Grafológia

A grafológia titkai: Hűség - hűtlenség

Az embernek van egy különleges és csodálatos képessége arra, hogy gondolatait jelekkel rögzítse, közlendőjét egyértelműen és világosan megfogalmazva a másik tudomására hozza. Bár egyezményes jelekről van szó, használata mégis mindenkinél eltérő, illetve rá jellemző. Kézírásunk sokat elárul rólunk, aktuális hangulatunkról, érzelmeinkről, de általa jobban megismerhetjük és megérthetjük a másikat is. Grafológiai sorozatunkból kiderül, mennyi titkot rejt egy papírra vetett írás.


 

Bogozzuk tovább a párkapcsolatok szövevényes hálóját! Mert bármennyire is boldog, harmonikus kapcsolatban élünk, mindenkiben ott motoszkál valamenynyire a kérdés: vajon mennyire lesz tartós a boldogság? Megbízható-e a társam, hű marad-e hozzám? Vajon jön-e, és ha igen, honnan a az a bizonyos harmadik? Válás lesz a vége? Nos, e kérdésekre sajnos a grafológia sem tud felelni, ellenben fontos támpontokat adhat párunk alaposabb megértéséhez.

 

Mérhető-e a hűség?

Az írásból nem azt látni, hogy hűséges-e valaki, hanem azt, hogy tud-e dönteni arról, hogy hűséges legyen. Tud-e nemet mondani? Kötődik-e a párjához mentálisan, érzelmileg, szexuálisan. Fel tud-e nézni a másikra, látja-e benne az embert. Nem a szexuális igény nagyságától függ a hűség, hanem a döntéstől, az önkontrolltól, hogy tud-e mit kezdeni ezekkel a pluszenergiákkal. Ez vonatkozhat a túlzó szellemi energiákra is.

 

 

Így azt is látni az írásból, hogy ha valóban elmúlik a rózsaszín köd, akkor mely területen gyengülhet a kapcsolat, hol erősödhet fel a kapcsolatból való elvágyódás esélye. Általánosan annál az embernél lehetnek figyelemfelkeltő jelek, aki túl nyitott, sodorható. Aki nem tud nemet mondani, manipulál, bizonytalan, illetve kielégítetlen élményigénye van valamely területen (mentális, érzelmi, szexuális). Figyelemfelkeltő jelek az írásban:

 

• más betűnek látszó betűk,
• dőlésingadozás (szavakon belül hol jobbra, hol pedig balra dőlnek a betűk),
• girlandos vagy fonalas kötésmód (nyitott formák),
• szárdominancia (nagy alsó és felső szárak, hurkok),
• túl nyitott ovál jobb vagy bal oldalra (elsősorban az „o” betűket nézzük).

 

Ha balra: egót, önmagát érintő információkra nyitott (főleg ha sok bal tendenciás jegy társul mellé, illetve visszahajló végvonalak), ezért ha vele foglalkoznak, ha a hiúságát legyezgetik, akkor „húzható”. Ha jobbra, akkor túl érdeklődő, ismerkedő (főleg ha jobbra dőlt írással, szűk jobb margóval, girlandos vagy fonalas kötésmóddal is társul).

 

Grafológiai jellemző megnevezése Maximum
adható pontszám
Kapott pontérték
Más betűnek látszó betűk  2  
Dőlésingadozás  1  
Girlandos kötésmód  1  
Fonalas kötésmód  2  
Szárdominancia  1  
Valamely zóna szélsőséges eltérése  2  
Ingadozó középzóna  2  
Nagyon változó nagyságú, alakú oválok  2  
Túlságosan nyitott ovál jobbra vagy balra  1  
Alul nyitott oválok  2  
Alacsony vagy nagyon változó „t”-áthúzás  1  
Eltérő arányú a „gy”-ben a „g” és az „y”,  2  

A „gy” betűben valamelyiknek hiányzik a feje (középzónás része

 2  

A „gy” betűben valamelyiknek hiányzik a hurka (alsó zónás része

 2  
Szövegtömbtől nagyon eltérő aláírás  2  
Maximum pontszám  25  
     
 
ÉRTÉKELÉS
 
0–10 pont: a hűtlenségre való kockázat minimális. Nem tartozik a személyiség alapjellemzői közé a kapcsolatbeli és érzelmi változatosság keresése. Ha az elsődleges kapcsolati motivációja nem sérül, akkor elméletileg nincs kockázati tényező.
 
11–19 pont: a hűtlenségre való kockázat helyzetfüggő. Ha olyan helyzetbe kerül, hogy sokáig  nincs valamelyik kapcsolati igénye kielégítve vagy nagy a kísértés, nem biztos, hogy tud nemet mondani.
 
20–25 pont: a hűtlenségre való kockázat nagy. Itt már felmerül a veszélye annak, hogy ő  keresi a lehetőségeket, nem biztos, hogy kapcsolati értékrendjében első helyen van a hűség.

 

További jelek:

• alul nyitott ovál,

• változó, szélsőséges méretű oválok,
• alacsony vagy nagyon változó „t”-áthúzás,
• eltérő arányú a „gy”-ben a „g” és az „y”,
• a „gy” betűben valamelyiknek hiányzik a feje vagy a hurka (közép vagy alsó zónás része),
• szövegtömbtől nagyon eltérő aláírás.

 

 

 

Hűtlenségre való kockázat

Vegyük magunk elé a kézírást, és nézzük végig, melyeket találjuk meg a „hűségmérő” táblázatban felsorolt írásjellemzők közül. Honnan jöhet a harmadik? Ha a hűség nem tudatosan vállalt döntés, akkor érdemes tudni a másikról – és önmagunkról is – , hol van az a gyenge pont, ahol fennállhat a kapcsolatból való elvágyódás esélye.

 

Aki okos, azt az ilyen csaták fogják vonzani, ha a jelenlegi partner ezt nem tudja megadni. Erre utaló grafológiai jellemzők lehetnek: felső zóna dominancia, bő felső hurok, felül nyitott ovál, pluszhurok a felső vagy középső zónában, illetve kreatív jellegzetességek (bekötött ékezet, variábilis „k” betű, egyedi betűkapcsolások. (2-es írásminta)

 

Aki nincs szeretve, azt mágnesként fogja vonzani a kedvesség és figyelmesség. Erre utal a kötött írás, a kicsi másodlagos szélesség, kötött kétjegyű és páros betűk, hajszálvonalak, valamint „síró e” betűk megjelenése.

 

1-es írásminta
2-es írásminta
3-as írásminta
4-es írásminta
   

Ha az intimitás, a szexualitás a „gyenge pont”, arra grafológiailag a jól kidolgozott középzóna, alsó zóna dominanciával, hosszú, bő alsó hurok, mázolt vonalminőség a jellemző. (3-as írásminta)

 

Ha az átlagnál kicsit erősebb az ego, melyhez társul egy kis hiúság, annak nagyon fontos hogy mindig vele foglalkozzanak vagy őt dicsérjék. Az erre utaló grafológiai jellemzők a következők lehetnek: nagy, díszítettebb nagybetűk, baltendenciás jelek, alapvonalról fel-felemelkedő oválok, balra nyitott oválok, visszahajló végvonalak. (4-es írásminta)

Soóky Andrea, Grafika: Papp Norbert
XVIII. évfolyam 8. szám

Címkék: hűség, hűtlenség, kézíráselemzés

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.