Holisztika

A Sólyom (március 2. – április 19.)

Jellemrajzok és totemek az indián életkerékben 4. rész

 


 

Az életkerék a világidő és az azokhoz kötődő jelenségek 12 szeletét van hivatva felvázolni számunkra. Segít ismerőjének abban, hogy mélyebben megismerhesse a világ mindenséget és önmagát, s ezáltal kevésbé legyen kiszolgáltatva a körülményeknek. Legfontosabb feladata talán az, hogy segítsen eligazodni a világgal, a természettel és a többi élőlénnyel való kapcsolatokban, a lehetőleg teljesebb mértékben ellenőrizhetővé tegye saját életét.

 

Minden időszakot - így a Sólyom időszakát is, amely a mi horoszkópunkban a Kos periódusának felel meg - a makro-és mikro univerzum számos alkotóeleme befolyásolja.

 

Ilyenek a Nap által közvetített sajátosságok, bizonyos földi befolyások, az „irányító széljárás", az általános totem, a születési totemállat, a növényi és ásványi totem, a „polaritás totem" és az ún. „elemi klán".

 

Az általános totem - amely a tavaszi három időszak közös totemállata - ad az illető időszaknak valódi kreatív erőt, s meghatározza a vadász sikert, a szerencsét. Ez a Sas, az irányító széljárás pedig a keleti volt. A Sas számos indián törzsnél a Kelet szimbóluma, s a valójában nehezen megfogható szellemi erővel segített kapcsolatba lépni. Ugyanúgy, mint a mi kultúrkörünkben, a Sas az átható, éles tekintet megtestesítője, vagyis a Sas totem szárnyai alatt születettek „messze látnak", s ez egy nagyon lényeges karakter jegy az Ébredés időszakának szülötteiben. A Kelet erejével megáldottak nagy jelentőséget tulajdonítanak annak, nehogy elsiessék cselekedeteiket, döntéseiket, még akkor sem, ha a gyorsan megszerezhető előnyök nyilvánvalónak látszanak! Cselekedeteikben meghatározó, hogy előre látják, érzik a következményeket és igyekeznek hosszú távra tervezni. (A Sólyomnál, mint látni fogjuk, ennek inkább az ellenkezője történik, ők „közelre látnak élesen", távolabbra a két következő időszak szülötte, a Hód és a Szarvas tekint.)

 

A Sólyom nagy támogatója az a keleti szél, amely erőt ad arra, hogy a hosszú téli elzártság után érdeklődéssel fedezzük fel újra a kinti világot. Abból a tényből adódóan, hogy a kelet a felkelő nap iránya, azé a felkelő Napé, amely meghozza számunkra a hajnalt, a Sólyom is a tudatra ébredés, a szellem nyitottá válásának hangsúlyozott vonásait hordozza magában. Az életben csak akkor lesznek harmóniában a külvilág energiaimpulzusaival, ha egy adott szituációban képesek megőrizni nyitott, mindenre fogékony, erőszakos behatásoknak ellenálló szellemi hozzáállásukat. Az előre meghatározott, merev vagy dogmatikus viselkedés vagy érvelés megbéníthatja lényüket, és életükben az átlagosnál jóval több akadályt, nehézséget fog okozni számukra.

 

A Sólymok az élet minden területén „a tavaszi nap fényére" vágyakoznak: szeretik tisztán látni az események hátterét, megérteni a miérteket, a dolgok mozgatórugóit, működési mechanizmusait. Ők a kelet szellemi és intelligenciát sugalló energiája által vezéreltek, ami azzal is jár, hogy szeretik a kihívásokat, az új területeken való próbálkozásokat, vállalkozásokat, még akkor is, ha nulláról kell valamit elkezdeniük. A Kelet ereje sugallja, hogy vonzódjanak a spirituális jellegű megoldások irányába, vagy az erkölcsi problémák megvilágítása felé. Kísérletezgetésük iránya az alapelvek értékeinek tisztázására szeret irányulni.

 

Befolyásoló elem: a Tűz

Az elemi tűz legfőbb tulajdonsága a terjedés, ami az időszak szülötteiben túláradó lelkesedésben jut érvényre minden olyan üggyel kapcsolatban, ami őket érdekli. Ezt az energiát kell megtanulniuk ellenőrzésük alatt tartani, mert a hirtelen impulzivitás, fellángolás rossz irányba viheti őket. Túláradó energiájuk következtében mindig hiperaktívak, kreatívak, lelkesek, extrovertáltak, sok területen mutatnak tehetséget.

 

Az elemi tűz a lét síkján a külvilág érzékelését elsősorban nem érzékszerveivel, hanem szívével végzi. Őt az a szeretet fogja meg, ami nem a saját örömét keresi, hanem amely a személyiség legbensőbb adománya.

 

Születési totemállat: a Sólyom

A sólymoknak sok fajtája van, amelyeknek közös tulajdonsága, hogy nem készítenek maguknak fészket, hanem sziklahasadékokba vagy elhagyott fészkekbe rakják tojásaikat. Repülésük látványos, és a magasból, zuhanórepüléssel csapnak le zsákmányukra. Bár a sólymok vadak, jól idomíthatóak, ezért használták vadászatokra szerte a világon. Sok fajuk azért is áll nagy becsben, mert a kártékony rovarokon él.

 

Az Ébredés időszakának szülöttei, hasonlóképpen totemükhöz, „szeretik széttárni szárnyaikat". Ők más értelemben vett jó vadászok: új témákra, eszmékre, tapasztalatokra vadásznak, új és új vidékeket akarnak megismerni. Ők is rettenthetetlenek, ha elakarják érni céljaikat. Totemjükhöz hasonlóan magasra szárnyalnak - de eszmei síkokon. Sajnos sokszor nincs elég türelmük végére járni az ügyeknek, könnyen el téríthetőek. Nem nagyon képesek annyira koncentrálni egy ügyre, hogy abból a lehető legtöbbet hozzák ki, mert az újdonság varázsa megejti őket. Egyik legfontosabb életfeladatuk megtanulni, hogy bő energia készletüket ne csak az indulásnál dobják be, hanem legyenek kitartóak és következetesek.

 

 

Növényi totem: a gyermekláncfű

Ez a kis növény, amit a megművelt területek ártalmas gyomjaként emlegetnek, minden körülmények között képes megélni. A közös törzsből, amelyben tejszerű folyadék van, körkörösen indulnak ki a levelek, amelyek olyan szélűek, mintha fogakkal rágták volna ki. (Innen adódik például angol neve: Dandelion, ami a francia dent-de-lion-ból, vagyis oroszlánfogból származik.) A sárga fejecskék mintegy 200 szirmocskából állnak, amelyek éjszakára vagy rossz idő esetén összezáródnak.

 

Az elvirágzás után egy kis pihés gömb formában alakulnak ki a magok, amelyek ejtőernyőszerű képletben helyezkednek el, s a szél kényére-kedvére repülnek szerte, hogy a leglehetetlenebb körülmények között is új növénnyé fejlődhessenek. Az indiánok - ugyanúgy, mint az európai gyógyászok - a gyökeret, a levelet és a virágot egyaránt felhasználták gyógyászati célokból. Gyökere mindenféle nedvkiválasztásra hat, elsősorban az epére, de nagy mértékben segíti a mérgek kiválasztását is. Kiszárítva tonizál és stimulál, mint egy pótkávéként használható. Általában segíti a májműködést és harmonizálja a vércukorszintet.

 

Leveleit salátának készítik, mivel nagyon gazdagok A-vitaminban, B-, C- és G-vitamin-tartalmuk is jelentős. Kalcium-, vas-, foszfor- és nátrium tartalmuk elősegíti a vértisztulását.

 

A Sólymok viselkedése hasonlatos a gyermekláncfű-totemhez: könnyen vándorol egyik helyről a másikra, vált egyik ötletről a másikra, átrepülve bizonyos dolgokat anélkül, hogy alaposan áttanulmányozta volna azokat. Ugyanakkor szükségük van arra, hogy hasznosnak érezhessék magukat, s a növényi totemhez hasonlóan bárhol képesek gyökeret ereszteni.

 

Hasonlóan növényi totemükhöz, a Sólymok képesek kinyílni, nem csak az új eszmék, gondolatok irányában, hanem azon emberek vonatkozásában is, akikkel a mindennapi életben találkoznak. Őszinteségük az emberek közötti kapcsolatban is tisztító funkciót tölthet be, bár ezt az emberek nem mindig értékelik. Mindenesetre a Sólymok az érzékeny területeken is megpróbálják kiszuperálni azokat a gondolatokat, berögződött cselekvéseket, amelyeket idejét múltnak, fölöslegesnek tartanak.

 

Ásványi totem: az opál

Az opál különleges ásvány, amely szerkezetében nem kristályos és sok variánsa fordul elő a természetben. Fő alkotórésze a kovasav, amit a régiek a „megszilárdult kozmikus fény"-nek neveztek. Ezt a vegyületet - a szilícium-dioxidot - mindenütt megtaláljuk a füvek és gabonák szárcsomóiban, hiszen ez a vegyület biztosítja a csöves növényszárak stabilitását.

 

Az opál leggyakrabban tejszerűen fehér, de létezik fekete, sárgászöld, valamint egy nagyra becsült, vörös és ibolyaszínű erezettel büszkélkedhető, ún. tűzopál változata is. Általában melegforrások és vulkanikus sziklák körzetében fordul elő, ahol magas hőmérséklet és nagy nyomás együttesen alakítja ki. Ennek következtében olyan személyek számára alkalmas az opálból készült ékszer vagy használati tárgy, akik nagy érzelmi nyomásnak vannak kitéve, vagy nagy energiát felemésztő feladatokat kell megoldaniuk.

 

Az opál legfőbb alkotórésze, a szilícium-dioxid a csigolyaközti porckorongok és a szemlencse alkotóeleme is, ily módon társítják a tisztán látással is, nem csak a szó szoros értelmében. Ez az ásvány nyújt segítséget a gondolatok emelkedettségéhez, az igazság fényének megtalálásához, ami a Sólymok személyiségének egyik fő törekvése.

 

Az opálnak rendkívül erős visszatükröző képessége van: magába fogadja a kozmikus energiákat és ezáltal képes mind a negatív, mind a pozitív tulajdonságok megerősítésére! Mivel oly nagyon érzékeny a különböző rezgésekre, azt ajánlják, hogy ne magunkon viseljük, csak a közelünkbe helyezzük el. Az opál azt a képességünket erősíti, hogy az egyes dolgokat mélyebben ismerhessük meg, felfedezhessük valódi természetüket. Az indián sámánok szerint ez az ásvány azoknak hasznos, akik „a vízből fakadó érzelmek által gerjesztett tűz" szituációjával állnak szemben (hirtelen haragúak). Az opál segít uralni az érzelmeket, rendkívül erős az érzelem harmonizáló hatása, különösen alkalmas a negatív emóciók szétszórására. „A tűz, amely úgy terjed, mint a víz" (az opál vizet is tartalmaz).

 

 

„Polaritás totem": a Holló (szeptember 22.-október 22.)

Ez a madár, amelyet a veteményesek szempontjából károsnak ítélünk, a rézbőrű ember számára a természet szemetese, s mint ilyen, hozzájárul a környezeti egyensúly kialakításához. Sok faja létezik, amelyek közül termetre az óriás varjú a legnagyobb. Fészkét a fák csúcsára vagy kiemelkedő helyekre építi, de táplálékát a földön keresi meg. Az indiánok számára ennek az az üzenete, hogy ez a madár totem képes egyesíteni az Ég és a Föld energiáit, s megmutatja a gyakorlat realitásaihoz vezető utat.

 

Szerintük a Holló azt mutatja meg a Sólyomnak - aki hajlamos kizárólag egyéni érdekeit helyezni a látóterébe -, hogy gondosan vizsgálja meg az ellenérveket, a közösségi érdekeket is, nehogy az egoizmusba vagy a fanatizmusba süllyedjen el. A Sólyom az egyéni törekvés megtestesítője, míg a Holló a csoportot, a közösség érdekeit képviseli. Ennek megfelelően az indián bölcsek azt tanácsolják a sólymoknak, hogy intenzíven keressék a módját, hogy valamely csoportban, közösségben tevékenykedjenek.

 

Más szavakkal, a Holló üzenete: az idealizmust mindig ki kell egészíteni gyakorlati munkával, olyannal, amely előnyös úgy az egyén, mint a közösség számára.

 

 

Elemi klán: a Karvaly

A karvaly csodaszép ragadozómadár, amelynek repülése is látványos, s amely a sólyommal ellentétben mindig saját fészket rak. Őt sokszor azonosították az örök újjászületés madarával, a főnixszel, amely a sugárzó energia, az új utak csillogása, az ihlet fényessége, a hirtelen változások hozója.

 

A karvaly az elemi klán tagjainak alapvető feladatairól ad információt, utat mutat a törzs többi tagjával, a közösséggel szembeni viselkedést illetően. A Karvaly klánját úgy értékelték, mint akik a gondolkodók, az inspirálók, az irányítók, az úttörők. Ők mindig az új, a kreativitás kezdeményezői, köszönhetően a bennük élő melegségnek, tűznek. Vigyázniuk kell azonban, nehogy ezeket a belső energiákat túl vehemensen vessék be, mert nagy a kockázata annak, hogy idő előtt elhamvasztja őket.

 

A Karvalyoknak kiváló ösztönös megérzéseik vannak, de feltétlenül konzultálniuk kell más periódusok elemi klánjainak képviselőivel, hogy ezt a képességet folytonosan fejleszthessék, és a „tisztánlátás" valóban döntő elhatározások kiindulópontja lehessen.

 

 

A „gyermek Sólyom"

A kis Sólyom az átlaggyermeknél korábban kezd járni, de éppen ezért intenzívebben kell rá felügyelni, nehogy baleset érje. Kedves, szimpatikus pici, de rendkívül igényes, sőt követelődző: lobbanékony természete hamar kiütközik, főleg, ha nem engednek kérésének. Türelmetlen, őt azonnal ki kell szolgálni! Ha ezt a tulajdonságát nem igyekeznek korán korrigálni, egész életében ilyen maradhat. A nevelésnek más irányban is intenzívnek kell lennie. Ugyanis ha nem követelik meg tőlük már egész kis korukban a fegyelmet, később nem fogadják el a tekintélyt, a tiszteletet, a versengés szabályait.

 

Szeretnek történeteket hallgatni és nagy affinitásuk lesz az olvasásra. Bár intelligensek, a tanuláshoz sok bátorításra van szükségük: ösztönzésre, dicséretre, mert a büntetés a Sólyom-gyereket nem sarkallja semmire. Fontos, hogy mindig foglaljuk le őket, mert a tétlenség rögtön butaságok elkövetésére ingerli őket. Általában elmondható, hogyha gyengéden, intelligens módon bánnak velük, biztosan megteszik, amit elvárnak tőlük.

 

 

Az „érett Sólyom"

Hasonlóan a tavaszi rügyekhez, az Ébredés időszakának szülöttei nagy energiával rendelkeznek, rámenősek, és elképzeléseik megvalósításához képesek társakat vonzani magukhoz. Extrovertáltak, bőbeszédűek, áradozóak, vállalkozó kedvűek, fáradhatatlanok - a Sólymokat akcióra teremtették. Nagy kezdeményezők, de impulzivitásuk sokszor olyan elhamarkodott cselekedetekre ragadtatja őket, amit aztán megbánnak, vagy az ügy előrehaladtával már más lóra szeretnek ülni. Optimista beállítottságuk mindamellett segítségükre van, hogy a balsikereken és a csalódásokon gyorsan túltegyék magukat. Ha társuk nem azonnal szédül meg ötleteiktől, függetlenségre hajlamos természetük az egyedül történő továbbmenetelre sarkallja őket. Lelkesedésük azonban ragályos, és a sokszor regényes túlzások ecsetelése által általában megtalálják a megfelelő társat. Mindezt annak ellenére, hogy a Sólyom „nem született diplomata": őszintesége, szókimondósága, néha tapintatlansága - ami mind a tüzes türelmetlenségből adódik - megértést kíván partnereitől.

 

A Sólymok - mivel könnyen túlteszik magukat a múlt nehézségein és nem igazán törődnek a távoli jövővel - hajlamosak a pillanatnak, a mának élni.

 

Szülőként a Sólyom túl szigorú. Apaként nagyon nehezen viseli, ha gyermeke mögött a második pozícióba kerül hitvese szemében, s gyermekeivel szemben a zsarnokságig is elmegy, nem csak a hivatásuk, hanem még baráti körük megválasztását illetően is.

 

Anyaként annak ellenére jó, hogy nem kotlik a gyermekeken. Gazdag fantáziája révén mindig megtalálja a gyermekek optimális fejlődéséhez vezető módszert.

 

 

A Sólyom szerelmi élete

A „hím" keresi a regényes szerelmeket és az ő „hercegnőjét". Általában hű, de szereti, ha hosszú pórázon tartják. Szerelme általában túlfűtött, bár nem idegen tőle a flörtölés. Jaj azonban annak, aki párjának túl nagy figyelmet szentel, arról ugyanis úgy tartja, hogy az csak az ő tulajdona.

 

A „nőstény" szívesen emeli párját magas piedesztálra, és ennek megfelelően túl nagy igényekkel is lép fel vele szemben. Ő is oly nagyon hajlik a féltékenységre, hogy attól a partnere nagyon szenvedhet. A Sólyom-nő magával ragadó, de őszintesége, szókimondása és morcos időszakai sokakat eltávolítanak bűvköréből. Ő is eléggé parancsoló természet, s otthon kétség sem fér hozzá, hogy ő viseli a nadrágot.

 

A befolyásoló tűz miatt nagy hajlamuk van a rövid, tiszavirág-életű kapcsolatokra, a fellángolásra, a türelmetlenségre érzelmileg és szexuálisan is. Nagy feladatuk ezért a türelem és a partner igényei figyelembevételének elsajátítása.

 

Partner kapcsolat szempontjából a Sólymok leginkább a Lazacokkal (július 22.-augusztus 21.) és a Baglyokkal (november 23.-december 21.) számíthatnak harmonikus viszonyra.

 

 

Egészség

Az Ébredés időszaka fizikai síkon a fejnek és a nyaknak fele meg elsősorban, de komoly befolyása van a mellékvesék hormontermelésére, főleg az adrenalinéra is. Ennek eredményeképp a fejfájások, migrének, idegi problémák, a stressz által okozott tünetek fenyegetik őket leginkább. Az utóbbiak a túlhajtott munka eredményeként jelenhetnek meg, de komoly pszichés terhelést jelent nekik az a meggyőződésük is, hogy nem úgy és nem akkor tudják megvalósítani elgondolásaikat, amikor szeretnék. A Sólymoknak ezért hatványozottan kell figyelembe venniük a természet azon törvényét, hogy a harmóniát a munka és a pihenés megfelelő aránya hozhatja csak létre. Megfelelő életritmus, meditáció, természet járás, „természet csodálat" igen csak fontos a számukra, már csak azért is, mert a tűz elem befolyása miatt a magas vérnyomásra és a hirtelen kitörő lázas betegségekre is fogékonyak.

 

Miként bánjunk a Sólymokkal?

Az Ébredés jegyének madártoteme azt sugallja szülötteinek, hogy ne nagyon érdeklődjenek a távolabbi jövő történései iránt, hanem a mának éljenek és a közvetlen jövőre koncentráljanak. Amennyiben tehát lelkessé akarjuk őket tenni valamilyen ügy iránt, akkor annak a közvetlen hasznáról kell őket minél több érvvel meggyőzni. Mutassuk magunkat lelkesnek, hangsúlyozzuk az ügyek pozitív oldalait. Ne vegyük zokon tőlük, ha kissé fensőbbséges allűrt vesznek fel, vagy lelkünk érzékenyebb területeire hatolnak. Velük a tapintat és az udvariasság vezet csak eredményre. Ugyancsak fontos, hogy ne untassuk hosszú magyarázatokkal, mert a rövid, egyenes beszéd számára „kiváló csali", amire ráharaphat. Amit ők szeretnek, az nem a cikornyázás, hanem a lényeg, a tények, az események tartó váza. Lelki szemeik élesek, így ha valamely részlet érdekes lehet, ne aggódjunk, arról megfognak kérdezni bennünket!

Dr. Simoncsics Péter
XI. évfolyam 3. szám

Címkék: totemállatok

Aktuális lapszámunk:
2020. december

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.