Hírek

Leviticus - János Apostol tudhatták? - szív - keringő vér mennyisége - Élő (anyagcsere) víz

Prof. dr. Boros G. László biokémikus orvos, egyetemi tanár, a Kaliforniai Egyetem (UCLA) professzora a nemzetközi tudományos élet híreiből válogat.

 

Milyen dimenziókban mérhető a szív által szabályozott, naponta “keringetett” vér mennyisége és ennek az emberi szervezetben megjelenő Élő anyagcsere víz formája, mint a Lélek pontos tükörképe? Az is fontos, hogy milyen orvosi biokémiai összefüggéseket rejteget a Lélek párája a mitokondriális víz és szív által keringetett vér alkototta sztochiometrikus élő rendszerekben! Tudtommal csak a magyar nyelv hordozza ezt a keringésre és anyagcserére (s-zív/víz) jellemző Lélektől eredő tükörképet, melyet János apostol említ először koiné (ógörög) nyelven írott első levelében.

János Apostol I. levele 5. rész ....

8. És hárman vannak, a kik bizonyságot tesznek a földön, a Lélek, a víz és a vér; és ez a három is egy. (Károli)

 

https://youtu.be/XUOog3OoNrE

 

A szív vérkeringés ütemét szabályozó és nem a vért pumpáló szerepét Papp Lajos szívsebész professzor írta le először 2008-ban (https://akademiai.com/doi/abs/10.1556/OH.2008.28366), amihez tíz évvel később amerikai kollégái is csatlakoznak (Is the Heart Moved by the Blood, Rather Than Vice Versa?

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5215277/)! Itt lép be a Washington Egyetem (Seattle) kutatója a megbeszélésbe (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5398622/) akit egy altatóorvos követ (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5481294/), mind egyetértve a szív keringést fenntartó pumpa funkciójának megkérdőjelezésével annak túlhaladottsága miatt!

 

Gratulálunk Papp Professzor úr, végre a Világ utolér Téged!

 

Mi tartja fenn a keringést valójában? A mitokondriumok vizet “eltüntető” szerkezeti és működési egysége, illetve a felületi (interfacial/structured) anyagcsere víz visszaforgatása a Krebs-Szent-Györgyi ciklusban, amelyek mind hydrosztatikai “űrt” képeznek (proton‐ordered cyclic water hexamers that are contained in proton‐disordered ice, a prototypical hydrogen‐bonded network - https://doi.org/10.1002/anie.201405989). Itt a deutérium Zundel típusú kötött struktúrákat képez [HO⋅⋅⋅D⋅⋅⋅OH], melyek a protonok és víz ”elfolyását”, enzimatikus visszaforgatását akadályozzák! Minden oxygént szállító keringés, illetve oxygén csere ezt az űrt próbálja vízzel teletölteni, amely viszont “elfolyik”, megszűnik folyóvízként viselkedni sejtjeink mélyén, ahogy Jézus végül is ezt elmondja a Samáriai asszonynak Jákob kútjánál (János Evangyélioma 4. rész; illetve 7. rész: ....38. A ki hisz én bennem, a mint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. 39. Ezt pedig mondja vala a Lélekről....)

 

A végén még megértjük, csak nem lehet kihagyni János apostolt, Szent-Györgyi és Papp professzor urakat, jónéhány zseniális német kutatót, amerikai keringés élettani kollégákat és hát persze a Teremtőt, a teljesség igénye nélkül!


2019. 10. 31.

Kapcsolódó képek


Aktuális lapszámunk:
2020. február

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.