Grafológia

Valami más... - 2002. augusztus


Rajzoljon egy cseppet!

 

 

Köztudott, hogy bármilyen folyadék a világűrben, ahol nem hat rá a gravitáció vagy más erő, szabályos gömb alakot vesz fel. Az általunk ismert csepp alak a folyadék mozgása során alakul ki. A csepp mozgásának iránya – a gravitáció erejének köszönhetően – függőlegesen lefelé, vagyis a Föld középpontja felé mutat. Feltehetően mindenki ezt a mozgásirányt próbálja ábrázolni a rajzán.

 

Mégis, szinte soha nem sikerül erre a függőlegesre szimmetrikus alakú cseppet rajzolni. Öntudatlanul rendre eltolódik a forma súlypontja valamilyen irányba, mintha az ábrázolt cseppre a gravitáción kívül más erő is hatna. Az erő, ami rajzcseppünket eltéríti, nagyon is valóságos belső erőnk.

 

Balra irányuló formák

 

Egy csepp alakú szilárd test, például egy keljfeljancsi baba olyan stabilan áll alul elhelyezkedő súlypontján, hogy nem is lehet tartósan kibillenteni egyensúlyából. A cseppforma – éppen e miatt a hangsúlyos alsó rész miatt – a biztonság és az arra való törekvés benyomását kelti, rajzunkat is az ezekkel a fogalmakkal kapcsolatos érzéseink alakítják tudattalanul.

 

A csepp alakja megmutatja, hogy létrehozója számára merre tolódik el a biztonságot jelentő súlypont. A súlypont eltolódása pedig információkat ad arról, hogy a rajzoló cselekedeteit milyen módon és mértékben befolyásolja a biztonságra törekvés.

 

Akinek a cseppje a függőlegestől balra tolódik el, a biztonságot tetteiben általában a bevált megoldások megkeresésével, óvatossággal, mértéktartással, lassúsággal növeli, de jelenthet ez félénkséget is.

 

Lefelé irányuló forma

 

A jobb oldal felé lecsöppenő forma általában azt mutatja, hogy rajzolója szereti minél előbb dűlőre vinni a kérdéseket, rosszul tűri a bizonytalanságot. Előretörést, aktivitást jelez, ami mértékétől függően lehet lendület, meggondolatlanság vagy felelőtlenség is.

 

A kézírásban a zárt formák súlypontjának eltolódása fontos szempont az írás irányultságának meghatározásához. Az irányultság a grafológia nyelvén az a jelenség, amikor a formák „törekszenek” valamilyen irányba. A törekvés iránya megmutatja, hogy az író milyen érzésekkel közelít a világhoz. Az alapvető hozzáállás meghatározza az ember viszonyát a külvilághoz, meghatározza a cselekedeteit, kapcsolatait, de alakítja az élményeit és az énképét is.

 

A teljesen szimmetrikus formák a szilárdság, a kiegyensúlyozottság, a harmónia kifejeződései.

 

Jobbra irányuló hurokformák

 

A grafikus formák súlypontjának felfelé tolódása lelki és szellemi emelkedettséget jelez, a lefelé mozdulás – mint a csepp forma – a biztonságra törekvést, a balra tolódás tartózkodást, a jobbra elmozdulás pedig a lendületet jelenti leggyakrabban az írásban.

 

Bármilyen súlyponteltolódás természetesen arról a tudattartalomról ad közvetlen információkat, amelyet az adott betű vagy írásterület jelképez.

Tímár Krisztina
VIII. évfolyam 8. szám

Címkék: grafológia

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.