Holisztika

A sorsalakítás pszichológiája

Spirituális lélektan és belső utazások a Szintézis Szabadegyetemen

Az ősz beköszöntével a Szintézis Szabadegyetemen is új tanév indul, ami a hallgatókkal a pszichológia spirituális irányzatait ismerteti meg. A tizenhat éve működő, Szepes Mária által alapított iskola idén kiemelten nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati képzésre és az interaktivitásra, vagyis a lélektani útmutatásokat nemcsak az elméletek, de a saját élmények terén is „kézzelfoghatóvá” teszi. Paulinyi Tamás író, pszi-kutatót, a Szintézis igazgatóját így arról kérdeztük, mit is jelent pontosabban a pszichológiai oktatásban a spiritualitás és a megtapasztalás.


 

– A pszichológia tudománya és a spiritualitás hitvilága mintha két külön területhez tartozna. Hogyan áll ebből össze a spirituális pszichológia sajátos fogalomköre?

 

– A Szintézis Szabadegyetem – ahogy a neve is mutatja – alapvetően integratív, vagyis különböző  ismeretelméleti megközelítéseket szintetizáló oktatási intézmény – válaszolja Paulinyi Tamás. – Mint eddig minden tanévünkben, idén is átfogó jelleggel mutatjuk be a pszichológia múltját, jelenét és legújabb irányzatait. Ez alatt nemcsak a hivatalos pszichológiai kategóriákat, hanem a lélektan legősibb hagyományait is kell érteni, hiszen mióta ember él a Földön, a tudattal, a lélekkel kapcsolatos kérdések mindig is fontosak voltak.

 

Az is tudvalevő, hogy a racionális-analitikus megismerés mellett létezik egy olyan intuitív megközelítése is az emberi lelkivilágnak, ami – az elmúlt évezredekből is származóan – nagyon sok ma is használható tudást és bölcsességet halmozott fel. Ezek nagy részben a vallások lelki gyakorlataiból, illetve az önismeret spirituálsi hagyományaiból ismertek, elég, ha itt például a buddhizmus kontemplációs, koncentrációs vagy meditációs technikáira gondolunk. Ezek a tudatállapotok kitűnően alkalmasak saját pszichénk működésének mélyebb megértéséhez is.

 

– A Szintézis idei ALFA-Modulja is akkreditált, ami hivatalosan elismert vizsgarendszerrel, képzett szakemberekkel biztosít képzést a jelentkezőknek. Hogyan férnek bele ebbe az „átéléses” gyakorlatok?

 

– Az előbbiekben elmondottak szerint az emberi lélek tárgyi és alanyi szinten is vizsgálható. Miután iskolánk elsősorban nem a lexikális tudás gyarapítását, hanem az önismereti fejlődést célozza, a módosult tudatállapotokban és a katartikus lelki helyzetekben való felismerések ehhez maradandóbb segítséget nyújtanak. A különböző léthelyzetek okait természetesen elméletileg jól megalapozott pszichológiai módszerekkel is vizsgáljuk, ez a kiegészítő gyakorlatokkal együtt ad holisztikusabb jellegű rálátást pszichénk sajátosságaira.

 

Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az idei tanévünk gyakorlatiassága nemcsak a megközelítésekre, de a témakörökre is vonatkozik, az ALFA-Modul ugyanis magára az emberi létre koncentrál, beleértve a születés, a felnövés és az öregedés kérdésköreit éppúgy, mint a párkapcsolatok, a játszmák, a függések vagy például a kommunikáció ismert problémáit és azok kevésbé ismert megoldásait. Ez az év alapvetően az emberi sorsról tanít, időtlen és újkori tudásokból egyaránt merítve, egyben őszinte és humánus jóindulattal mutatva rá létünk felelősségeire és lehetőségeire.

 

 

– Az interaktív és a gyakorlati foglakozások pontosan mit jelentenek, mitől és hogyan lesznek gazdagabbak ezektől a Szintézis-hallgatók?

 

– Oktatási hétvégéink rendszeres eleme lesz az élő mélyinterjú, ahol közös figyelemmel kísérve tárunk és oldunk fel egyéni sorsproblémákat, amelyek a – szintén gyakorlatként szereplő – Hellinger-féle családállításhoz hasonlóan, kollektív katarzissal vezetnek megvilágosító felismerésekhez. Pszichodráma és szerepjáték csakúgy szerepel az interaktív foglalkozásaink palettáján, ahogy közös relaxációs és meditációs gyakorlatok, valamint a páros és a kiscsoportos megvitatások, feldolgozások is.

 

A leginkább egzotikus „saját élményes” foglalkozás talán mégis a szintén rendszeres „Belső Utazás” lesz, ahol közös dobmeditációval merülhetünk tudatunk mélyebb világaiba. Részben a sámáni révülések hagyományait követve, aktuális lelki feladatainkat itt archetípusos képekben ragadjuk meg, amiket egyfajta saját álomszótárral értelmezünk. Ezek realitásának megtapasztalásához a minden tanévben működő Szintézis PSZI-Labor nyújt kiegészítő hátteret.

 

– Az októberben induló ALFA-Modul előtt, szeptember közepén is részt vehetnek az érdeklődők egy kétnapos, intenzív kurzuson. Itt mit élhetnek át a hallgatók?

 

– A „Transz és Tudat” címmel indított tanfolyam elméleti és gyakorlati betekintést nyújt a módosult tudatállapotok világába, ahol mindenkinek lehetősége nyílik átkelni saját tudatának kapuin. Bár a két nap nyilván nem vetekedhet éves képzésünk tartalmasságával és összetettségével, azonban a résztvevők erről a szűkebb területről így is kerek képet kapnak. A pszichológiai áttekintéseken kívül megtapasztalhatják a mélyrelaxáció, a mandalameditáció, a lélekutazás és a különböző energetikai gyakorlatok sajátos tudatvilágát, de útmutatást kapnak a belső utazások sorsformáló és teremtő technikáihoz is. Erre az önmagunkat kutató expedícióra is szeretettel várunk minden felfedezőt! (X)

-tgym-
XVIII. évfolyam 9. szám

Címkék: parapszichológia, Paulinyi Tamás, spirituális lélektan, Szintézis Szabadegyetem

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.