Biogazdálkodás
 1   2   3   4   5   ... >> 9 oldal van összesen.

Ugrás a következő oldalra:

A biomenza csattanós válasz lehetne a jelenlegi iskolamenü problémáira

» Részletek

A biotej az igazi!

A tejről számtalan cikk jelent meg korábban, többek között ebben a magazinban is, jobbára elítélő módon. A tárgyilagosság kedvéért most a tej, jobban mondva a biotej jótékony hatásait szeretném csokorba foglalni, illetve további vitára bocsátani.

» Részletek

A biotermelés igenis hatékony!

» Részletek

A bio­gaz­dál­ko­dás­sal kap­cso­la­tos tévhitek

» Részletek

A génmanipulációtól pusztul a talaj is!

» Részletek

A géntechnológia kockázata

Európában sokan elutasítják a géntechnológia alkalmazását a mezőgazdaságban, Németországban például az emberek háromnegyede tiltakozik ellene. Egyfelől azért, mert a kérdés körül sok a bizonytalanság, másfelől azért, mert a genetikailag módosított (GM) növényekre vonatkozó szabályozásban sok a kiskapu. Ha meg akarjuk őrizni annak a lehetőségét, hogy a jövőben is választhassunk a hagyományos és a génmanipulált növények között, akkor nekünk, fogyasztóknak is lépnünk kell.

» Részletek

A kannibálok sírva ennének meg

„Az em­be­ri izom- és zsír­szö­ve­tek vizs­gá­la­tai so­rán ki­de­rült, hogy oly­an­nyira te­lí­tet­tek nö­vény­vé­dő­szer-ma­ra­dék­ok­kal, hogy mi, kan­ni­bá­lok kény­te­le­nek va­gyunk fo­gyasz­tás­ra al­kal­mat­lan­ná mi­nő­sí­te­ni.” Ez­zel a meg­hök­ken­tő be­ve­ze­tő­vel kez­dő­dik dr. Pau­la Bail­li­e-Ha­mil­ton Mé­reg­te­le­ní­tő dié­ta c.köny­ve (Pen­guin ki­adó ...

» Részletek

Áldás vagy átok a primőr zöldség?

» Részletek

Alkímia a konyhában

» Részletek

Az ökológiai gazdálkodás jótékony hatásai

» Részletek

Aktuális lapszámunk:
2020. december

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.