Egészséges életmód

Szerelem és boldogság

Az emberiség történetét figyelembe véve még soha nem voltak olyan tartósak a kapcsolatok, mint napjainkban. Nem, nem olvasott rosszul! Figyelembe véve a válások növekvő számát, a fenti állítás ugyan ellentmondásosnak tűnik, de a magyarázat egyszerű: az élettel szemben támasztott elvárások az elmúlt kétszáz évben majdnem megháromszorozódtak, valamint az elhalálozás azelőtt sokszor olyan időpontban vetett véget a házasságoknak, amikor - a mai helyzetet figyelembe véve - a házastársak még csak kapcsolatuk felénél tartanak.


 

 

Másrészt az is tény, hogy még soha nem volt ennyire nehéz megtartani egy párkapcsolatot, mint ma. Hans Jellouschek pszichoterapeuta és házassági tanácsadó szerint a gazdasági kényszer mint kapcsolat- összetartó tényező éppúgy elvesztette jelentőségét, mint a világnézeti és vallási okok: "Ami maradt, az a két partner és az egymás iránt érzett szerelmük, szeretetük. És ez a mai felfogás szerint a szerelem romantikus módon történő megélése, melyet tartós szerelemnek is nevezhetünk."

 

Túl nagynak tűnik a cél? "Túlságosan is nagy, teljesen irreális - és kontraproduktív", állítja Gerhard Dotterweich tréner és kapcsolat-tanácsadó, akinek párok részére tartott szemináriumain nem a kezdeti nagy varázslat, hanem a sok kis varázslatos apróságok állnak. Olyanok, amelyek a szerelmet a "rózsaszínben látom a világot fázis" elmúltával is elevenen tartják: "A szerelem egy fejlődési folyamat, a maga »magasságaival« és »mélységeivel«. Állandó játék a közelséggel és távolságtartással, amelyben ott kell hogy legyen az erős »mi«, de ugyanúgy a két erős »én« is. Aki szerelmes, az a hetedik mennyországban lebeg - de onnan fentről nem oldhatók meg a mindennapok problémái. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy a kezdeti szerelem szeretetté alakuljon át, amelyen mindkét félnek aktívan kell dolgoznia, hogy a hosszú párkapcsolat során adódó kihívásokat képesek legyenek legyőzni." A kihívások persze nem a sokat emlegetett hetedik évben kezdődnek, hanem gyakran már a harmadik vagy negyedik évben. Ekkor válik láthatóvá, hogy egy párnál az egymás közti "eredménykritériumok" vagy éppen a "szerelemölők" vannak túlsúlyban.

 

Barbara Balldini vorarlbergi szexuális tanácsadó és pedagógus szerelemölő-listáján legfelül található a másik semmibevétele, a kontroll és a gyámkodás. Az osztrák szerelem- és kapcsolatszakértő Rotraud A. Perner még a következőket teszi hozzá: vetélytárs-magatartás, uralkodási próbálkozások, valamint egy általános "elengedem magam".

 

Mindez szép és jó. De vajon tudják-e a szakértők, mi az, ami a szeretetet erősíti és a párokat egymás mellett tartja? "Ha a partnerek őszinte igent mondanak egymásnak és egymással valóban találkoznak" - ez a bécsi pszichológus, Bernhard Sommergruber meggyőződése. Rotraud Perner hasonló véleményen van: "A legfontosabb, hogy a másikat minden igyekezetünkkel észrevegyük, megbecsüléssel kezeljük - valamint a jóindulatú elnézőképességet kifejlesszük magunkban." Barbara Balldini ezt még egy faktorral, a kommunikációval egészíti ki: "Mindig jó jel, ha a párok egymás számára szabadságot és önrendelkezési jogot biztosítanak, egymásra figyelnek, egymást dicséretben, elismerésben részesítik. Ehhez azonban szükséges, hogy kicseréljék gondolataikat, egymással rendszeresen kommunikáljanak és egy »közös« nyelvet találjanak."

 

A társkapcsolat egyszeregye

Elméletben mindez csodálatosan hangzik. De tényleg meg is valósítható? Munka, család, kapcsolat a mindennapokban, amelyek rohanással telnek, rugalmasságra vagyunk kényszerítve, munkahelyi és érzelmi stressznek vagyunk kitéve, állandó terhelés alatt állunk és egyre jobban felgyorsult már a nemek szerepcseréje is.

 

A szakértők igennel válaszolnak, de azzal a feltétellel, hogy a szeretetet nem állapotként értelmezzük, hanem folyamatnak ismerjük el. A boldog kapcsolat megvalósításához viszont ők sem tudnak recepttel szolgálni. Ehelyett a párkapcsolatban való (túl)élés művészetének legfontosabb játékszabályairól szerzett tapasztalataik eredményét osztják meg velünk.

 

1. játékszabály: Vagy te - és vagyok én. Bármennyire is szép együtt lenni és eggyé válni - hosszú távon csak úgy viselviselhető el a közelség, ha a távolságtartás lehetősége is megvan. A varázsszó így hangzik: szabad tér, tehát amikor ki-ki a saját énjét ápolja, önmagát mint individuumot fejleszti, és új impulzusok után kutat. Ez a "cserejáték" autonómia és kötöttség között a dolog lényege - hol az egyik fél szeretne több "levegőt", hol a másik egy kicsit több "bensőségességet".

 

 Szex: Be­szél­jen tár­sá­val kí­ván­sá­gai­ról, vá­gyai­ról – és élvez­zék egy­mást teljes odaadással

 

2. játékszabály: Együtt vagyunk erősek. Még akkor is, ha 1 meg 1 a párkapcsolatban 2, a kifelé mutatott egység és lojalitás egyike az alapfeltételeknek. Ugyanis a szeretet érzelmeken - "mi ketten az egész világ ellen" -, valamint azon a megingathatatlan hiten nyugszik, hogy a társ feltétel nélkül mellettem áll.

 

Párok, akik magukról mint "mi"-ről beszélnek anélkül, hogy individuumukat feladnák, egymásnak tudattalanul is biztonságot közvetítenek, viták esetén pedig inkább a kapcsolódó pontokat és nem az ellentmondásokat keresik.

 

3. játékszabály: Bízz meg bennem! Boldog, régóta együtt élő párokra nem az a fajta harmónia jellemző, amellyel konfliktusaikat megoldják, hanem az arra való készség, hogy a másikhoz nehéz helyzetben jóindulattal közelednek anélkül, hogy gonosz szándékot feltételeznének róla. Minél optimistább a partner magatartása, annál csekélyebb a krízispotenciál. Ezen alapszik az önbeteljesítő jóslatok alapelve: ha pozitívum megnyilatkozást várunk el társunktól, akkor kezdeményezzünk mi magunk is pozitív módon, melyre ő annak megfelelően, pozitívan reagál.

 

4. játékszabály: Ne legyen veszekedés kiengesztelődés nélkül. A legborzasztóbb, ami egy kapcsolatról elmondható, így hangzik: "Mi soha sem veszekszünk!" De a helyes veszekedésnek is megvan a maga módja. Érzelmileg intelligens kapcsolatokban a párok olyan széles skáláját fejlesztik ki a "mentőhorgonyoknak", amelyek megakadályozzák, hogy a nézetkülönbség kontrollon kívül kerüljön. Vannak párok, akiknél elég egy kis mosoly, hogy véget vessenek a harcnak, mások sajátos megérintési módokat alkalmaznak, talán egy "kulcsszót" vagy mondatot, amely mindkettőjüket nevetésre bírja. A kiengesztelődés legfontosabb szabályai: önmagunk igazolása nélkül ismerjük el, hogy megsértettük a másikat. Kérjünk bocsánatot és ajánljunk fel jóvátételt. Ha ezt társunk elfogadta, úgy a sértés többé ne kerüljön szóba szemrehányás formájában.

 

5. játékszabály: Legyen időnk magunkra. A kapcsolatfitnesz hasonló a testi fitneszhez. Ha nem szánunk időt a rendszeres tréningegységek elvégzésére, akkor úgy a test, mint a kapcsolat ellanyhul. Legalább egy estét kellene a pároknak kizárólag önmaguk számára biztosítaniuk. Sőt, még jobb: naponta egy teljes órát, hogy megvitassák a dolgokat, s ezáltal könnyebbé váljon az egymáshoz való közelkerülés; legyen idő rákérdezni, mit gondol egyikük a másikról, de legyen idő a "céltalan együttlétre" is, amikor egyszerűen csak élvezik az együttlétet anélkül, hogy kapcsolatukon "dolgoznának". Szintén fontosak a rituálék. Építsen az individuális szokásokra, amelyek mindkettőjüknek örömet szereznek, mint pl. a szombati közös reggeli.

 

 

Élettárs - szerelmi partner

Nem csupán egy örökre szóló élettársról álmodozunk, hanem egy életre szóló szerelmi kapcsolatról is. Határok nélküli kívánalmakról, újra és újra fellángoló szenvedélyről. Szikrázó erotikáról, szexualitásról, melynek során a beleélési képesség, érzékenység, érzék és érzékiség egészen az előtérbe kerülnek. Tény és való, hogy mindezt a szerelem fázisából hosszú távra átmenteni nem egyszerű. De egyetlen tartós kapcsolatban élő párnak sem kell attól tartania, hogy vágy és szenvedély folyamatosan alábbhagy.

 

"Kivárni és közben teát inni" mindenesetre nem a helyes út, ha ismét mozgásba akarjuk hozni a hálószobát. "Maradjunk aktívak és kreatívak", tanácsolja Barbara Balldini, "és főleg ne a hiányokra, hanem teljességre fókuszáljunk."

 

Rotraud A. Perner elsődlegesen azt hangsúlyozza, hogy beszéljünk szükségleteinkről. Nem egyszerű vállalkozás, ha valaki egyszer csak felhagy a közös kísérletekkel, és kizárólag az évek során jól bevált rutinra korlátozza magát.

Apró aján­dé­kok al­kal­man­ként nem csak örö­met sze­rez­nek, de meg is erő­sí­tik: "Fontos vagy számomra."

 

Gerhard Dotterweich az azelőtt ki nem mondott kívánságokat, vágyakat, a "kapni és adni" tudás cserejátékát, valamint az érzéki élvezetről szóló nyílt megbeszélést helyezi a középpontba párok részére tartott szemináriumai alkalmával. "Van egy olyan gyakorlat, amelyben a párok érzéki szervekre, szexuális együttlétre keresnek fogalmakat, amelyek lázba hozzák mindkettőjüket. Egy másik gyakorlat során az egyik fél intim kívánságokat fogalmaz meg, miközben társát intim ajándékokkal lepi meg. Végeredményben az egymással történő kommunikációra való képességről van itt szó. Beszélgetés nélkül lehetetlen megérteni egymást, vagy megértést tanúsítani a másik felé. Kommunikáció hiányában konstruktív vita, majd szeretetteljes kiengesztelődés sem történhet, de mindenekelőtt érzéki szexre sem kerülhet sor." A legtöbb tartós kapcsolatban élő pár abból profitál, hogy visszapillant azokra az időkre, amikor "rózsaszínben" látta a világot, és teljesen világos volt, mi tette oly vonzóvá, fantasztikussá, egyedülállóvá a párját - és nemcsak májusban, a gyönyörök havában. Gyakran a másság, az ellentétesség, a spontaneitás, a konvencióktól való mentesség, amely a kapcsolatot oly vonzóvá tette. Ha mindezek elmúltak volna - ki tudja, talán már a kapcsolat is megszakadt volna. Szerencse a szerelemben nem a véletlen műve, hanem az, amit a párok éppen különbözőségeikből fakadóan közösen felépítenek.

 

 

Tipp 1. Most ne zavarj - Párbeszéd folyik!

Ha hihetünk az ún. idő-budget megfigyelések eredményeinek, akkor a legtöbb, tartós kapcsolatban élő párok maximum 5 percet beszélgetnek egymással személyes dolgokról. Mégis azt hiszik a legtöbben, hogy párjukat tökéletesen ismerik. Óriási tévedés – számos kapcsolatban ez a vég kezdete. Ugyanis a hallgatagság egyben kedvvesztést is eredményez. Egy társkapcsolat akkor marad eleven, ha ki-ki kíváncsi a másikra - még akár 10 évi együttlét után is. A 2002-ben elhunyt párterapeuta, Michael Lukas Moeller fejlesztette ki a párbeszéd azon formáját, amely a párokat egyfajta felfedezőútra küldi, társa érzelmi világába. Az ilyen párbeszéd nem lehet egyszeri alkalom, hanem hetente egy konkrét időpontban meg kell ismétlődnie.

 

Le­gyen időnk ma­gun­kra: akár egy kö­zös fő­zés, akár egy kö­zös pro­gram for­má­já­ban. Tart­sunk fenn ma­gunk­nak le­ga­lább he­ti egy estét

 

- Állapodjon meg társával egy időpontban másfél órás beszélgetésre hetente. - A párbeszédhez üljenek egymással szemben.

 

- Mondja el társának, mi az, ami az ön számára most a legfontosabb - akár a kapcsolatukon kívül vagy azon belül. Kizárólag "én"-mondatokat alkalmazzon.

 

- Amíg egyikük beszél, addig a másik csendben hallgat, és nem tesz fel kérdéseket. Ha nem találják a szavakat, hallgasson, de hagyja társát is hallgatni. E párbeszédek nem tekinthetők kinyilatkoztatási kényszernek.

 

- 15 perc elteltével szerepcsere. Majd azután újabb kettős csere. Fontos: Ne hosszabbítsák vagy rövidítsék meg a beszélgetéseket! 

 

 

Tipp 2. Íme a te ajándékaid - ezek meg az én kívánságaim!

Semmi sem egyszerűbb, mint elméletben a szexről beszélni - és semmi sem olyan nehéz, mint társunknak kéjes vágyainkat nyíltan bevallani. A hallgatás sokszor öngólt eredményez. A "szex-talk" kutatás egyik lehetséges alternatívája egy olyan "kártyajáték", amelyben ki-ki leírhatja a maga addig titkokban tartott kívánságait, vágyait.

 

1. Szerezzen be kemény kártyalapokat két színben (pl. piros és kék), rakja színek szerint talonba, majd mindkét talonból adja át a kártyák felét társának.

 

2. Mit kíván a társától? Gondoljon az öt érzékszervre – látás (pl. szexis külső), hallás (pl. egy erotikus történet felolvasása), ízlelés (pl. egy kedvenc étel elkészítése), szaglás (pl. füstölők a hálószobában), tapintás (pl. masszázs).

 

Gon­dol­jon min­dig ar­ra, hogy fon­tos a vi­ta, de so­sem hi­á­nyoz­hat a kiengesztelődés

 

3. Jegyezzen fel valamennyi kategóriából legalább 3 kívánságot a piros kártyáira (laponként egy kívánság). Társa tegye ugyanezt a saját piros kártyáival.

 

4. Gondolja jól át, mi az, amit szívesen ajándékozna/adna társának. Mi az, amivel örömet szerezhetne neki? Koncentráljon újra az 5 érzékszervre, és jegyezzen fel kategóriánként legalább 3 "ajándékot" a kék kártyáira.

 

5. Cseréljék meg társával a lapokat. Szortírozza ki azokat a kívánságokat/ ajándékokat, amelyek irritálják. De vigyázat: e játék vonzereje éppen abban van, hogy áthidalja a határokat, és örömét lelje a kísérletezésben.

 

6. A nyíltság jutalma: ki-ki teljesíti a másik kívánságait az elkövetkezendő hetekben - egyben kiválthatja a saját maga "ajándékait" is. 

- rabata -
XI. évfolyam 8. szám

Címkék: boldogság, szerelem

Aktuális lapszámunk:
2020. november

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.