Összes cikk
 1   1 oldal van összesen.

Ugrás a következő oldalra:

Figyelemhiányos és hiperaktív gyerekek

Az utóbbi időben a figyelemhiányos szindrómában és a hiperkinetikus zavarban szenvedő gyerekek problémái egyre inkább az orvostudomány és a pszichiátria érdeklődésének homlokterébe kerülnek. A jól megfogalmazott diagnózis azonban sokakban kétséget ébresztett. Lehetséges, hogy az érintett gyerekeknek csak feltűnést keltő a magatartásuk? Lehet, hogy félreismert zsenik, és viselkedésük innen van a tűréshatáron? Szükségük van-e egyáltalán gyógykezelésre, nem szorulnak-e védelemre a téves betegségbesorolás ...

» Részletek

Ha felnő a hiperaktív gyerek

Feledékeny, nem képes összpontosítani, ingerlékeny, álmatlanságban szenved - ha valakinél ilyen panaszok jelentkeznek, a háttérben a figyelemhiányos szindróma húzódhat meg. Amit azonban kevesebben tudnak, hogy a probléma felnőtteknél is előfordulhat. Az okokról született legújabb felismerések megkönnyítik a jelenség megértését, és segítséget nyújtanak a kezeléséhez.

» Részletek

Hi­pe­rak­tív gyer­me­kek

Mo­dern ko­runk­ban egy­re több, ko­ráb­ban nem is­mert vagy rend­kí­vül rit­kán elő­for­du­ló be­teg­ség ke­rül a fi­gye­lem kö­zép­pont­já­ba. Egy ré­szü­ket nyu­god­tan so­rol­hat­juk az úgy­ne­ve­zett ci­vi­li­zá­ci­ós be­teg­sé­gek kö­zé, és ezek so­rá­ba il­leszt­­he­tő a hi­pe­rak­tív gyer­me­kek kér­dés­kö­re. De va­jon va­ló­ban be­teg­ség­ről van-e szó, vagy ...

» Részletek

Koncentrációzavar és hiperaktivitás

A koncentrációdeficit-szindróma, ami esetleg hiperaktivitással társul(Attention Deficit Hyperactivity Disorder), alaposan ráijeszt a szülőkre. A 11–14 éves gyerekeknek az orvos előszeretettel írja fel ilyenkor a híres-hírhedt nyugtató gyógyszert. Bár a gyógyszereket nem lehet teljesen mellőzni, sokszor egyszerű, természetes és olykor banálisnak tűnő módszerekkel is lehet meglepően hatásos segítséget nyújtani az érintetteknek. Mindezt klinikai tesztek is igazolják.

» Részletek

Aktuális lapszámunk:
2020. szeptember

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.