Holisztika

A horoszkóp mint mandala

Az asztrológia energetikai megközelítése


 

A történelem folyamán minden létező fejlett kultúra ismerte és alkalmazta az asztrológiát. A sok ezer éves asztrológiai megfigyelésekről és ezeknek az emberi energiarendszerrel való szoros kapcsolatáról a történelmi korok és népek mitológiai leírásából is értesülhetünk.

 

Nagyon pontos üzeneteket kapunk a psziché működéséről a régi korok megfogalmazásában. A planétatulajdonságok egy-egy archetípust jelképeznek. A mitológiai istenképmások besűrítik ezeket a tulajdonságokat, és így a finom anyagi világban a planéták neveivel kódolt kifejezések a lényegiségét adják a szinte látomásként megjelenő energiáknak.  Ezeken keresztül az ókori ember tudta, miről van szó valamely történet jelképrendszerében. Ők benne voltak a „folyamatban” a magasabb szférabeli állapotú uralkodóik és papjaik által, akik ismerték, művelték és átvitték a tudást nemzedékről nemzedékre.

 

Ezekkel a finom energiatartományokkal a régiek sokkal bensőségesebb kapcsolatban álltak. Az emberek beszínezték a világukat a tudatuk kivetítésével, az erdei és vízi tündérek, manók stb. mesedíszlete vette őket körül, és ebben zaj zajlott a mindennapi életük. Az ő finomérzékelésük számára ez valóságos világ volt, amit a mai anyagba ragadt emberek többsége elvesztett.

 

Körülbelül 2300 évvel ezelőtt határozták meg a csillagképek ma ismert elnevezéseit. Miután 2160 évenként egy jegyet eltolódnak az égi állások, ma egyesek ezt felhasználják az asztrológia bírálatára, mások egy újfajta asztrológiai elképzeléssel állnak elő. Azonban, ha a mai szülöttek külső megjelenését és belső jellemvonásait tekintjük, megfigyelhetjük, hogy az adott jegyhez tartozó emberek tulajdonságai ugyanolyanok, mint korábban. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy bár a csillagképek forgószínpadként körülbelül 30 fokot elfordultak, a mögöttes sugárzás a helyén maradt, mely ugyanúgy alakítja a külső és belső jellemzőket, mint korábban.

 

 

Az asztrológiai alkatok

Egy személy külső és belső minőségeit, kinézetét, alkatát a horoszkóp jellemzői határozzák meg. Rátekintünk valakire, és némi gyakorlattal látjuk rajta, hogy tüzes, rámenős, esetleg erőszakos Kossal vagy Oroszlánnal, illetve szende Szűzzel vagy éppen csinos vénuszi Mérleggel állunk szemben. A jegyek tüzes, földies, levegős vagy vizes tulajdonságai az illető házaiban tartózkodó planéták állásai függvényében, továbbá ezek egymásra hatásának következtében jelennek meg. Az elemek aránya az ájurvédikus vata, pitta, kapha felosztástól kezdve sok más rendszerben is megjelenik.

 

Médiumi megfigyelések utalnak arra, hogy az első lélegzetvételnél egyesül
a csecsemő fizikai testével az addig ezüstszállal odakötött asztrálteste, mely az anya mellett lebegett kilenc hónapig

 

Általában az emberek nem ismerik saját aszcendensüket, legtöbben csak a Nap-állásukat tudják. Pedig elsősorban a születési felkelő a meghatározó az egyén jellemrajzában, amennyiben nincs bolygó az aszcendens-deszcendens tengelyhez közel. Ha az egyes házban helyezkedik el egy planéta, akkor annak a jegynek a tulajdonságaira formálja a szülöttet, melyben az adott planéta uralkodik. Például bárhol lehet az aszcendens, ha az egyes házban tartózkodik a Nap, akkor az Oroszlán jegy tulajdonságait kapjuk meg. Egyes házas Hold esetén a Rák  jegy jellemzői jönnek elő stb. Hasonló hatás érvényesül, bár kisebb mértékben a X. házban tartózkodó planétákkal kapcsolatban. Továbbá ismert az ún. stellium, amikor egy jegyben vagy házban akár három-négy planéta áll közel egymáshoz, melyek az adott területre így bevonzzák, besűrítik a tulajdonságokat, az eredeti aszcendenstől szinte függetlenül.

 

 

A születés idejének pontosítása

Az óraműként működő égi állások a szülött élete során, a születési képletben rögzített planétákkal és házcsúcsokkal szögkapcsolatokba kerülve, életeseményeket jeleznek, például utazást, lakásváltoztatást, gyermekszületést, munkahely-változtatást, házasságkötést stb. Az eseményeket nappontosságra ismerve, azok természetét az azonos jelentésű házcsúcsokkal kapcsolatba hozhatjuk. Amennyiben a születés időpontja csak hozzávetőlegesen ismert, az életeseményekből pontosítani lehet azt. A születés helyén és időpontjában a keleti horizonton található jegy adott fokát nevezzük születési felkelőnek, vagyis aszcendensnek. Általában a születés időpontjaként a köldökzsinór elvágását, az anyától való leválasztást vették figyelembe. Azonban kiderült, hogy a szülött első lélegzetvétele a meghatározó a csecsemő külön rendszerré válásában. Médiumi megfigyelések utalnak arra, hogy az első lélegzetvételnél egyesül a csecsemő fizikai testével az addig ezüstszállal odakötött asztrálteste, mely az anya mellett lebegett kilenc hónapig.

 

A planéták szabályszerűen körbejárva az ekliptikát, az egyéneken a mikrokozmosz-makrokozmosz összefüggés szerint megérintik a test bizonyos pontjain az ott felhalmozódott asztrál és mentál energiatartalmakat. A segítő vagy akadályozó üzenetek természetük szerint működésbe lépnek, kihozva az ez életi és a korábbi életi információkat. Akadály esetén figyelmeztetésként hatnak, hogy az illető változtasson az életén. Ha a szülött olyan sok káros energiát gyűjtött be az adott területen, akkor az robbanásszerűen aktivizálódva komoly összeütközést hozhat létre a környezettel, sebesülést, betegséget, esetleg halált okozva. Főleg a sebészet fejlődésének tudható be, hogy az utóbbi száz évben azoknak is megmentik az életét gyors beavatkozásokkal, akik korábban meghaltak volna. Így újra lehetőséget kap a személy, hogy változtasson életfelfogásán, és tehessen valamit tisztulása érdekében.

 

 

A „jóslásról”

Az asztrológiában az úgynevezett harmonikus és diszharmonikus hatások bizonyos szögkapcsolatok által valósulnak meg. Ezek összefüggésben vannak a számmisztikában megjelenő szabályszerűségekkel. A számoknak jelentéstartalmakat kölcsönöznek a hozzájuk kapcsolt planéták tulajdonságai szerint. A kártyavetésnél is sokszor felhasználnak asztrológiai fogalmakat. Például a tarot-hoz tartozó élethelyzet-magyarázatok rendkívül jól felhasználhatók az asztrológiai tanulmányokhoz, rávilágítva a történések rejtett tudati mozgatórugóira. A jóslás módszerei túlnyomórészt egy statikus állapotot adnak, mely a jóslás adott pillanatában a térből levett információkból következtetve előrevetíti az eseményeket.

 

 

Egy személy külső és belső minőségeit, kinézetét, alkatát a horoszkóp jellemzői határozzák meg

 

Ezzel a jövőt fátumnak, azaz megváltoztathatatlannak tekinti, amivel nagy hibát követ el. Továbbá a személyben öngerjesztő módon létrehozhatja a jóslat beteljesülésének feltételeit. Nagyon veszélyes lehet az egyén szempontjából, ha a jós elülteti benne a „nincs választása” érzését. A jó látnok erőt és hitet ad a jövőbeli esetleges nehézségek megoldásához. Ha a jóslás jelzését valamilyen ráhangolódási módszerrel figyelembe vesszük, akkor tudatállapot-változtatással képesek vagyunk ezt javunkra fordítani.

 

A horoszkóp jelzésrendszerét diagnosztikaként felhasználva minden jól végzett meditáció után változik a jövőnk. A születési horoszkóp kirajzolja az egyén egyedülálló személyiségét, amely az illető tudatosságától függően lehet pozitív vagy negatív. A horoszkópunk által mutatott pozitív tulajdonságainkat, bensőnkben lakozó isteni személyiségünket megvalósítva a mindennapokban, az életünk olyan csodálatos alkotássá válik, mint egy varázslatos mandala. A mandalát magyarul varázskörnek nevezik. A horoszkóp a formáját tekintve is mandala, ahogy a 12 állatövi jegyben háromszor ismétlődik meg sorban a tűz-föld-levegő-víz elemek játéka.

 

 

Az egészségügyi asztrológiáról

Az ember finomenergetikai testein keresztül hatnak a fizikai testre az ásványi létsík információi a szilárd kristályok, drágakövek által, a növényi létsík a gyógy- és konyhanövények, gyümölcsök planétajellemzőivel. Továbbá az asztrológia megfogalmazásában összefüggést találunk az állati létsík érzelmi világa és a szervek működése között. A következő, az emberi létsík feladata, hogy ezeket a jelentéseket felismerje, és megtisztítva azokat, elindulhasson az egységállapot megvalósítása felé. A homeopatikus készítmények rezgéseiben – idetartoznak a Schüssler-sók is –, továbbá a Bach-virágterápia esszenciáiban szintén megtaláljuk a létsíkok jól megválasztott, harmonikus információit. Tulajdonképpen a középkori, jó értelemben vett alkímia „bölcsek kövének” keresése tükröződik vissza az energiagyógyászat ilyen formáiban.

 

A szervekkel kapcsolatos érzelmi zavarok nemcsak betegségeket okoznak, hanem az összes többi hétköznapi konfliktus hátterében állnak. Például egy pajzsmirigyproblémás személy a saját irigysége (negatív Jupiter) és mohósága (negatív Merkúr) szemüvegén keresztül látja a világot. Ez az állapot nem tudatosan, de befolyásolja döntéseiben, környezetéhez való viszonyában.

 

A fej, a nyak, a váll és a felkar, a könyök, az alkar stb. hosszúsága más és más, ezeket a területeket a gyakorlatban feloszthatjuk a jegyek 30-30 foka szerint (lásd a rajzon!). Így megállapíthatjuk, hogy egy adott születési horoszkóp planétái és házcsúcsai milyen magasságban helyezkednek el. Ezeken a meghatározott testi metszeteken milliméter-pontossággal érzékeny pontokat fogunk találni a meridiánrendszerben, melyek pontosan mutatják a szülött adott házában az adott időszakban aktivizálódott mentál- és asztrálüzenetek energiáját, továbbá, hogy ezek milyen szervek energiafolyamatában okoztak akadályt. Az ilyen egyre érzékenyebbé váló pontokkal valamilyen szögkapcsolatba lépő jelenlegi planétaállások szinte kirobbantják természetük szerint a konfliktusokat. Minél lassabb mozgású egy planéta, annál erősebb a hatása. Érdemes ismerni a szervek anatómiai működését, melyek zavara ráutal az akadályozó mentálprogram alkímilyenségére. Erre a hagyományos kínai orvoslás szervi meridiánhálózatának működésmódja és ennek érzelmi összefüggésrendszere tökéletesen rámutat, rávezet.

 

A jó látnok erőt és hitet ad a jövőbeli esetleges nehézségek megoldásához

 

Utóbbi időben a Szaturnusz a Mérleg jegyben mozog előre-hátra, ezzel a házasságokban törést okozhat, illetve vesebetegségeket, veseköveket hozhat elő. A testen a Mérleg jegynek megfeleltethető derék-vesetájék magasságában elöl-hátul is találhatunk a  meridiánvezetékeken akupresszúrázható érzékeny pontokat. A Bak jegy elején szintén régóta pásztázó Plútó a térd feletti néhány centiméteren jelezhet kezelendő meridiánpontokat. Testi és lelki feszültségek, fájdalmak meglepően jól oldhatók a meridiánvezetékeket végigsimítva, a megtalált pontok masszírozásával. Különösen a saját születési planétaállásokat, házcsúcsokat a testen, karokon, lábakon megkeresve, egy kis gyakorlattal könnyen eltaláljuk az érzékeny pontokat.

 

Nem vonhatjuk ki magunkat az energetikai asztrológia egész életet átható jelentéstartalmai alól. A planéták pozitív tulajdonságait erősíthetjük magunkban meditációs állapotban, illetve a káros jelentéseket tisztíthatjuk, átalakíthatjuk. Ezáltal a szervek energiával töltődnek, főleg az alsó négy ez életi auraburok jin és jang rezgésein. Azt kell megtanulnunk, hogy ne a többiek csatornáin keresztül kérjünk energiát, ezáltal tőlük függve, hanem mi töltsük a környezetünket.

 

A fenti meditációs módszereket csak magas szintű védikus vagy buddhista beavatásokkal rendelkezők végezzék. A meditációs kazetták nem hozzák létre a beavatásokkal bíró élő személy által vezetett meditáció energiaterét. Ezért a beavatások nélküli próbálkozásnak rosszullét lehet a következménye, mert az illető a tudatalattijából ellenőrizetlenül feltörő káros érzelmeit nem képes kezelni. Tehát egy energetikailag képzett személy által vezetett közös meditáció után

 

– mely megnyitotta a többi jelen lévő csatornáit
– szabad csak egyedül gyakorolni.

 

 

Az asztrológia házfelosztása

Az asztrológia 12 háza vagy életterülete sorban megegyezik a Kostól induló jegyek alaptermészetével. Az egyes ház csúcsa a születési felkelő, az aszcendens. A horoszkóp ábráján ezzel 180 fokkal szemben álló pont a VII. házcsúcs, a deszcendens. Az első 6 ház a horizont alatt van, és a nem látható, belső életterületeket mutatja, míg a VII–12. ház a külvilág kivetülése, a belső konfliktusokat hogyan éli meg a szülött a külvilággal. Bármelyik jegybe kerül az egyén aszcendense, onnan indul az I. háza, átszínezve az adott jegy területén az egymással kapcsolatba kerülő tulajdonságokat. Ha Kos aszcendensű a személy, akkor az összes háza hangsúlyozottabban veszi fel az ottani jellemzőket, a Bikára eső I-es háznál az anyagiasság lép előtérbe, az Ikreknél a kommunikációs erények vagy éppen hiányosságok stb. Továbbá átrendeződnek a tulajdonságok, ha az I-es ház nem üres, hanem egy vagy több  planéta áll benne. A következőkben röviden bemutatjuk a jegyek sorának természetét, főleg energetikai megközelítésből.

 

A horoszkóp formáját tekintve is mandala

 

Az emberi test felépítése a fejtől a lábig működtetés és működés szerint területekre osztható. Ezen belül a belső elválasztású mirigyek, továbbá a központi idegrendszer viszik a főszerepet. Mint tudjuk, az agyalapi mirigy a többi belső elválasztású mirigy karmestere. Ezért a Kos jegyhez tartozik a fej, mindkét említett működtetés központjaként, melynek alaptermészetét átveszi az egyébként bármelyik jegyben található I. ház a belső én vezérlésével. A korábbi cikkekben leírtak szerint a szülött sokgenerációs mentál- és asztrálprogramjainak a tisztasága dönti el, hogy ez a belső világ az alsó, középső vagy a magasabb szférákhoz tartozik-e. A föld elemű Bika jegy a következő a nyak és a pajzsmirigy területével, mely mutatja a 2. ház pénzügyi-anyagi vonatkozásait, az anyagcsere vezérlésének a szerepkörével. A szülött anyagi jóléte függ a pajzsmirigyének alul- vagy túlműködésétől, ez pedig az érzelmi állapotától, vagyis a jupiteri irigysége és a merkúri mohósága szférabeli szintjétől.

 

A hangszálak is ezen a területen helyezkednek el, de a tüdő levegője működteti ezt a kommunikációs eszközt, mely az Ikrek jegyének szerepköre alá tartozó 3. házat is jelképezi. A kommunikációs zavarok, a dadogás szaturnuszi akadály, a gyors, kapkodó, hadaró beszéd pedig negatív merkurikus hatást mutat. Az Ikrekhez tartozó váll és felkar már a gyors merkurikus mozgásjellemzőkhöz tartozik. Az ízületi problémák, akadályozottság szintén negatív Szaturnusz-hatásként jelenik meg ebben a jegyben. A következő, a vizes Rák jegy a befogadás, az anyaság, az otthon háza, IV.-ként a sorban.

 

Uralkodó planétája a Hold, fő szervei a gyomor és az anyaméh. Utóbbiak jó működése nyilván összefügg a fizikai és mentális befogadással, melyet meghatároznak az ez és korábbi életi anyák programjai. A tüzes Oroszlán következik 5. házként. Működése megnyilvánul a szív éltető erejében, amely vezető szerepet játszik a szervezetben. A jegy uralkodó planétája a Nap, mely energikus esetben, magasrendű vezető változatában mindenkire szórja meleget adó sugarait. Továbbá lehet ordító, stresszes, gyáva Oroszlán is, aki leigázza családtagjait, beosztottjait. Az Oroszlán jegy 5-ös házzal való kapcsolata a szívcsakrához tartozó csecsemőmirigyen keresztül valósul meg. Többek között ez mutatja az egyén leendő gyermekével való kapcsolatát, a szerelmi kapcsolatokat, a nemiséget, továbbá a termékenységet, így közvetve a vállalkozásokkal kapcsolatos sikereket vagy kudarcokat. Ez a ház képviseli a vállalkozói kedvet és bátorságot az említettek beindításához. A csecsemőmirigy energetikai állapota fontos a szülő-gyermek összhangban, mivel a lekicsinylés, a leértékelés, a szülő irányából a gyermek felé, annak felnőtt korában akadályokat okozhat, továbbá az immunrendszer működését is befolyásolja.

 

A Szűz jegy a 6. házzal van kapcsolatban, mely a munka és a betegség területét képviseli az emberek életében. A harmonikus Szűz ember a föld eleme miatt képes az anyagi dolgokkal, javakkal bánni, ezért például jó kereskedő. De gyűjtőszenvedély is kitörhet rajta, ebben élheti ki aprólékos, rendszerező tehetségét. A mohóságra és a kritikára kell figyelnie, hogy ne ezekből nyerjen energiát. A Szűz a tiszta ész merkurikus vonásait hordozza harmonikus értelemben, ezért jó tanító, továbbá a fizikai és kémiai tudományok területén kiváló kutatótevékenységet kifejtő személy lehet. A vékony- és a vastagbél egy része tartozik ide. A Chiron kisbolygó rezgése is átszínezi ezt a betegségeket jelképező házat, miután nevét a mitológiai Kheiron kentaur után kapta, aki a gyógyítás magas rezgésű képviselője.

 

A horoszkóp jelzésrendszerét diagnosztikaként felhasználva minden jól végzett meditáció után változik a jövőnk

 

A Kossal szemben álló Mérleg jegytől indul a külvilágot képviselő VII–12. házak sora. A házasság, nyílt ellenségek és a perek szimbolikája itt nyer kifejezést, a szülők veseenergiájának a tisztasága függvényében. A Hosszú Élet Buddha beavatásokkal rendelkezők képesek a veseenergia növelésére, ezáltal a Mérleg jeggyel összefüggő konfliktusaik tisztítására. A Mérleg vesetájéka visszakanyarodik a jegyek sorában a testen. A csípőszélesség és a keskeny derék aránya a nők Vénusz-energiájának nagyságát mutatja meg.

 

A vizes Skorpió a Mérleg után a törzsön átugorja a Szűz béltraktusát, az altesti húgy-ivarszervek energetikáját képviseli. A Skorpió 8-as házát a halálszakasznak nevezik, de mondhatjuk újjászületésnek is, ha valaki beavatások során bejut az élő tudattartományba, a tiszta földekre. Azért is nevezik halálszakasznak ezt a területet, mert a szemben lévő 2. ház a szülött saját maga által szerzett anyagi javait jelenti, itt pedig a mások halála következtében kapott öröklést jelzi. Sokan tartanak a Skorpió embertől – az I-es házas Plútó is annak számít –, de annak magas tudatszintje esetén nagy ráérzőképességgel rendelkező, jó konfliktusmegoldó, kivételes gyógyító tehetséggel megáldott személy lehet. Ezt mutatja, hogy bár csupán a jegy első 10 fokával van kapcsolatban az igazi égi Skorpió csillagkép, a jegy második és harmadik dekádja a Kígyótartó csillagkép területére esik. Utóbbi pedig Aszklépiosznak, a híres mondabeli gyógyítónak a botjára tekeredő kígyókat jelképezi.

 

Aszklépiosz a következő Nyilas jegy alá is tartozó félig ló, félig ember Kheiron kentaurtól tanult, aki már az említett Chiron kisbolygóként megjelent a Szűz jegyben. Sokan új csillagképnek és jelentéstartalomnak tartják a Kígyótartót, pedig az a Skorpió, illetve a 8. ház jelentésébe mindig is beletartozott. A Skorpióban a fizikai léten túli ismeretek lépnek be az emberi tudásba. Azok próbálják a 8. ház, illetve a Skorpió jelentését csorbítani, akik nem tudnak szembesülni a halállal, a halál utáni léttel, illetve az élő halállal és újjászületéssel, mely a megvilágosodást jelenti. Valószínűleg ugyanezért a csillagászok kivették a Plútót a bolygók sorából, mondván, kisebb a mérete az elfogadottnál.

 

A tüzes Nyilas jegy 9. házként a külfölddel és a magas szellemi fejlődéssel kapcsolatos energiákat jelképezi, urával, a Jupiterrel együtt, mely pozitív értelemben az isteni szeretet adásának a bolygója. A nevében szereplő nyilazás, a ló és a lovaglás a Kárpát-medence alaprezgéseihez tartozik. Az emberi testen a csípő és a combtájék mutatja a Nyilas területét. A jupiteri energia egyik legfontosabb táplálója az emberi szervezetnek, a bőség információját is hordozza. Főleg a máj tartozik a jupiteri csatorna töltése alá, továbbá részben a hasnyálmirigy és a pajzsmirigy.

 

A földies Bak jegy alapértelmezése a X. házé, a karrierszakasz. Akkor lehet sikeres a szülött itt a külső világban, ha a szemben lévő IV. ház belső világában, az otthonban a saját szülei sokgenerációs akadályozó energiáit feldolgozta, átalakította. A jegy ura a Szaturnusz, mely pozitív értelemben a szívós, kitartó tevékenység általi sikert példázza. Tulajdonképpen önmagunk legyőzését, a nem-ártás megvalósítását, vagyis az isteni törvény betartását jelképezi. Mivel az átlagember ezt nem volt képes véghezvinni az utolsó kétezer évben, ezért nevezik az asztrológusok a nagy szerencsétlenség bolygójának. A Szaturnusz csak azokat az információkat hozza fel a szülött életében, amelyeket az valaha kibocsátott magából. A Szaturnusz így a legnagyobb segítő és jótevő, figyelmeztető erejével a helyes úton tartja azt a szülöttet, aki ezt megérti. A térd tartozik ehhez a területhez, diszharmonikus esetben az ízületeknek és a csontoknak a mozgás akadályozottságát mutatva. Ez esetben is fontos az elemek harmóniája, a Bak föld eleme adja az ízületeknek, inaknak a szilárdságot, míg a víz elem a mozgékonyságot, a kenést. Gyulladás, vagyis sok tűz elem esetén a víz elem aránya csökken.

 

 

Az egészségügyi asztrológia megmutatja, hogy az egyén házcsúcsainak és planétáinak a testen való elhelyezkedése szerint az energiablokások hol találhatók

 

A Vízöntő jegy a 11. ház. A barátok, segítők, támogatók területe a külvilágban. Ura az Uránusz bolygó, melyet a Merkúrnak, vagyis a mozgás és információ bolygójának a felső rezgéseként ismerünk, így főleg az idegrendszer energiáját van hivatott tölteni. Az alsó lábszár tartozik a testen a Vízöntőhöz. A visszérképződés, lábszárfekély jelzi ezen a területen a mentálüzenetek okozta energiablokádokat.

 

Végül a Halak jegy a 12. házat jelképezve, a 6. ház nyílt tevékenységével szemben, az elvonult tevékenységek életterülete. Jelezhet kórházi tartózkodást vagy börtönt is, de mutathat önkéntes elvonulást is vagy otthon végzett munkát. A titkos ellenségek is idetartoznak, kik gondolatban például elégedetlenségükkel, szavaikkal pedig rágalmak formájában energiát kérnek a szülöttől. Ha ezt nem kapják meg, nyílt ellenséggé válnak, ha megkapják, akkor eltűnnek az illető életéből.

 

A Halakhoz a Neptun bolygó tartozik, mely a Vénusz felső rezgése, kétharmad vénuszi (emberi szeretet) és egyharmad jupiteri (isteni szeretet) energiájának összegzett hatásával. Az önfeláldozást is ehhez a jegyhez társítják. Azonban ezt sokan félreértik, mert csak a saját energiából való adásra vonatkozik az áldozat. Az a jó eset, ha az isteni energiákra nyitott csatornákkal rendelkezik a másokat segítő személy, így az átadni kívánt szeretetenergia mellé bölcsesség és erő is társul. A legfinomabb médiumi képességekkel kapcsolatos a Halak Neptun- természete, azonban tiszta földi felső kapcsolat nélkül a saját ködös, zavaros asztráltartalmával keveri a vett információt. Sőt nyitottsága miatt elkaphatják asztrállények, melyek azután rajta keresztül működhetnek.

 

Az asztrológiai tankönyvekben fontos helyet foglal el a 12 jegy alaptulajdonságainak a leírása, a 12 háznak a különböző jegyekkel való kapcsolata, a planéták tulajdonságai a 12 jegyben és házban, továbbá a planéták egymás közötti szögkapcsolatainak a jellemzői. A horoszkóp diagnosztikai értéke, hogy megmutatja, felismerhetővé teszi a hátsó mozgatórugókat, a szülött belső világát. Azonban szükséges a továbblépéshez az energetikai megoldások ismerete, hogy a megismert információkat tudattisztító meditációk során feloldjuk. Ahogy a buddhizmus Gyémánt Útja mondja, a káros érzelmeket nyersanyagként használjuk és átalakítjuk bölcsességgé. Minden egyes jól végzett meditáció után a jövő változik, az akadályok átalakulnak segítő energiákká.

Majoros János Károly
XVII. évfolyam 4. szám

Címkék: asztrológia, energetika, horoszkóp, mandala

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.