Egészséges életmód

A nevek titkai

Nomen est omen: nevünkben a sorsunk

Ki vagyok? Honnan jövök? Kik voltak az elődeim? A családfakutatás már régóta nem csupán hobbi. Egyre több ember kíváncsi a gyökereire, őseinek eredetére.


 

A családfakutatás virágkorát éli. Főleg az ifjabb generáció érdeklődik a neve és őseinek eredete után. A szakértők szerint valamennyi névnek megvan a maga eredeti jelentése, amely könnyen felderíthető. A családneveket több kategóriába oszthatjuk, például eredet, foglalkozás és lakóhely szerint. A keresztnevek is utalhatnak bizonyos családi adatokra, például a Mária, János, Judit vallásos háttérre enged következtetni. A keresztszülőkre való tekintettel gyakran adták az ő nevüket az újszülöttnek, és ez is a családi hagyomány részévé vált.

 

Ha az ember a saját gyökerei után nyomoz, pozitív és negatív élményekben egyaránt része lehet. Lehetséges ugyanis, hogy kiderül, fejedelmi vér csörgedezik az ereiben, de annak is ugyanilyen esélye van, hogy az illető semmittevőkre vagy gazemberekre akad a felmenői között. Az is megtörténhet, hogy az eredetkutatás hatására valaki felfedez magában addig rejtett talentumokat. De egy biztos: mindenképpen közelebb kerül önmagához és saját rokonságához. Ezenkívül pedig sok érdekeset tud meg a magyar történelemről is, ez pedig már önmagában megéri a fáradságot.

 

 

Családi és rokonságnevek

A családi neveket különféle kategóriákba oszthatjuk. Ezek általában megbízható útmutatóként szolgálnak a múltba, mivel sok mindent elárulnak a foglalkozásról és az eredetről.

 

 

Helységnevek

A leggyakoribb magyar eredetű családnévtípusaink közé tartoznak a helységnévből -i melléknévképzővel származottak, amelyek birtok-, lakó- vagy származáshelyből alakultak családnévvé: Debreceni, Alpári, Keszthelyi. A névkutatásnál itt nehézséget jelenthet, ha több hasonló nevű helység létezik.

 

 

A táj is meghatározta a neveket, aki például fűzfa közelében lakott, Füzesi lett, más Tölgyesi

 

A nyelvészek egyébként a neveket, főleg a helységneveket a történelem nagyon fontos és értékes forrásainak tartják. Ezek ugyanis túlélnek mindent: háborúkat, népességcserét, és felvilágosítást adnak az eltűnt viszonyokról. A szakemberek szerint a nevek az etnográfiai kutatás értékes nyersanyagát jelentik, sőt, nemritkán az egyetlen rendelkezésre álló forrást.

 

 

Lakóhelynevek

Ide azok a nevek tartoznak, amelyek az illető család környezetéről adtak információt. Ennek során főleg a feltűnő földrajzi pontokat, iránymutató tereptárgyakat vették alapul. Így például ha valakik a patak mellett laktak, könnyen rájuk ragadt a Pataki név, míg a szántóföld közelében élők Földesi néven szerepeltek. Hasonlóképpen a Füzesi, Tölgyesi, Bükki családneveket azok hordták, akiknek a háza az adott típusú fa tájékán állt.

 

 

Apai névből származó nevek

Magas az apai névből, becézőképző nélküli formából származtatható családnevek aránya is: Ambrus, András, Máté, László. A tulajdonnevekből származó családnevek típusába tartoznak a -fia, -fi és az -i toldásos családnevek: Andrásfi, Apafi, Petőfi, Dessewffy, Jánosi.

 

 

Foglalkozásnevek

A köznevekből eredő családnevek között a leggyakoribb a foglalkozást jelentő szóból eredeztethető családnév: Arató, Asztalos, Molnár, Szabó, Szakács, Bognár, Kovács. Ezek ugyancsak a legelterjedtebb családi nevek közé tartoznak, és felvilágosítással szolgálnak egy-egy kor legfontosabb foglalkozásairól. A növénynevekből alakult családneveket feltehetőleg az azokat termelő, azokkal kereskedő foglalkozásúak viselték először: Árpa, Búzási, Dinnyés.

 

 

Tulajdonságnevek

A valamilyen melléknévből származó családnevek eredetileg az illető testi vagy szellemi tulajdonságára utaltak. Ilyenek például a haj és bőr színe alapján keletkezett nevek: Fekete, Barna, Fehér, Ősz, Piros, Rőt, Szőke. A testalkatra vonatkozó jelzőkből származó nevek például az Apró, Kicsi, Kis, Nagy.

 

 

A keresztnév: szeretjük vagy gyűlöljük?

A nevünk egyfajta névjegy, ez főként a keresztnevünkre vonatkozik. Ezzel ugyanis tudatosan vagy tudattalanul, de valamennyien bizonyos karaktervonásokat kapcsolunk össze. Amikor megismerkedünk valakivel, a róla kialakuló első benyomásunkban a neve bizonyítottan döntő szerepet játszik. Hiába fiatalos és lendületes személyiség mondjuk a Kovács Piroska név viselője, óhatatlanul régimódibbnak fogjuk érezni, mint mondjuk a Máté Szandrát.

 

  

 Aki nevének jelentését kutatja, érdekes adatokra bukkanhat a családfájáról és ősei eredetéről

 

Ennek az az oka, hogy bizonyos nevekhez bizonyos elképzelések kötődnek, ezt a tudomány is bebizonyította. Meglehetősen sokkoló eredményt hozott ebből a szempontból az a tanulmány, amelyet 1973-ban végzett el két amerikai tudós, H. Harari és J. W. McDavid a nevek és a teljesítményértékelés összefüggéseiről. Ennek során kiderült, hogy az olyan nevet viselő diákok, mint Luca vagy Marci, jobb jegyet kaptak ugyanolyan tartalmú dolgozataikra, mint a régimódi nevek (mondjuk Dezső vagy Berta) tulajdonosai. A vizsgálat szerint a modern nevekhez általában véve a magasabb intelligencia és hozzáértés fogalma kapcsolódik.

 

Keresztnevünkben gyakran fogalmazódik meg szüleink jókívánsága. Hasonlóképpen vallási vagy történelmi nevek viselőjét képzeletben meghatározott tulajdonságokkal ruházzuk fel. Éppen ezért akár elégedettek vagyunk a nevünkkel, akár nem, mindenképpen megéri utánanézni a jelentésének. A régi mondásnak ugyanis – miszerint nomen est omen, azaz a nevünk a sorsunk – igaza van, nevünk többé-kevésbé szubtilis formában hat ránk.

 

  

A foglalkozásnevek -Molnár, Halász, Szakács - a leggyakoribbak közé tartoznak

 

A keresztnevek divatja nemzedékenként változik, és a divattól nem lehet elvonatkoztatni. Arra éppen ezért nehéz választ adni, mai modern korunkban miért örvendenek változatlan népszerűségnek az olyan konvencionális nevek, mint az Anna vagy a Péter.

 

 

Hogy hívják a babát?

A leendő szülőknek általában a választás nehézségével kell szembenézniük, amikor el akarják dönteni, hogy hívják majd a babát. Arra is gondolniuk kell, hogy a gyerek a nevét egy életen át viseli majd, és jó, ha magához illőnek érzi. Bár manapság is sokan figyelembe veszik a nagyszülők, keresztszülők és egyéb rokonok javaslatait, azért jóval nagyobb a névválaszték, mint valaha volt.

 

 

A rokonok utáni kutatás meglepetéseket hozhat napvilágra, például olyan öröklött tehetséget, amely nemzedékek óta van jelen a családban

 

A magyar névadási szabályokat mindenképpen be kell tartani (például az idegen eredetű nevek helyesírásánál), ám az előírások elég nagyvonalúak, és korábban nem használt nevek anyakönyvezését is lehet kérni. Ha a szülők nem az utónévkönyvből választanak keresztnevet, különleges kívánságukkal a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Nyelvtudományi Intézetéhez fordulhatnak. Így az intézet engedélyezte például lányoknak a Bodza, az Áfonya vagy a Búzavirág neveket, fiúknak pedig az olyan idegen eredetű neveket, mint Ronaldó, Lorenzó, Kelvin és Dante. Elutasították viszont azokat a kérelmeket, melyekben beceneveket kívántak anyakönyveztetni a szülők, és nem javasolták városnevek (Atlanta, Szidni) fiúnévként való használatát.

 

 

A választás kínját könnyíthetik meg a következő tippek:

• A családi és az utónév mindenképpen passzoljon egymáshoz, és hangzásában is legyen harmonikus. Jó megoldás a két név alliterációja (Büki Barnabás, Müller Márta), mert ezek a nevek nagyon határozottan csengenek.

 

• Vegyük figyelembe a név jelentését, hiszen a gyereknek az egész életét ezzel a névvel kell majd leélnie. Csecsemőnek mulatságos lehet a Kövér Artúr név, de nem biztos, hogy felnőttként is szeretné mindenkiben Gombóc Artúr képzetét felidézni.

 

 

Tudományosan igazolt tény, hogy a modern név megkönnyíti a gyerekek iskolai előmenetelét

 

• Azt is vegyük figyelembe, milyen beceneveket lehet képezni a névből. Ha a gyereket például Zombornak hívják, bizton számíthat rá, hogy zombinak fogják csúfolni.

 

• Ha számíthatunk rá, hogy külföldön fogunk élni, tanácsos „nemzetközi” nevet választani, amit nagyjából minden országban le tudnak írni és ki tudnak mondani.

 

• Ha idegen név mellett döntünk, ne felejtsük el, hogy leírni a magyar helyesírás szabályai szerint kell. Akkor pedig már nem biztos, hogy a Dzsenifer olyan jó ötlet.

 

 

Híres személyiségek nevei

 

Teréz anya – egy modern szent

Az albán származású szerzetesnővér és béke Nobel-díjas Teréz anyát (1910–1997) az egész világ példa nélkül álló, önfeláldozó szeretetéről ismerte meg. Polgári neve Agnes Gonxha Bojaxhiu volt, ebből az Agnes a görög „szent, Istennek tetsző”, illetve „tiszta, szűzies” jelentésű szóból származik. Ebben az értelemben Teréz anya valóban a XX. század meghatározó női személyiségei közé tartozott, akinek a neve tökéletesen illett a személyiségéhez. Második keresztneve, a Gonxha azt jelenti, „virágbimbó”, míg családi nevének jelentése „festő”. A rendben felvett neve Avilai Szent Teréz emlékét idézi, aki a XVI. században számos kolostort alapított Spanyolországban. A Teréz egyébként szintén görög eredetű, és az Égei-tengerben található Thera szigetére vezethető vissza, amely ma a Santorini nevet viseli.

 

 

Teréz anyát az egész világ emberszeretetéről ismerte. Polgári keresztneve, az Agnes azt jelenti, „Istennek tetsző" és „szent"

 

 

 

Angela Dorothea Merkel

Az első német női kancellár 2005 óta áll a világ nyilvánossága előtt. Családi neve az ófelnémet marcha, „határ, ország” jelentésű szóból származik. Első keresztneve latin eredetű, annyit tesz, „angyali”, míg a Dorothea görög eredetű, jelentése pedig „Isten ajándéka”. Hogy a kancellárasszony valóban Isten ajándéka lesz-e Németországnak, azt még nem tudni.

 

 

A német kancellárasszony két keresztneve azt jelenti „angyali" és „Isten ajándéka"

 

Boris Becker és Michael Stich

A két teniszező nevét az köti össze, hogy mindkettejük vezetékneve a leggyakrabban űzött középkori foglalkozásokat idézi. A Becker jelentése „pék”, míg a Stich annyit tesz, „öltés”, és a szabó szakmájára utal.

 

 

A két teniszóriás, Boris Becker és Michael Stich családi nevét az köti össze, hogy mindkettő a középkorban leggyakoribbnak számító mestergéekre utal

 

Wolfgang Amadeus Mozart

A Mozart név az alemann motzen ige és a -hart képző kombinációjából származik, és a jelentése nem túl vonzó: „sárban hemperegni vagy piszkos munkát végezni”. Ebben az esetben egészen biztosan nem illik egymáshoz a név és gazdája, mert Mozart közismerten perfekcionista volt. A Wolfgang az ófelnémet Gangolfból ered, amely annyit jelent, „farkas és viszály, harc”. Ezt a harcias nevet egyensúlyozza ki az Amadeus a maga pozitív, „Isten barátja” jelentésével. Mozart gyakran nevezte magát Amadénak, ami a név francia változata.

 

Thomas Gottschalk

A németek kedvenc showmanje vezetéknevében az ónémet scalc, azaz „szolga” jelentésű szót hordja, vezetékneve tehát azt jelenti, „Isten szolgája”.

 

 

A teniszsztár Becker vagy Stich neve középkori foglalkozásokra utal. Thomas Gottschalk nevének mélyebb jelentése van

 

Heidi Klum

A német szupermodell a világ legjobban fizetett modelljei közé tartozik. A vezetékneve azonban mást sugall, mivel a klumm jelentése „szűk, szegényes”. Ezzel a hagyománnyal Heidi egyértelműen szakított.

 

Heidi Klum vezetékneve nem illik az angyalarcú szépséghez, hiszen azt jelenti „szegényes, szűkölködő", miközben ő maga a világ legjobban fizetett topmodelljei közé tartozik

 

A nevek jelentése a numerológia szerint

A numerológiában minden egyes betűhöz egy bizonyos szám van hozzárendelve. Ezek alapján kiszámolható a vezeték- és családnevek számértéke, amelyből azután különféle következtetések vonhatók le a személyiségre, illetve az adott személy sorsára nézve.

 

A sorsszám a genetikai adottságokról ad tájékoztatást. A névanalízis azt mutatja meg, mihez kezd az illető az adottságaival, hogyan juttatja érvényre a tehetségét. Ennek a két számnak a kombinációja egyfajta pszichogramot eredményez, amely a lélek alapstruktúrájáról nyújt információkat.

 

  

 

A sorsszámot a következőképpen számoljuk ki: írjuk le egymás mellé a születési évünket, hónapot, napot, például 1964. 10. 20. Adjuk össze ezeket a számokat: 1964+10+20 = 1994. Most az így kapott szám számjegyeit adjuk össze: 1+9+9+4 = 23. Ennek az összeadásából adódik a végeredmény: 2+3 = 5.

 

A sorsszámok jelentése:

1 = az úttörő – intellektuális+férfias, bolygója: Nap.

2 = a segítő – érzelmileg vezérelt+nőies, bolygója: Hold.

3 = a művész – a szerelem törvénye, bolygója: Jupiter.

4 = az építő – munka+szervezés, bolygója: Szaturnusz.

5 = az író – tapasztalatok gyűjtése, bolygója: Merkúr.

6 = az emberbarát – a tanítás, bolygója: Vénusz.

7 = a misztikus – a kultúra törvénye, bolygója: Uránusz.

8 = az arató – igazságosság és kegyelem, bolygója: Mars.

9 = a metafizikus – sors és karma, bolygója: Neptunusz.

 

 

Így készül a névanalízis

Írjuk le a teljes nevünket, és minden betű alá írjuk oda a megfelelő számot. Adjuk össze a számokat, majd a kapott szám számjegyeit is, mindaddig, amíg egyjegyű számot kapunk.

 

 

A B C D E F G H I
1 2 3 4 5 6 7 8 9
J K L M N O P Q R
1 2 3 4 5 6 7 8 9
S T U V W X Y Z  
1 2 3 4 5 6 7 8  
                 

A névszámok jelentése:

1 = pozitív: akaraterő, büszkeség, negatív: uralkodásra való törekvés, túlzott becsvágy.

2 = pozitív: tapintat, együttérzés, harmónia, negatív: idegesség, megbízhatatlanság.

3 = pozitív: lendület, társaságkedvelés, negatív: szétforgácsolódás, irónia.

4 = pozitív: szorgalom, teljesítmény, negatív: perfekcionizmus, tapintatlanság.

5 = pozitív: optimizmus, sárm, negatív: türelmetlenség, ingerlékenység.

6 = pozitív: szépérzék, humanizmus, negatív: túlzott segítőkészség, bizonytalanság.

7 = pozitív: filozófia, intellektualitás, negatív: makacsság, mindent jobban tudás.

8 = pozitív: koncentráció, lojalitás, negatív: hidegség, büszkeség.

9 = pozitív: érzékenység, intuíció, negatív: álmodozás, irrealizmus.

 

 

Családfakutatás a DNS segítségével

A többnyire csak két-háromszáz évre visszanyúló születési és házassági papírok helyett a DNS-teszttel pontosan megtudható, kinek hol találhatók a gyökerei. A nyálból vett minta alapján az anyai mitokondriumot és az apai Y-kromoszómát vizsgálják. A meglepő felismerés ennek során az, hogy a rokonság nem jelent feltétlenül genetikai hasonlóságot is. Magyarán előfordulhat, hogy valaki híres vagy tehetséges emberek családjából származik, ez azonban nem jelenti azt, hogy genetikailag is rokonuk, és azt pláne nem, hogy a tehetségüket is magában hordja. A tudósok ezt azzal magyarázzák, hogy minden egyes generáció genomja az anyai és az apai eredetből keveredik össze, és függetlenül öröklődik.

 

A dárgakövek hatása a névszámra

Minden egyes névszám pozitív hatása fokozható! Vegyük a kezünkbe a megfelelő drágakövet és közben összpontosítsunk a szám pozitív tulajdonságaira. A megfelelő követ a párnánk alá is tehetjük, és így álmunkban hat majd.

 

A következő kövek illenek az egyes névszámokhoz:

1 = borostyán,

2 = skapolit,

3 = tigrisszem,

4 = levendulakvarc,

5 = kalcit,

6 = hematit,

7 = rubin,

8 = kalcedon,

9 = malachit.

 

A legnépszerűbb utónevek

A Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalának adatai szerint 2005-ben a következő volt a keresztnevek népszerűségi listája:

 

A leggyakoribb utónevek a teljes lakosság körében:

 

Férfi: László, István, József, János, Zoltán, Sándor, Ferenc, Gábor, Attila, Péter.

Nő: Mária, Erzsébet, Ilona, Katalin, Éva, Anna, Margit, Zsuzsanna, Julianna, Judit.

 

A leggyakoribb újszülöttutónevek 2005-ben

 

Fiú: Bence, Máté, Balázs, Dávid, Dániel, Levente, Tamás, Ádám, Péter, Gergő.

Lány: Anna, Viktória, Réka, Vivien, Zsófia, Petra, Dorina, Fanni, Boglárka, Eszter.

M.L.
XIII. évfolyam 6. szám

Címkék: nevek, sors

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.