Holisztika

2012. 12. 21.

Katasztrófa, vagy egy új kor kezdete?

Kritikus közelségbe került egy dátum: 2012. 12. 21. A borúlátók a világ végéről szónokolnak, az optimisták egy új világ beköszöntét várják. Akárhogy is lesz, ma már egyre kevesebben tagadhatják, hogy a világ nem mehet úgy tovább, mint eddig... Egy korszak vége és egy másik kor kezdete? Ez a mágikus dátum, a 2012-es év téli napfordulójának a napja a maja naptár utolsó dátuma. Ezt a napot vésték be a maja csillagász papok az azték-maja napkőbe.


 

A mágikus dátum mélyebb gondolatokra sarkallja az embert. Számos kutatási anyag, film és könyv látott napvilágot e témában. Többek között a legfrissebb: William Gladstone 12 című műve, amely Amerikában egy szintén nem mindennapi dátumhoz köthető, hiszen 2009. 9. 9-én jelent meg. A lebilincselő regényben tizenkét ember követi egyéni sorsát, amely szorosan összefonódik az egész emberiség sorsával. Jövőjük után kutatva a mi jövőnket keresik. Magyarországon 11. 11-én jelent meg a könyv, amelynek elolvasása után fel kell magunknak tenni a kérdést: mi mit tehetünk a világ jobbításáért?

 

A szerzőt kaliforniai otthonában értük utol, s a 2012-vel kapcsolatos gondolatokról beszélgettünk.

 

- Miért foglalkoztatja ennyire 2012?

 

- Gyermekkorom óta izgat a maja és az olmék kultúra, rengeteget foglalkoztam a témával. Lenyűgöző az a matematikai tudás, az a precizitás és nyitottság, ahogy a világot próbálták megismerni. Magam is jártam a maja naptár feltételezett otthonában, Izapában, ahol döbbenetes leletekkel találkoztam, és meggyőződtem arról, hogy a miénknél műszakilag sokkal fejlettebb kultúrának a nyomaival szembesülök. Meggyőződésem, hogy 2012-vel komolyan kell foglalkoznunk.

 

- Mi adta a lelki inspirációt a 12 megírására?

 

- Tizenöt éves koromban a halál küszöbén jártam. Ez az örökké felszínre kerülő, halál közeli élmény számomra olyan spirituális tapasztalatot jelentett, amelytől a mai napig nem szabadultam meg. A regénybeli főhős is ezt éli át. Innen indul a történet... De a megíráshoz azért még kellett valami... 1979-ben találkoztam egy nővel a kaliforniai San Diegóban, ő majdnem pontosan olyan halál közeli élményt élt át, mint én, sőt testen kívüli állapotában neki is megjelent a tizenkét név. A találkozás után úgy éreztem, ez a történet nem véletlen, hanem sorsszerű. 2012 nagyon közeli dátuma, a spirituális élmény szinte odakényszerített az "írógéphez". Tenni akartam valamit...

 

2009. 9. 9-én jelent meg Amerikában a 2012. 12. 21. mágikus dátumához kapcsolódó regény, amelynek hősei közös sorsukat követve a világ jobbításán fáradoznak

 

- Regényében a főhős kisgyermekként nehezen tanul meg beszélni, ezért úgy kezelik, mint fogyatékost. Később azonban nyilvánvalóvá válnak rendkívüli képességei, különösen a matematikában. E kettősséggel mit szeretett volna érzékeltetni?

 

- A zsenialitás megköveteli, hogy átlépjük a hagyományos gondolkodás mezsgyéjét, és ezért a rendkívüli képességű emberek gyakran tűnnek nevetségesnek, sőt gyermekdednek. Amikor valakinek nagyszerű ötlete támad, azt először inkább kinevetik, mondván, hülyeség, majd később elfogadják, végül mindenki azt állítja, hogy eredetileg az ő ötlete volt. Másrészt úgy gondolom, mindenkiben ott rejtőzik a zsenialitás, csak nem merünk tudomást venni róla. Szigorúan szabályozott és behatárolt életünk során gyakran magunk is megijedünk gondolatainktól. Így inkább elhessegetjük a nem mindennapi ötleteket, a "hülyeségnek" vagy gyerekesnek tűnő kilengéseket.

 

- A 12-es szám több síkon szimbolikus...

 

- Igen, ez egy spirituális szám. Minden vallásnak különleges kapcsolata van a tizenkettes számmal. A keresztény hitben a tizenkét apostol szerepe elengedhetetlen Krisztus fejlődésében. A zsidó vallás Izrael tizenkét törzsét említi. A muzulmánok tizenkét szent emberről beszélnek, és a 144-es számnak, a 12 hatványának nagy jelentősége van a mecsetekben. A hinduk legszentebb száma a 108, ami szintén a tizenkettő többszöröse. Van egy maja legenda is, amely 12 hercegről szól... Az én történetem is tizenkét emberről szól, akik megérzik, hogy sorsuk közös útra tereli őket. Kalandos útjaik behálózzák az egész Földet, és több emberöltőt áthidalnak. Egyénenként nem különösek, nincsenek fantasztikus képességeik, élik az életüket, mint milliárdnyian mások a Földön. De együttesen, összefogva, hittel, megrendítő dolgokra képesek. Könyvemben ezt a hitet szerettem volna átadni az olvasónak. Sokan szeretnének tenni valami jót a világért, de nem is tudják, hol kezdjék el, s arra gondolnak, ők úgysem számítanak. A 2012-es, borzasztóan közeli dátum azonban szembesít bennünket azzal, hogy nincs időnk kifogásokat keresni, minden embernek kötelessége cselekedni a jóért.

 

- Ön szerint a maja jóslat a Föld pusztulását vagy a megértés korszakának a kezdetét jelöli?

 

- Nyilvánvalóan úgy gondolom, hogy a tudatosság és a megértés új szintjének küszöbén állunk. Ez egybevág a legtöbb rangidős maja indián, valamint maja tudós hitével is. Ugyanakkor a szabad akarat örökké létezni fog. A világ jelenlegi helyzetében fontosnak tartom, hogy a jó emberek pozitív cselekedetei adják meg a biztosítékot arra, hogy a sürgető átalakulás jó irányba terelődjön.

 

William Gladstone, a 12 szerzője mellé olyan híres személyiségek álltak fel, mint dr. László Ervin, a Budapest Klub alapítója, Eckhart Tolle, az Új Föld szerzője és Deepak Chopra, a spirituális világlátás egyik legismertebb és elismertebb képviselője

 

- Mit gondol 2012 történéseiről?

 

- Fokozódni fog az idő felgyorsulásának érzése, sokan összezavarodnak, míg mások pénzügyi gondokkal küzdenek majd. Ugyanakkor nap mint nap több millióan döbbennek rá, hogy valójában kik is ők és milyen fontos kapcsolat fűzi őket embertársaikhoz, valamint az összes élőlényhez. Tudatosul bennük, hogy milyen fontos szerepet játszanak egyénileg is a Föld tudatának megváltoztatásában. Ennek eredményeként mindenki számára szebbé és örömtelibbé válik a világ. Még azoknak is, akik tagadni fogják, hogy bármiféle változás végbement volna.

 

- Ön milyen változásokat sürget?

 

- Ne színleljük tovább, hogy az anyagi jólét az élet legfontosabb célja. Természetesen minden embernek tiszta levegőre és vízre, egészséges ételekre, kényelmes lakóhelyre, értelmes munkára, szabadidőre van szüksége, de mégis azt mondom: nem az anyagiakban rejlik az ember valódi boldogsága. A dalai láma nemrégiben az együttérzés és a jóindulat fontosságáról beszélt. Ha mindenki egyszerűen körülnézne maga körül és meglátná, hogy milyen gyönyörű bolygón élünk, és milyen csodálatos embertársaink túlnyomó része, ha jóságra és önzetlen viselkedésre ösztönöznénk egymást, a világ egy csapásra boldogabb lenne, és hatékonyabban oldaná meg azokat a nagyon is valós problémákat, amelyek egy hétmilliárd ember által lakott véges világ feltétlen velejárói.

 

- Mi a legfontosabb dolog, amit az olvasók tehetnek azért, hogy biztosítsák: 2012 pozitív és ne negatív irányba változtassa meg a világot?

 

- Forduljunk befelé. Legyen tudomásunk arról, hogy kik is vagyunk valójában, és melyek az igazán fontos dolgok számunkra. Ismerjük fel, amit a főhős tesz a regényemben, hogy "A létezik, de nem azonos A-val...", hogy egyszerre vagyunk emberi és isteni lények. Ha ezt valóban sikerült felismernünk, lépjünk tovább, és fedezzük fel, mit is jelent ez mindennapos viselkedésünkben.

 

A maják az időt szent és spirituális ciklusnak tekintették. Naptárjaik egyike az úgynevezett Hosszú Számítás, amelyet i. e. 355 körül állítottak fel. Kezdő dátuma a Gergely-naptár szerinti i. e. 3114. 8. 13. A húszas számrendszeren alapuló számításaik alapján három év múlva ér véget az 5126 éves ciklus, a Negyedik Nap. Ráadásul 2012 az az év, amikor naprendszerünk befejezi a teljes kört galaxisunk körül, s így ezzel egy kozmikus év, azaz napév véget ér, amely 25 920 évet jelent. Különös belegondolni abba, hogy ezen a napon napfelkeltekor, közel 26 ezer év után először fog feljönni a Nap a Tejút és a Nap síkjának metszésében. Az így kialakult kozmikus keresztet több spirituális hagyomány is egy átrendeződés jeleként értelmezi. Ezek közé tartozik a hopi indiánok időmérő rendszere, a védikus és iszlám asztrológia, a Mitrász-kultusz, a keresztény építészet és egyes metafizikai eszmerendszerek is. Az asztrológusok számításai is ezt bizonyítják: a korszakváltás, az új kozmikus év kezdete, amely szintén majd 25 920 földi évig tart - 2012. 12. 21. lesz.

 

A természettudományok területéről is érdekes előrejelzések érkeznek a Föld mágneses mezőjének viselkedésével kapcsolatban. A mezőnek a mérések szerint csökken az intenzitása, és hatalmas lyukak, hiányok keletkeznek rajta. A pólusváltás sincs kizárva: az északi és déli mágneses pólusok felcserélődése. Akár 2012-ig...

 

A csillagászok is megállapították, hogy az elmúlt néhány évben a Nap szokatlanul turbulens. A naptevékenységek az előrejelzések szerint 2012-re érik el a csúcsot, amivel intenzív viharokat idéznek majd elő. Ennek következtében ma még megbecsülhetetlen károk keletkezhetnek az energiahálózatokban.

 

Bizonyosra semmit nem vehetünk, de megfigyelhető néhány különös egybeesés, ami valószínűsíti, hogy 2012 vége viharos lehet. Ebben mind az ezoterikusok, mind a tudomány képviselői egyetértenek. Annak ellenére, hogy véleményüket egészen más szemszögből kiindulva alakították ki, abban megegyeznek, hogy 2012-re az emberiség és bolygónk történelme olyan kritikus szakaszba torkollik, hogy már semmi nem folytatható tovább a régi szabályok szerint.

B. É.
XV. évfolyam 12. szám

Címkék: maja naptár, világvéve

Aktuális lapszámunk:
2020. november

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.