Grafológia

A grafológia titkai: kreatív kézírás /2.

Írástudó 5. rész

Az embernek van egy különleges és csodálatos képessége arra, hogy gondolatait  jelekkel rögzítse, közlendőjét egyértelműen és világosan megfogalmazva a másik tudomására hozza. Bár egyezményes jelekről van szó, használata mégis mindenkinél eltérő, illetve rá jellemző. Kézírásunk sokat elárul rólunk, aktuális hangulatunkról, érzelmeinkről, de általa jobban megismerhetjük és megérthetjük a másikat is. Grafológiai sorozatunkból kiderül, mennyi titkot rejt egy papírra vetett írás.


Az eredményes gondolkodásra, az egész személyiség alkotó tevékenységére nagy az igény a munkahelyeken, iskolákban, közösségi életben, magánéletben és az egyén saját fejlődése szempontjából. Ez indokolja, hogy a grafológia is árnyaltan adjon választ a munkaügyben, pályaválasztásban felmerülő kérdésekre.

 

Azok az általános emberi képességek, melyek a kreativitást jellemzik, kivételes szerephez jutnak helyzetfelismerésben, problémamegoldásban, döntésben, mind társadalmi, mind egyéni szinten. Az előző részben ismertettük a rugalmasság és az eredetiség grafológiai jellemzőit, mos ismerked- jünk meg két további kreatív képesség klasszikus jegyeivel.

 

Hajlékonyság, könnyedség

A hajlékonyság grafológiai jellemzői:
• spontán formahangsúly, mozgások harmóniája,
• gyors, kötött írás könnyed vonalvezetéssel,
• arányos zónák, finom átmenetek,
• középzóna természetes ingadozása, jó forma- és térritmussal,
• íveltség, illetve girlandos vagy fonalas kötésmód,
• jobbtendencia a felső és alsó zónában,
• túlsúlyban nyitott oválok vannak (alul nem nyitott),
• kezdővonal hiánya, variábilis végvonal.

 

 Soóky Andrea

 

A könnyedség a szellemi érdeklődésben, az elméleti kérdések hatékony hétköznapi átültetésében vannak jelen. A 28 éves, diplomás nő kitűnően látja meg az összefüggéseket, kiegyensúlyozottan, megbízhatóan képes eredményeket elérni, s vannak önálló elképzelései, melyeket tud érvényesíteni.

 

 

A megvalósítás képessége

E képességbe beletartozik az információ kezelésének módja, a feldolgozás mértéke, illetve az a folyamat, míg az ötletből konkrét terv lesz. Az is kérdés, hogy a saját elképzelését viszi végig valaki, vagy képes mások tervével azonosulni. A megvalósítás grafológiai jellemzői:

 

• középen vagy jobbra elhelyezett írástömb,
• jó térritmus és térkihasználás, arányos margók,
• arányosság, áttekinthető szó- és sortáv,
• egyenletes dőlés,
• átlagos vagy annál erősebb nyomaték, szög megjelenése,
• kiegyenlített zónaviszonyok,
• kiegyenlítettség a bal- és jobbtendencia vonatkozásában,
• dinamikus, határozott aláírás.

 

A 24 éves lány ötletei, fantázia szintjén meglevő kreativitása kitartás, akarat hiányában nem valósulnak meg teljes mértékben. Múltbeli sérüléseire irányítja figyelmét a jövő tervei helyett. Az önfejlesztésben csak az segíthet, ha ezeket a régi sérelmeket sikerül feldolgoznia.

 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a kreativitás szintjére utal, hogy egyes betűk, ékezetek alakítása egyéni csak, vagy az írás egészére jellemző, egészét átható egyéni, újszerű megoldásokat láthatunk.

 

Művészeknél gyakori a kettős margó, a szabálytalanság, a finom vonalvezetés, szimbólumok láthatók az ékezetekben, betűkben, egyedi névjegy az aláírás.

 

Költők, írók esetében a lázas alkotás, az írás kényszere mutatkozik meg a túlzott, szavak szintjén is jelentkező kötöttségben, a fokozott izgalmi állapot megjelenítéseként.

 

Műszaki emberek írásában az egyszerűsítésre, célszerűségre törekvés hoz létre kreatív megoldásokat.

 

A kézírás azt is megmutatja, tárgyi, gyakorlati, szellemi vagy szociális területen kreatív-e az írás készítője.

 

Ha valaki az elmélet szintjén ötletes, gyakorlatias kollégákkal lesz sikeres. Az ő írásában a felső zóna hangsúlyos, változatos, kidolgozott, egyéni, éles, reliefes a vonal. A gyakorlati téren ügyeseknek a közép és/ vagy alsó zónája hangsúlyos, jó térkitöltéssel, jó térritmussal, a „k” tömlőjének kidolgozottságával hívja fel a figyelmet.

 

Ő lehet jó szervező, a hétköznapokban praktikus, célszerű megoldásokat találó, ám művészi hajlamokkal, finom vonalvezetéssel, humán érdeklődéssel már inkább a kézművességben jeleskedik.

 

A tárgyi kreativitás analitikus, szárazabb, kötetlenebb írást produkál.

 

28 éves, diplomás nő, jobbkezes
24 éves, érettségizett, jobbkezes nő
Akarat és kreativitás együttese Erzsébet királyné Sissy Eötvös bárónak írt leveléből – 1867
 Jókai Mór szellemileg nagyon nyitott, mégis titokzatos aláírása Bartók Lajoshoz írt leveléből – 1868
 Kreatív aláírás ligatúrával
 József Attila felfelé törekvő aláírása – 1925. Kertész leszek kéziratáról képszimbólummal
 Kreatív aláírás bekötött ékezetekkel
   

Szociális területen lesz kreatív az az ember, akinek írásában a szociabilitás jelei megvannak, szűk a jobb margó, girlandos a domináns kötésmódja, jobbra dőlő az írása, szűk szóközzel ír, a dominanciaigénye csekély, kellően segítőkész és önfeláldozó ahhoz, hogy másokért legyen cselekvő, másokért szervezzen.

 

Következésképp nem elegendő kizárólag csak a klasszikus jeleket ismerni, fel kell ismerni a grafológiai jegyek egymásra tett hatását, összetettségét.

 

Nem mindegy, hogy ki milyen értelemben s milyen szinten alkotó, mennyiben aknázza ki képzelete gazdagságát, s mennyire engednek teret a külső körülmények ahhoz, hogy kibontakozhasson, megvalósíthassa önmagát.

 

A kreativitáson keresztül rálátunk az egyén mentális képességeire, a szellemiek pedig meghatározzák az egész személyiség viselkedését, múlt-jelen-jövőhöz, emberekhez, tevékenységekhez, feladatokhoz, célokhoz és megvalósításukhoz való viszonyát.

Soóky Andrea - Tóthné Illés Zsuzsa
XVIII. évfolyam 10. szám

Címkék: kézíráselemzés, kreatív kézírás

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.