Fesztivál

Fesztivál – Baktay Ervin Asztrológiai Egyesület jubileumi műsora 2019.

2019. december 1. 9.00- 19.00, Villányi úti Konferenciaközpont, Budapest XI., Villányi út 11-13.


   

  Házigazda: Molnár Éva

  TAKÁCS TIBOR

  Királytranzit – miért tudtak a régiek pontos prognózisokat adni?

  Időpont: 10.00–10.40


  Minden asztrológus tapasztalja, hogy a hozzá forduló emberek többsége a jövőjét szeretné látni. Szinte állandó téma a determináció kérdése, mert az emberek többsége a külső körülményektől várja a megoldást. Jóllehet az egyetlen valódi kérdés az, hogy mikor mit tehetnek annak érdekében, hogy megvalósítsák az álmaikat, elérjék a céljaikat. Amiben az asztrológia biztos támpontot nyújthat, egyértelmű válaszokat adhat, azok az ún. tranzitok, amik az időminőséget jelzik. Ennek működését és gyakorlati használatát mutatja be az előadó.

  DR. TÁRNOKI GÁBOR

  Klasszikus kérdőasztrológia – 20 év tapasztalatából

  Időpont: 11.00–11.40


  A klasszikus kérdőasztrológia sokkal összetettebb kérdéskör annál, hogy egy előadás keretében körbe lehessen járni. Így az előadó arra vállalkozik, hogy a téma iránt egyre nagyobb érdeklődést mutató hallgatóságának felvillantsa 20 éves asztrológiai tapasztalatának legizgalmasabb, ám gyakran félreértett elméleti és gyakorlati mozzanatait. Ezek nincsenek benne a tankönyvekben, mindegyikük egyszeri és megismételhetetlen „konstelláció”. Tárnoki Gábor – miközben a klasszikus kérdőasztrológiát William Lilly: Keresztény asztrológia (1647) gondolatai nyomán vázolja – azt sugallja, hogy a tanulás folyamata sohasem érhet véget, a tanultak alkalmazása pedig nem lehet mechanikus. Lélekjelenlét, nyitottság és kreativitás is kell hozzá – ezek a látványos eredmény kulcsai.

   

  DR. JANÁK LAJOS

  „Földiekkel játszó égi tünemény” – gyakorlati asztrológia

  Időpont: 12.00–12.40

  A világ, s benne az egyén és a tömeg sorsa az „égre van írva”. Ezt az „írást” az asztrológusok képesek olvasni és megfejteni. A csillagokban ugyanígy választ kapunk a természeti katasztrófák alakulásáról is. Ám az előadó kellő alázattal azt vallja, hogy nagyon sok ismeretet képes magáénak tudni egy jó asztrológus, de mindent csak az Isten tud. A 30 éve fennálló Baktay Ervin Asztrológiai Egyesület elnöke és megalapítója előadásában arra vállalkozik, hogy röviden bemutassa az asztrológia néhány speciális területét és azok gyakorlati alkalmazásának módszereit – több évtizedes tapasztalatára alapozva.

   

  SZABÓ MÁRIA

  A kapcsolatok asztrológiája – híres művészek példái nyomán

  Időpont: 14.00–14.40

  Szerelem, házasság, család – mindenkit érintő és érdeklő kérdések. Nem csak akkor, ha rólunk van szó, hanem kíváncsian követjük ismert emberek, művészek magánéletét, múzsáit, családi körülményeit. Óhatatlanul képet alkotunk róluk, leginkább olyat, amit ők maguk vagy a média láttatni akar. De vajon a valóság megegyezik-e a szerepjátszással? Mi van az álarc mögött? Az asztrológus a születési adatok alapján egyfajta választ ad erre, ami kiegészítheti, de akár cáfolhatja is az ideáljainkról bennünk élő képet. Az előadásban példaként ismertetett horoszkópok és az azokból kiolvasható történetek hozzásegítenek bennünket saját kapcsolataink és családi életünk mélyebb megértéséhez is.

   

  BÁN TAMÁS

  Fogyatkozási horoszkópok

  Időpont: 15.00–15.40

  Az előadó az alábbi témák vázlatos ismertetésére vállalkozik: Az újhold- és a telihold-konstellációk fontossága az előrejelzésben – a nap- és holdfogyatkozások értelmezése – a fogyatkozási horoszkópok jelentéstartalma az egyéni és a mundán horoszkópokban – az állócsillagok jelentősége, összefüggésben a fogyatkozási horoszkópokkal – az üstökösök szerepe a horoszkópok értékelésénél – az év újholdjának fontossága.

   

  PAKSI ZOLTÁN

  A déli égbolt csillagtitkai

  Időpont: 16.00–16.40

  A déli félteke csillagai, csillagképei rengeteg rejtett összefüggésre világítanak rá. Mivel a Napút (ekliptika) „alatti” csillagképekről beszélünk, ezért a létezés, illetve egyéni képletben a személyiség mélyebb, a tudattalan világában lakozó minőséget, indíttatásait szimbolizálják. A déli féltekén (pl. Ausztrália) élők számára azonban nem a mélységek, hanem a szellem magasságait jelentik ezek az égi fényjelek, hiszen fent látják őket. Itt délen ragyog sejtelmesen például az a Táblahegy csillagzat, ami a magasabb dimenziókkal való belső kapcsolódás mágikus jele, de a kívánságokat teljesítő Aranyhal is. Az Eridanus a beavatás útja, míg a Reticulum csillagai ma leginkább az internet világában öltenek testet. Mindezeket és még sok rejtett összefüggést tár fel ez az előadás, melyben a világon először mutatunk egy csokorra valót a déli égbolt ősi, de ma is ható, működő fényjeleiből.

   

  DR. FÖLDES LÁSZLÓ

  A kínai asztrológia – a kínai metafizika szerves része

  Időpont: 17.00–17.40

  A kínai metafizika szerint a sorsunk három fontos részből tevődik össze: Az egyik a születési adottságaink, lehetőségeink, hiányosságaink összessége, melyet a kínai asztrológia vizsgál. A másik a környezet, amiben az újszülött felnő és tapasztalatokat szerez. A harmadik az önálló döntés, a szabad akarat, vagyis választhatunk, hogy élünk vagy sem a születésünk és a környezetünk kínálta lehetőségekkel. Mindhárom tényező egyformán fontos. Az előadó egy esetismertetésen keresztül azt szeretné tudatosítani a hallgatóságában, hogy ha a három sorstényező bármelyikétől eltekintünk, hamis képet alakítunk ki magunkról, illetve az asztrológushoz fordulókról.

   

  ***

  A részletekért kattintson az alábbi linkekre:

   

  Ezoterikus előadások

  Természetgyógyászati előadások

  Szepes Mária-emlékműsor

  Művészeti programok

  Ingyenes állapotfelmérés és tanácsadás

  További információ a kiállítóknak és a jegyvásárlóknak

  www.jegy.hu

  www.jegymester.hu

   Facebook

   

   


  XXV. évfolyam 11. szám

   Aktuális lapszámunk:
   2020. április

   A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.