Egészséges életmód

Színezzük ki az életünket!

A fehér az ártatlanság, a zöld a remény, a piros a szerelem színe. Legalábbis így tartja a közhit. Hogy valójában mi rejlik e meggyőződés mögött, és hogyan fordíthatjuk javunkra a színek erejét, erről szól cikkünk.


 

A szí­nek­nek meg­van a ma­guk szim­bo­li­kus ere­je, ké­pe­sek meg­ha­tározot érzéseket felidézni

 

A fehér az ártatlanság, a zöld a remény, a piros a szerelem színe. Legalábbis így tartja a közhit. Hogy valójában mi rejlik e meggyőződés mögött, és hogyan fordíthatjuk javunkra a színek erejét, erről szól cikkünk.

 

Az emberiség történetében a színek mindig is nagyon fontos szerepet játszottak. Az olyan ősi kultúrnépek, mint a régi görögök, rómaiak, kínaiak már évezredekkel ezelőtt tisztában voltak azzal, hogy minden egyes szín meghatározott energiával és rezgéssel rendelkezik, amelyek megfelelőképpen, célzottan alkalmazva segítenek harmóniát és jó közérzetet teremteni. Így például az ókori Egyiptomban már a történelem kezdetén voltak olyan templomok, amelyeknek a belső falait mély kék és indigószínű festékkel festették ki – azaz olyan árnyalatokkal, amelyeket ma a meditáció és a spiriualitás fogalmával kapcsolunk össze.

 

Nemcsak a színek rezegnek, hanem az emberi test is, méghozzá energia központjai, az úgy nevezett csakrák segítségével. Általában hét fő csakrát különböztetnek meg, ezek mindegyike egy-egy meghatározott testi, lelki és szellemi területért felelős. Akkor érezzük jól magunkat, ha valamennyi energiaközpontunk harmonikus rezgő mezőben található. Egy csakra túlzott aktivitása ugyanúgy bántalmakhoz és megbetegedésekhez vezethet, mintha kevéssé működik. A szerencsés, boldog és harmonikus életnek is a megfelelő rezgés a titka.

 

 

Színmeditációval elfelejthetjük a stresszt

A csakra-színmeditáció jól bevált módszere annak, hogy legyőzzük a stresszt és optimistább életfelfogást alakítsunk ki. Ez a módszer könnyen helyet talál mindennapjainkban. Az eljárás lényege a következő:

 

Keressünk egy olyan nyugodt helyet, ahol biztosan senki nem zavar minket. Hunyjuk be a szemünket, és lélegezzünk be és ki mélyen. Ezek után képzeljük el azt a színt, amelyet az adott pillanatban a legszimpatikusabbnak találunk. Tartsuk ezt a színt a lelki szemeink előtt, majd engedjük, hogy – a lábujjaknál kezdve – lassan keresztüláramoljon a testünkön. A szín a lábunktól kezdve áramlik felfelé a farkcsontig (1. gyökércsakra), onnan tovább az ivarmirigyekhez (2. szakrális csakra), majd a köldökön (3. napfonatcsakra vagy solar plexus) át a szívhez (4. szívcsakra), utána a torokhoz (5. torokcsakra), majd a két szem között taláható harmadik szemhez (6. harmadik szem csakra), míg végül eljut a koponyához (7. koronacsakra).

 

 

Jobbra fent: a főcsa­k­rák vég­ig­vo­nul­nak az egész tes­ten a me­den­cé­től a fej­te­tőig. Ak­kor érez­zük jól ma­gun­kat, ha har­mo­ni­kus rez­gés­me­ző jel­lem­ző rá­juk
Balra fent: a pi­ros fel­hív­ja ma­gá­ra a fi­gyel­met. Ez­zel a szín­nel a vi­ta­li­tás, a szen­ve­délyes­ség, az ener­gia és a tet­te­rő kap­cso­ló­dik össze
Lent: A zöld a gyógyítás színe. Mindig forduljon elő a lakásban, a legjobb, ha szobanövények formájában

 

Akiknek nehezükre esik egy adott színt vizualizálni, azok a következő színeket próbálhatják ki:

 

1. csakra égőpiros

2. csakra narancs

3. csakra sárga

4. csakra zöld vagy rózsaszín

5. csakra türkiz

6. csakra indigókék

7. csakra fehér, sárga vagy ibolyaszín

 

Ruhánk színei

Azok a színek, amelyeket hordunk, nem csak minket befolyásolnak, hanem azokat az embereket is, akikkel dolgunk van. A piros például jelzőszín, általában azt mondja: „Nézzetek ide, itt vagyok, és fontos vagyok!” De az agresszió vagy a tetterő is összekapcsolódhat ezzel a színnel. Emellett a piros utalhat az életenergia csökkent szintjére, amelyet az ember ennek a színnek a viseletével öntudatlanul is ki akar egyenlíteni.

 

Ezzel szemben a kék megnyugtatóan és hidegen hat. Aki kéket hord, az becsületességet és álhatatosságot sugall. A tudatalatti szintjén ez a szív azt jelképezi: „Nyugalomra van szükségem, és vissza szeretnék húzódni.”

 

 

Milyen alkalomhoz milyen színt?

Fehér: a tisztaság és ártatlanság színe, jól illik ahhoz, aki magánéletében vagy munkájában újrakezdés előtt áll.

 

Rózsaszín: megnyugtató, ösztönzi a szeretet érzését. A szívünknek fontos események jobban sikerülnek, ha például rózsaszín pólót viselünk.

 

Türkiz: serkenti a szóbeli kifejezőképességet, hűtő és felfrissítő hatású. Akinek például előadást kell tartania, vagy bármi más módon a nyilvánosság elé lép, türkiz sállal fokozhatja ékes szólását.

 

Sárga: vidám és fokozza a szellemi koncentrációt. Ideális szín minden olyan tevékenységnél, amely nagyfokú összpontosítást igényel, így például előadások vagy vizsgák esetén. A vizsgadrukktól szenvedő gyerekekre húzzunk sárga pólót vagy pulóvert!

 

Tes­tünk­nek-lel­künk­nek egy­aránt jót tesz, ha spe­ciá­lis szí­nes lámpával sugározzuk be

 

Zöld: ellazít és megnyugtat, felvidítja a lelket és a testet. Nyugtalan, ideges emberek és akiknek magas a vérnyomásuk, zöld ruha hordásával lazulhatnak el és találhatnak harmóniára.

 

Narancssárga: élénkít, bátorít, felvidít és aktivizál. Kiemel a mindennapokból. Főként a szürke hónapokban érezhetjük jobban magunkat, ha narancssárga gumicsizmát vagy esőköpenyt hordunk. Terhesség idején a narancsszínt vitalizáló színként ajánlják a mama és a baba számára.

 

Piros: energiát ad, növeli a testi és szellemi teljesítőképességet. Aktivizálja a temperamentumot és melegítő hatású (például télen hordjunk piros zoknit). Adagolásával azonban bánjunk óvatosan, ruházatként és a lakótérben egyaránt. Túl sok piros ugyanis agresszívvá tesz.

 

Lila: segíti a belső megtisztulást, például méregtelenítő kúrák esetén. Ez a szín a kreatív inspiráció és a spiritualitás jelképe. Akkor tanácsos lilát hordanunk, ha meg akarunk tisztulni negatív testi, szellemi vagy lelki hatásoktól. Mivel csak akkor tudunk valami újba kezdeni, ha előbb megszabadultunk a régitől, a fehér mellett szintén az újrakezdés színe.

 

Teszteljük le a színtípusunkat!

Egy sor olyan teszt létezik, amelyekkel rátalálhatunk azokra a színekre, amelyekre valóban szükségünk van. Ilyenkor általában kiderül, hogy nem egy, hanem több színről van szó. A következő két tesztet mindenki önmaga is elvégezheti.

 

Izomteszt:

Ezzel a teszttel gyorsan kitalálhatjuk, az adott helyzethez melyik az igazán megfelelő szín. A következőkre lesz szükségünk: egy személymérleg és egy pár különböző színű kendő. Tegyük a kendőket egymás után a mérlegre, amely egy asztalon áll. Miközben az adott színt rátesszük, hogy közben a lelki szemünk előtt is lássuk, egyik karunkkal nyomjuk meg a mérleget. Amelyik színnél a legjobban megnyomtuk, az adott helyzetben az a legmegfelelőbb. Több vitalitáshoz és erőhöz segíthet hozzá minket.

 

A tisz­ta víz cso­dá­la­tos ener­gia­hor­do­zó. Né­hány per­cen be­lül ma­gá­ba szívja a színek energiáját

 

Tükörteszt:

Üljünk le egy tükör elé, és terítsünk magunkra egy színes kendőt. Figyeljük meg közben a szemünket és a szájzugunkat, mert ezek jelképezik a legpontosabban, mely színekben érezzük jól magunkat. A szemünkre (sugárzó) és szájzugunkra (felhúzódó) a legkedvezőbb hatást gyakorló szín erősíti személyes erőnket.

 

 

Jó közérzet színterápiával

A színek harmonizáló és felvidító hatását többféle módon is kihasználhatjuk. Különösen hatásos a színbesugárzással végzett terápia. Az erre alkalmas színlámpa ideális esetben piramis formájú és kvarcüvegből készült. Ezzel közvetlenül a puszta bőrt sugározhatjuk be. A kezelés időtartama egy-két perc. Zónabesugárzás esetén egy adott helyet 30 és 120 perc közötti időtartamig kezelhetünk. Ezt a terápiát mindenki maga végezheti el. Kezdőknek és laikusoknak azonban célszerű előtte kikérni egy szakember tanácsát.

 

A klasszi­kus szín­ta­ná­csa­dás­sal el­len­tét­ben a szín­sza­kér­tő ven­dé­gei au­rá­ja alap­ján tá­jé­­ko­zó­dik. Az au­ra szí­ne­i­nek ugya­nis ta­ná­csos vissza­tü­krö­ződ­ni­ük az il­le­tő ál­tal hor­dott ru­hák színében

 

A színek erejének egy másik kihasználási lehetőségét kínálják az úgynevezett színalátétek, amelyeket egy vízzel feltöltött pohár alá tehetünk. A víz ugyanis kiváló információhordozó, és öt-tíz perc elteltével már felveszi az adott szín rezgését. Ha például valakinek fárasztó napja volt, indigókék színű alátétet helyezzen a pohara alá, hogy megnyugodjon és ellazítson. Ha az ily módon kezelt vizet megissza, hamarosan érezni fogja, hogy újra jól érzi magát. Általánosan elmondható, hogy a tiszta vízben tárolt információk körülbelül három órán át maradnak meg a vízben.

 

 

Személyre szabott aura-színtanácsadás

Ma már kö­zis­mert és meg­le­he­tő­sen el­ter­jedt az a faj­ta szín­ta­ná­csa­dás, amely­nek so­rán az em­bert a négy alap­cso­port va­la­me­lyi­ké­be so­rol­ják be: le­het ta­vasz-, nyár-, ősz- vagy tél­tí­pus. A ta­ná­csa­dás ré­sze­ként olyan táb­lá­za­tot is ad­nak, amely tar­tal­maz­za az il­le­tő számá­ra le­ge­lő­nyö­sebb szí­ne­ket. Ha ugya­nis a nem meg­fe­le­lőt hord­juk, sá­padt­nak, be­te­ges­nek ha­tunk, míg ha a meg­fe­le­lőt vá­laszt­juk, erős­nek és egész­sé­ges­nek né­zünk ki.

 

Ám az au­ra szín­spek­tru­má­nak ezen­fe­lül is nagy je­len­tő­sé­ge van.

 

Min­den em­ber az au­ra egy meg­ha­tá­ro­zott szín­spek­tru­má­val, az őt kö­rül­ve­vő fény- és ener­gia­me­ző­vel jön a vi­lág­ra.

 

Ha eze­ket a szí­ne­ket hord­juk a ru­hán­kon, ak­kor meg­vál­to­zik bel­ső fej­lő­dé­sünk, és erő­seb­bé vál­nak ön­gyó­gyí­tó erő­ink.

 

Az em­ber könnyeb­ben meg­ta­lál­ja az iden­ti­tá­sát és a hi­va­tá­sát, te­kin­té­lye­sebb­nek ér­zi ma­gát és úgy is hat. Ez a két kom­po­nens sok­kal in­ten­zí­veb­ben vonz­za be a hoz­zá il­lő dol­go­kat az éle­té­be.

 

Meg­jegy­zen­dő egyéb­ként, hogy ha sze­re­tünk egy színt, az még nem fel­tét­le­nül je­len­ti azt, hogy az il­lik sze­mé­lyes au­ránk­hoz, és meg­for­dít­va.

 

A klasszi­kus szín­ta­ná­csa­dás­sal el­len­tét­ben – amely­nél a bőr szí­ne alap­ján tá­jé­ko­zód­nak – a sza­kér­tő ez eset­ben az adott sze­mély sze­mé­lyi­sé­gé­ben és ener­giá­já­ban mé­lyed el, hogy au­rá­já­nak szí­nét meg­ra­gad­ja. Ha va­la­ki a sa­ját au­rá­já­nak szí­ne­it hord­ja, ak­kor har­mo­ni­ku­sabb­nak és hoz­zá­ér­tőbb­nek lát­szik. Ez hang­sú­lyoz­za és erő­sí­ti a sze­mé­lyi­sé­get. Ha a leg­töb­ben nem is lát­juk az au­rát, tu­dat­ta­la­nunk po­zi­tí­van re­agál er­re az össze­han­golt­ság­ra.

 


A fia­tal nő ma már nem hord­ja ru­ha­tá­ra egy­ko­ri ked­venc da­rab­jait (bal­ra), mert unal­mas­nak és ér­dek­te­len­nek hat ben­nük. Egy­ko­ri leg­na­gyobb ked­ven­cét, a pin­ket (kö­zé­pen) a leg­jobb vol­na tel­je­sen el­fe­lej­te­nie, vagy le­ga­láb­bis pi­ros­sal és fe­hér­rel kom­bi­nál­nia, hogy len­dü­le­te­seb­ben nézzen ki. A legjobb hatást azonban akkor kelti, ha új ismeretei birtokában egyáltalán nem vesz föl pink színű ruhadarabot (jobbra)

 

A má­sik ér­de­kes­sé­ge en­nek a rend­szer­nek, hogy min­den egyes szín­nek meg­van a ma­ga szá­za­lé­ka­rá­nya, amely­nek alap­ján nagy­já­ból meg­mond­ha­tó, egy-egy színt mi­lyen arány­ban hord­hat az il­le­tő. Ha pél­dá­ul va­la­ki számá­ra a fe­ke­te ön­ma­gá­ban ti­los, at­tól más szí­nek­kel tár­sít­va még hord­hat­ja. Ilyen­kor a fe­ke­te nem szo­mor­úan, ha­nem ele­gán­san hat majd. Vagy ha va­la­kit más szín­ta­ná­csa­dó el­til­tott a mo­ha­zöld­től, fe­hér­rel tár­sít­va nyu­god­tan fel­ve­he­tő, pél­dá­ul egy mo­ha­zöld pó­ló­hoz tört­fe­hér kosz­tüm­ka­bá­tot és fe­hér na­drá­got húz­hat.

 

A szín­ta­ná­csa­dás ré­sze egy rö­vid, ál­ta­lá­nos jel­lem­zés a sze­mé­lyi­ség­ről és a ké­pes­sé­ge­i­ről. Az au­ra szí­nei ugya­nis a sze­mé­lyi­ség­ről és a haj­la­mo­król is so­kat elá­rul­nak. Így lesz a lé­lek tük­re ke­rek és kom­plett.

 

Ér­de­kes, hogy a gye­re­kek ked­venc szí­ne – mond­juk ked­venc pu­ló­ve­rük ár­nya­la­ta – nagy va­ló­szí­nı­ség­gel igen erő­sen lesz je­len az au­rá­juk­ban. Az a szín vi­szont, ame­lyet a vi­lág min­den kin­csé­ért sem haj­lan­dók ma­gu­kra húz­ni, fel­té­te­lez­he­tő­en va­ló­ban nem for­dul elő az au­rá­juk­ban. A kis­gye­re­kek ugya­nis va­ló­szí­nı­leg még ösz­tö­nö­sen ér­zik, mi il­lik hoz­zá­juk, és ezt a szü­lők­nek is ta­ná­csos fi­gye­lem­be ven­ni­ük. Ha­son­ló ér­de­kes­sé­ge­ket ta­pasz­tal­hat­nak a há­zas­pá­rok is, ha együtt ke­re­sik fel a szín­ta­ná­csa­dót. Így elő­for­dul­hat, hogy a férjnek aján­lott szí­ne­ket a fe­le­ség irigy­ked­ve né­zi, mert a lis­tán meg­ta­lál­ja min­da­zo­kat az ár­nya­la­to­kat, ame­lye­ket ő ma­ga szí­ve­sen hor­da­na, de nem te­he­ti, mert nem il­le­nek hoz­zá. A ma­gya­rá­zat az le­het, hogy tu­dat­ta­la­nul olyan fér­fit vá­lasz­tott tár­sul, aki­nek az au­rá­ja szí­ne­it ösz­tö­nö­sen szim­pa­ti­kus­nak ta­lál­ta.

- me -
XI. évfolyam 5. szám

Címkék: színek, színterápia, színtípusok

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.