Grafológia

Valami más... - 2002. július


Rajzoljon egy perecet!

 

 

Egy perec lerajzolása közel sem egyszerű feladat. A leggyakoribb, egyetlen vonallal létrehozott ábrázolásához szükséges a szimmetria, valamint a jobb és a bal irányú körív megrajzolása, szaknyelven a jobb- és balkezes sodrás létrehozása is. Egy perec megrajzolása igényli az egészlátó képességünket, a balkezesek látásmódjához közelebb álló tükörszimmetriához való érzékünket és az átlagosnál jobban szükséges hozzá a logikus gondolkozás és a koncentráció.

 

Vagyis egy átlagos perecrajz két agyféltekénk összehangolt működésének eredménye. Ilyenkor jobb és bal agyféltekénk szempontjai szerint egyszerre szemléljük a világot, teljesebb érzékelést valósítva meg abban a pillanatban.

 

Valószínűleg nem véletlen, hogy a legtöbb védelmet szimbolizáló misztikus jel is egyetlen, megszakítás nélküli vonalból álló szimmetrikus ábra. Ez jelképezi, és a megrajzolás idejére meg is valósítja a tudatos és a tudattalan, a logikus és az irracionális, az aktív és a passzív, a jobb és a bal egyidejű felfogását.

 

Aki tehát a perecet egyetlen vonallal rajzolta meg, az a rajz pontosságának mértékében valósította meg két agyféltekéje összehangolását. A perec vastagságát is ábrázoló egyvonalas rajz már magas összehangoltságot és koncentrációkészséget mutat. (A történelmi kelta díszítések kifejezetten ezt a látásmódot szimbolizálják, de igénylik is rajzolójuktól.)

 

 

Aki megkerülte ezt, vagyis két vagy több részletből állította össze a perecet, annak valószínűleg nehezebb a kétféle látásmód ötvözése. Rajza kiindulhat a perec valamilyen számára jellemző tulajdonságából, a kereszteződésből vagy a körívből. Ez a fontos részletekre koncentrálás, legpozitívabban lényegkiemelés, a teljes világnézetére jellemző megközelítés. A folyamatokat gyakran fontosabb eseményeikkel vagy eredményeikkel azonosítja, és feltehetően erőteljesebb az igénye a folyamatok kézbentartására.

 

A perec rajzoláshoz is szükséges gondolkodást igényel a különféle csomózások megtanulása is, a tengerészcsomóktól a horgolásig vagy a hajfonásig, az indián csomóírásig vagy a mi írásunk egyszerűsítéseinek, egyéni kombinációinak kialakításáig.

 

Ábránkon egy régi kelta díszítőelem szerepel, a régi kelták furfangos és bonyolult „perecszemléletét”, folyamatlátó képességét és igényét illusztrálva.

Tímár Krisztina
VIII. évfolyam 7. szám

Címkék: grafológia

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.