Grafológia

A grafológia titkai: kreatív kézírás/1.

Írástudó 4 . rész

Az embernek van egy különleges és csodálatos képessége arra, hogy gondolatait jelekkel rögzítse, közlendőjét egyértelműen és világosan megfogalmazva a másik tudomására hozza. Bár egyezményes jelekről van szó, használata mégis mindenkinél eltérő, illetve rá jellemző. Kézírásunk sokat elárul rólunk, aktuális hangulatunkról, érzelmeinkről, de általa jobban megismerhetjük és megérthetjük a másikat is. Grafológiai sorozatunkból kiderül, mennyi titkot rejt egy papírra vetett írás.


A sokféle hatás, ami a személyiséget formálja, az írásban is tetten érhető. A kézírás is lehet kreatív. A kreativitás az érző és értelmes ember igen összetett személyiségvonása. Beszélhetünk gyermeki látásmódról, művészi és mindennapos kreativitásról, s annak számtalan szintjéről, megnyilvánulási formájáról.

 

A kreativitás klasszikus jegyei: a sajátosan, egészében egyszerűsített írásmód, a lendületes, térölelő felső zóna, a „k” modulációk, egyedi betűformálások, útrövidítések, hajszálvonalak, valamint ligatúrák, ékezetből betűbe kötés.

 

A kreativitás felnőttkorban is fejleszthető, viszont indíttatás, ösztönzés hiányában le is épülhet. Tehát ne csak kivételes tulajdonságokra gondoljunk, hanem olyan általános emberi képességekre, amely

 

• rugalmasságban,
• eredetiségben,
• könnyedségben, hajlékony gondolkodásban,
• megvalósításban írásunkban is tetten érhető.

 

A kreatív kézírásról szóló cikk első részében először a rugalmasságot és az eredetiséget vizsgáljuk meg közelebbről.

 

Rugalmasság, a szempontváltás képessége

A rugalmasság grafológiai jellemzői:

• gyors, lendületes, ritmusos írás,
• a nyomás átlagos, az írás éles, reliefes,
• variábilis kötésmódú vagy girlandos lehet,
• elsődlegesen széles írás, normál méretű vagy telt,
• néha kinyílt ovál található (mely nem alul nyitott),
• a felső zóna változatos mind formában, mind méretben,
• az ékezetek változatos módon és magasságban fordulnak elő (más jelekkel együtt a kreativitást erősítik, nem a bizonytalanságot, kiszámíthatatlanságot).

 

Elképzelés és a tettek helyes egyensúlya valósul meg az írásban. A munka terén a legbiztosabb önmagában, kellő rugalmassággal kezel helyzeteket, embereket. Összefüggéseket is eredetien tud rendszerezni, ám érzelemvezéreltsége csökkenti objektivitását. Képes figyelmét több dologra irányítani, azonban ha kell, célirányosan egy területre koncentrál. Így a rugalmassága segíti a mindennapi teendők megszervezésében, rangsorolásában.

 

 

Újszerűség, ötletgazdagság, egyéni látásmód

Az eredetiség ragadható meg a leglátványosabban az írásokban. A megoldások ritkasága, a járt út feladása, a hagyományostól eltérő megoldások újdonsága jellemzi.

Az eredetiség grafológiai jellemzői:

• szabálytalanság belső tagolással vagy tagolatlan írás kreatív jelekkel, előfordulhat teljesen szubjektív tagolás (mely nem kóros folyamatok jele)

• gyakori a kettős margó,
• mozgáshangsúlyos az írás,

• kötésmódja fonalas, girlandos vagy kettős ívelésű,

• szokatlan betűalakításai vannak (l, ty) vagy végletesen egyszerű az íráskép,
• „k” modulációk, egyéni megformálás, ékezetből betűbe kötés, egyéni betűkapcsolások, logikus egyszerűsítések vannak (melyek nem a felületesség jegyei),
• az ékezet lehet vesszővé váló pont, vízszintes ékezet (ha nem hanyagságból ered), kör alakú ékezet (felnőttkorban, éretlen írásban az infantilizmus egyik jele is lehet),
• az aláírás lendületes, eredeti megoldású bekötött ékezettel, változatos áthúzásokkal.

 

32 éves jobbkezes, érettségizett nő
28 éves, diplomás nő, jobbkezes
   

Az írás készítője eredetibbnek, öntörvényűbbnek mutatja magát, mint amilyen valójában. Ez nem rosszindulatú megtévesztést, inkább különbözni vágyást jelent a részéről, hiszen az motiválja, hogy ne legyen átlagos, ne legyen hétköznapi. Ezért tudatosan irányított a viselkedése. Problémamegoldása változatos, szellemi igénye – kötelező számára – a nézőpontváltás egyszerű helyzetekben is. Tudatosan mesterkedik azon, hogy az elméleti
kérdéseket a gyakorlatba ültesse át, illetve fordítva is igaz, minden emberi megnyilvánulás és cselekvés, történés mélyebb szellemi okát is keresi, állandó késztetése a „fejtörés”. Egyfajta menekülés ez a szürkeség elől.

 

A formaságokat, mesterkéltséget oldja a játékos ritmus, a szellemi nyitottság, a gondolataiban, szellemi síkon megnyilvánuló rugalmasság. Ennek dacára az egyszerűsítő megoldások mellett épp az állandó elméleti, asszociációs gondolkodás nehezíti meg a gyakorlati életben érvényesülését, illetve a hétköznapi kommunikációt, hiszen kevesen tudnak lépést tartani az elvont gondolkodással. Itt a formákat kiegészíti a ritmus, a mozgás, egy intenzívebb, metafizikai gondolkodás eszközrendszerével. Belső logika, elmélyültség és intuíció szervezi az élmények feldolgozását. Mindenképp alkotó tevékenységben tud kibontakozni: legyen az mozgásművészet, zene, tánc, kézművesség vagy írás. Színes egyénisége többféle alkotó munkában mutathatja meg képzeletének gazdagságát. 

Soóky Andrea
XVIII. évfolyam 9. szám

Címkék: kézíráselemzés, kreatív kézírás

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.