Holisztika

A Harkály (június 21. – július 21.)

Jellemrajzok és totemek az indián életkerékben 7. rész


Ami jelenlegi Vízöntő korunk egyik nagy felfedezése a természet és az ember kapcsolatának alapvetően más fajta megközelítése, vagyis a természet legyőzésére való törekvés helyett a körülöttünk lévő világgal való lehetőleg harmonikusabb együttélésre törekvés.

 

Ennek az alapvetően fontos szükségszerűségnek a jegyében fedezte fel a nyugati civilizáció az észak-amerikai indiánoknak az ember és a környező élettér kapcsolatait megjeleníteni képes „életkerekét” is. Ennek az alakzatnak 12 beosztása van, amelyek a "Föld szövedéke" 12 nézőpontját fejtik ki, s általuk jellemzik az egyes ciklusokhoz tartozó emberek, állatok, növények, ásványok főbb vonásait, utalva azok összefüggéseire, egymásrautaltságára.

 

A közös rezgések rendszerében egy meghatározott időszak szülötteinek tulajdonságait, életútját az életkerék útmutatása szerint a következő tényezők határozzák meg: a születés dátuma, a földi befolyások, a Nap befolyása, a meghatározó égtáj, az ennek megfelelő szél és elem, az „eredendő klán” és a totemek.

 

 

A Föld befolyása: a Hosszú nappalok

Az első nyári ciklus a nyári napfordulóval, vagyis a leghosszabb nappallal kezdődik, amelytől kezdődően a természet lüktető ritmusa majd kezd lelassulni. Ez a szabadban legszívesebben eltöltött idők periódusa, a buja növénytakaró és a bódító virágillatok csábos időszaka. Az emberre vonatkoztatva ez a serdülőkorból a felnőtté váláshoz vezető időszak, amikor az érettségről, a próbák kiállásának képességéről teszünk tanúbizonyságot. A Hosszú nappalok szülöttei képesek tudásukat gyümölcsöztetni, mert érett gondolkodásuknak köszönhetően a megszerzett bölcsességet tapasztalattal és felelősség tudattal elegyítik.

 

Miként a nap is ilyenkor van a zeniten, a jegy szülötteinek igen jó esélyük van arra, hogy teljesen kibontakoztathassák veleszületett képességeiket. A hosszú és meleg napok a szimbólumai a korábbi kitartó erőfeszítések gyümölcseinek. Ezért egykor a nyári napforduló a reménység ünnepe is volt.

 

A Nap befolyása a legerősebb ebben az időszakban, s ez az életöröm kiteljesedését jelenti. A Harkályok képesek a zeniten lévő nap által sugárzott életörömöt segítő és védő ösztöneik segítségével kisugározni környezetükre.

 

 

A befolyásoló szél: a délnyugati, a meghatározó irány a dél-délkelet

A dél energiája, amely az érettséget hozza a Harkályoknak, a bizalom és az ártatlanság, a lelki tisztaság erejét hordozza a gondolatvilágban. Az indiánok szerint, ami ilyenkor növekszik, az azzal a meggyőződéssel teszi, hogy elég táplálékot szívott már fel a földből. Ez az ember vonatkozásában azt jelenti, hogy gyermeki (és nem gyermekded!) ösztönei bizton megsúgják neki, mi az a cél, amelyet életében meg kell találnia. Megmutatja, miként ne forduljon át cinizmusba, félelmekbe, illúziókba, ne kövessen hamis értékeket, ne vádolja magát fölöslegesen. Mindez a szubjektivitással szemben segít a pártatlan, objektív vélemény kialakításában. Ez a nem-leragadás állapota, az el nem kötelezettség állapota. Az ártatlanság pedig az indiánok gondolatvilágában azt jelenti, hogy megőrizzük egyszerűségünket, amely mellett mindig készen vagyunk megtanulni bármi újat, bátran nekivágunk valamely új kalandnak, s az életet a maga teljes egészében a csodák forrásának, az öröm és a kiteljesedés eszközének leszünk képesek tekinteni.

 

 

Az elemi klán: a Békák

A Hosszú nappalok szülöttei nagy affinitást mutatnak a víz elemhez, amely nagyon kedvező befolyást gyakorol rájuk. Így egy vízparti séta vagy akár a hullámok mormolásának hallgatása is rendkívül megnyugtatja őket és meghozza alkotókedvüket. Miként a víz old és felold, vagyis komoly átalakító képességgel rendelkezik, úgy képesek ők is mások érzelmi eredetű stresszének oldására, a problémák gyors megoldására. Ugyanakkor saját maguknak komoly érzelmi akadályokat építhetnek, ami környezetükre nézve is súlyos következményekkel járhat. Mindenesetre az az erő, amely a Békák klánját mozgatja, a fejlődés és a megérés irányába hajtja őket.

 

 

A totemek közül elsőként az általános totemet kell megemlítenünk, amely mindhárom nyári hónap közös totemállata. Ő az Egér, amely meghatározza ebben a három hónapos időszakban a vadászszerencsét, és erőt ad a nyár szülötteinek. A nyári nap erejéhez mérten igen furcsának tűnhet, hogy egy ilyen parányi teremtmény adjon erőt, sikert – bár európai eredetű mesékben is előfordul a nála sokkal hatalmasabbakon győztes kis rágcsáló. Az indiánok azonban mindig fölfedezték az állatok és növények pozitív tulajdonságait, így az egér is rendelkezik tanítási képességekkel. Mindenekelőtt azt sugallják az ő képességei, hogy bármilyen kicsinynek, jelentéktelennek is látszik valaki vagy valami, semmit nem szabad alábecsülnünk. Az egér például a dolgok, jelenségek közeli megismerését testesítette meg az indiánok számára. Ennek szerve az egereknél a szuperérzékeny bajusz, amellyel tapintva pillanatok alatt felfogják a környezetükben lévő jelenségeket, változásokat. A „Hosszú nappalok” idejének szülöttei a tárgyak, témák közelségének észlelésével, érzéseik közvetlenségével tűnnek ki. Ez a dél jellegzetességeinek legfontosabbika. Az, hogy miként cselekszenek, hogyan hozzák meg döntéseiket, az nagy mértékben érzelmi állapotuktól, érzelmi behatásoktól függ.

 

 

A születési totem: a Harkály

Ezt a gyönyörű tarka madarat az észak-amerikai indiánok különleges tisztelettel övezték, mivel kopácsolásának ritmusát a sámándobéhoz hasonlónak érezték. Ez pedig nemcsak az ember szívét, keringését serkentette, hanem oly módon adott energiát, hogy a Föld természetes pulzálását erősítette.

 

Miként a Harkály erős karmaival kapaszkodik a fán, úgy a jegy szülöttei is szilárdan ragaszkodnak bizonyos dolgokhoz, eszmékhez, emberekhez. Így például általában nagyon jó szülők, de gyermekeiket a kelleténél sokkal tovább igyekeznek "szárnyaik alatt" tartani, és később is úgy érezhetik az utódok, hogy túl terhes a gondoskodás. A Harkályok egyik fő életfeladata azért a valódi szeretet megtanulása és az engedni tudás elsajátítása.

 

 

A növényi totem: a csipkerózsa

Ennek a tövises bokornak, amelynek fehér, rózsaszín vagy pirosas virágai májustól júliusig virágzanak, az indiánok is felhasználták egyes részeit gyógyító céllal. A megszárított szirmokat fejfájás ellen, erősítőként és vértisztítóként alkalmazták, mézzel keverve. A szirmokból kipréselt rózsavizet kötőhártya-gyulladáskor és szénanátha esetén a nyálkahártyák megnyugtatására vetették be. A bogyókat - amelyek igen gazdagok C-vitaminban - megfázások, torokfájdalmak, felső légúti hurutok esetén használták.

 

A periódus szülöttei, hasonlóan növényi totemükhöz, szépséget, frissességet, harmóniát hozhatnak mások életébe. Kár, hogy ez sokszor a másikra - főleg a gyerekeire – való túlságos ráüléssel jár együtt. Ráadásul hajlamosak arra, hogy kisebb érzelmi jellegű megpróbáltatások esetén is ingerültekké, „tüskésekké” váljanak.

 

 

Az ásványi totem: a rózsakvarc

Ez a mangánnal színezett kvarcféleség a szív energiaközpontjával, csakrájával rezonál, ezért a szépségre, a szeretetre, a harmóniára teszi érzékennyé viselőjét. Úgy tartják az indiánok, hogy képes eloszlatni a lelki bánatot, levertséget, a félelmet és a neheztelést. Segíti a megértést, egyaránt kibocsát pozitív energiákat és semlegesít negatívokat. Ezen tulajdonságai miatt szívesen hordták magukon a célból, hogy erősítse a családi és baráti kapcsolatokat, lecsillapítsa a kóros indulatokat, lehiggassza a veszekedőket.

 

 

A Harkályok ennek megfelelően "drágakőértékűek" a kritikus szituációkban. Ösztönösen megcselekszik azt, amit egy kényes helyzetben vagy előre nem látott esemény kapcsán a helyzet optimálisan megkíván.

 

 

A polaritástotem: a Lúd (december 22.–január 19.)

A Harkályok - mint említettük - szeretik túlzottan dédelgetni kedvenceiket, ami néha börtönné változtatja az otthont a szeretett egyének számára. Ellenpárjuk, a Lúd megtanítja, hogy szélesebb horizonttal tekintsenek családtagjaikra és a klántagjaira, engedjék őket jobban kibontakozni, maguknak pedig találjanak olyan kreatív tevékenységet, sportolási lehetőséget, ami nem csak a kedves lényekre engedi őket koncentrálni. Ugyancsak a Lúd segíthet abban, hogy ne őrlődjenek korábbi eseményeken, az önfegyelem növelésével szabaduljanak meg az energiáikat túlzottan igénybevevő negatív hozzáállástól, a „mi lett volna, ha” visszatérő romboló hatásától.

 

 

A gyermek Harkály

A "Harkály-csemete" általában boldog, ha egyedül játszhat, s mivel nem szükséges állandóan felügyelni, a nagyon könnyen nevelhető gyerekek sorába tartozik. Gazdag fantáziával szépen elszórakoztatja magát, új meg új játékokat eszelve ki. Mindamellett érzékeny, egy-egy rossz szót nagyon sokára emészt meg, és hosszan morcos marad. Kiváló emlékezőképességgel rendelkeznek, gyorsan felfogják a környezetükből érkező információkat. Ez abban is megnyilvánul, hogy elraktározzák mások véleményét, majd később azt sajátjukként adják elő.

 

 

A felnőtt Harkály

A Harkályok erős családi, baráti szálakat szőnek, érzelemgazdagok, érzékenyek, védelmezők és sérülékenyek. Életük a családi fészekre koncentrálódik, mert csak ott érzik igazán komfortosan magukat. A családtagok szimpátiáját és hűségét mindig megkövetelik, s ha ezt nem érzik, kiválóan megjátsszák a mártírt. Idegenekkel szemben szigorúak, tartózkodóak, könnyen zavarba hozhatók.

 

Mindenhez, amit fontosnak tartanak, a végsőkig ragaszkodnak, s ez okozza szorongásaikat, feszültségeiket, ez veszi el legtöbb energiájukat.

 

Termékeny fantáziájuknak szabad utat engednek, de állandóan aggódnak, hogy a még meg sem kezdett vállalkozás nem jut-e idő előtt csődbe. Túlzottan nyugtalanok a jövő miatt, ahelyett, hogy a jelenre koncentrálnának.

 

A Harkály szeret két véglet között ingadozni, s ezért szétszórt, hiperérzékeny lesz.

 

 

A szülők kiváló anyai és apai ösztönökkel rendelkeznek, büszkék gyermekeikre, türelmesek és nagyon óvják őket. Ez utóbbit azonban hajlamosak túlzásba vinni, s gyermekeiket kisdedként kezelni még akkor is, ha már azok is szülőkké váltak.

 

A Harkály férfinak inkább mentális, érzelmi szükségletei vannak, mint fizikálisak, párjában is szívesebben lát anyát, mint hitvest. A Harkály nő viszont kifejezettebb erotikus étvággyal rendelkezik, és a szex legalább olyan fontos számára, mint az evés, amely szintén a gyengéi közé tartozik. ,

 

Érzékenységüket, valamint az egyik végletből a másikba ugrást nagyon meg kell tanulniuk uralni. Előfordul, hogy rendkívül megértőnek mutatkoznak mások gondjai iránt, majd még a sajátjukkal sem törődnek. Ugyancsak jellemző lehet, hogy a legkisebb fricskát is komoly sértésnek élik meg, és ez folytonos panaszkodások tárgya lesz. S jól lehet általában együttérzőek, de azokkal szemben, akik valaha megsértették őket, veszélyeztették biztonságukat, nagyon hosszan őrzik a haragot. A Harkály egyik legfontosabb feladata az életben alkalmazkodni a változásokhoz, megszabadulni a múlt terheitől, megtanulni felejteni.

 

Ha ily módon átlépik saját korlátaikat, felszabadulnak kreatív energiáik, és abból környezetük sokat fog profitálni. Azon negatív karakterelemek, amitől még meg kell szabadulniuk, az a birtoklási vágy, az ismételt bűnbakkeresés, az irigység. Ha ez az ön fejlesztés sikerül, a Harkály lesz az Élet nagy boldogulója, a sors örvényeit kikerülő értékes lény.

 

A Harkály egészsége

A Harkályok általában erős felépítésűek és a legtöbb betegségből gyorsan kilábalnak. Jellemzően nagyon rossz a fájdalomtűrő képességük. Az állandó aggódás miatt hajlamosak a tüdő megbetegedéseire, a vissza-visszatérő légcsőhurutokra. A gondokon való állandó rágódás pedig előbb-utóbb elkerülhetetlenül a gyomor megbetegedéseihez fog vezetni.

 

Miként bánjunk a Harkályokkal?

Mindenekelőtt gyengédséggel kell hozzájuk közeledni. Rendkívül érzékenyek és változó hangulatúak, s kemények, zárkózottak lesznek, ha úgy érzik, valami is veszélyezteti azokat az embereket vagy tárgyakat, amelyek hozzájuk tartoznak.

 

Igyekezzünk társaságukban pozitívnak lenni. Lehet, hogy feltétlenül azt érezzük az ő figyelmességük és együttérzésük nyomán, hogy nyugodtan traktálhatjuk őket bajainkkal. A Harkály azonban úgy átveszi tőlünk a problémákat, bajokat, kellemetlenségeket, mint az influenzát, s ez aztán mindkét félnek rossz lesz. Nem szabad nála forszírozni a dolgokat, csak finoman, kíméletesen irányítani, hogy érzelmei ne sérüljenek.

 

A Harkály egyébként leginkább a Kígyóval (október 23.–november 22.), a Farkassal (február 19.–március 20.) és a Hóddal (április 20.–május 20.) találja meg a közös hangot.

Dr. Simoncsics Péter
XI. évfolyam 6. szám

Címkék: totemállatok

Aktuális lapszámunk:
2020. november

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.