Grafológia

Valami más... - 2002. június


Rajzoljon egy kört!

 

 

Rajzoljon egy kört, nem kell ügyelnie a külalakra, rajzoljon reflexből! Most csak arra fogunk koncentrálni, hogy hogyan alakította ki a formát. Elsősorban azt nézzük meg, hogy a vonal milyen irányban haladva alkot végül kört.

 

Az előbbi rajztesztünkben csakúgy, mint a kézírásban, két lehetőségünk van: az óramutató járásával megegyező, illetve az azzal ellenkező irányban húzott vonal. Az irány azért lényeges, mert szoros összefüggést mutat a balkezességgel. A grafológia ezért külön elnevezést dolgozott ki erre a mozgásra. A kör kialakításának iránya a „sodrás”.

 

Aki az óra járásával ellentétesen rajzolta a kört, jobbsodrású rajzot készített, és a jobbkezesekre jellemzően cselekedett. Az ellenkező irány, vagyis az óra járásával megegyező, a balkezesekre jellemző.

 

A balkezesség jóval összetettebb kérdés, mint elsőre gondolnánk. Távolról sem állítható százszázalékosan senkiről, hogy jobb- vagy balkezes. Az már közismert, hogy a balkezes ember átszoktatható az eredeti kézhasználatról a másik kézzel való írásra, evésre, bármely tevékenységre, mégsem válik ettől jobbkezessé. A bal- vagy jobbkezesség attól függ, hogy agyunkban az írás, a mozgás, a kommunikáció melyik agyfélteke irányítása alatt áll erősebben.

 

Balkezes tendenciát mutató sodrás

 

Az aktuális tevékenységekben domináns agyfélteke többi tulajdonsága „áthallatszik”. Ezért a balkezes emberek kommunikációjában, gondolkodásában erőteljesebben mutatkoznak meg a jobb agyféltekére jellemző funkciók: a térérzékelés, az egész rendszerek iránti érzékenység, a színekhez, a zenéhez és a logikus rendszerbe illeszthető dolgokhoz való tehetség.

 

A jobbkezesek általában jobban igazodnak el az időben, a számokban és mennyiségekben. Érthető, hogy társadalmunk igyekszik elősegíteni ezeket a számára értékes tulajdonságokat, ezért részesíti előnyben a jobbkezességet.

 

Az ember életében spontánul is változik a jobb- vagy balkezesség mértéke, ami az írásban is megmutatkozik. Például öregkorban erősödik a balkezes tendencia, követve a gondolkodásunkban, értékrendünkben lezajló átalakulást.

Tímár Krisztina
VIII. évfolyam 6. szám

Címkék: grafológia

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.