Grafológia

A kézírás megfejtése

Mit árul el rólunk az írásunk?

Mutasd meg, hogy írsz, és megmondom, ki vagy. E mottó jegyében elemzik a grafológusok a mondatokat, szavakat és betűket. Ebből áll elő az az értékelés, amely segíthet a személyzeti osztálynak eldönteni, kit vegyenek fel egy adott állásra, vagy szempontokkal szolgálhat a pszichológus számára. Az írás megfejtése azonban az önmegértéshez is jobban hozzásegít.


A kézírásból következtetéseket lehet levonni a szerző személyiségére nézve. Az sem segít, ha az illető bizonyos dolgokat el akar titkolni

 

A grafológus gyakorlott pillantása először mindig az írásminta térbeli elrendezését veszi szemügyre. Kategorizálja az írást, átfogja a szavak kiterjedését és a betűk méretét. Ebből adódnak az íráselemzés első szempontjai. Így például a kis betűkkel való írás inkább a szorongós típusú embereket jellemzi, míg a nagyobb betűkkel írók magabiztosabban lépnek fel. A szakember ügyel a szavak és a sorok közötti távolságra is, a kép áttekinthetőségére és a szövegtelen részek elrendezésére. Míg a jobb margó a külvilág felé forduló énünket jelképezi, addig a bal margó a belső énünkre utal. Ha ez utóbbi széles, akkor az nagyvonalúságról és az írás esztétikai felfogásáról árulkodik. A keskeny vagy éppenséggel hiányzó távolság a szöveg és a papír széle között általában óvatossággal és takarékossággal párosul.

 

A jól képzett grafológus nem ragadtatja magát elhamarkodott döntésekre, hanem gondosan elemez, és lépésről lépésre építi fel az érvelését. Az írásnak számtalan egyedi jellemzőjét veszi figyelembe, majd foglalja csoportba, és mint apró mozaikövekből épít belőle pszichológiai képet. A professzionális grafológia szerint egy-egy karaktervonás nem vezethető vissza egyetlen jellemzőre. Csak ha a diagnózis részleteit több indok is alátámasztja, akkor említik meg a végső elemzésben.

 

 

Balra: A gyakorlott grafológus figyelmét semmi nem kerüli el, minden lendületet, minden ékezetet elemez Mellette: A német kancellárasszony, Angela Merkel nyugodt kisugárzású, nagyon nyitott és tisztán gondolkodó ember benyomását kelti írása alapján, akinek erőssége a lényeg felismerése

 

A sorok kapcsolata is árulkodó. Ha egymásba érnek, az tisztázatlan kapcsolatokról, önállótlanságról, túl szoros kötődésről, kapcsolatfüggőségről, valamint a személyes körvonalak hiányáról árulkodik. A betűk hossza felfelé és lefelé is számít. Ha lefelé határozottabbak, akkor az hangsúlyozottabb anyagi vagy pénzügyi érdeklődésre vall, míg a felfelé való orientálódás a sokoldalúság és a kritikai érzék jele lehet.

 

A sorok lefutása szintén következtetésekre ad alkalmat. Az olyan sor, amelyik a végén lefelé halad, eltompult kedélyállapotról árulkodik, a felfelé mutató sorok ezzel szemben törekvő, optimista személyiségről. Azok az emberek, akik tartják magukat a sorbeosztáshoz, jellemzően fegyelmezettek, de bizonyos önállótlanság és bizonytalanság is az osztályrészük.

 

A lélek a sorok között

Kézírásunk hosszú évek alatt fejlődik ki, éppen ezért kevésbé a pillanatnyi hangulatunkat tükrözi vissza, mint inkább hosszabb távú beállítódásunkat, világnézetünket, jellemvonásainkat. Egyetlen horog, ív vagy ékezet sem véletlenül kerül a papírra, minden részletnek megvan a maga története.

 

A szakértő leleplezi a felületes szépírókat és fényt derít mélyen fekvő pszichikai mintákra. A grafológia tudománya szerint minden egyes írásjellemzőnek kettős értelme van, és hogy mit olvasnak ki belőle, az végső soron az összes jegy együttes megítélésétől függ. Egy idős férfi írásában a gyerekes jegyek például felfoghatók úgy, hogy az illető megőrizte gyermeki lelkületét, de úgy is, hogy nagyon gyerekes.

 

Sok állásinterjúnál veszik igénybe a grafológus segítségét, Franciaországban például ez magától értetődő

 

Az írás térbeli elrendezését követően a grafológus az úgynevezett mozgásképet veszi szemügyre. Idetartozik az összekötés, az írástempó, az írás nyomása, az egyenletesség, a vonalvezetés és az írás irányultsága: balra vagy jobbra dől-e, vagy egyenesen áll? A jobbra dőlés a céltudatosság jele, és minél lendületesebb az írás, annál több spontaneitás tételezhető fel a szerzőről. A balra dőlés visszafogottság, az egyenesség fegyelmezettség jeleként értelmezhető.

 

A térbeli elosztás és a mozgás mellett az írás formaképe is elemezhető. Itt szó lehet teltségről (amikor a betű túlnyúlik saját magán), vékonyságról (ha a kerekítések levékonyodnak), formatartásról (egyenletes mozgáslefolyás) és kötésformáról (a betűk összekapcsolásának módja).

 

Az élet eseményei befolyásolják az írást

Írásunk változik az életünk folyamán. Mindenki megtapasztalja, hogy fiatalkorában másként ír, mint húsz évvel később, és hogy a nagyon idős emberek írása jelentős változásokon megy keresztül. De olyan embereket is ismerünk, akik rövid időn belül is igen eltérően írnak.

 

Van, aki teljesen tudatosan változtatja meg az írását, mivel kedvezőbb hatást remél tőle. Vagy az is előfordul, hogy valaki egy norma mögé rejtőzik, és nyomtatott betűket használ, ezzel elrejtve egyéni vonásait. A grafológusnak azonban rögtön feltűnik, ha valaki megkísérli másnak feltüntetni magát, mint aki.

 

Az íráspróbákat vonalzóval is megmérik, hiszen az is árulkodó, a sorok felfelé vagy lefelé haladnak-e

 

Jó példa erre az aláírás, amelyben gyakran ott rejtőzik az, amit az illető el szeretne titkolni magáról. Az aláírásban a hivatalos oldalunk jut kifejezésre, az, ahogyan szeretnénk, ha látnának bennünket. A folyamatos, írott szövegből ezzel szemben az tűnik ki, akik valójában vagyunk. Az a jó, ha a két írásfajta között nincs lényegi eltérés.

 

A grafológus munkájára világos korlátok vonatkoznak: nem ismerhető fel a nem, a kor, a hivatás, a betegségek, a zsenialitás és az esetleges bűnözői múlt. Az sem, összeillik-e egy házaspár. A szakértőhöz forduló cégeknek, pároknak és egyéb megrendelőknek tehát bizonyos alapinformációkat magukkal kell hozniuk. Ugyancsak a szakember tudomására kell hozni előzetesen azt is, hogy az illető jobb- vagy balkezes-e, mert ha például egy balkezest erőszakkal átneveltek a jobb keze használatára, akkor az írása is esetleg zavart szenvedhetett, és tévedés lenne ezt a zavart a személyiségére vonatkoztatni. Vannak olyan balkezesek is, akik olyan ferdén fektetik az asztalra a papírt, hogy jobbra dőlő íráskép alakul ki, olyan, amit nehéz megkülönböztetni egy jobbkezes írásától. Ilyenkor ezt is tudnia kell a grafológusnak.

 

Az írás valóban a pszichét tükrözi vissza, a kézírás agy-írás. Érdekes módon a következtetések akkor is levonhatók, ha valaki a lábával ír. Az anyanyelv és a tanult nyelv írása ugyancsak hasonlít. A gyerekek írása nagyjából tízéves koruktól elemezhető, de ehhez specializálódásra van szükség.

 

 

Körülbelül a 10. életévtől kezdődően a gyerekek írásában is fellelhetők például a szorongás vagy egyéb zavarok jelei

 

Vannak eredeti és nagyon kifejező írásformák (mintáinkban ilyen Hillary Clinton kézírása), de vannak olyanok is, amelyekből a szerző rejtőzködő, titkolózó természetére lehet következtetni. Zeneszerzők és karmesterek írásában gyakran érezni a zenét, a ritmust, az esztétikát, míg a festők írása egészen másként néz ki. Az írókra leginkább a folyamatos és kreatív íráskép jellemző, akárcsak a színészekére.

 

A 88 éves zen-mester, Hugo Makibi Enomiya-Lassalle (1898–1990) íráspróbája

Az írás erős ritmusának köszönhetően szokatlanul eleven és feszes benyomást kelt. A ritmust az időskor némileg megzavarta, és több szó is egymásba csúszik. Az írásképet a mozgás élteti, míg a forma a háttérbe húzódik. A mozgások rendkívül koncentrált és célszerű képet mutatnak, a forma nagyon kötött és kevéssé oldott.

 

C. G. Jung szerint az író extrovertált gondolkodási típus intuícióval, mint segítő funkcióval. A sprangeri beosztás szerint teoretikus, Maslow szerint önmegvalósító ember. Ezen kívül tudós is, aki képes absztrakt és analitikus módon gondolkodni, és elmélyed a problémákban. Éles intellektuális értelmét intuitív tisztaság egészíti ki. Az intuíció a kozmosz hangjaként Lassale esetében mint meditációs tanár jut különösen nagy jelentőséghez.

 

A belsőleg kiegyensúlyozott, nyugodt és szemlélődő, a világtól elforduló emberről alkotott klisénknek ez az írás semmiképpen nem felel meg, a szerző inkább nyugtalan, türelmetlen és nagyon aktív személy benyomását kelti. Nem kényelmes, sokkal inkább következetes, céltudatos és kemény. Képes magabiztosan fellépni, önmagát eladni, és határozottan, meggyőzően érvelni.

 

A tudományos világ sok nagy személyiségéhez képest írása meglepően egyszerű, mindenféle követelések nélküli, mégis jól olvasható. Így a mintából egy nagyon individuális és differenciált személyiség képe rajzolódik ki, aki élete vége felé egyfajta „második egyszerűséget” valósított meg, amelynek lényegében semmi nem dominál, és meggyőző.

 

Hangsúlyos mozgású girlandos írás, a természetesség és a lazaság jele
A sakkozó Bobby Fischer írása ugyanolyan szokatlan, mint a személyisége volt: egyenetlen, akaratos és erősen ingadozó, ugyanakkor ritmust és formai erőt is mutat
  Itt a felső hurkok hangsúlyosak, ami idealisztikus beállítottságra és felfelé törekvésre utal, de túlzott ingatagságra is
Egy 31 éves tanárnő írása pszichoanalízis előtt és után. A második íráskép lényegesen ritmikusabb, kifejezőbb és élettelibb
A grafológia szabályai idegen nyelvűek esetében is érvényesek, ez például egy kínai férfi rosszul tagolt kézírása
  Az alsó mező hangsúlyozottsága a gyakorlati beállítottság, földhözragadtság és műszaki, illetve pénzügyi érdeklődés jele. A minta az egykori amerikai elnöktől, Bill Clintontól származik
  A kötött írás mintája, szerzője a pszichológus Erich Fromm volt 78 éves korában. A minta a logika, a kombinációs képesség, a koncentráció és a szintetizáló gondolkodás jó példája
  A sorok egymásba folynak: ez az írás hiányzó önállóságról tesz tanúbizonyságot
  A festő, Pablo Picasso szabálytalan kézírása az akarat változó erősségére és szeszélyes érzelmekre utal, de makacsságra is
  Az egykori német kancellár. Ott von Bismarck írásán feltűnő a mozdulatok szabályossága. Ez fokozott önfegyelemről, nagy önuralomról árulkodik
 

A zen-mester Hugo Enomiya-Lassale tiszta, világos írása képében visszatükröződik nagyon individuális személyisége

  Hillary Clinton írása nagyon kifejező, eredeti és jól tagolt

A kifejezett árkádok Vlagyimir Putyin aláírásában a gyanakvás, a formalizmus és a zárkózottság jelei, de egyben a terhelhetőségé, az önuralomé és a tárgyszerűségé is

   

- emel -
XIV. évfolyam 7. szám

Címkék: grafológia, kézírás, kézíráselemzés

Aktuális lapszámunk:
2020. október

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.