Egészséges életmód

Csodatévő helyek

Misztérium és modern technika

  A köztudatban, de az ezoterikus és a vallásos irodalomban is világszerte hallunk, olvasunk a Földnek olyan speciális helyeiről, amelyek különleges befolyással bírnak az élőlények általános állapotára, s ahol az oda zarándokló emberek egészségi állapotában néha hihetetlen pozitív változások mennek végbe. Nevezik az ilyen környéket kegyhelynek, aktiváló helynek, mágikus helynek, kultikus helynek, energiahelynek, misztikus helynek, térerőhelynek, beavatási helynek, Od-helynek, zarándokhelynek stb.    


   

   

  Általánosságban – nyilván nem véletlenül, hanem bizonyos megérzések és tudás birtokában – szentélyek, istentiszteleti helyek, templomok körzetéről van szó, de lehetnek markáns sziklák vagy barlangok is energiaadó helyek. A kínai feng shui a speciális geológiai alakzatokkal, földkiszögellésekkel, hegyvonulatokkal energiadússá tett helyeket a „sárkány szájá”-nak nevezte el. Ezeken a helyeken az ingás-pálcás emberek, a radiesztéták általában igen erős rezgéseket észlelnek, ami legtöbbször a föld alatti vízerek erőteljes vibrációjának következménye.

   

  Jellemző, hogy ezeken a helyeken az emberek nem letelepednek, hanem a befelé fordulás, az elmélkedés helyeként, illetve testi-lelki energia-tankállomásként használják őket. Kínában ilyen például az öt buddhista hegy, vagy Európában a franciaországi Lourdes, a portugáliai Fatima, a lengyelországi Czensztochowa, a boszniai Mezsdugorje.

   

  Földünk ezen kitüntetett helyein nem csak az átszellemültség, a rendkívül erős hit, de talán egyéb, fizikailag is megfogható tényezők járultak hozzá ahhoz, hogy igen sok, orvosilag hitelesen bizonyított csodálatos gyógyulás történt az évszázadok alatt. (Egyes szerzők arról tudósítottak, hogy a tömeges látogatások mintegy elszívnák, abszorbeálnák ezeknek a helyeknek a pozitív energiáit. Ezt azonban sem radiesztéziai, sem számos modern fizikai méréssel nem sikerült hitelt érdemlően bebizonyítani.)

   

  Egy német fizikus, Karl-Heinz Kerll elhatározta, hogy a legmodernebb műszerek segítségével nyomába ered az energiahelyek titkainak, emberekre gyakorolt hatásainak. 1988 óta öt kontinensen végzett méréseket és kérdezett ki embereket tapasztalataikról. A legkülönbözőbb klimatikus viszonyok között 24 056 méréssort végzett 1086 kísérleti személyen, 130 energiahelyen, 35 országban 28-tól 5452 méter tengerszint feletti magasságig, és több mint 10 000 embert kérdezett ki részletesen a helyszíneken!

   

  Kutatásait Németországban, egy Waldesruhe Oberstdorf nevű helyen kezdte meg, amelynek „Természetszállodája” környékén sokan szabadultak meg panaszaiktól, fájdalmaiktól. Elemezvén a környékről készült légi- és műholdas felvételeket, semmi, a környezettől eltérő jelenséget nem észleltek. Ezután feleségével együtt 3738 személyt kérdeztek meg a híres gyógyhelyen szerzett tapasztalataikról. Megállapították, hogy a hely mindenkinél pozitív reakciókat váltott ki, de a nőknél gyakrabban, mint a férfiaknál. A leghatásosabb-nak mindkét nemnél a fájdalommal vagy működési zavarokban szenvedőknél bizonyult a csodahely. Mérésekkel megállapították, hogy a gyógyító mező közepe táján két vízér keresztezi egymást, s a terület bal oldalán egy vetülés található. Radiesztéziai szempontból ez azt jelenti, hogy itt egy többszörösen zavart, ún. nyugtalan hely van. A fizikai méréseket lefolytatva az rögvest kiderült, hogy sem a gamma-sugárzás mértékében, sem az ún. váltóáramos (50 hertzes) mezőben nem volt különös eltérés. Ezután az ún. Geo-magnetométerrel kezdték meg méréseiket. Ez egyaránt képes a Föld mágneses erejének, illetve annak egyenetlenségeinek mérésére – ami a vetődések, hasadékok, törések, vízerek stb. mentén lép fel –, s ezáltal objektív adatokkal szolgál a varázspálcás, ingás térerő-ingadozások megerősítésére vagy cáfolására. A mérési görbék kiértékelésekor a relatív és abszolút változásokat is értékelték, valamint azt a „zavarfokozatot”, amely a mérési távolság és a mágnesmező erőssége között állt fenn. Mindenekelőtt megállapították, hogy azok a növények, amelyek a zavarmezőben helyezkedtek el, lényegesen gyengébb minőségűek voltak, mint az azon kívül növekvők.

   

  Energiaadó helyek lehetnek szentélyek, istentiszteleti helyek vagy markáns sziklák, esetleg barlangok

   

  A világ fent említett számos pontján, a magnetométerrel végzett 1162 mérés azt mutatta, hogy a „pálcás” mérések a legtöbb helyen – de korántsem mindenütt – megfeleltek azoknak a földmágnes-térerő változásoknak, amelyeket a vízerek és a földtani vetődések eredményeztek. Azonban néhány helyen – különösen a megalitsírok és a piramisok körzetében – egyéb tényezőknek is hatniuk kell az emberi energiahálózatra. Mindenesetre a mérések alapján meg lehetett állapítani a „speciális helyek” meglétét, amelyeket Kerll két alapvető csoportra tudott felosztani. Az egyiket elnevezte energiahelyeknek, a másikat nyugalomhelyeknek.

   

  1995 és 2000 között 13 országban, 48 speciális helyen végzett különböző orvosi vizsgálatokat. Az öt kontinensen, 12 és 5452 méter tengerszint feletti magasságokban, összesen 193 személyen végzett vizsgálatok a következők voltak:

   

  vérnyomás- és pulzusmérés (86 személy, 126 alkalom),

  hosszan tartó EKG-vizsgálat (16 személy, 86 mérés),

  vércukorérték (13 személy, 104 mérés),

  koleszterin (13 személy, 104 mérés),

  laktát (13 személy, 104 mérés),

  triglicerid (13 személy, 104 mérés),

  gamma GT (13 személy, 104 mérés),

  SGOT (13 személy, 104 mérés),

  SGPT (13 személy, 104 mérés).

   

  A fenti vizsgálatok eredménye egyértelműen az volt, hogy sem az energiahelyek, sem a nyugalomhelyek a fenti paramétereket szignifikáns módon nem változtatják meg.

   

  Mindez számomra természetes, hiszen naponta találkozom olyan esetekkel, akiknél rendkívül komoly panaszok állnak fenn, energetikai állapotukban már komoly eltérések tapasztalhatóak, de a legrészletesebb nyugati jellegű kivizsgálás sem talál kóros jelenségeket. Az energetikai változások ugyanis hónapokkal-évekkel, sőt néha évtizedekkel előzik meg a működésbeli, anyagcsere-, majd szövettani elváltozásokat! Amennyiben tehát valaki eltölt néhány órát egy ilyen energiahelyen, akkor két eset állhat elő. Vagy maradnak az eredetileg normális laborértékei, de energetikailag feltöltődik és alapvetően másként érzi magát, vagy a kóros laborértékei csak két-három hét után változnak normálissá a kapott energetikai információk következtében!

   

   

  Méréseredmények az energiahelyeken

  A sokoldalú mérések alapján Kerll ki tudta jelenteni, hogy ezen speciális helyek a következő jellegzetességekkel bírnak:

   

  vízerek, vagy azok kereszteződése fölött helyezkednek el,

  geológiai vetődés, tektonikus hasadék, törés van alattuk,

  pozitív polarizációjúak.

   

  A legkülönbözőbb kísérleti alanyoknak az észrevételei, vagyis e helyeknek az emberi szervezetre gyakorolt hatásai mindenhol ugyanolyan jellegűek voltak, mégpedig: 

  bizsergés, vibrációérzés, melegségérzés.

   

  Minden olyan mérés, amelyet az energiahelyeken végeztek, érdekes és feltűnő görbéket rajzolt ki. Az első napon szinte semmi változást nem lehetett kimutatni. A 2. napon azonban az értékek már meredek emelkedést mutattak. A 3. napon még mindig van kismértékű emelkedés. Mindezt igazolták a nagyfrekvenciás Kirlián-felvételekkel és a Hartmann-féle, ún. georitmogram-mérésekkel is.

   

  A kínai feng shui a speciális geológiai alakzatokkal, földkiszögellésekkel, hegyvonulatokkal energiadússá tett helyeket a „sárkány szájá”-nak nevezte el

   

  A Kirlián-fotográfia rendkívül precíz energetikai diagnózist tesz lehetővé. Ez az orosz Kirlián házaspár által a múlt század harmincas éveiben kifejlesztett eljárás. Magas frekvenciával készít felvételeket a kéz és a láb ujjvégeiről, s a fényérzékeny lemez elfeketedésének sűrűségéből, eloszlásából – egyébként a kínai meridiánok helyzetével összevetve – igen pontos diagnózisokat lehet felállítani. Az energiahelyeken egyértelműek voltak a Kirlián-felvételeken a pozitív változások: a negatív koronajelek pozitívvá váltak, a gyenge feketedés mindig erősebbé vált. Többszöri látogatás után a javulás szintén fokozatos volt, de már kisebb mértékben. (33 országban, 28–5452 méter magasságban, 84 személyről, 196 méréssorozat készült.)

   

  A Hartmann-féle georitmogram a bőrellenállást méri a geopatológiai zónákban. Az ún. nyugalomhelyeken a Hartmann-görbe is nyugodt és enyhén lefelé mozgó tendenciát mutat. Ezzel szemben érdekes megfigyeléseket tettek olyan zavarmezős helyek – vagyis vízerek, vetődések stb. – környékén, amelyet energiahelyként tartottak számon. A zavarmezős helyeken 10-15 perc elteltével a görbe mindenhol típusos, nyugtalan ugrásokat produkál, felfelé ívelő tendenciával, s ez a vizsgálat utolsó tíz percében sem szűnik. Az energiahelyeken – főleg a megalitok és piramisok körzetében – azonban a várttal ellentétben csak kis kiugrások és lefelé tendáló görbe jelezték a látogatókra gyakorolt elektromagnetikus hatást.

   

  A nyugalom helyei

  Ezeket a vidékeket „jó helyek”-nek is nevezik, mivel ezek a radieszteziológiai mérések szerint mentesek minden zavaró tényezőtől, vagyis alattuk nincsenek vízerek, vetődések, egyéb kóros sugárzások. Ezt a műszeres mérések is megerősítették, miszerint a „jó helyek” jellemzői mindenütt a következők voltak:

   

  vízér vagy vízér-kereszteződés hiánya,

  földtani vetődések, hasadékok, törések hiánya,

  negatív polarizáció.

   

  A vizsgált személyek, akik ezeket a helyeket látogatták, szintén egyöntetűen a következőképpen jellemezték állapotukat: „Jól érzem magam”, „Ellazultnak, oldottnak érzem magam,” „Kellemesen érzem magam”.

   

  Földünk kitüntetett helyein az átszellemültség, a rendkívül erős hit és fizikailag is megfogható tényezők eredményeként csodálatos gyógyulások történtek az évszázadok során

   

  Az ezeken a helyeken készített Kirlián-felvételek – ellentétben az energiahelyeken készítettekkel – azt mutatták, hogy a vizsgált személyek energetikai állapotára a jó hely szinte semmilyen hatással nem bír. A fotólemezek feketedési foka változatlan volt az érkezés előtt és a tartózkodás után. A két kéz értékei párhuzamosak maradtak, de a jobb kéz értékei 40%-kal alatta maradtak a bal kéz értékeinek. Ezzel szemben az energiahelyeken mindkét kéz értékei 4 perc után emelkedni kezdtek, de a bal kézen az emelkedés értékei sokkal magasabbak voltak, mint a jobb kézen.

   

  A sokrétű vizsgálódásból tehát kiderült, hogy a közhiedelemben „csodatévő” vagy zarándokhelyek egymástól alapvetően különböznek, bár mindkét fajta helynek van hatása az emberi szervezetre. A nyugalom helyein nincs semmiféle geomágneses jellegű zavar, míg az energiahelyek e zavarokkal szoros összefüggésben léteznek. Ez utóbbiakból olyan energia sugárzik ki, amelyek a szervezet számára impulzusokat adnak ahhoz, hogy bizonyos öngyógyító folyamatok beinduljanak, illetve felerősödjenek.

   

  Mindezeknek az adatoknak a feldolgozása természetesen csak egy kis lépés a Föld és az ember finomenergetikai viszonyaiban rejlő titkok feltárásához, hiszen az ember egészségét meghatározó energiaáramlásokat és annak földi-asztrológiai kölcsönhatásait évezredek óta kutatják bolygónk minden kultúrájában. Az akupunktúrával kapcsolatos mérések, a Voll- és a Ryodoraku-féle bőrpontmérések, a biorezonanciás mérések, az Egely-féle csi-mérő kerék, az IBR-rendszer vagy az aurafotók mind-mind egy lépést jelentenek működtető energiáink tudományosnak számító és meggyőző bizonyításában. Mindamellett azonban az is biztos, hogy még nagyon sok olyan jelenség létezik égen és földön, amelynek megléte, hatása nyilvánvaló, de amelyet jelenlegi műszerezettségünkkel mégsem tudunk kellőképpen bizonyítani. Amíg ez megtörténik, addig is azt kívánom mindenkinek, hogy profitáljon a speciális helyek szépségéből, jótékony hatásából, s emlékezzen H. Bruce Steward szavaira.

   

  Ő a következőket írta tudományos ars poeticájában: „Egy igazi kutató semmit nem utasít el előítéletesen, amíg objektív, pártatlan módon személyesen nem győződik meg valamely jelenség meglétéről vagy nemlétéről.”

   

  A Kerll által vizsgált energiahelyek adatai

   

  Ország helység/hely

  tengerszint f. magasság

  mezőerősség

   /nT/m/

  Egyiptom Sinai Katarina-kolostor 1570 1500
  Franciaország Chartres Notre Dame 158 1150
  Lourdes zarándokhely 410 1200
  Németország Helgoland-felföld 55 1200
  Horstmar-Leer Leerbach-forrás 85 1400
  Martinszell Illerwehr 705 1400
  Nordenau Heil-Stollen 655 1300
  Obertsdorf energiatér 820 1200
  Penzberg várdomb 596 1000
  Wagegg energiatér 817 1250
  Japán Ise Ise szentély 250

  1800

  Jordánia Petra Khasr Bint Faraun 1280 1500
  Kuba Havanna katedrális 14 1400
  Mexikó Mexikóváros Guadeloupe-bazilika 2240 1000
  Popocatepetl kráterszél 5452 3500
  Svájc Würenlos Emma Kunz-barlang 580 1500
       

  A zavarmező ereje 98 energiahelyet figyelembe véve:

  Minimumérték: 1000 nanoTesla/m

  Maximumérték: 3500 nT/m

  Átlagérték: 1448 nT/m

   

  A nyugalom helyein végzett mérések adatai

   

  Ország helység/hely tengerszint f. magasság mezőerősség/nT/m/
  Egyiptom Giza Kheopsz-piramis  120  0
  Khefren-piramis  120  0
  Mükerinosz-piramis  120  0

  Németország Heiden.Rheken megalitsír (Düwelsteene)

   88  300
  Visbek megalitsír (menyasszony)  49  300
  Megalitsír (vőlegény)  49  400

  Megalitsír (Heidenopfertisch =

   

  mezei áldozati oltár)
   49  400

  Westerkappeln megalitsír (Sloop-kövek)

   68  300

  Mexikó Chichén-Itza Kukulchán-piramis

   114  0

  Palenque templompiramis

   150  0

  Teotihuacan holdpiramis

   2281  0

  Uxmal jóspiramis

   12  0

   

     

  A zavarmező ereje 98 energiahelyet figyelembe véve:

  Minimumérték: 1000 nanoTesla/m

  Maximumérték: 3500 nT/m

  Átlagérték: 1448 nT/m

  Dr. Simoncsics Péter
  IX. évfolyam 8. szám

  Címkék: csodatévő helyek

   Aktuális lapszámunk:
   2020. augusztus

   A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.