Holisztika

A duplex szféra - kettős gömb az emberben

Az emberek a kozmosszal bolygókon és csillagképeken keresztül kapcsolódnak össze

Az ezotéria fogalma az emberi értelem elől elrejtett valóságot jelenti, amely megismeréséhez szemléletet kell váltani, hiszen ha az általánosan elfogadott világkép korlátain belül gondolkodunk és viszonyulunk a jelenségekhez, rejtve marad az a lényeg, amit a legjobb törekvésünk ellenére sem érthetünk meg. Az ezoterikus ismeretek azt szolgálják, hogy fellebbentsék a fátylat a vélt igazságokról, axiómaként elfogadott, tudomány által is képviselt dolgokról, és tudatára ébresszenek a valóságnak.


 Az ember és a világmindenség az örök mozgás és információcsere egységes folyamata

 

A bioenergetika a vallás, a művészet és a tudomány metszéspontjában létezik. Az ember mindent, amit érzékel, energiaáramlatok révén fog fel, amelyek különböző rezgésűek, hullámhosszuk eltérő, és érzékszervei regisztrálják a rájuk gyakorolt hatást.

 

Az energia a kozmoszban úgynevezett rezgő rendszerekben oszlik meg. Hermész Triszmegisztosz adja meg az abszolút kozmikus törvényt: „Amint fenn, úgy alant.” Ebből következik, hogy nagyon sok, első látásra összeegyeztethetetlennek tűnő jelenség, akár kiterjedésében, akár előfordulási helyét illetően egy rezgőkörbe építhető, és az analógia törvénye alapján egy pillanatnyi idő alatt felismerhetővé válik.

 

Az ilyen energetikai rezgőrendszerek felismerésének kulcsa a szivárvány. Amennyiben a szivárvány törvénye alapján meghatározzuk az energia minőségét, képesek leszünk felismerni az energia információs áramlatait, és irányíthatjuk azokat. Az ember és a világmindenség az örök mozgás és információcsere egységes folyamata. Az emberek a kozmosszal bolygókon és csillagképeken keresztül kapcsolódnak össze, amelyek a fogantatástól a fizikai test halálának beálltáig irányító szerepet játszanak. Az ember születésétől fogva energiaburkokkal van körülvéve, amelyek a fizikai testet áthatva és azt megfelelő távolságban körülvéve alakulnak ki. Ezek felhasználásával szerezheti meg a környező világ értékeit.

 

Az előttünk élők tapasztalata, amely a ma élő emberiség életének szikrája, ezekben az energiaburkokban rezonanciaablakokat hoz létre. Rajtuk keresztül az ember energiasugarakat bocsát ki, amely a szükséges objektummal egyesíti. Az ember és a külső tárgy közötti kapcsolat létrejötte során zárul az energia, és zárt energiarendszer alakul ki. A rezonáló ablakok minősége, mennyisége meghatározza az ember célját és feladatait, vágyait és élete értelmét. Az ember teljesen nyitott energetikai rendszer. Az elmúlt korok mágusai meg tudták teremteni a rezgőkör láncolatát az adott időhöz tartozó állatövi jegy, bolygó, ember, állat, növény, ásvány között. Bekapcsolták a szellemeket, a víz, tűz, föld, levegő természeti erőit, és ily módon töltötték meg gondolataikat anyaggal, vagyis materializáltak. Saját maguk hoztak létre számukra szükséges eseményeket, ki sem lépve szobájukból.

 

Az egyik szentképen Krisztus gömböt tart a kezében. Hasonló átlátszó gömböket láthatunk Mihály és Gábriel arkangyal kezeiben is. A duplex szféra a kettős gömb, amely a karika alakú tömlő minden oldalról egyenletesen történő összenyomása eredményeként keletkezik. Először az első gömb jön létre, amikor a belső felületek a tömlő központjában érintkeznek, és elfordulnak körülötte. A további összenyomás eredményeként spirális felület keletkezik a gömbben: ez a második szféra. Ez a konstrukció olyan energetikai műszer, amely az összes energiafajtát transzformálja, és kapcsolatot teremt a materiális világ szintjei között.

 

Az egyik szentképen Krisztus gömböt tart a kezében

 

A teremtői terv kozmikus információi a Földet a csillagképeken és a bolygókon keresztül megszűrve érik el. A Földre jutó energia, a tölcsérhez hasonlóan szétterjedve, ellentétes irányban nyílik szét, ezért ellentétes minőségű energiát kapunk. A bolygók atmoszférája gigantikus méretű lencse. A Nap a vízpárából kétszeresen domború testet hoz létre. Ezért, amikor bekapcsolódunk a kozmikus energiába, meg kell fordítanunk az égitestek és az állatövi jegyek szimbólumait. A duplex szférával való munka során a föld és levegő természeti erői is helyet cserélnek. Az ember a világot a szemlencsén keresztül érzékeli. Az emberi szemben is a kép megfordul, a feje tetejére áll. A csecsemő a világot még megfordítva látja hat hónapos koráig, majd csakis a felnőttekkel való kontaktus során állítja helyére. Az agyban a látópályák kereszteződnek. A bal szemből az információ a jobb agyféltekébe, a jobb szemből a bal agyféltekébe fut, de ezzel együtt megőrződnek egyenes pályák is. A szem látja az egyenes és a keresztezett képeket is. Minden tárgy rendelkezik az emberi érzékelés számára szükséges gyűjtőponttal. Ez az optimális távolság az ember és a tárgy között, amelyről az ember szinte teljes lényének  érzékelésével a legnagyobb mennyiségű információhoz jut az adott tárgyról a lehető legrövidebb idő alatt.

 

A duplex szféra biztosítja az ember energetikai védelmét a külső láthatatlan hatásoktól, lehetőséget ad az önellenőrzésre, segít megérezni mindegyik testünket. Az ember saját belső világában az egész világmindenséget képviseli. Az antik világ jelmondata ennek szellemében született: „Ismerd meg saját magad, és az egész világot ismered meg!” Már az is ismertté vált előttünk, hogy a molekulák pulzáló állapotban vannak. A világmindenségben ugyanúgy végbemegy a pulzálás az összehúzódás és kitágulás révén. Ez adja meg a világmindenség ritmusát.

 

Az ember nyugalmi állapotában energiagömböt alkot. A gömbön belül van az ember és szellemi ikermása, akit fejtetővel érintkezve, arccal hátrafelé, lótuszülésben képzeljünk el. Az ikermásról az ősi feljegyzések is említést tesznek. A keresztényeknél is szerepel őrzőangyalként, de az ókori görögöknek is megvolt a sajátságos kétarcú Janus istene, akinek egyik arca előre-, a másik hátranézett. A gömb formája a legtökéletesebb alak, és a természetben minden az ilyen forma megvalósítására törekszik. A szilárd testek nagy léptékekben cseppfolyós halmazállapotúak, ezért gömb alakúak a bolygók. A gömbben, mint zárt rendszerben minden pont elmozdulhat a másikhoz képest, de a központ, amely a gondolat, mozdulatlan marad.

 

Ha a gömb belső felületén haladunk, és eljutunk a központban lévő pontig, úgy ezen a ponton keresztül kijuthatunk a külső felszínre, és eltűnhetünk ebből a világból az átlagos szemlélődő számára. A duplex szféra központjában tartózkodva a gömböt kívülről és belülről is láthatjuk, a tárgy külalakját és belső tartalmát egyaránt. Ebben az esetben gondolataink a negyedik dimenzióban vannak. A jógik hosszas gyakorlás után érik el ezt az állapotot. Mi a jelenlegi állapotunkban a világot csak a formák és viszonyok állapotában érzékeljük, az illúziót látjuk, és ezzel dolgozunk.

 

Az embernek hét fő energiaközpontja van, amelyek a gerincre vetülve képzelhetők el. A három alsó csakra a halandó személyiséghez tartozik, a három felső a halhatatlan egyéniségünké. A középső csakra, a szívközpont mindkét részünk összekötő központja. Rajta áramlik keresztül az a szeretet, amely minden ember sajátja. Ha a spirálon keresztül a tudat a szívközpontból lefelé ereszkedik, akkor gyarló szeretetté alakul át. Ha a spirálon felfelé emelkedik, az érdek nélküli kozmikus szeretetet ismerjük meg. Ezért is a szívközpont a lélek mérlege.

 

 Az ember születésétől fogva energiaburokkal van körülvéve
 

Az ember hét fő energiaközpontjának mindegyikét kiszolgálja öt érzékszervünk. Ahhoz, hogy megérezzük, az adott központban milyen energia van, rá kell hangolni érzékszerveinket az adott csakrára, és ezen kell működniük. Az információ úgy ömlik belénk, mint a feneketlen kútba, és kalandozik a tudatalattinkban. Ha megtanuljuk érzékszerveink irányítását, képesek leszünk irányítani az információt is.

 

A hét csakrának hét zenei hang felel meg a „dó”-tól a „ti”-ig, a hullámhossz fokozatosan rövidül, az energia pedig egyre könnyebbé válik. A szivárvány spektruma analóg, tehát a hét színből a leghosszabb hullámhossz a vörös, a legrövidebb a lila. A festők is állítják, hogy a színeknek különböző a hőmérséklete, vannak meleg színek, mint a vörös, narancs és sárga, hideg színek, mint a világoskék, sötétkék, lila, és a zöld a semleges. A fehér szín a színek szintézise, a fehér hang a skála hét hangja egyszerre. A hang, a hő, a szín, az íz és az illat arányos érzékelése lehetővé teszi az energia teljes terjedelmében való felfogását, az információ észlelését egyszerre minden érzékszervvel. Ez a szerv vagy energiaközpont a csakra. Képzeljék bele a legalsó csakrába a leghosszabb hullámú energianyalábokat, majd forgassák meg benne akaratuk irányításával, és lépjenek át a felette lévő csakrába rövidebb hullámhosszú energianyalábbal. Ezáltal az energia mintha könnyebbé válna, és felemelkedik. Az ember érzi, hogy a rajta keresztül áramló meleg felfelé egyre hűvösebb lesz. Ez az energia forgószélszerűen örvénylik. A tisztánlátók színes forgó tölcsér formájában látják.

 

A bioenergetikus energiagömbökkel dolgozik. A kis gömbökkel a csakrákon, a nagyokkal az energiaburkokon. Ezek a gömbök rezonátorok. Jellemezzük az érzékszervek tükrében, és rajtuk keresztül fogjuk fel őket. A vörös színű energia a legdurvább. Ezt az energiát használja az ember a nehéz fizikai munkában, amelyben az agy kombinatív tevékenységére nincs szükség, csak a monoton cselekvésre. Azokban az elnyomó társadalmakban, amelyekben az energiát az egész napos embertelen fizikai munka felemésztette, nem jutott energia a gondolkodásra. Mint tudjuk, a gondolat is lehet energia. Az ember agya a tárgyak és események osztályozását végzi. Ha már megismertük az egyfajta tárgyak csoportját, és egyet meglátunk belőle, az egész csoport jellemzésére képesek vagyunk, így energiát takarítunk meg.

 

A gömb összenyomásakor a hullámhossz rövidebb, az energia „szilárdabb” lesz. A következő a narancsgömb, amely benne van a vörös gömb belsejében. Ez a szexuális energia. Itt történik az anyagi szinten az első osztályozás, az anyagban az eszménykép kiválasztása: a tetsző szexuális partnerválasztás. Az emberek sokaságában a személy a saját morális szintjének, fizikai, esztétikai ideáljának megfelelő társat keres. Nem pazarolja energiáit a körülötte lévőkre, összepréselt, felhalmozott energiáit csakis saját ideáljára irányítja, és megszerzi azt. Még erősebb összenyomáskor az energia a következő energianyalábbá alakul, a sárga energiává. A sárga gömb a narancssárgán belül van. Az előző energia két síkban működött, a sárga már három dimenzióban cselekszik. A sárga szféra az irányítás, a gazdasági és társadalmi vezetők világa. Ebben az emberek absztrakt osztályozása munkasikereik alapján történik. A munkaadó a szükséges tulajdonság alapján választja ki beosztottait, más tulajdonságok nem érdeklik.

 

Amennyiben a szivárvány törvénye alapján meghatározzuk az energia  minőségét, képesek leszünk felismerni az energia információs áramlatait

 

Az energia még erősebb összenyomásra zöld színű lesz. Ez alkotó energia. Ezzel dolgoznak a művészek, zenészek, írók. A pedagógusoknak és orvosoknak is ezen kell oktatni és gyógyítani. Ez a „nem anyagi világba” való kijutás küszöbe. Véget ér a háromdimenziós anyagi sík, és a negyedik dimenzió veszi kezdetét. Itt vannak a fizikai világon kívüli eszmék, hologramok. Ezeket az információkat az ember mintha az energiaáramlatból merítené, és leereszti a fizikai világba. Amikor az ember alkot, mások számára láthatatlan, érzékelhetetlen térbe jut, és annyira elmerül gondolataiban, eszméiben, hogy nem érzékeli, mennyi idő is telik el közben, Ebben az állapotban a boldogság érzése árasztja el, még éhséget sem érez. Ahhoz, hogy a többiek is felfogják, amit ő érez, materializálnia kell a kapott információt. Így jönnek létre a műalkotások. Minden igazi műalkotás a láthatatlan világok, áramlatok eszméivel átitatott. A néző érdeklődésén, átszellemülésén keresztül érzi meg az eszméket ugyanabból az áramlatból, és mintha együtt alkotna a művésszel, alkotói eksztázisba kerülhet.

 

A világoskék energia az érzékileg színezett hologramok energiája. Az emberek kapcsolatteremtés során magukból emocionális energiatölteteket bocsátanak ki sajátos képszerű alakzatok formájában, amelyek szeretettel, jóindulattal vagy félelemmel, gyűlölettel és irigységgel színezettek. Ezek a hologramok az emberektől függetlenül megkezdik létezésüket. Mindegyiknek megvan a saját élettartama, majd eltűnnek. A pszichikai betegségekben szenvedők látják ezeket a képeket hallucináció formájában. Akut pszichózis állapotában nem veszik észre sem az időt, sem a teret, összepréselik energiáikat a világoskékig, és kijutnak az emocionális hologramok világába, áramlatába. Ebbe az állapotba kerülnek a művészek az alkotói eksztázis idején, de ebbe jut a kábítószer- fogyasztó is, amikor a „csúcson” van.

 

Az energia további összenyomásra sötétkék színűvé válik. Ez az energia az emóciók nélküli hologramoké, és az ember hatásától független. Ez az arisztotelészi formák szintje. Ezen a szinten dolgoznak a szobrászok és építészek. A hetedik szint az ibolya, a platóni eszmék szintje. Itt az absztrakció a legmagasabb szinteket éri el. A forma eltűnik, és megmarad a tartalom. Ezen a szinten dolgoznak a filozófusok és reformátorok.

 

A nyolcadik szint a fehér energia - Buddha világa, a nirvána, amelynek a tükröződése a külső világ. Az ember olyan rendszer, aki a körülvevő gömb fölé energiaprotuberanciákat bocsát ki, és ezzel összefüggésben a világot eltorzítva érzékeli úgy, mintha csak a szél által fodrozott vízfelszínt látná. A szél a kívánságok, követelések, elvárások, vágyak. A még nem megtisztult ember emócióival torzít a világon, és saját torzított információit kapja vissza. Amikor már mindentől megtisztult, a vízfelület tükörsima lesz, a szél megszűnik, a világot olyannak fogja majd fel, amilyen valójában. Ezen a szinten az ember mindent megért és lát. Ez a mindentudás szintje.

 

 
Az embernek hét fő energiaközpontja van, amelyek a gerincre vetülve képzelhetők el. A hét csakrának hét zenei hang felel meg, a "dó"-tól a "ti"-ig
 

Mivel az atom, a molekula, a sejt, az ember és a világmindenség áthatják egymást, ezért, ha saját magunkon dolgozunk, egyszerre minden egyes szinten dolgozunk. Saját csakráinkra hatva rezonanciába kerülünk a külső objektumokkal és beleilleszkedünk a kozmoszba. Az ősi tanítások szerint idő-tér összefüggés létezik az állatövi jegyek, a bolygók, a Nap, a Hold, az ember, az állat, a növény és az ásvány között. Megismerve a kozmikus hatások idejét a föld objektumaira, összegyűjtve az objektumokat a megadott időben, rezonáló láncot leszünk képesek létrehozni, amely segítségével a kozmikus energiához hatalmas energiaáramlat formájában jutunk hozzá.
A tanításokban, amelyek az ember és a kozmosz kapcsolatáról szólnak, öt természeti erő szerepel: a föld, a víz, a tűz, a levegő és az éter. A természeti erők a gömb alakú burkok rétegeiben helyezkednek el.

 

A sűrűtől a ritkább felé haladva, a vörös gömbnek a föld, a narancsnak a ritkább víz, a sárgának a tűz, a zöldnek a levegő, a kéknek az éter felel meg. Minden természeti erőhöz három állatövi jegy tartozik. Az állatövi jegyek energiájának nincs minősége. Amikor energiájuk a Földhöz közeledik, a bolygókon keresztül szerzi meg a tulajdonságokat. A „hét bolygó” a Szaturnusz, Jupiter, Mars, Vénusz, Merkúr, Hold és Nap. A bolygók színei a szivárvány színei. A gömbök és spirálok egyidejű forgásakor megkezdik munkájukat a természeti erők, az állatövi jegyek és a bolygók energiái. Rezgőkör alakul ki, amelyben a kozmosz energiája az emberhez törekszik. Ha be akarunk kapcsolódni a kozmoszba, el kell képzelni az adott spirálhoz tartozó állatövi jegy alakját, és a gömbhöz tartozó természeti erő analóg színét, ízét, hangját, illatát, bőrérzését is hozzá kell rendelni.

 

A gömbben és spirálban végbemenő energiaforgással gyógyíthatjuk magunkat, tisztítva a meridiánokat, energiát irányíthatunk, látni és hallani tudunk nagy távolságban, képesek lehetünk megjósolni eseményeket, a legfontosabb pedig az, hogy védekezni tudunk a negatív kozmikus hatások ellen, amelyek úgy fognak átáramolni a testen, mintha csak az üres téren hatolnának át. A szervezet nagy energetikai megterheléseket lesz képes könnyen elviselni, és készen áll a kritikus szituációk elviselésére. Amikor az ember a láthatatlan síkokba spontán jut ki, pszichikai betegségek keletkeznek, de ha ismeri ezen áramlatok szerkezetét, minőségét, tulajdonságait és hatásait, ki-be járkálhat szándéka szerint. Az információs áramlatba történő behatolás és az információ birtoklásának fontossága nem lehet kérdéses.

Dr. Bíró Dénes
XVII. évfolyam 12. szám

Címkék: duplex szféra, ezotéria, holisztika

Aktuális lapszámunk:
2020. október

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.