Grafológia

Valami más... - 2003. március

Az eső ábrázolása lehetővé teszi olyan grafikus forma létrehozását, amelynek neve: terülő ritmus.


Már a gyerekrajzokon is nagy jelentőséget kapnak az ilyen rajzi elemek, mert ezek segítségével elkerülhetők a nagy, kitöltetlen, üres terek. Az ilyen területek a rajzoló gyerek vagy felnőtt életében az egyedüllétet jelképezik. Könnyen belátható, hogy ez a legnagyobb félelem, amit egy gyerek átélhet, ezért kerüli az ilyen üres területek megjelenését rajzaiban, és bármit megtesz, hogy az egyedüllét érzését elkerülje az életben is.

 

Az üres helyek kitöltésének módja az egyedülléttel, az űrrel, a halállal kapcsolatos félelmeinkről, azok kezeléséről ad információkat. Aki zsúfolásig megtöltötte a rendelkezésre álló rajzmezőt, annak valószínűleg most is az átlagosnál erősebbek a félelmei.

 

Aki keretbe foglalta a képet, az az életben önként von határokat maga és a világ más dolgai köré – így korlátozva az érzelmek határtalan eluralkodását. Kiemelkedően erős önfegyelemmel és fegyelmezettséggel tartja kezelhető, logikus rendben a környező világ minden részletét.

 

Hasadék az írásban

 

A feladat az eső jelenségének ábrázolása volt. Ha más elemekkel is gazdagította a rajzot, valószínűleg az átlagosnál jobban törekszik arra, hogy megértsék, elfogadják az elképzeléseit, gondolatait, saját magát. Lehet, hogy olyan környezetben van, amelyben sokat kell tennie önmaga elfogadtatásáért.

 

Amennyiben az eső fogalmához a felhőket is társította, általában hajlamos az érzelmek eredetének felkutatására is.

 

Ha a rajzán a talaj – amelyre az esőcseppek hullanak – is szerepet kapott, akkor az ön számára nagy jelentőségű a biztonság, amelyet a konkrét, anyagi, fizikai, valóságos dolgok jelentenek. Előfordulhat, hogy úgy gondolja, hogy az eszmék, gondolatok, tervek a megvalósulásukkor nyerik el az értéküket.

 

Esőt nem csak cseppek rajzolásával érzékeltethetünk. Aki vonalakat rajzol, az inkább a folyamatot, a leesés mozzanatát ragadta meg az esőből. Ezek az emberek valószínűleg az élet más területein is több figyelmet fordítanak a folyamatok megfigyelésére.

 

Üres foltok az írásmezőben, üreges írás

 

Az ázó emberek, házak stb. azt a kiszolgáltatottsági érzést mutatják, ami abból fakad, hogy a rajzoló úgy érzi, nem tudja kellően kézben tartani, irányítani az őt érő eseményeket. A kívülről érkező hatások ellen védtelennek érzi magát.

 

A grafológiában a tér kitöltésének módja hasonlóképpen megmutatkozik egy oldal teleírásakor.

 

A mindenütt kicsi margó a tér minél teljesebb beterítését jelenti, ami teljesen analóg azzal, amikor rajzi elemeket terít szét valaki a lap teljes felületén.

 

Amikor az írás tudatos tagolásától függetlenül üres foltok, rések, kémények alakulnak ki az írásmezőben, ezeket minden esetben a szorongás, az egyedüllét jeleiként értelmezhetjük.

Tímár Krisztina
IX. évfolyam 3. szám

Címkék: grafológia

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.