Grafológia

Valami más... - 2003. június


Rajzoljon egy egyszerű spirálvonalat, vagy egy ilyet tartalmazó tárgyat, mondjuk egy csigát.

 

 

Egy rajzteszt általában erősen függ a pillanatnyi lelkiállapottól.

 

A spirál a mozgás, az áramlás, a keletkezés-elmúlás, a ki- és belégzés szimbóluma. A spirál vonalán befelé haladva a középponthoz, a nyugalmi állapothoz közelítünk, megfordulva pedig egy kört, a teljességet próbáljuk elérni, végtelen ideig. Egy olyan szimbólum, amely hordozza ezeket a mozgásokat, alkalmas a befelé és a kifelé mutató irányok kifejezésére, átvitt értelemben az élet, a lélek jelképezésére is. Az archaikus és primitív ábrázolásokon mindenhol ilyen fogalmak jelképeiként találkozhatunk a spirállal.

 

1. ábra: spirálok kör helyett

 

Figyelje meg, hogyan alakította ki az ábrát! Nagyon lényeges a személyiség felépítése szempontjából, hogy hogyan fogja fel valaki ezt a szimbólumot. Aki belülről kifelé haladva alkotja meg a spirálist, általában a világ felé irányuló, arra fogékony állapotban lévő ember. Az életben a külső hatásokra, visszajelzésekre szüksége van, azok segítségével építi, formálja személyiségét.

 

Számára a cselekedeteknek nagyobb súlyuk van, mint a gondolatoknak vagy érzéseknek. Ez utóbbiak valójában úgy nyernek igazán értelmet, ha nem puszta ábrándok maradnak, hanem valóban tettekre sarkallnak, befolyásolják a cselekedeteket, megvalósulnak.

 

A kifelé mutató spirál az adni tudás, az önmegvalósítás, az aktivitás, az alkotás szimbóluma. Jelképezheti a pillanatnyi állapotot, de a szélsőségeket is. Az állandó kifelé fordulás – amelynek célja tulajdonképpen a belsőnkkel, önmagunkkal való találkozás elkerülése – a mániás cselekvéskényszer, felfokozottság jele.

 

2. ábra: spirális „e“

 

A középpont felé tartó csigavonal a befelé fordulás, a koncentráció, a meditáció, a nyugalmi állapot jelképe, de lehet a depresszióé is. A befelé tartó spirál örvény. Ez az elnevezés is jól mutatja a külvilág egyre nagyobb mértékű kizárásának veszélyét. A külvilágtól, a kontrolltól elszigetelődött ember csakugyan mély távlatokat pillanthat meg önnön lelkében, érzéseiben, ám ha nem volna az ellenkező irány is, akkor végül képtelen volna a fejlődésre. Időről időre szükség van önmagunk kritika nélküli, ám tárgyilagos, érzelmektől mentes szemügyre vételére, saját magunk külső szemlélőjeként.

 

A kézírásban a spirális formák egyik megjelenése a kör kialakításakor, kör helyett keletkezik. A spirál jelentése ilyen esetben megegyezik a kiegészítendő ábrához fűzött magyarázatokkal.

 

3. ábra: spirálisok az írás más területein

 

Ha a spirál az „a“, „o“, „ö“ betűkben fordul elő, akkor jelentése a teljes személyiségre kiterjed. Amennyiben az „e“ betűket alakítja ki spirálból az író, az elsősorban a gondolkodásmód, a tervszerű cselekedetek, koncepciók területére utal.

 

A spirális formák gyakori előfordulása az írást lelassítja, a hangsúlyt a formák felé tolja el, és valahányszor megjelenik, mindahányszor egy középpontot jelöl ki, jár körül, a folyamatosság, a gördülékenység, az áttekinthetőség és a logika ellenében. Az örvényes, spirális formák tudattalan törekvéseket, érzelmileg lényeges pontokat jeleznek a kézírásban. Gyakran jelent modorosságot, komplikáltságot, a formákhoz való megrögzött ragaszkodást is.

Tímár Krisztina
IX. évfolyam 6. szám

Címkék: grafológia

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.