Grafológia

Valami más... - 2002. március


 

Egészítse ki a következő ábrát, teljesen szabadon!

 

Először azt nézzük meg, hogy Ön melyik térfelet milyen mértékben vette igénybe a kép kialakításához. A négy negyed jelentése a tudatalattink számára eltérő.

 

A bal oldalhoz tartozó fogalmaink a test és a lélek belseje, mélyebb rétegei felé való közeledés, a passzivitás, visszahúzódás, önmegfigyelés, a múlt és az azzal összefüggő fontos fogalmaink, például az anya, a kezdet, az eredet, de ide tartoznak a hanyatlás és a pusztulás képzetei is.

 

A jobb oldalhoz társítjuk az aktivitás, a nyitottság, a haladás, a cél, a jövő, az apa és a közösség fogalmait.

 

A térszimbolikában tudattalanul felülre helyezzük a tudatosság, a fantázia, az absztrakció, a misztikum, az „emberfeletti képességek”, vágyott, elérendő értékeink, törekvéseink fogalmait.

 

Alulra az anyagisággal, a testi, biológiai vágyakkal, a halállal, a betegségekkel, valamint az életerővel és a termékenységgel kapcsolatos képzeteket helyezzük.

 

Ezek kombinációjaként a négy negyed jelentései a következők:

A bal felső negyed az érzékenység, az anyai erények, a család által értékelt eszmék, a gyerekkori álmok helye.

 

A jobb felső negyedben az érvényesülésünk, önmegvalósításunk szempontjából fontos eszmék és erények helyezkednek el.

 

A jobb alsó negyed tartalmazza azokat az energiatartalékainkat, amelyeket még nem mozgósítottunk, de azokat a vágyainkat is, amelyek az anyagi javakra vonatkoznak.

 

A bal alsó negyed a testi birtoklás körébe tartozó vágyaink, a betegségek okait jelentő problémáink és a legmélyebb létkérdésekkel összefüggő legbenső érzéseink színtere.

 

A kiegészítések elsősorban abban a negyedben szerepelnek, amelynek jelentősége számunkra pillanatnyilag nagyobb az életünkben. Ha a rajza több mezőbe is átnyúlik, esetleg mindegyiket érinti, azt kell megfigyelni, hogy hol tölti ki jobban a negyedrészt.

 

A szimmetrikus ábra, amely kiegyensúlyozottan oszlik meg az összes mezőben, azt mutatja, hogy a rajzoló lelkében is harmónia uralkodik, energiái, figyelme az élet minden területére egyaránt kiterjed.

 

(Grafológuskollégáim érdekes megfigyelése volt a legújabb pénzérméink értelmezése ilyen szempontból. Ha megfigyeljük, láthatjuk, hogy a pénztervezők egyértelműen tartózkodtak a jövőtől, az aktív érvényesülés megfogalmazásától, hiszen az ennek megfelelő negyedbe – a pénzérmék számoldalát nézve – egyáltalán nem került rajzelem.)

 

A kézírásban tulajdonképpen minden grafikai jelet vizsgálhatunk térszimbolikai szempontból – a teljes oldal képétől a legapróbb elemekig.

 

Ha a formák súlypontja következetesen eltolódik az egyik irányba, az arra utal, hogy a grafikailag hangsúlyosabb iránynak megfelelő kérdések az illető gondolataiban is nagyobb jelentőséget kapnak.

 

 

Ábránkon azt mutatjuk be, hogy a kör alakjának megváltozása miképpen helyezi előtérbe vagy csökkenti egyik vagy másik negyed – és természetesen az általuk jelképezett kérdések – jelentőségét.

 

Tímár Krisztina
VIII. évfolyam 3. szám

Címkék: grafológia

Aktuális lapszámunk:
2020. november

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.