Holisztika

A Bagoly (november 23. - december 21.)

Jellemrajzok és totemek az indián életkerékben 11. rész


 

A mi nyugati civilizációnkban az egyre hatalmasabb méretű természeti csapások hatására mind több ember számára válik nyilvánvalóvá a Vízöntőkor útmutatása, alapvető változásra van szükség az ember és a környezete viszonyában. A természeti népek így az észak-amerikai indiánok is - ősidők óta azt vallották, hogy a természet legyőzésére, megzabolázására tett hiábavaló és otromba erőfeszítések helyett arra kell törekednünk, hogy törvényszerűségeit megismerve a lehető legteljesebb harmóniában élhessünk vele.

 

Ennek az alapvetően fontos felfedezésnek a jegyében született egykor az ember és az őt körülvevő élettér sokoldalú kapcsolatát megjeleníteni képes „életkerék”. Ennek az alakzatnak 12 beosztása van, amelyek a „Föld szövedékének” 12 megvilágítását adják, s ezek által jellemzik az egyes ciklusokhoz tartozó emberek, állatok, növények, ásványok főbb vonásait s utalnak azok összefüggéseire, egymásra utaltságára.

 

A közös rezgések rendszerében egy meghatározott időszak szülötteinek tulajdonságait az életkerék útmutatása szerint a következő tényezők határozzák meg: a születés dátuma, a Föld irányító ereje, a hozzárendelt égtáj és szélirány, a Nap befolyása, a megfelelő elem, az „eredendő klán” és a totemek.

 

 

A Föld befolyása

Az indián felfogás szerint ez az utolsó periódusa az évnek, amely a Nyugat befolyása alatt áll, s amelyet a befelé fordulás jellemez, de amely egyben az új alkalmak ideje is. Az északi féltekén az éles, tiszta levegőnek köszönhetően ilyenkor „minden irányban láthatunk”, vagyis világosan meghatározandó az irány, amelyik felé el kell indulnunk. Következésképp ez a periódusban alkalmas a cél kijelölésére. Ahogy ők fogalmaznak, „a hosszú éjek idején az egyén sérülékeny, és nem szabad, hogy átengedje magát a mohóság, pénzsóvárság, a közömbösség és a kegyetlenség démonjainak”.

 

 

A Nap befolyása

Ebben az időszakban a Nap fogyó ereje a legnyilvánvalóbb a földi élet irányításában. Megérkeznek az első hóesések. Azonban ez az az idő is, amikor meg kell köszönnünk a Földnek, hogy biztosította számunkra a sötét periódus idejére a megfelelő tartalékokat. A gyenge napenergiának azonban erősíteni kell bennünk a reményt, elősegíteni a majdani kellemes jövőt.

 

 

A befolyásoló nyugati szél és az észak-nyugati irány

A nyugati szél hozza meg a jegy szülötteinek a változásokhoz való alkalmazkodás és a megújulás képességét. Bármilyen furcsa, ez a metsző, áthatoló, s ennek következtében ösztönző szél segít kijelölni a hosszú éjszakák szülötteinek életük megfelelő irányát. Az észak-nyugati szél pedig az orvoslás kerekében a megújuláshoz kapcsolódik, s a „kezdetet” szimbolizálja.

 

Észak-Európa ősi civilizációiban december 22. Yule ünnepe volt, ami a „kozmikus tudatosság” ünnepnapjának számított. Ezt a szellemi újjászületés kapunyitásának tartották. Az indiánoknál is az észak-nyugat nyitotta meg a „kezdések kapuját”, segített megmutatni, miként használjuk a kreatív gondolkodást, a természettől kapott erőnket, miként vonjuk be életvezetésünkbe az eddig kihasználatlan képességeket, lehetőségeket.

 

Hasonlóképpen ahhoz, ahogy a Nyugat totemállata, a grizzly képes bölcs módon biztosítani túlélését, az észak nyugat a függetlenséget és a belső erő kihasználását erősíti. Az ebből az irányból érkező impulzusok segítik a rejtett képességek kibontakozását, a meglévő tehetségek kamatoztatását, segítik az ismeret átvándorlását a gyakorlati felhasználásba.

 

 

Elemi klán: a Karvaly

A Karvaly a tűz elem hordozója, amely az aktív, kreatív tevékenységet segíti elő. A „karvaly klánhoz” tartozó emberek általában intelligensek és éles látásúak. A belső tűz mozgatja őket, és ösztönzi őket újabb és újabb vállalkozásokra. Ennek következtében sok közöttük az úttörő, a kezdeményező, az élen járó személyiség. Hasonlóan a Sólymokhoz és a Lazacokhoz, rendkívüli szükséget érzik szilárd barátságoknak és bensőséges kapcsolatoknak.

 

 

Születési totem: a Bagoly

A baglyot az időszámításunk előtti időszakban sok kultúrában a szellemhez, a bölcsességhez, a szent tudományokhoz asszociálták, s mint ilyent, szent madárként tisztelték. Annak ellenére, hogy a nép hiedelem - a baglyokat általában, de főleg a kuvikot - rossz előjelnek vélte. E hiedelemnek az adott tápot, hogy a baglyok olyan beteg ember házánál jelentek meg, ahol a virrasztás fénye miatt sok, a baglyok táplálékául szolgáló rovar gyűlt össze.

 

A jegy szülöttei - totemállatukhoz hasonlóan - gyakorta gőgös, sőt kérkedő, tüntető magatartást tanúsítanak. Nagyon jó megfigyelők, figyelmüket semmi nem kerüli el. Ha egy tárgyra koncentrálnak, igen mély ismeretekre tesznek szert. Természetes érdeklődésük az ezoterikus, titkos tanok felé vonzza őket, de azért az óvatosság mindig velük marad, hogy „a földön járjanak”.

 

A Baglyoknak elemi kívánságuk, hogy időről időre eltűnjenek a kíváncsi tekintetek elől. Jól lehet általában extrovertáltak, sokszor fordulnak önmagukba és kerülik a társaságot, vagy elhagyják a vállalkozást, amelyhez egyébként szorosan kötődtek. Ilyen szituációkban természetesen nem értik meg őket, s ahogy másokat megsértenek, ők maguk is komoly sebeket kapnak.

 

Mint említettük, a bagoly mint egy fény az éjben, hasonlóan a Holdhoz. Ez abban nyilvánul meg, hogy jó realitásérzékük van, előre átlátják a helyzetet, mielőtt az még a többség számára értelmezhető lenne.

 

 

Növényi totem: a fagyöngy

Ezt a félig élősködő növényt - amely egyrészt a legkülönbözőbb fákból szívja el a táplálékot, másrészt saját fotoszintézisét használja fel - az indiánok „növénykígyónak” tartották, s a hasmenések, a görcsök és a hisztériás rohamok ellen használták. Európában szent növényként tisztelték, mivel fejlődésével az őszi napéjegyenlőséget, majd teljes virágzásával a téli napfordulót jelezte. Az a mód, ahogy körkörösen, szorosan az ágakra akaszkodott, a szerelmeseket és a termékenységet, míg áttetsző fehér bogyói az ondót juttatták elődeink eszébe. Az asszonyok ezért amulettként viselték, hogy segítségével termékenyebbek lehessenek. Ebből a hitből ered a szokás, hogy karácsonykor a fagyöngy alatt kell megcsókolni azt, akivel össze szeretnénk házasodni.

 

 

Miként növényi totemük, a Baglyok is hajlamosak „megkapaszkodni valamiben”, és van bennük „valami mágikus”. Legjellemzőbb vonásuk azonban a megújulási képesség.

 

 

Ásványi totem: az obszidián

Ez a vulkanikus eredetű, szilíciumot, alumíniumot, s néha káliumot, nátriumot és vas-oxidot tartalmazó, feketés, üvegszerű ásvány olyan gyorsan alvadt meg, hogy nem képződtek benne valódi kristályok. Keménysége folytán kiválóan alkalmas volt vágóeszközök, nyílhegyek, valamint tartós ékszerek készítésére.

 

 

Mivel ez az ásvány a Föld mélyének küldötte, ők az ember legbenső természetéhez kapcsolták az obszidiánt, amelynek erőteljes hatása egyaránt élesíti a belső és a külső látást, sőt a „látnokságot”, a tisztánlátást, a jövőbe látást is. Néha kis gömbök formájában fordul elő, s ezért - egy indián legenda nyomán - „apacsok könnyének” is nevezik. Azt tartják, hogy az apacsok könnye segít az érzelmek harmonizálásában és véd a lelki traumáktól. Emellett kiválóan segíti a meditációt is.

 

A Baglyok „hasonlítanak” az obszidiánra, csillognak, s éles elmével hatolnak a dolgok, jelenségek mélyére. Az ásványból készült ékszer viselése óvja őket a negatív befolyásoktól.

 

 

Polaritástotem: a Szarvas

A Bagoly határozott, nehezen befolyásolható, rendíthetetlen embertípus. Hogy megvédje álláspontját, nem engedi érzelmeit a felszínre törni. Menekül minden olyan szituációtól, amelyben sérülékenynek gondolja magát. A Szarvasok - akik szintén büszke és világos fejű típusok - biztonságot adhatnak a Baglyoknak, s ráadásul ösztönös megérzéseikkel, problémamegoldó képességükkel megtaníthatják a Baglyot arra, amire nagy szüksége van: a mások dolgaira való ráérzés, odafigyelés képességére. A Baglyok egyébként legjobban a Sólymokkal (március 21.-április 19.) és a Lazacokkal (július 22.-augusztus 21.) jönnek ki.

 

 

A „Bagoly-fióka”

A gyermek Bagoly szomjazik a társaságra, szinte ösztönös társasági lény, egyedül szomorú, sírós, de amint társaságba kerül, áthatja az öröm pezsgése. Imád szerepelni, játékokban részt venni. Érdeklődése, lendülete rendkívül fárasztja a szülőket vagy a környezetet. A gyermek Bagoly az, aki a végtelen kérdéssorozat végén megkérdezi: mondd, papa, miért ne kérdezzem mindig azt, hogy miért?

 

 

A felnőtt Bagoly

A Bagoly szimpatikus, joviális, őszinte, de mindamellett erősen individualista, függetlenségre törekvő, kalandvágyó természetű. Szereti a tág tereket és átvitt értelemben is a szabad gondolkodást. Egyszerre több dologgal foglalkozik szívesen, de egyiket sem érzi igazán olyannak, hogy mélyen elmerüljön megismerésében. Szívesen beszél mindenkinek a saját ügyeiről, de a másik problémája vajmi kevéssé érdekli. Őszintesége a kelleténél többször válik érzéketlenséggé vagy durvasággá, modortalansággá. Ha őt lelkének érzékeny pontjain érintik, dühkitörésekkel, keserűséggel, szarkazmussal reagál.

 

„Szabadság szükségletükben” meggondolatlan módon elmenekülhetnek a felelősségvállalás elől, és ez csak felerősíti korábbi gondjaikat.

 

Szeretnek nagyot álmodni, és főleg anyagi téren van túl nagy étvágyuk: nem érzik a különbséget a reális szükségletek és a mohóság között. Túl sok irányban szórják el energiáikat, ezért is van az, hogy ritkán visznek valamit igazán tökélyre, és ugyancsak ritkán elégedettek. A szerelemben is a romantikus, a szívet megdobogtató flörtöket kedvelik, de mindent megtesznek, hogy a lehető leghosszabb ideig „tapasztalatokat szerezzenek”, mielőtt komolyabban elköteleznék magukat valaki mellett.

 

Amit a Baglyoknak meg kell tanulniuk az életben, az az, hogy bőségben lévő energiáikat képesek legyenek egy bizonyos feladatra koncentrálni, valamint fékezzék végletességüket, szeszélyes természetüket, tapintatlanságra való hajlamukat. A Bagoly feladata ugyanis a megértés. Őket a kutatási kényszer hajtja, mindent látniuk kell, ami a látszat mögött rejtőzik. Számukra mindennek értelmet kell nyernie. Ahhoz azonban, hogy külsőleg látható eredményre jussanak, először belül kell megérniük, ami csak sok, önmagukkal való harc eredményeként jöhet létre. Az észak-amerikai kultúrában ennek a gondolatnak a kifejezése úgy szólt, hogy csak kiegyensúlyozott, sokoldalú képességekkel rendelkező ember készíthet takarót. A konkrét szövetmintának ugyanis tükröznie kell az alkotó belső szépségét, harmóniáját. A végtermék szimbolizálta a szív és az elme, vagyis az érzelmek és a racionális gondolkodás egységét, kiegyensúlyozottságát.

 

A Bagolynak, ha igazán sikeres és elégedett akar lenni, intellektusát és erkölcsi érzékét kell erőteljesen fejlesztenie, mert ezáltal kapja meg a valódi éleslátást, a „spirituális látnokságot”.

 

 

A Bagoly egészsége

Fizikai téren a Bagoly nagyon merész, szinte megrészegítik a kihívások, ennek következtében gyakran választ veszélyes sportágakat. Az eredmény a gyakori sérülés lehet, főleg a csípő és a comb sérülékeny. A Bagoly szeret jókat enni és inni, ami elősegíti a gyors és felesleges súlygyarapodást, annak minden következményével. Elengedhetetlen tehát az önkontroll szükségességének tisztánlátása. További veszély számukra a túlzott aktivitás kényszere miatt, hogy idegkimerüléssel számolhatnak.

 

 

Hogyan viselkedjünk a Baglyokkal?

Legyünk nagyon magabiztosak. A Baglyot igen nehéz meggyőzni, így bármely javaslatnak szinte támadhatatlannak, finoman kimunkáltnak kell lennie. Soha ne éreztessük velük, hogy kételkedünk jó szándékukban.

Dr. Simoncsics Péter
XI. évfolyam 11. szám

Címkék: állattotemek

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.