Holisztika

A gyermekkor ezotériája

Az ezotéria fogalma az emberi értelem elől elrejtett valóságot jelenti, amely megismeréséhez szemléletet kell váltani, hiszen ha az általánosan elfogadott világkép korlátain belül gondolkodunk és viszonyulunk a jelenségekhez, rejtve marad az a lényeg, amit a legjobb törekvésünk ellenére sem érthetünk meg. Az ezoterikus ismeretek azt szolgálják, hogy fellebbentsék a fátyolt a vélt igazságokról, az axiómaként elfogadott, tudomány által is képviselt dolgokról, és tudatára ébresszenek a valóságnak.


 

Manapság több kozmikus ciklus váltásának bonyolult idejét éljük. Nagy átváltozás történik bolygónkon is. Sok élenjáró fényvivő lélek törekszik a megtestesülésre. Ezért egyre fontosabb az olyan személyiségű emberek jelenléte, akik lelkükkel kapcsolatban állnak, és keresik az igaz tudást.

 

A lélekkel való kapcsolat fejlesztése a gyermekben a szülő kötelessége és karmikus feladata. Aki koránál és körülményeinél fogva nem tud fizikai életet adni a megtestesülésre váró léleknek, nem saját gyermek szellemi vezetőjévé is válhat. Tudnak-e olyan szeretetet, megértést, tudást és támogatást adni, amelyek létfontosságúak a gyermek számára, és képessé teszik arra, hogy a világosság rajta keresztül győzzön a földön? Jelen időnk nem könnyíti meg a szülők és nevelők helyzetét, mert a hétköznapok súlyos terheket rónak rájuk a fizikai megélhetés szempontjából. Az ősi bölcsesség tanítóinak élenjáró követői azonban a nehéz időben való megtestesülést nagy szerencsének tartották, éppen a negatív karma ledolgozásának lehetősége miatt.

 

A gyermekkor évekre bontott leírásából megtudhatjuk, mit kell fejleszteni a gyermekben, vagy fordítva, mit kell óvatosan leküzdeni az első 12 éves ciklusban, és mi az a 12 isteni tulajdonság, amely hatása alatt a gyermek tapasztal és fejlődik.

 

Az ősi bölcsesség tanítása szerint az emberi lény a Teremtő azon alkotórésze, akinek feladata a fizikai világot az isteni terv szerint építeni. Bár a halhatatlan szellem és lélek, valamint a halandó személyiség egysége, tudata a fizikai világba zárt, ahol fejlődik, eközben ismeri fel, hogy ki is valójában. Személyisége a gondolatokból merítő, motivált tetteken keresztül tapasztal, amelynek eredményeként öntudatosan képviseli az isteni tervben rá ruházott feladatokat, és amely megvalósításában isteni tulajdonságok vezetik.

 

Ezek birtoklása emeli ki az embert a megszületések kényszeréből és saját lényének urává válik.

 

A megszületés a fizikai világba a beavatás az első isteni tulajdonságba, az isteni erőbe. Az első lélegzet és felsírás azt mutatja, hogy az újszülött az isteni erő próbáján sikeresen keresztülment. Megragadta az élet lángját és birtokba vette. Az első év folyamán az újszülött isteni oltalom alatt van, és az isteni erő energiája az izmok munkájában, a szív energiájának áramlásában, a fizikai test életrevalóságában nyilvánul meg. A 2. születésnapon isteni szeretet áramlik a szívbe. A gyermek azonosul a szeretettel és a szeretteivel. A 3. születésnaptól kezdve a beavatás próbatétel az isteni mesterség lángjában. Tudósok észrevették, hogy ebben az évben a gyermek sokkal többet tanul, mint a rá következő évben.

 

A 4. évében a krisztusi tudat áldása ereszkedik a gyermekre, az isteni irányítás, amikor az „én vagyok, én létezem” érzését szerzi meg, amelyet a „mindent magam akarok csinálni” kívánságában nyilvánít ki, és amely a lelke fejlődését szolgálja. Ez az isteni én, amely a kicsiny emberben megszületik és szerepet kér magának. Hibázik a szülő, ha ebben az időszakban a gyermek helyett akar mindent megtenni. Amikor a gyermek ellenkezve elsírja magát, mert helyette teszi meg azt, amit ő szeretett volna, ezt vegye észre és hagyja őt önállóan, isteni irányítás által cselekedni. Az egyéniség lángjának fejlesztése ebben az évben rendkívül fontos, és ha megvalósul, a gyermek egész életére kiegyensúlyozottá válhat.

 

Az 5. évétől a gyermek egyre jobban birtokba veszi a fizikai világot. Megjelenik a kitartás, amely az egyéniség lángját erősíti. Kitartás, amely nem makacsság. Ez a „lenni” óhajtása, önálló személyiséggel rendelkezni, kikovácsolni az elmét, amely elkezdi munkáját. A gyermek olvasni, számolni kezd. Ebben az időszakban ülepíti le a szeretet a gyermekben azt az elhatározást, hogy „megegyezzen a belső létezés törvényével”, amely az isteni vezekléssel kapcsolatos. A gyermek most választja ki az útját, és ezért nagyon fontos minden, ami körülötte történik: hozzátartozóinak tettei, szavai, sőt érzései és gondolatai is, amelyek a jó vagy a rossz irányba is vezethetik.

 

A 6. évében a gyermek a krisztusi értelem isteni bölcsességének próbáját hordozza, mentális fejlődése aktivizálódik. Ebben a korban a gyermek gyorsan fejlődik, és a hétköznapi vélemény ellenére, szeretne és tud is tanulni, és nem csak játszani. E képességét a szerető szülő vagy nevelő bölcsen felhasználhatja, hogy a gyermek a lelkében rejtett zsenialitását elnyerje.

 

A 7. évben a gyermek az isteni harmónia áramlatát tanulja. Ebben az időben a szülőknek gondoskodni kell arról, hogy a gyermek ne akarjon az ingerültségével és érzelmi kirobbanásaival másokra hatni. A következő három évben az érzelmein dolgozik, megismerve ezek hatását, vagyis azt, amit ezekkel nyerhet. A gyermek észreveszi, hogy sírással képes még a felnőtteknek is parancsolni. A gyermek erőszakossá válhat, elkezdheti irányítani szüleit. Most válik időszerűvé, hogy a felnőttek állást foglaljanak a gyermek új életkori sajátosságával kapcsolatban, mert a gyermeknek most kell megtanulnia helyes mintát létrehozni, amit a további életében jótékony szokásként fog magában hordozni.

 

A 8. évben ismét szerepe van a szeretetnek, amely most az isteni hálaadás elsajátítását jelenti. A gyermek udvariasságot, helyes viselkedést és „köszönömöt” tanul mondani, fejleszti tudatosságát a közösségben és az együttműködésre való képességét. A 9. év kezdetével az isteni igazságosságot összekapcsolja a föld természeti erejével, és kiegyenlíti az energia áramlását. Most célszerű a gyermekben irgalmas, együtt érző viszonyulást kifejleszteni az állatokhoz és növényvilághoz, az egész természethez, amelyet szeretni és védeni kell. Ez a szeretet az, amelyen keresztül az ember maga is meggyógyul.

 

A 10. évben a gyermek a tudatosítás újabb növekedéséhez közeledik, az isteni valóság lángjához, amely az élet és lélek valóságának a tudatosítása. Függetlensége jelentősen növekszik, és a szülőknek figyelni kell arra, hogy megtanulja megkülönböztetni a valóságost a valótlantól. Jelenleg a média információs káoszt és illúziót teremt a gyermek agyában.

 

A 11. évtől kezdve az isteni látás fejlődik, amely az önfeláldozással és odaadásleckéivel működik együtt. A 12. évben a gyermek megerősíti magában az isteni diadal jelét, amely a megvilágosodás lángja és a fizikai testben fejlődés győzelmét. A 12. év betöltésének napján a gyermek újra kezdi az isteni tulajdonságokon keresztüli menetelését, megőrizve a tapasztalatokat és azokat a további feldolgozásra váró feladatokat, amelyekkel a megoldásuk céljából fog találkozni. A serdülő az átmeneti kor beavatásait a 12 isteni tulajdonságban az új ciklusban kapja meg, ahol új feltételek között tapasztal az isteni erő, szeretet, mesterség, irányítás, vezeklés, bölcsesség, harmónia, hálaadás, igazságosság, valóság, látás, diadal által lelkesítve.

Dr. Bíró Dénes
XVI. évfolyam 8. szám

Címkék: a gyermekkor ezotériája, ezotéria

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.