Egészséges életmód

A titokzatos kabbala

Út a beteljesült élethez

Nem is olyan régen az emberek többsége még csak nem is hallott a kabbaláról. Ám amióta hívei között olyan hírességek bukkantak fel, mint Madonna, Demi Moore, Naomi Campbell vagy Elisabeth Taylor, a zsidó tanítás világszerte ismertté vált. De mit is kínál nekünk valójában ez a bölcsesség?


Madonna (balra), aki azóta már a héber Eszter nevet viseli, azt állítja, a kabbala segítségével választ talált számos kérdésére. A színésznő Demi Moore hanfgsúlyozza, a kabbala megtanította arra, hogy tisztába jöjjön saját értékeivel 

 

A kabbalarajongók látható szimbóluma a hétszeresen megcsomózott, piros gyapjú karkötő, amelyet a bal csuklón kell hordani, hogy megvédjen a negatív erőktől. Az ortodox rabbik nincsenek túlságosan elragadtatva a kabbala népszerűségi hullámától. Attól félnek, hogy ez ellaposítja a titkos zsidó tanítást – és valljuk be, szorongásuk nem alaptalan. Mert aki a kabbalát valóban meg akarja érteni, annak teljesen rá kell hagyatkoznia. A valódi kabbala nem rövid életű divatjelenség, és sokkal több holmi számmisztikánál, amellyel az ember személyes számításokat végezhet. Esetében olyan ősi tanításról van szó, amely főként szájhagyományon alapul, és mély, alapos tanulást igényel.

 

 

Minden arkangyalnak külön feladata van. Összekapcsolódhatunk az erejükkel, miközben segítséget kérünk tőlük

 

Léteznek azért írásos feljegyzések, ha kis számban is. Ezek eredetiben két műben olvashatók: a Soharban, amelynek szerzője a spanyol kabbalista Mose de Leon (1240-1305) volt, illetve a Sefer Jezirában, amely a zsidó misztika legrégibb írásos emléke. Bár a kabbala a zsidóságtól származik, nem kötődik az ortodox zsidó valláshoz. Sokkal inkább univerzális út, amelyet elvben valamennyi olyan embernek követnie kellene, aki szellemi gyökereit keresi.

Általában véve különbséget teszünk a szájhagyomány útján, az írásos formában, a szimbolikusan és a gyakorlatban ránk maradt tradíciók között. Különösen a szimbolikus és a gyakorlati hagyomány érdekes egy laikus számára, mivel ez a tudás jól átvihető a saját életünkre. És aki megérti, hogyan kapcsolódhat hozzá a kabbala forrásaihoz, annak ez a hit egészséget, boldogságot, belső nyugalmat, anyagi biztonságot, harmonikus szerelmi életet és spirituális megvilágosodást ígér. Röviden mindazt, amire valamennyien vágyunk! Ez az oka annak, miért vonz mind több embert a kabbala. És miért egyre többet manapság, amikor komplex életkörülményeink miatt mind többen keresik az élet értelmét. Hogy ezen a területen milyen sokat kínálhat a kabbala - amelyhez korábban csak a beavatottak férhettek hozzá -, azt bizonyítja rajongóinak mindinkább növekvő tábora.

 

 

Az élet fája és a számok bölcsessége

A kabbala központi szimbóluma az életfa. Ez a tíz isteni őserőt ábrázolja, amelyek a kabbalista tanítás szerint meghatározzák a világegyetem - és ennek következtében minden egyes ember - működését. Az életfát a tíz szefirot (a szefira jelentése: szám) és a 22 ösvény alkotja. Ezek közvetlen kapcsolatban állnak a héber ábécével, amely ugyancsak 22 betűből áll, és egyben megfelel a tarotban a nagy arkanának.

 

Egy-egy szefirához számos szimbólum rendelődik hozzá, így például Isten, az angyalok, az arkangyalok különféle nevei, bolgyók, számok, drágakövek, növények, állatok. Az életfában az energiahierarchiák nagyon fontos szerepet játszanak. A keresztény vallásba ez a tudás a személyes védőangyalok formájában került át.

 

 

Az életfa a tíz isteni őserőt ábrázolja. Szimbolikus ábra ez, amely összefoglalja a tanítást a beavatottak számára. A tíz szefirot mind egy-egy spirituális energiaközpont. Vizualizáció és meditáció útján tudatosan kapcsolatba léphetünk velük

 

A 22 út különféle tudatállapotot szimbolizál, amelyeken minden embernek keresztül kell mennie ezen a földön, és egyidejűleg tanulási feladatokat is jelképeznek. A kabbalisztikus hagyomány a földet ugyanis szintén a tanulás helyének tartja. Mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogy felismerje a hibáit, és korrigálja is őket. Ebben a folyamatban nagy segítséget jelent, ha megismerjük saját, speciális lelki utunkat.

 

Az ember neve sohasem véletlen, hanem megfelel lelke feladatának és állapotának. Itt a kabbala a számok bölcsességéhez nyúl. Egy ember sorsa és karaktere szoros kapcsolatban áll a számokkal. A név tartalmazza az ember lelki rezgését, és a kabbalisztikus hagyomány szerint sohasem véletlen. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy sok gyerek nevét az utolsó pillanatban megváltoztatják. A kabbala felfogása szerint teljesen igaza van annak a latin mondásnak, amely szerint "nomen est omen".

 

Titokzatos névszámok

Ha ki akarjuk számolni a névszámunkat, és egyben megismerni lelkünk lenyomatát és közelebb kerülni a karmánkhoz, akkor a nevünket át kell váltanunk számjegyekre (az ékezetes betűk esetén az ö-ből oe, az ü-ből ue lesz). Ehhez vegyük alapul a vezetéknevünket (nőknél a lánykori nevet) és valamennyi keresztnevünket.


A névszámok táblázata

 

A=1 N=14
B=2 O=16
C=11 P=17
D=4 Q=19
E=5 R=20
F, PH=17 S=21
G=3 T=9
H, CH=8 U, V, W=6
I, J, Y=10 X=15
K=11 Z=7
L=12 TH=22
M=13 SH, SCH, TS, TZ=18
   

Az eljárás a következő:

 

1. Adjuk össze a nevünk számértékeit a táblázat alapján, és a több számjegyből álló összeg értékeit addig adogassuk össze, amíg egy számjegyű számot kapunk (például a kiinduló összeg 171, akkor 1+7+1 = 9 a végleges szám).

 

2. A kiinduló összegből (példánkban 171) vonjuk le az előbb kapott számot (a 9-et, azaz 171–9 = 162). 3. Ezt a számot most osszuk el 9- cel (példánkban 162:9 = 18). Az így kapott szám igazán fontos számunkra. Ez a karmaszámunk.

 

Mit jelent a lelki számunk?

Ez előbb említett személyes számok megfelelnek az életfa 22 ösvényének, amelyek az összeköttetést jelentik a tíz szefirot között. Személyes karmaszámunk mindig különleges erősségünket jelenti, de az életutunk során ránk leselkedő veszélyeket is. Vizsgáljuk meg a karmánkat, és állapítsuk meg, milyen drágakövekkel és színekkel javíthatjuk a képességeit.

 

1. AKARAT: Életútját járja bizalommal, lelkesedéssel, energiával és tetterővel. Ellenségei az indulatoskodás és a bátortalanság.

Drágakő: topáz, zafír

Színek: sárga, világoslila

 

2. TUDÁS: Ön született tanító, fejlessze intellektuális képességeit! Bízzon az intuíciójában! Óvakodjon a megsemmisítő kritikától és a szétforgácsolódástól.

Drágakő: karneol, jáspis

Színek: fehér, világossárga, sötétlila

 

 

2: Személyes ösvényünk neve Tudás. Nyugodtan hagyatkozzunk az intuíciónkra

 

3. HÁZASSÁG, KÖZÖSSÉG: Ön a partnerével, a gyerekeivel kialakított kapcsolatban fejlődik. A harmonikus viszonyt nagyon fontosnak tartja. Próbálja meg kézben tartani a hangulatváltozásait, különben nagy rombolást okozhat.

Drágakő: krizolit

Színek: sárga, narancssárga

 

4. TETT: Az Ön ereje a cselekvésben rejlik. Minél több mindent valósít meg, annál jobban érzi magát. Harcos természet. Vigyázzon, a hamis gőg és hatalomvágy káros hatású!

Drágakő: berill, topáz

Színek: sötétvörös, zöld

 

5. VALLÁS: Természetes adottságai közé tartozik a nyitottság és a jóság, jól megbirkózik a sorscsapásokkal. Ügyeljen rá, hogy az emberek ne használják ki! Kerülje el a kapkodást.

Drágakő: lapis lazuli, karneol

Színek: kék, kékeslila

 

6. SZEX; KÍSÉRTÉS: Ön teremtő ember. Életéhez az erotika és a szerelem ugyanúgy hozzátartozik, mint másokéhoz az evés és az ivás. Ennek a karmaszámnak az árnyoldalát a kicsapongás jelenti.

Drágakő: achát, krizolit

Színek: sárga, naracssárga, kék

 

7. GYŐZELEM: A 7-es szent szám. Azok az emberek, akiknek ez a karmaszámuk, sokat elérhetnek. Könnyen fellelkesíthetők, célratörők. Az érem másik oldala: hajlam a fanatizmusra.

Drágakő: gránát, sárga zafír

Színek: sárgáspiros, kék

 

8. IGAZSÁGOSSÁG: Önnek igazi boldogságot az hoz, ha erejét arányosan bontakoztathatja ki. Kerülje el az extrém dolgokat! Az irigység és a hálátlanság azt teszi kicsivé, aki azt érzi.

Drágakő: gránát, kék zafír

Színek: pirosassárga, kék

 

9. BÖLCSESSÉG: Ön filozofikus alkat, és az élet titkainak akar nyomára jutni. Engedje, hogy mások is részesülhessenek szellemi adományaiból! A szarkazmus és a szerénytelenség csak megakadályozzák abban, hogy saját lelki útját járja.

Drágakő: kék zafír

Színek: világoskék, zöld, lila

 

 9: Az ilyen névszámú embereknek tanácsos megosztaniuk a tudásukat másokkal

 

10. VÁLTOZÓ SZERENCSE: A váratlan változások hozzátartoznak az élethez. Minél józanabb marad életének változó szakaszaiban, annál nagyobb lesz az akaratereje. Az impulzív, kapkodó cselekvés nem tesz Önnek jót.

Drágakő: borostyán

Színek: fehér és sárga

 

11. SPIRITUÁLIS ERŐ: Ön különösen nagy mértékben felelős a tetteiért. Ezért nagyon fontos a bölcs előrelátás. Gondolja át, mielőtt cselekedne! Óvakodjon a kábítószerektől.

Drágakő: kék zafír

Színek: világoskék, zöld, lila

 

12. ÁLDOZAT, BŰNHŐDÉS: Az Ön számára magától értetődő, hogy feláldozza magát embertársaiért vagy egy eszméért. Jó tetteit nem veri nagydobra, holott tehetné. Túlterheltség esetén hajlamos a hipochondriára.

Drágakő: peridot, krizolit

Színek: kék, bíbor, barna

 

13. ÁTVÁLTOZÁS: Önnek anyagiból szellemi emberré kell fejlődnie. Különösen fejlett az a képessége, hogy megsejtse a dolgokat. Gyenge pontja az önfejűség és a dogmatizmus.

Drágakő: berill, ametiszt

Színek: piros, zöld

 

 

13: Antennáink különösen érzékenyek, és pontosan érezzük, mi tesz jót nekünk

 

14. ÖNFEGYELEM: Az önmagán való uralkodás és önmaga legyőzése életének fő témája. Tanuljon meg várni, akkor minden ajtó megnyílik Ön előtt! Életcéljának elérését a türelmetlenség és a beképzeltség hátráltatja.

Drágakő: achát, topáz

Színek: kék, zöld

 

15. MÁGIA: Különleges mágikus erővel rendelkezik, amelyet az emberek érdekében hajlandó alkalmazni. Fejlődését a szeretet és a jóság jellemzi. Óvakodjon a fekete mágiától és a negatív gondolkodástól!

Drágakő: smaragd, ónix

Színek: világoskék, türkiz

 

16. KATASZTRÓFÁK: Ami mások számára katasztrófa lehet, az az Ön számára lépcső az átváltozás felé. A szenvedés nagy lelki energiákat szabadít fel Önben. Lelki fegyverei az alázat és az odaadás.

Drágakő: vérkő, topáz

Színek: piros, narancssárga, lila

 

17. IGAZSÁG, HIT, REMÉNY: Ön magabiztos, és mindennek a jó oldalát látja. Optimizmusa sugárzó napfényként hat környezetére, és saját magának is sok jót hoz. Ne féljen azonban bátran szembenézni a tényekkel!

Drágakő: türkiz, berill

Színek: világossárga, sötétzöld

 

18. HAMISSÁG: Ne engedje, hogy manipulálják, és ügyeljen a környezetére. Legyen mindig becsületes, kerülje el a féligazságokat. Óvakodjon a hamis barátoktól!

Drágakő: smaragd

Színek: fehér, szürke, zöld

 

19. BOLDOGSÁG, ÖRÖM: Ön az élet szerencsés élvezői közé tartozik! Ezt jó karmájának köszönheti. Ossza meg boldogságát a kevésbé szerencsésekkel is. A fukarság és az arrogancia elhomályosítják boldogságát.

Drágakő: kristály, rubin

Színek: narancssárga, világossárga, világoslila

 

20. FELÉBREDÉS, ÚJJÁSZÜLETÉS: Meg kell változtatnia az egóját. Bízzon erős intuíciójában, és szokatlan felismeréseit szorongás nélkül változtassa át tetté! Intuíciójának erejét a félelem és a gondolattalanság gyengíti.

Drágakő: korall, holdkő

Színek: világossárga, zöld

 

 

20: Haladjunk előre bátran és erősen, ez felel meg nevünk karmájának

 

21. SIKER: A szorgalom és a kitartás sikerre vezetnek Önnél. Minél magabiztosabban él, annál jobban érzi magát. Fogalmazzon meg egyértelmű célokat, és utána cselekedjen. Ne menjen bele hamis kompromisszumokba.

Drágakő: rubin, karneol

Színek: sárgászöld, sötétzöld, kék

 

22. ILLÚZIÓK, SIKERTELENSÉG: Arra van szüksége, hogy megváltoztassa a gondolkodását, mert a sikertelenség a helytelen elképzelésekből ered. Jó tesz Önnek minden, ami tiszta gondolkodáshoz vezet. Álljon két lábbal a földön!

Drágakő: ónix

Színek: zöld

 

A tíz szefirot spirituális jelentése

A tíz szefirot, amelyeken keresztülvezet az életfa 22 ösvénye, spirituális energiaközpontok, amelyekben nagy erők lakoznak. A kabbalisták Isten kiáradásainak tekintik őket. Minden egyes szefira egészen speciális erővel rendelkezik, amellyel tudatosan összekapcsolódhatunk, amelyet például meditáció vagy vizualizáció útján tudatosan "elkaphatunk". A mondás szerint "a tíz szefirot olyan formában jelenik meg, mint a villám". Eredetük láthatatlan, és nem ismerhető fel a végük sem.

 

A fa csúcsán található a Kether (arrafelé törekszünk), az alsó végén Malkuth - ott vagyunk. A hermetikus elv szerint ("ami fent van, az van lent is") a makrokozmosz és a mikrokozmosz elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Mi magunk vagyunk az életfa, és rajtunk áll, hogyan tudunk bánni ennek a fának a gyógyító erejével, miközben életre keltjük.

 

1. Kether: isteni tudat (arkangyal: Metaton, bolygó: Neptunusz)

2. Chokmah: isteni bölcsesség (arkangyal: Raziel, bolygó: Uránusz)

3. Binah: értelem, intelligencia (arkangyal: Zafkiel, bolygó: Szaturnusz)

4. Chesed: irgalom, jóság (arkangyal: Radkiel, bolygó: Jupiter)

5. Geburah: erő (arkangyal: Kamael, bolygó: Mars)

6. Tiferet: szépség, pompa (arkangyal: Rafael, bolygó: Nap)

7. Netzach: örökkévalóság (arkangyal: Haniel, bolygó: Vénusz)

8. Hod: ész (arkangyal: Mihály, bolygó: Merkúr)

9. Jesad: érzelem (arkangyal: Gábriel, bolygó: Hold, Plútó)

10. Malkuth: föld, anyag (arkangyal: Sandalphon, bolygó: föld)

 

 

1. gyakorlat: így fejlesszük az együttérzésünket

A Chesed szefirában, amely Zadkiel arkangyalhoz tartozik, fészkel a könyörületesség, az együttérzés és a jóakarat. Ha ezekkel az energiákkal kerülünk összeköttetésbe, átéljük az adás és a megosztás érzését, és ez általánosságban is felébreszti bennünk az együttérzést. A következő gyakorlatot tetszés szerinti gyakorisággal elvégezhetjük.

 

* Keressünk egy nyugodt helyet, ahol senki nem fog zavarni minket. Üljünk le a földre vagy egy kényelmes székre.

* Hunyjuk le a szemünket, és néhány percen át lélegezzünk be és ki mélyen. A kilégzéssel szabaduljunk meg minden negatívtól és nehézségtől.

* Nyíljunk meg gondolatban teljesen, tudatosan a szeretet és a világegyetem áradása előtt. Kapcsolódjunk vele össze, és érezzük, ahogyan ez az energia átjárja az egész testünket, keresztüláramlik rajtunk a lábunktól a koponyánkig és vissza.

* Most gondoljunk azokra az emberekre, akik közel állnak hozzánk: küldjünk nekik szeretetet, melegséget, erőt és energiát. Figyeljünk arra a boldogságérzésre, amely közben átjár minket, és arra, hogy egynek érezzük magunkat velük. 

* Engedjük, hogy ez a gyógyító enrgia néhány percig keresztüláramoljon rajtunk.

* Most képzeljünk magunk elé egy olyan embert, akivel problémáink vannak. Vegyünk mély lélegzetet, és küldjünk neki pozitív és gyógyító gondolatokat.

* Figyeljük meg, közben mennyire kinyílik a szívünk, mennyire megértjük és elfogadjuk ezt az embert, mennyire meg tudunk bocsátani neki.

* Most küldjük el a szeretetünket minden lénynek a földön, és érezzük meg, mennyire kapcsolatba kerülünk minden emberrel.

* Most kérjük teljes szívünkből Zadkiel arkangyal erejét és áldását.

* Koncentráljunk most újra a lélegzésünkre, lassan nyissuk ki a szemünket, és még néhány percig gondoljuk át a gyakorlatot. 

 

2. gyakorlat: vizualizáljuk a villám ösvényét

A tíz szefirot mindegyike egy-egy testtájékhoz rendelhető hozzá. A következő gyakorlattal belső utazásra indulhatunk a testünkben, és aktivizálhatjuk az egyes szefirotokat. Körülbelül harminc perc időre és egy nyugodt helyre van szükségünk. A gyakorlat magában foglalja Isten nevét. Tiszteletteljesen ejtsük ki ezt a nevet, mivel szent szótagokról van szó. A gyakorlat során végig képzeljük el, hogyan veszi körül testünket a világos, sugárzó fény. Egy olyan védőréteg, amelyben zavartalanul végrehajthatjuk ezt a gyakorlatot.

 

  

Kövessük a villám ösvényét: a saját testünkbe tett belső utazással aktivizálhatjuk az egyes szefirotokat

 

1. Kether: vizualizáljunk körülbelül 10 cm-rel a fejünk fölött egy fehér fénygolyót. Halkan ejtsük ki Isten következő nevét: Ehyeh.

2. Chokmah: vizualizáljunk körülbelül 10 cm-rel a bal halántékunk mellett egy szürke golyót. Halkan ejtsük ki Isten következő nevét: Jehova.

3. Binah: vizualizáljunk körülbelül 10 cm-rel a jobb halántékunk mellett egy fekete golyót. Halkan ejtsük ki Isten következő nevét: Elohim.

4. Chesed: vizualizáljunk körülbelül 10 cm-rel a bal vállunk mellett egy kék golyót. Halkan ejtsük ki Isten következő nevét: El.

5. Geburah: vizualizáljunk körülbelül 10 cm-rel a jobb vállunk mellett egy piros golyót. Halkan ejtsük ki Isten következő nevét: Elohim Gibbor.

6. Tiferet: vizualizáljunk körülbelül 10 cm-rel a köldökünk előtt egy aranysárga golyót. Halkan ejtsük ki Isten következő nevét: Eloah Va Daath.

7. Netzach: vizualizáljunk körülbelül 10 cm-rel a testünk mellett, a bal combunk és a medencecsontunk között egy zöld golyót. Halkan ejtsük ki Isten következő nevét: Jehova Tsabaoth.

8. Hod: vizualizáljunk körülbelül 10 cm-rel a testünk mellett, a jobb combunk és a medencecsont között egy narancsszínű golyót. Halkan ejtsük ki Isten következő nevét: Elohim Tsabaoth.

9. Jesod: vizualizáljunk körülbelül 10 cm-rel a köldökünk alatt, a testünk belsejében egy lila golyót. Halkan ejtsük ki Isten következő nevét: Shaddai El Chai.

10. Malkuth: vizualizáljunk körülbelül 10 cm-rel a gerincünk alsó vége alatt egy barna golyót. Halkan ejtsük ki Isten következő nevét: Adonai Melek.

 

 

A megismerés kapuit az odaadás és a szeretet nyitja meg

Végül nem marad más hátra, mint hogy kijelentsük: a kabbala kimeríthetetlen forrás, és sokféle szinten magyarázható meg. A valódi kabbalista számára az önmegismerés és a tökéletesedés kérdése áll az előtérben. Az életfa csak akkor árulja el a titkait, ha a motívumok hangosak. A kabbalista tanítást minden esetben a szívünkkel kell követnünk, és nem számításból. Bár számokról van szó, ezekre a számokra úgy kell tekintenünk, mint a belső világba vezető kapukra. Ezeket a kapukat csak az odaadás és a szeretet nyitja meg. A régi kabbalisták ezt mindig is hangsúlyozták.

 

Ha a szívünkkel közelítjük meg a kabbalát, akkor egészen személyes tapasztalatokat gyűjthetünk, amelyek lelkünk mélyéből erednek. Ha belülről értjük meg a kabbalát, akkor nyugodtan támaszkodhatunk rá. Ezzel megtettük az első lépést Malkuth felől Kether felé, és elindultunk a belső gyógyuláshoz és az általános boldogsághoz vezető úton.

 

A numerológiai számítási módszereken túlmutatnak azok a számítások, amelyek a kabbala életanalízisének alapjául szolgálnak. Az egzisztenciális kérdésekre - honnan jövök, hol állok, merre tartok? - kaphatunk egzakt választ az ilyen részletes analízis segítségével.

 

Az újonnan kifejlesztett számítási módszer alapján a nevünkből és születési dátumunkból kiszámíthatjuk az életfán megteendő személyes utunkat. Részletes információkat kaphatunk a lelkünkről és arról, milyen feladat vár rá ebben az életben. Ebből teljesen világossá válnak tanulási feladataink. Megtapasztaljuk, milyen kozmikus befolyások hatnak ránk, és mire számíthat ebben az életben a lelkünk.

 

Ezen kívül azt is megtudhatjuk, milyen betegségek jelenhetnek meg nálunk, ha nem megfelelően élünk. Betegségek ugyanis általában akkor alakulnak ki, ha életenergiánk áramlása blokkolódik. Éppen ezért észre kell vennünk a figyelmeztető jeleket, hogy megtehessük a megfelelő ellenlépéseket. 

M. L.
XI. évfolyam 4. szám

Címkék: kabbala

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.