidtávú memóriája rossz, nem is szereti a szellemi erőfeszítést. A frusztráció terhétől evési rohamokkal igyekszik szabadulni, s ha nem eszik vagy egy helyben ülésre, pihenésre „kárhoztatják”, szorongása vagy agresszivitása fokozódik.

 

Kalium bromatum: Folyamatosan nyugtalan, rossz memóriájú gyerek, aki beképzeli magának, hogy mindenki rosszat akar neki. A nyugtalanság elsősorban a kezeken feltűnő, állandóan matat. Lassan beszél, nehezen figyel és tanul, beszéde is nehezen formálódik, dadog, sokszor diszlexiás. Éjjel is nyugtalanul alszik, sokszor alvajáró. Ha fáj valamije vagy megüti magát, nem kényeskedik, nem sír.

 

 

Lachesis: Gyanakvó, féltékeny, gyors beszédű, feljelentgető, provokáló típus. Másokat kötelez arra, hogy meghallgassák a véleményét, ami „természetesen” és követelődzően az egyedüli igazság. Kudarc esetén minden felelősséget másokra hárít. Szuperérzékeny, egy rosszul értelmezett szó vagy mozdulat esetén vádaskodik, utálkozik, a másikat hibáztatja mindenért. Szívesen „köpi be” osztálytársait a tanároknál vagy olyanoknál, akiktől saját maga számára előnyöket várhat.

 

Mercurius solubilis: Sok mozgásos, mindenhez hozzányúló, gyors beszédű, de dadogásra hajlamos, lassú gondolkodású, rossz memóriájú gyermek. Hevesen reagál környezetére, impulzív, sokszor gonoszkodó, kegyetlenkedő. Koncentrációs zavara főként a szabatos gondolkodást igénylő tárgyaknál mutatkozik meg, így a nyelvtan, a matematika, a helyesírás területén. Ingadozó hangulatú, heves dühkitörésekkel, ellenkezési hajlammal.

 

Nux vomica: Hiperérzékeny, zavaros fejű, agresszív, konfliktuskereső, gyorsan megsértődő gyermek. Haragtartó, mindig hajlik arra, hogy becsapja társait vagy szüleit, főleg, ha valamilyen utasítást kellene teljesítenie. Szeret függetlenül cselekedni és felelősnek érezni magát a dolgai iránt. Nem tűri az ellentmondást vagy ellenállást, és nem habozik támadásba lendülni a szóban forgó személyek vagy tárgyak ellen. Nagyon rosszul tűri az éles, erős fényt és a legkisebb zajt is. Az iskolában erőlködik, de koncentrációs nehézségei miatt - főleg a számításokkal járó feladatokban - gyengén teljesít. Az összpontosítási nehézségekhez hozzájárul, hogy nehezen alszik el és gyakran felébred éjszaka.

 

Staphysagria: Szeszélyes, ingerlékeny, rosszkedvű, bizalmatlan gyermek. Irigysége és belső bizonytalansága, háborgása néha dühkitörésekbe torkollik, amit aztán nagyon megbán és ez komoly szenvedést okoz neki. Visszahúzódó, de erős egyéniség, aki legtöbbször savanyú, szomorú ábrázattal jár, közömbösnek látszik a környezet történéseivel szemben. Valójában hihetetlenül érzékeny, minden kétértelmű vagy akár jóindulatú szótól, gesztustól halálra tud sértődni.

 

Tarentula hispanica: Rendkívül nyugtalan, agitáló, helyét szüntelen változtató, minden tagját vibrálóan mozgató gyermek. Másokkal szemben rendkívül türelmetlen, rohanós, erőszakos, hangulata nagymértékben változó, szélsőséges. Szelídségből hirtelen csap át fenyegetőbe vagy verekedősbe, felváltva sír és nevet. Ijedős és túlérzékeny, de konfliktuskereső. Ha szomorúság éri, a negatív személyiségjegyek hangsúlyozódnak. Érdekes módon állapotát a vigasztalás csak rontja, míg - egyedüliként – a zene javítja. (A pókféléről, amelyből a szert készítik, azt mesélik, hogy szúrása - főleg a nőknél - látványos hisztérikus jeleneteket váltott ki, amelyre csak a tarantella nevű, sodró erejű, 3/8-os vagy 6/8-os ritmusú, nápolyi eredetű zenére szinte önkívületi állapotban ropott tánc volt a gyógyír.)

 

 

A kékeszöld algák csodája

Korábban említettük, hogy az agyi tevékenység megváltozását nagy mértékben idézi elő a vitaminokban és ásványi anyagokban hiányos táplálékok tartós felvétele. Az életfontosságú tápanyagok beépülése a szervezetbe például gyógyszeres kezelés alatt azért is romlik, mivel annak egyik mellékhatásaként csökkent az étvágy.

 

A központi idegrendszer tápanyag hiányait fantasztikus módon kompenzálják a kékeszöld, ún. AFA-algákból készített táplálékkiegészítők. Egy kanadai tanulmány szerint azok az ADD-s gyerekek, akik napi egy gramm AFA-algát kaptak, nemcsak társaikkal azonos tanulmányi eredményt értek el, ha nem minden irányú tevékenységük egyértelműen javult. Meghosszabbodott figyelési idejük, alapvetően jobb lett társasági viselkedésük, csökkentek dühkitöréseik, félelmeik, csaknem teljesen eltűntek depressziós periódusaik Egy másik amerikai tanulmány 109 ADD-s gyermek vizsgálatáról számol be, akik szintén napi egy gramm AFA-algát kaptak. Minden érintett szülő a gyermek viselkedésének és hangulatának nagymértékű javulásáról számolt be. Ezeket a viselkedési normákat az Aschenbach-profil szerint értékelték, amely több tényezőt vesz figyelembe (összpontosítás, tárgytól való eltérés, viselkedésbéli feltűnősködés, agresszív magatartás, dühösség, depresszióra való hajlam, szociális problémák, dühkitörések és figyelemzavarok). Gyermekmegőrzők, óvónénik, tanítók hasonló meglepő következtetésekre jutottak az „algás” gyermekeknél. Még az ADD-s gyermekek testvérei is - ha AFA-algát szedtek rendszeresen - jobban tudták fókuszálni figyelmüket és tartósabb szellemi teljesítményre voltak képesek. Azok a szülők, akik „szolidaritásból” szedték gyermekükkel az algát, jobb hangulatról, nagyobb tűrőképességről, tisztább gondolkodásról számolnak be a tablettaszedés idején. Gyermekek és szülők egyaránt azt nyilatkozták, hogy „boldogabbak” lettek, frusztrációtűrésük jelentősen megnőtt, jobban bírták a kritikát, hajlékonyabbak, megértőbbek lettek, visszatért humoruk. A gyermekeknél komoly mértékben javult a beszédkészség, az olvasási képesség, a kifejezőkészség, sokaknál a végtagok károsodott finom motorikája is.

 

 

Egy amerikai holisztikus orvos, dr. Gabriel Courens mint egy 20 éve kezeli ezeket a gyereket Spirulina-algával és mintegy 15 éve AFA-algával. Megállapításai szerint a Spirulina inkább testi, míg az AFA-alga inkább szellemi, lelki szinten hatásos. Mint írja, „a Spirulina általánosan növeli az energiaszintet és az életerőt, míg az AFA rendkívüli energiát szolgáltat az agy és a központi idegrendszer számára”. Mindkét algafajta tartalmaz neuropeptideket, de az AFA-ban ez sokkal nagyobb koncentrációban van jelen. Mindkettő nagy mennyiségben tartalmaz B12-vitamint, az AFA-ban viszont hétszer annyi halmozódott fel, mint a Spirulinában! Ennek megfelelően napi egy gramm AFA-alga önmagában fedezi egy ember szükségletét. A pozitív hatás elsősorban az agyalapi mirigyre, a tobozmirigyre és az agyalap hipotalamusz nevű területére gyakorolt hatásra vezethető vissza. Ezek az agyi területek szoros kapcsolatban vannak a „felsőbb spirituális központokkal”. Conrens megállapította továbbá, hogy azon páciensek kb. 80%-ánál - depressziós, autista, Alzheimer-kóros betegeknél -, akik a kékeszöld algakezelést kapták, az agyi tevékenység lényeges javulása volt észlelhető. Kutatásai egyértelműen bizonyították, hogy a kékeszöld alga olyan gyógyító táplálék, amely a szervezet miliőjét lúgos irányba tolja el, megköti a szabad gyököket és jól dokumentáltan hatásos cukorbetegség, krónikus fáradtság, vérszegénység, fekélybetegségek, hepatitis esetén. Ugyancsak kiváló sejtépítő hatású a terhesség hónapjaiban.

 

Az ADD-t illetően rendkívül figyelemreméltó az Universidad Centro americana vizsgálata, amelyet Nicaraguában végeztek 6 és 8 éves gyermekek körében. A projektben 20 ezer gyermek és 500 felnőtt vett részt. Az AFA-tabletták rendszeres szedése eredményeként már az első hónapokban gyorsan javultak a tanulmányi eredmények és a következő évben ez az általános iskola az ország legjobb tanulmányi eredményeit produkálta! Az algák komplex hatása egyébként a gyerekek általános állapotán is lemérhető volt. Míg a kezdetben 86% számított alultápláltnak, az AFA-kezelés után már csak 21%.

 

Természetesen felmerül a kérdés, miért ilyen csodálatos az algák hatása a már említetteken kívül? Ezek a lények az emberi szervezet számára életfontosságú aminosavakat, esszenciális zsírsavakat, vitaminokat és nyomelemeket tartalmaznak. Az egyesült államokbeli McGill egyetemen végzett kutatások szerint a nehézfém szennyezéseket - elsősorban az ólmot és a kadmiumot - hatásosabban segítik kiválasztani, mint a Chlorella-algák. Stabilan tartják a vércukorszintet és így elég glikogént biztosítanak az agyműködéshez. A bennük lévő neuropeptidek képesek átjutni a vér-agy gáton, és így nagyban elősegítik az ingerület átvivőanyagok képzését, de az idegszövet optimális táplálását is. (Az ADD-s gyermekek ingerületátvivő anyagainak, így a dopaminnak, a noradrenalinnak és a szerotoninnak a szintje kórosan alacsony.) Az idegsejtek növekedéséhez, működéséhez elengedhetetlenül szükséges esszenciális zsírsavakból (eikozapentainsav, dikozahexainsav, alfa-linolénsav) szintén nagy mennyiséget tartalmaznak. Ezekből a zsírsavakból a fiúk agya sokkal többet igényel, mint a lányoké, s ez magyarázza azt a tényt, hogy a figyelemzavaros, hiperaktív gyerekek 4/5-e hímnemű.

 

Azok a további anyagok, amelyekkel az algák az agyfunkciót erősítik: a triptofán, a fenilalanin, a tirozin, a glutamin savak és a hisztidin. Ezért az AFA-algákat igazi agyi tápláléknak, ideg-wellnesanyagnak nevezhetjük, amely több egyetem kutatási eredményei alapján néhány hónapon belül a gondolkodást, a tanulási képességeket, az információ feldolgozás sebességét rendkívüli módon javítja.

 

 

Bioreguláció, a centrális problémamegoldás

Említettük korábban, hogy a figyelemhiányos szindrómát milyen anyagcsere zavarokra vezetik vissza. A kvantum medicina elmélete és gyakorlata azonban azt igazolja, hogy mindezek csak következmények. Egy korábbi biofizikai bevésődés következtében alakulnak ki a biokémiai anomáliák, s ennek a „szoftverje”, amely mindenekelőtt a legfogékonyabb korban, vagyis a terhesség idején alakul ki. Ez azt jelenti, hogy minden negatív információ, kóros érzelmi behatás, szorongás, félelem beépül a magzat energetikai struktúrájába, és a születés után hibás hullámhosszakon, frekvenciákon fogja irányítani a kicsi szervezetét, elsősorban központi idegrendszerét. A gyermeki pszichébe ilyen módon átvitt veszélyimpulzusok hiányzó életbiztonságot, irányvesztést, kóros viselkedési formákat fognak eredményezni. Különösen igaz ez a harmadik terhességi hétre, amikor a külső csíralemezből elkezd képződni a központi idegrendszer, de az első három hónap mindenképp döntő jelentőségű.

 

A központi idegrendszer az egyén irányító és ellenőrző központja, s ez a viselkedési zavar megértésének kulcsa. Ez ugyanis az anyánál a menzesz elmaradásával és a terhesség tudatossá válásával kiesik, s ez a kiindulási matrix az, amely áttevődik az embrió fejlődőben lévő központi idegrendszerére. Mivel minden effajta bevésődés az illető szerv működési feltételeit korlátozza, a szervezet kompenzációs mechanizmusokat vet be a túlélés érdekében. Ez a kompenzáció lesz a gondolkodás vagy a cselekvések túlműködtetése vagy hibás működtetése.

 

 

Az okot kezelő bioregulációs terápiának tehát ebben a biofizikai ellenőrző-irányító alaprendszerben kell változtatásokat létrehoznia. A kulcs természetesen magában a páciensben rejtőzik, így az ottani helytelen információrendszeren kell módosítanunk. Ezt a kibernetikus metódust német orvosok és gyógyszerészek dolgozták ki. A módszer lényege, hogy a kis pácienstől vért és vizeletet vesznek, a kettőt egymással és desztillált vízzel összekeverik, majd speciális gyógyszertárakba küldik. (Az ezoterikus magyarázat szerint a vér hordja magában a valódi énállapotot és a felülvezényelt hibás szabályozást, míg a vizeletben tükröződnek a szociális problémák, a személyiség szerepkonfliktusai, a külvilág elvárásaival szembeni konfliktusok.) A keveréket a laborban speciális, klinoftiolit-zeolit molekulaszűrőn átfiltrálják, méregtelenítik, majd nagy nyomású vízgőzzel 24 óra múlva fertőtlenítik. Ehhez az elsődleges desztillátumhoz hozzáadnak egy úgynevezett ADD-modult, ami kétszer sterilizált ATP-t, ubichinont, dopamint, tiamint és nikotinamidot tartalmaz. Ezzel azt az anyagcsere-szituációt korrigálják, amely messzemenően megfelel az ADD-állapotnak. Ezzel a módszerrel mint egy kulcsot kap a szervezet az önálló irányításhoz, visszaszabályozáshoz és önellenőrzéshez. Ez az egyénre szabott ún. Cau Solytkomplex kezelés egyetlen konfliktust sem nyom el a szervezetben, hanem segít azt uralni, megoldani. Ez a transzferterápia gyorsan és hatékonyan javítja a gyermek valamennyi észlelési, tanulási, viselkedési mintáját, vagyis reménytelennek látszó esetekben is egyénre szabott, mellékhatás mentes, oki terápiára nyújt lehetőséget. A legkorábban szerzett „ősterhek”-től való megszabadítással új életminőség és a szunnyadó képességek kibontakoztatásának lehetőségét hordozza magában.

 

A szinte járványszerűen terjedő figyelemhiányos szindróma és hiperaktivitás mindenekelőtt speciális fejlesztő tanárok, pszichológusok, pszichiáterek, holisztikus orvosok együttes összefogásával kell, hogy megoldódjék. Erre kiváló példák vannak külföldön és már Magyarországon is, ahol 12 személyes osztályokban speciális tanterv alapján ezeknek a gyermekeknek a személyiségét a maguk mélységében tanulmányozva, elemezve, számukra személyre szóló aktivitást, kibontakozási lehetőséget biztosítva, a szülőkkel a fentiek értelmében is együttműködve ezekből az értékes, de különleges elbánást igénylő palántákból az átlagnál is hasznosabb, megelégedett embereket sikerül nevelni.

 

 

Lehet, hogy a táplálékban lévő ingerkeltő anyagok a hibásak?

Dr. Ben Fe­in­gold ame­ri­kai gyer­me­kor­vos és al­ler­go­ló­gus so­ké­ves meg­fi­gye­lé­sei so­rán meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy bőr­be­teg gye­re­kek ál­la­po­tá­ban ja­vu­lás lép fel, ha bi­zo­nyos élel­mi­sze­re­ket és élel­mi­szer-ada­lék­anya­go­kat ke­rül­nek: min­de­ne­ke­lőtt a sza­li­ci­lá­tok (az asz­pi­rin­hez ha­son­ló ve­gyü­le­tek) ron­tot­ták az ál­la­po­tu­kat. Fel­tı­nő volt, hogy azok a gye­re­kek, akik­nél a bőr­pa­na­szo­kon túl hi­pe­r­ak­ti­vi­tás is fen­nállt, lény­ege­sen nyu­god­tab­bak és ki­egyen­sú­lyo­zot­tab­bak let­tek, ha nem ju­tott a szer­ve­ze­tük­be sza­li­ci­lát.

 

Ha­son­lót fi­gyelt meg Hert­ha Ha­fer gyógy­sze­rész­nő a táp­lá­lék­ban lé­vő fosz­fá­to­kra vo­nat­ko­zó­an, ame­lyek nagy­mennyi­ség­ben for­dul­nak elő a te­hén­tej­ben és a dió­fé­lék­ben, de sta­bi­li­zá­tor­ként a kol­bász- és virs­li­gyár­tás­ban is al­kal­maz­zák. Ugya­nez áll a szí­ne­zé­kek­re. Ezek a meg­fi­gye­lé­sek szé­les kö­rı vi­tá­kat vál­tot­tak ki Né­me­tor­szág­ban, és szá­mos szü­lő csat­la­ko­zott a Fe­in­gold-cso­por­tok­hoz. Vissza­pil­lant­va meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy ezek a dié?ták szá­mos gye­re­ken se­gí­tet­tek, több­sé­gük­nél azon­ban nem állt elő tar­tós vál­to­zás.

 


 

A túl­zott mennyi­ség­ben fo­gyasz­tott cu­kor ugyan­csak erő­sí­ti né­hány em­ber­nél a hi­pe­rak­ti­vi­tást. Az érin­tett gye­re­kek és fel­nőt­tek egy­aránt fa­lánk­ság­ro­ha­mo­król és ala­csony vér­cu­kor­szin­tre uta­ló tü­ne­te­kről szá­mol­nak be. Le­het­sé­ges, hogy az em­be­rek­nek ez a cso­port­ja ér­zé­ke­nyeb­ben re­agál bi­zo­nyos táp­lá­lé­ko­kra, az al­ko­­hol­ra és a kof­fe­in­re, ez azon­ban nem je­lent fel­tét­le­nül be­teg­sé­get. Ha fel­fe­de­zik az ilyen tú­lér­zé­keny­sé­get, ak­kor ?z adott anyag be­vi­te­lét mi­ni­ma­li­zál­ni le­het, és ez­zel az érin­tett gye­re­kek egy ré­szén le­het se­gí­te­ni.

 

Pá­cien­sek egy so­rá­nál egyéb kró­ni­kus za­var vagy be­teg­ség is fen­náll, a la­tens el­sa­va­so­dás­tól az al­ler­gi­án át a tú­lér­zé­keny­ség­ig. Eze­ket a je­len­sé­ge­ket ké­miai anya­gok egész so­ra még to­vább is erő­sít­he­ti. Ezért min­dig meg kell vizs­gál­ni, fen­náll­nak-e ezek a meg­be­te­ge­dé­sek, és a fe­lírt gyógy­sze­re­ket má­sok­kal kell he­lyet­te­sí­te­ni vagy tel­je­sen el­hagy­ni.

 

A hi­pe­rak­ti­vi­tás­ra is áll az a mon­dás, hogy a szer­ve­ken túl­nyú­ló be­teg­sé­gek ese­tén nem zár­ha­tó ki a bél­nyál­ka­hár­tya érin­tett­sé­ge. Itt van az a hely, ahol az élel­mi­sze­rek és az ada­lék­anya­gok a bé­len túl­me­nő re­ak­ci­ót vált­hat­nak ki vagy azt erő­sít­he­tik.

Dr. Simoncsics Péter
XI. évfolyam 10. szám

Címkék: aromaterápia, figyelemzavar, gyerek, homeopátia

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.