Egészséges életmód

Egyensúly


Csak a tökéletest megközelítő fizikai-testi egyensúlyállapot esetén törekedhetünk szellemi-lelki egyensúlyra

 

Mindig csodálattal vegyes áhítattal figyeltem gyermekként a kötéltáncosokat, akik imponáló magabiztossággal sétáltak, ettek, ittak, leültek a számunkra hihetetlenül vékonynak tűnő kötélen. A tökéletes fizikai egyensúly birtokában elképesztő magabiztossággal mozoghatunk vagy végezhetünk sok más mutatványt, melynek ez a képesség az alapja. Az egyensúlyérzék részben génjeinkben kódolt képesség, ezért minden emberben eltérő szintű készség. De változtatható, hosszú évek gyakorlásával fejleszthető.

 

Tulajdonképpen ugyanilyen hihetetlen egyensúly birtokában kell lennie mind fizikai, mind szellemi síkon szervezetünknek, ha egészségesen akarunk élni. Fizikai, testi egyensúlyunk alapja az energia (erő)-központok, a csakrák (gyökér-nemi, bél-keresztcsonti és gyomor-napfonati) energiafeltöltöttsége. Testi, fizikai egyensúlyközpontunk a köldöktájékon található, ez egyben a távol-keleti tanítások szerint fizikai energiaközpontunk is. Fenntartását a táplálkozási energia jelenti.

 

Ezen a területen, közelebbről a gyomorban és az epés bélben zajlik a felvett tápanyagok emésztése, átalakítása. Ezt követően a vékony- és a csípőbél a felszívódás, a kevert energetikai csomagok szétbontásának helye. Ennek a területnek az egyensúlya azért is nagyon fontos, mert csak a tökéletest megközelítő fizikai-testi egyensúlyállapot esetén törekedhetünk szellemi-lelki egyensúlyra. Természetesen a materiális és a szellemi sík a gyakorlati életben át meg átszövi egymást, és ez befolyásolja közérzetünket.

 

Fizikai egyensúlyunk megtartásában jelentős szerepet kap optimális esetben immunrendszerünk is. Ennek feltétele, hogy sikeresen vívja meg harcát az egyensúlyt megbontó antigénekkel, baktériumokkal, vírusokkal, prionokkal és más kórokozókkal. Ez a harc folyamatos, a nap minden percében zajlik. Az eredmény elsősorban azon múlik, hogy nem akadályozzuk meg az „egészség erőit” munkájukban, hanem ellenkezőleg, képesek vagyunk támogatni őket. A harc a szellemi-lelki síkon dől el, amikor tudatosulnak bennünk a szabályok. Ki kell iktatni életünkből és táplálkozásunkból a kártékony elemeket. Ehhez természetesen folyamatos

 

Az önzés a szeretet kiteljesedésének legnagyobb akadálya

 

kutatásra, analizálásra és önkontrollra van szükség. Vagyis egész életünk a fizikai-szellemi-lelki egyensúlykeresés állapotában van. Hasonlít mindez a kötéltáncos útjához két menedéket nyújtó fix pont között. Van közöttük, aki bekötött szemmel is jól mozog a kötélen, de az az igazi, ha látja a célt és látja a veszélyeket is, a mélységet maga alatt.

 

Az egyensúlyállapot megteremtéséhez vezető út jellemzője a duális polaritás, vagyis az ellentétpárok energetikai kiegyenlítettségének kérdése. A diszharmónia, az egyensúlyvesztés tanácstalansághoz, kapkodáshoz, kétségbeesett, kellően át nem gondolt megállapításokhoz vezet. Kezdetben csak a „mérlegállást” nem tudjuk kitartani, később megjelennek az enyhébb, majd a heveny betegségtünetek (hurutos állapot), még később az egyensúlyvesztés eredménye idült betegségkép, végül rosszindulatú daganatos elváltozás lehet.

 

A duális polaritás meglévő egyensúlyállapot mellett érdekes fejlődési folyamatot ábrázol. Olyan pozitív és negatív párok uralják életünket, mint az alvás-ébrenlét, realitás-virtualitás, elsalakosodás-méregtelenítés, önzés-önzetlenség, szeretet-gyűlölet. Természetesen hiába a szellemi-lelki diszharmónia okozza alapvetően a problémákat, időnként előfordulhatnak olyan szituációk, amikor csak fizikai egyensúlyunkat vesztjük el átmenetileg. Ez elsősorban megerőltető fizikai terheléseknél fordul elő. Ez az állapot azonban fizikai körülményekkel, magyarán hosszabb-rövidebb pihenéssel megszüntethető. Az út visszafelé nem járható, vagyis a fizikai egyensúlyvesztés nem vagy csak nagyon kivételes esetben okoz érzelmi, mentális egyensúlyzavarokat.

 

 

A tevékenység és a pihenés egyensúlya

A tevékenység és a pihenés egyensúlya, mint említettük, fizikai síkon teremtheti meg fejlődésünk lehetőségeit. A fizikai és szellemi túlterhelés, a lelki, pszichés önkizsákmányolás energetikai és hormonális zavarokhoz vezethet. A fizikai erőközpontok kimerülése közvetve a magasabb csakrák energiacsökkenését is jelenti. Az asztrál- és mentális síkok hatása az alsó fizikai csakrákban csak korlátozottan érvényesül. (A különböző csakrák kapcsolati szintje a fizikai asztrál- és spirituális síkon más és más. A koronacsakránál a mentális aspektus a legerősebb, míg a gyökér-csakránál a fizikai sík a legfrappánsabb képviselő.)

 

Testi, fizikai egyensúlyközpontunk a köldöktájékon található, ez egyben a távol-keleti tanítások szerint fizikai energiaközpontunk is

 

A tevékenység és pihenés egyensúlya fizikai síkon hatva az anyag és energia átmeneti területein harmonizálja az étertestet. Érdekes, hogy a látszólag egymással szemben álló hatású élettani következmények valójában a fizikai sík csakráit egyformán a pihenésre jellemző módon változtatják meg. Vagyis a pihenés éppen úgy, mint a megfelelő mennyiségű és intenzitású fizikai igénybevétel, megszünteti az érzelmi és szellemi zaklatottságot, feloldja az esetleges energiazárat és kiegyensúlyozza a nemi vagy gyomor-energiaközpontok esetleges kóros energiafelhalmozódását. A különbség talán annyi, hogy a pihenés hatékonysága erőteljesebb lehet, mert itt a tudat koncentrálásával pozitívan befolyásolhatjuk fizikai csakráink harmonizációját.

 

 

Az elsalakosodás és a méregtelenítés egyensúlya

Az elsalakosodás és a méregtelenítés egyensúlya ugyancsak a fizikai egészség szempontjából jelentős. A harc a környezet negatív erői és a szervezet regenerációs képessége között folyik. Minden kóros anyag, ami sejtjeink pusztulását okozza, a külvilágból kerül testünkbe. Még a legkitűnőbb és legegyszerűbb ételek emésztése is salakanyagok keletkezésével jár. A máj méregtelenítő tevékenysége, az immunrendszer sejtes (limfociták) és folyékony (globulinok) tényezői más és más természetű salakanyagokat közömbösítenek és távolítanak el. Munkájukat támogatják a keringés szervei, valamint légzésünk.

 

Furcsa anakronizmus, hogy az elsalakosodás a környezetből indul, de a méregtelenítő folyamatok is a külső környezetből kapják tevékenységükhöz az inspirációt, fény, hőmérsékleti változások, asztronómiai hatások formájában. Egyensúlyvesztés esetén a belső elválasztású mirigyek, a nemi mirigyek, az enzimeket termelő mirigyek és az idegsejtek károsodnak elsőként. Ezt a folyamatot az erek meszesedése és beszűkülése követi. Az eredmény általános fizikai és szellemi állapotromlás, valamint az öröklött hajlamoknak megfelelő szervi elváltozás.

 

 

Nappalok és éjszakák egyensúlya

A napszakok váltakozása, egymáshoz viszonyított változása alapvetően szabályozza testünk biokémiai, energetikai folyamatait. Egyik nap sem olyan élettani és energetikai szempontból, mint a másik. Naprendszerünk bolygóinak mozgása a természet törvényeihez igazodik. A földi élet minőségének alapja is ez a törvényszerűség. Ez a törvény harmóniát is jelent. Egyfajta rendet, ahol kisebb kilengések lehetségesek, de ezeket az egyensúlyra törekvés mindig korrigálja.

 

A fizikai és szellemi túlterhelés, a lelki, pszichés önkizsákmányolás energetikai és hormonális zavarokhoz vezethet

 

A létfeltételek alakítják környezetünket és magát az embert is. A környezet diszharmóniája különböző jelekben megnyilvánuló egyensúlyvesztést okozhat az egyes embernél, a családnál, illetve a társadalom nagyobb csoportjainál. Ebben a környezeti rendben a nappalok-éjszakák váltakozása a föld-kozmosz egyensúly megnyilvánulása, a kozmosz lélegzésének földi észlelése. A nappal a belégzés, az éjszaka a kilégzés. A nappal a tágulás, a kiterjedés, az éjszaka a visszahúzódás. A nappal a jang, az éjszaka a jin erők csúcsra járatása.

 

A napszakok hosszának aránya az emberi szervezet neurohormonális egyensúlyát határozza meg alapvetően. Pl. a melatonin hormon a sötétben termelődik és a szervezet aktivitását csökkenti. A hosszabb nappalok fényözöne a szemen keresztül tonizálja a közti agyat, a hipotalamuszt, így serkenti fokozottabb tevékenységre az agyfüggeléket, a hipofízist. A föld-kozmosz egyensúlytörekvés a teremtő szellem és az anyag egymásra hatása. Fizikai síkon ez jelenik meg a pihenés, illetve cselekvő időszakok váltakozásában.

 

 

Az alvás és az ébrenlét egyensúlya

Ez a dualitás az előbb említett cselekvés-pihenés kettősség finomítása. Bár az ébrenlét nem feltétlenül jelent tevékenységet, az alvás mindig a pihenés szinonimájaként jelenik meg gondolatunkban. A tevékenység-pihenés kettősségében a fizikai testé a nagyobb hangsúly, az alvás és ébrenlét inkább asztrál- és mentális síkon ható egyensúlytörekvés. Az érzelmi, érzéki egyensúly megteremtése természetesen elsősorban ébrenléti állapotban lehetséges, ám ez nem jelenti azt, hogy az alvás és természetes kísérője, az álmodás ne befolyásolná érzéki-érzelmi közérzetünket. Az alvás, álmodás funkciója, hogy feloldja az ébrenlét pszichés szorongásait, illetve éppen ellenkezőleg, szükség esetén felkavarja a nappalok kiegyensúlyozott békéjét. Mindkét esetben a tudattalan harmonizáló törekvése érvényesül.

 

Még a legkitűnőbb és legegyszerűbb ételek emésztése is salakanyagok keletkezésével jár

 

Az önzés és önzetlenség egyensúlya

Az önzés a szeretet kiteljesedésének legnagyobb akadálya, míg az önzetlenség a szívcsakra feltöltésének ujjgyakorlata, a spirituális sík mentális aspektusának kiterjesztése. Ennek megfelelően az önzés, a spirituális sík kóros működése. Hatására a fizikai sík erőközpontjai a mindent visszatartani elv szerint építik fel tevékenységüket. Ennek eredményeképpen kórosan megnő a sejtek, szövetek energia- és tápanyagfelvétele, megindul egy fiziológiás szövetszaporodás, ami könnyen átmehet kóros, megállíthatatlan, rosszindulatú szövetburjánzásba. Ehhez még tegyük hozzá, hogy a mindent visszatartás során a méreganyagok, salakanyagok kiválasztása is lelassul, akadozik. A salakfelhalmozódás sejtelhalással, különböző szervek működéscsökkenésével, anyagcserepanaszok kialakulásával jár együtt.

 

 

A szeretet és gyűlölet egyensúlya

Az asztrálsík egyensúlyát a szeretet kiterjesztése jelentheti, és a megszabadulás a gyűlölet érzetétől. A szívcsakra kiegyensúlyozó szerepet tölt be a fizikai és a mentális sík erőközpontjai között. Ehhez a funkcióhoz van szüksége szeretetre, jóindulatra, segítőkészségre.

 

Ahhoz, hogy a szív-energiaközpont ugyanúgy tudjon energiát befogadni a fizikai sík csakráiból, mint a mentális sík erőközpontjaiból, a kundalini, valamint a radzsa jóga meditációs és imaginációs gyakorlatai nyújtanak segít-séget.

 

 

A realitás és virtualitás egyensúlya

Valóság és képzelet. Nagyon sokszor összekeverjük ezt a két létformát. Ha a jelenben tökéletesek vagyunk és nem követünk el hibákat, akkor szép és eredményes lesz a múltunk és reményteljes a jövőnk.

 

A napszakok váltakozása, egymáshoz viszonyított változása alapvetően szabályozza testünk biokémiai, energetikai folyamatait

 

A virtualitás veszélye, hogy képzeletünk annyira önállósul, hogy valóságként éljük meg a kitalált szituációkat, történeteket. Ha hétköznapjainkban a képzelet és a valóság eseményei összekeverednek, helytelen ítéleteket alkotunk és ennek megfelelően irreális döntéseket hozunk. A kóros virtualitás legfőbb indukálója a csak a nézettséget szem előtt tartó tv-csatornák azon igyekezete, hogy egyfajta álomvilágba, gondolatmentes passzív létbe ringassa nézőit. Ez különösen gyermekek esetében jár jóvátehetetlen következményekkel. Hiszen náluk könnyen összekeveredik a valóság és a képzelet, cselekedeteik mozgatórugója nem a valóság konkrét problémafelvetésének megoldási lehetőségei között van, hanem sokszor illuzórikus, a realitást nélkülöző elképzelésekben.

 

Az elmondottakból látható, hogy a fizikai-testi, szellemi-lelki, spirituális egyensúly kialakítása és megőrzése meglehetősen bonyolult önszabályozás eredményeképpen valósul meg. Ezt az önszabályozást nem szabad helytelen életmóddal, önrontó ideákkal akadályozni.

 

A pozitív gondolatok, az imagináció, a megerősítések, a stresszoldó relaxáció és savászana, az autogén tréning, az agykontroll-programozás ezzel szemben mind-mind olyan eszközök, melyek segítenek minket. Vagyis olyanok, mint a kötéltáncos kezében az egyensúlyozó bot.

Dr. Rőcze Tibor
IX. évfolyam 4. szám

Címkék: egyensúly

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.