Betegségek A-tól Z-ig

Krónikus betegségek – karmikus terhek

A súlyos betegségben szenvedők gyakran teszik fel a kérdést, vajon mi lehet betegségük mélyebb oka. Ez a keresés abból a nagyon is érthető igényből fakad, hogy megértsük a betegség értelmét, „üzenetét". Távol-keleti tanítások követői szerint a súlyos, krónikus betegségeket karmikus terhek idézik elő, a korábbi életek során elkövetett gonosztetteinek büntetései.


 

 

Akadnak betegek, akiket az ilyen elméletek komoly bűntudattal töltenek el, depresszióba esnek, hiszen lelki szinten felelősnek érzik magukat betegségük kialakulásáért. Ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, vajon létezik-e kapcsolat a betegségek és a karma között, és ha igen, milyen mértékben.

 

A pszichoszomatikus energetika módszerével olyan konfliktusokat mérhetünk a pácienseknél, amelyek a legjobban csak a reinkarnációval magyarázhatók, mivel a páciens jelenlegi életéhez semmi közük. Ezt alátámasztják azok a beszámolók, amelyekben a páciensek, akik korábban részt vettek reinkarnációs terápián, regressziós hipnózisban, olyan, korábbi létformákban lezajló konfliktusokról számolnak be, amelyek teljes mértékben beleillenek jelenlegi problémájuk sémájába. Léteznek olyan magas rezgésszámú páciensek is, akikben kifejlődött az érzék saját, korábbi életeik felidézésére, és akik egyúttal alátámasztják a teszteredményeit reinkarnációs meditációban megélt élményeikkel.

 

Mivel általában rendkívül intim és fájdalmas dolgokról van szó, amelyek a páciens központi, meghatározó jellegű konfliktusát alkotják, a legtöbben nem szívesen beszélnek ezekről, s ha még is, csak az orvossal osztják meg titkaikat. Senki sem szereti, ha csodabogárnak vagy bolondnak nézik. A karma témáját a hivatalos tudomány képviselői és az egyházak tabuként kezelik, és hivatalosan agyonhallgatják

 

Nagyon sok rákos betegnél különösen erős konfliktusokat találunk, amelyek energia blokkot okoznak. A központi vagy főkonfliktus gyakran a primer daganat területén helyezkedik el. A központi konfliktus a legjelentősebb a 3-5 nagy konfliktus közül, amelyet a legtöbb páciensnél találunk. A központi konfliktus nemcsak bizonyos testrészeket határoz meg, egyúttal meghatározza az egyén személyiségét is. A legtöbb páciens visszaigazolja a teszt során fellelt konfliktus tényét.

 

Ha valakinél a központi konfliktus a dühvel, haraggal kapcsolatos, annak a személynek gyakran vannak nyílt agresszióval kapcsolatos problémái, ezért gyakran a kellemetlen dolgokat inkább lenyeli, ahelyett, hogy nyíltan megmondaná a véleményét. Mindannyian, individuális lelkekként több életen át ugyanazon központi konfliktus körül körözünk. A központi dühkonfliktussal küzdő egyén esetében ez konkrétan azt jelenti, hogy valamelyik korábbi életében nem mutathatta ki nyíltan a dühét, mert valamilyen igazságtalanságnak volt kiszolgáltatva. Az áldozat sok, egymás utáni életen keresztül követi a „tehetetlen áldozat" vagy a „dühítő tehetetlenség" viselkedés mintáját. E „váltások" során a tettes és áldozat szerepköre változhat, a döntő jelentőségű aspektus az elfojtott agresszió, amit a páciens nem tud kiélni. A karmának ebben az értelmezésben nincs jóvátételi funkciója, amint azt sokan hiszik, sokkal inkább csak ugyanazon cselekedet monoton ismétlését eredményezi. Az érintett állandóan olyan családot, partnert vagy élethelyzetet talál, keres magának, akikkel, ill. amelyekben újra és újra átélheti és dramatizálhatja meghatározó lelki témáját.

 

Ha bármely tetszőleges konfliktus tudatalatti dinamikáját megvizsgáljuk, azt találjuk, hogy abban szinte minden esetben önpusztító, de legalábbis önkárosító komponens vagy energia hiány van jelen. A „düh" témával konfliktusban álló emberek ezért gyakran fogékonyak a szenvedélybetegségekre, függőségre, amellyel az energiahiányt akarják pótolni. Más, önkárosító viselkedés módokra is hajlamosak, legtöbbjük túlsúlyos (ritkábban kórosan soványak), sokat dohányoznak, isznak, energia hiányuk és agresszió mentességük miatt kényelmesek, keveset mozognak. Amikor a modern epidemiológusok a rák esetében az egészségtelen életvitellel önmagunknak okozott kárról beszélnek, az pszichoenergetikai szempontból hibás következtetés: itt ugyanis az okozatot teszik meg oknak, ugyanakkor teljesen figyelmen kívül hagyják a mélyebben fekvő lelki dinamikát. Ugyanis a tudatalattijában dühöngő ember nem pusztán butaság és lustaság okán él egészségtelen életet (természetesen részben ez is igaz), hanem tudatalatti lelki dinamikája hajtja előre őt ezen az úton.

 

Ehhez adódik az a körülmény, amely a pszichoenergetikai rezonancia törvényekkel kapcsolatos, amely szerint a hasonló a hasonlóhoz vonzódik. Egy nagy, aktív, központi konfliktus által gyötört ember, a benne lévő rezonancia miatt, pl. föld sugárzásnak kitett fekhelyet keres magának.

 

 

Befolyásolhatjuk-e sorsunkat, mielőtt megszületnénk?

Ezzel további, igen kényes ponthoz, nevezetesen a predesztináció kérdéséhez érkeztünk. Sokan azt hiszik, jelenlegi életük fontos eseményei predesztináltak, ezért megváltoztathatatlanok és elkerülhetetlenek. Ez éles ellentétben áll a szabad akarattal, ugyanis vagy előre beprogramozott robotok vagyunk, vagy szabad emberek - mindkettő egyszerre lehetetlen. Ám vélhetően csak nagyon kevés, különlegesen fejlett személy, pl. tibeti lámák képesek születésük előtt meghatározni jövőjüket. A legtöbb ember teljesen öntudatlanul kerül bele jelenlegi inkarnációjába, ami részben kozmikus rezonanciatörvényektől, részben tudatalatti szándékoktól (pl. bizonyos személyekkel akarnak újra együtt lenni) függ. Azaz az olyan betegségeket, mint pl. a rák, aligha választjuk meg előre, megszületésünk előtt.

 

 

Mit tehet az egyén?

Ha a tudatalatti konfliktusok fontos, az egész életet meghatározó jelentőséggel bírnak, amelyek még sokáig, jelenlegi életünk után is befolyásolják sorsunkat, akkor mindenkinek arra kell törekednie, hogy lehetőleg gyorsan és tartósan megszabaduljon jelenlegi, tudatalattijában zajló programjától. Minden vallás közös vonása és szándéka a lélek megtisztítása és gyógyítása, hogy a lélek a test halála után is harmóniában élhessen tovább istennel. Ha tehát vallási hovatartozástól függetlenül hiszünk a lélek halhatatlanságában, az nagy mértékben hozzájárulhat e lelki gyógyuláshoz. Természetesen ebben nélkülözhetetlen az ima, a meditáció, rohanó korunkban azonban szükségesek lehetnek gyorsabb, hatékonyabb módszerek is. A modern energetikai gyógyászat módszereivel, mint amilyen a „pszichoszomatikus energetika" módszere, a páciensek gyorsan és tartósan megszabadíthatók belső lelki konfliktusaiktól. Ez a feltétele annak, hogy energiarendszerük ismét szabadon tudjon áramlani.

- tamás -
XI. évfolyam 11. szám

Címkék: karma, krónikus betegségek

Aktuális lapszámunk:
2020. február

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.