Grafológia

Valami más... - 2003. május


Éppen öt pont

Rajzoljon egy kört úgy, hogy a megadott pontok közül ötön áthaladjon a vonal!

 

 

 

A megadott pontok beépítése természetesen nem teszi lehetővé a szabályos kör formálását. A szabályosan elhelyezett négy pont csábít a kör rajzolására, de az ötödik választás elé állítja a rajzolót. Döntenie kell, hogy a kört egy határain kívül eső pont eléréséig torzítja, vagy inkább lemond a kör egy darabjáról, hogy a belső pontot használhassa fel a rajzához. Mindenképpen fel kell adnia a szabályos kör formálásához fűződő harmonikus érzését, de nem mindegy, hogyan.

 

A kör az „én”-t jelképezi, a teljes személyiséget, mindent, amivel azonosulni tudunk, amit ismerünk. (Így beszélhetünk családi körről, kerek erdőről – ami a gyerekmesékben a gyerek teljes világának jelképe –, érdeklődési körről, hatáskörről vagy a kerek egészről.) Ami a kör kerületén belül helyezkedik el, az ismerős, hozzánk tartozó dolog. A körön kívül eső terület azonban feltérképezetlen, ismeretlen számunkra. Az ismeretlen félelmet kelt, az élet azonban szüntelenül azt követeli meg tőlünk, amit némiképpen ez a rajzi helyzet is, hogy haladjuk meg önmagunkat. Hódítsunk, ismerjünk meg a világból egyre többet, még ha az a harmóniánk, stabilitásunk feladására kényszerít is rövidebb-hosszabb ideig.

 

Aki tehát a külső pontot választotta ötödiknek a szabályosan elhelyezkedő négy ponton kívül, feltehetőleg kész szembenézni a kihívásokkal. Annál kevésbé esik nehezére ez, minél harmonikusabb a forma, amit rajzolt, vagyis minél kevesebb szög, megtorpanás, bizonytalanság van a vonalvezetésben.

 

Aki a körön kívüli területek meghódítását választja, annak szembe kell néznie a szabályostól eltérő, a környezetébe hatoló, annak harmóniáját is megbontó forma és viselkedés kockázataival.

 

Az ilyen formát kialakítók általában hajlamosak kockázatokat és kényelmetlenségeket vállalni törekvéseikért.

 

A kör kicsúcsosodása a teljes személyiséget érintő törekvéseket jelzi, mert a kör a teljesség jelképe. A kézírásban a kör alakú betűk kiszögellés jellegű alakváltozásai a legalapvetőbb életkérdésekkel kapcsolatos munkát és akaratot fejezik ki.

 

A belső ponton áthaladó körvonal a visszahúzódást jelzi. A rajzoló ekkor a szabályos forma egy részét nem kerítheti körül, az elveszett a rajzából. A kör kialakításakor úgy alkalmazkodott a lehetőségekhez, hogy a kör, vagyis a saját világa megismerhetőségének és birtoklásának egy részéről lemondott. Ez az énösszehúzás, és gyakran a veszteség vagy a kudarc érzésével kapcsolódik össze az élet valamely fontos területén.

 

(Elképzelhető, hogy ugyanaz a rajzoló a kör egy másik részén a másik pontot választotta volna ötödiknek. Ez a döntés függ a kör egyes területeinek jelentésétől és a rajzoló pillanatnyi lelkiállapotától is.)

 

Ha az írásban a kör alakú betűk alakja a kör egyes részeinek elvesztése irányába változik, az író arra törekszik, hogy személyiségének bizonyos részeit kizárja. Gyakran úgy érzi, fontos tulajdonságai elfogadhatatlanok a környezete és a maga számára, ezért úgy tesz, mintha a személyiségének ezek a területei nem léteznének. A hiányos körök azt jelzik, hogy írójuk olyan törekvéseiben korlátozza magát (akár már a gondolat szintjén is), amelyeket elemi szükségleteinek érez. Az élet fontos kérdéseivel kapcsolatos következetesen visszahúzódó magatartás valódi hiányérzetre, veszteség- és elmulasztottságérzésre adhat magyarázatot.

Tímár Krisztina
IX. évfolyam 5. szám

Címkék: grafológia

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.