Holisztika

A színek hatalma

„A szín az a hely, ahol agyunk és a világegyetem találkozik egymással” (Paul Cézanne)

A színek közvetlenül tudatalattinkon keresztül fejtik ki hatásukat: testünkre, hangulatunkra, egész viselkedésünkre. Aki tisztában van a részletekkel, sokat tehet egészségéért, jó közértzetéért.


A hölgy átlagos kinézetű volt, kék pulóver, középhosszú haj, kék szemek. Egészen addig, míg a kutatók megváltoztatták ruházatának színét. Piros pulóverben sokkal inkább felfigyeltek rá a férfi kísérleti személyek.

 

Érdeklődést mutattak iránta, találkozni akartak vele, és hajlandók voltak akár 100 dollárt kiadni egy vele elköltött vendéglői vacsorára. A szín mint afrodiziákum? Andrew Elliot és Daniela Nesta kísérleteinek a Rochesteri Egyetemen ez az eredménye. Igaz, a piros szín csak a testi vonzerőre volt hatással. Ha a férfiakat az illető hölgy intelligenciájáról vagy barátságosságáról kérdezték, azt a ruha színe nem befolyásolta.

 

A szakemberek „fizikai, mentális-pszichés, illetve emocionális színhatásról” beszélnek. A pszichológiai hatás a fentiekben ismertetett, automatikus, tudattalan reakciók formájában tetten érhető. Egyes pszichológusok archetípusos színhatásról beszélnek, ami azt jelenti, hogy ez a hatás nagyon ősi, nem tanult jellegű.

 

Noha a hétköznapokban a színeket nem tudatosan érzékeljük, jelentős hatást gyakorolnak ránk.

 

A zöld főképp a frissességet és az egészséget jelképezi. A zöld nyugtató hatású, a sivatagi népeknél ez a paradicsom színe

 

Testünk érzékeli például a napszakok változását, amely a nappali vöröses narancsszíntől az éjjel sötétkékjéig terjed. A testnek mindez a nappali aktivitásról az éjszakai nyugalomra való átállást jelzi. Ez a hatás zárt terekben is érvényesül. Minden színnek eltérő a rezgése, amely befolyásolja szellemünket és testünket. Már a 19. századtól kezdve folyamatosan kísérleteztek az ideggyógyászati intézetekben a helyiségek színeinek az ápoltakra gyakorolt hatásaival. Megállapították, hogy a kék nyugtató, a vörös serkentő hatású. Érdekesnek bizonyult a sárga, amely feloldja a félelmeket, javítja a kedélyállapotot, még depressziós vagy skizofrén betegekben is.

 

Mivel a világos színek fokozzák éberségünket, ezeket előszeretettel alkalmazzák a közúti közlekedésben és más típusú jelzésekben, mindenütt, ahol veszély leselkedik ránk.
Nyelvünkben is megvan a színek különleges szerepe. Bizonyára mindenki hallotta már a „sárga irigység”, „rózsaszínben látja a világot” és hasonló kifejezéseket. E kifejezések évezredes tapasztalatokon alapulnak. Ha valaki agresszív, és „vörös köd ereszkedik a szeme elé”, annak általában valóban vörös a feje. A német „blaumachen” kifejezés szó szerinti jelentése: „kéket csinál”. Ennek háttere, hogy a régi kelmefestőknél a kékfestés kellemes tevékenység volt, ugyanis a festéknek 3-8 napra volt szüksége, hogy vízben oldható legyen. Ma a „blaumachen” kifejezés pihenést, lustálkodást jelent a köznyelvben.

 

Piros, mint boldogság és szerelem

Úgy tűnik, a színeknek közvetlen köze van érzelmeinkhez. A kérdésre, milyen színű a szerelem, a legtöbben a pirossal válaszolnak. Mi a remény színe? Zöld. Mi a méreg, a mérgező színe? Zöld. Itt tehát azonos szín eltérő érzelmeket jelöl. Dr. Eva Heller szociológus már a 80-as években vizsgálta, milyen asszociációi vannak az embereknek a színekkel kapcsolatban.

 

A világossárga, mint a napraforgó virága, serkentő, élénkítő hatású

 

Megállapította, hogy egy színhez általában többféle érzelmet társítunk, de ezek közül az egyik domináns. Léteznek színek, amelyek egymást kölcsönösen erősítik. A piros és a rózsaszín egyaránt a szerelmet, a piros és a fekete inkább a gyűlöletet szimbolizálja. A kérdésre, miszerint mi a színe a boldogságnak, a legtöbben ezt a választ adják: piros és arany, a harmadik leggyakoribb szín a zöld.

 

Minden színt sokrétű tapasztalattal kötünk össze. A zöld a gyümölcsökre vonatkoztatva azt jelenti, hogy még éretlenek. Innen származik a zöldfülű kifejezés. A közlekedésben a zöld pozitív tartalmú. A természetben az egészséges, friss növények színe, ezért a pihenéssel és a regenerálódással kapcsoljuk össze.

 

A színek szimbolikája

Hogyan, miért nyernek a színek szimbolikus jelentést? A magyarázat: tapasztalatok, megfigyelések és évszázados hagyományok alapján, valamint archetípusos alapon, azaz nem tanult, hanem ösztönösen bennünk lévő asszociációk, érzelmek alapján. A zöld a tavasz színe, amely a tél zord hónapjai után reménynyel tölt el bennünket.

 

A sárgával együtt a zöld azonban egyúttal az irigység szimbolikus színe is. Az emögött meghúzódó tapasztalat, hogy a sokat bosszankodó emberek között gyakoribbak az epebetegségek – az epefolyadék színe sárgászöld.

 

A színeket ősidők óta alkalmazzák a vallások is. A buddhista szerzetesek vagy élénkpiros, vagy narancsszínű ruházatot viselnek

 

Az eltérő életkörülmények eltérő színhatásokat hoznak létre. A zöld Európában a táj normális színe, a sivatagi népeknél ez a paradicsom színe. Ősi szokások és a hétköznapi gyakorlat is kötődik a színekhez. Jó példa erre a méregzöld kifejezés. A régi korokban a zöld festék arzént tartalmazott.

 

A színeket a legkorábbi idők óta a liturgiában, a vallás terén is alkalmazták. A színek hatásával éltek a királyok, uralkodók is. A bíbor az uralkodók színe volt. A római katolikus egyházban a piros szín a mai napig különleges jelentőségű. A transzcendentális, a természetfeletti jelenségeket szimbolizáló szín a lila, ami a legünnepélyesebb színe az egyháznak. Természetesen a művészek is alkalmazzák a színek különféle hatásait alkotásaikban. És persze a „felhasználók” köréből a reklám sem maradhat ki.

 

 

Amit Goethe a színekkel kapcsolatban megállapított

Goethe intenzíven foglalkozott a színekkel. A német költőóriás szerint a szín a fény és a sötétség összjátékának eredménye. Alapvetően meleg és hideg színeket különböztetett meg egymástól. A sok fényt reflektáló fények melegnek számítanak. Ilyen a sárga is, amely fényt sugároz ki magából. A hideg színek, mint a kék vagy a lila, ezzel szemben elnyelik a fényt. Érdemes a belső terek kialakításánál tekintettel lenni erre.

 

A világos, hideg színek optikailag kitágítják a teret – ezeket a helyiségeket valóságos méretüknél akár 10 százalékkal nagyobbnak érzékeljük. A meleg színek hatására a helyiségek élénkebbek, kellemesebbek, otthonosabbak lesznek, a hideg színek ezzel szemben nyugalmat árasztanak. Kísérletekben megállapították, hogy ugyanaz a lakótér kék színben hidegebbnek érezhető, mint ha ugyanezt a teret pirosra festenék.

 

A belső terekben a kék szín hűvös hatású. Ezt a hatást még a vakoknál is tapasztalhatjuk

 

Ez akár négy Celsius-fok eltérést is jelenthet érzékelésünkben. A kísérleti személyek a 15 °C-os kék helyiségben fáztak, a piros helyiségben lévők csak 11 °C-nál érezték ezt. Érdekes módon ez a jelenség vak személyeknél is megfigyelhető, amiből arra következtethetünk, hogy a színek bőrünk sejtjeire is hatnak.

 

 

Milyen hatással vannak hangulatunkra?

A színt egy vizuális érzékelés, az ún. szín inger hozza létre. Ez utóbbi akkor keletkezik, amikor a kb. 300 és 700 nanométer (1 nanométer = egymilliárdod méter) hullámhosszú fény éri szemünk ideghártyáját. A fény önmagában színtelen energiasugár, amely szemünk bizonyos érzékelő sejtjeit ingerli. Ez az inger továbbítódik az agynak, amely aztán színként jut el tudatunkba. A szemben található érzékelő receptorsejteket csapoknak nevezzük.

 

A fény és a szín olyan energiák, amelyek az elektromágneses hullámok közé sorolhatók. Minden elektromágneses hullám fénysebességgel terjed, és egy elektromos, valamint egy mágneses komponensből áll, amelyek egymáshoz képest derékszögű irányú hullámzó mozgást végeznek. A leglassabb rezgésszámú szín a piros, mert ez a leghosszabb hullámhoszszú. A pirost sorrendben a narancssárga, majd a sárga, a zöld, a türkiz, a kék és az ibolya követi.

 

A türkiz szín ideális az elektroszmog semlegesítésében - pl. a számítógépes munka esetén

 

Miről árulkodik a kedvenc szín?

Erre a kérdésre nem lehet általános érvényű választ adni, ugyanis a színekhez részben egymásnak ellentmondó tulajdonságokat kapcsolunk. A szimbolikában figyelnünk kell az összefüggésekre. A színnek a hétköznapokban mindig van valamilyen funkciója. Egyetlen szín sem kizárólag „jó” vagy „rossz”, sem hatásában, sem szimbolikájában.

 

A színtesztek, mint amilyen a közismert Lüscher-tesz, lehetővé teszik, hogy segítségükkel következtessünk a vizsgált páciens személyiségére, ha az illető bizonyos színeket vagy színkombinációkat preferál. Max Lüschernél minden szín egy-egy érzelmet, lelki tulajdonságot jelent. A zöld a szilárdság, az önbecsülés színe, amely erősíti az identitást. A sárga a szabadság és a kibontakozás, az önkifejezés színe.

 

A piros erőt sugároz, saját erőnk kibontakozását. A kék az elégedettség színe. Az érzelmeket és a jellemvonásokat valóban kapcsolatba lehet hozni színekkel. Azonban ma a tudományos pszichológia nem fogadja el a színteszteket, mert a színeket túlságosan sokféleképpen lehet interpretálni. Így azonban a tesztek eredménye pontatlan. A kísérleti pszichológiában ezzel szemben a színek emocionális, mentális és pszichés hatásait alaposan kutatták, vizsgálták.

 

Szemeinkben a receptorsejtek a színtelen energiasugárzást az agyba továbbítják, ahol színként érzékeljük azokat

 

A Frieling-féle tesztben annak a személynek, aki a sötétpirosat preferálja, szilárdak, erősek az érzelmei, és elvárásai vannak az élettel szemben. A kék a konkrét és konstruktív gondolkodást és a segítőkészséget jelzi. Érdekes, hogy a tesztekben mindig van egy szín, amelyet a vizsgált személy mereven elutasít. A preferenciák és az elutasítás e tesztekben a személy motivációjára és viselkedésére utal.

 

 

A színek gyógyítanak is

A színeket tudatosan alkalmazhatjuk közérzetünk és egészségünk érdekében is. Minden színnek sajátos gyógyító energiája van. Általában elmondhatjuk, hogy a piros serkentő, a kék nyugtató és hűtő, a sárga kedélyjavító, kommunikációt javító hatású, a narancssárga pedig melegít.

 

Feltételezhető, hogy a színek gyógyító hatásaiban szerepet játszik az adott fény frekvenciája, valamint a róluk kialakított képünk is. A legtöbb színterapeuta szerint a kezelt sejtek rezgése átveszi az adott szín rezgésszámát. Sok ősi kultúra alkalmazta a színeket a gyakorlatban. Az óegyiptomiak harmonikus színekkel kifestett templomi termekben gyógyítottak.

 

A zöld a gyógyítás és a növekedés színe, amely ellazít és erősít

 

Hogyan dolgoznak a színterapeuták?

Ingrid Kraaz von Rohr 26 éve természetgyógyászként és színterapeutaként dolgozik.
A legkülönfélébb panaszokkal fordulnak hozzá páciensei. Bajaikat gyakran pusztán színes fényt kibocsátó lámpákkal végzett besugárzással képes gyógyítani. A lámpán egy kvarcüvegből készült piramisformájú feltét van. A kezelés időtartama a fokuszált, kis területekre korlátozódó terápia esetén alkalmanként 1-2 perc. Lényegében színes fénnyel végzett akupunktúráról van szó. Létezik egész testi kezelés is. Akár mentális, emocionális vagy testi problémákról van szó, a színek segítenek ezek gyógyításában, a harmonizálásban. Ha valakinek például eldugul az orra, és éjjel nem kap levegőt vagy a szaglása szenved hiányt, vörös színű fénnyel kezeli a vastagbél 20. számú pontot az orr mellett.

 

A hölgy azokon is tud segíteni, akik önbizalomhiányban szenvednek: „A magabiztosság érdekében optimális a narancssárga szín haszná-lata. Ehhez a hajhatár közepénél a »Bikini-háromszöget« kell besugározni narancssárga fénnyel. Vagy egyszerűen helyezzünk egy pohár vizet egy narancssárga alátétre. A víz tíz perc alatt átveszi a narancsszínű alátét frekvenciáját. A dolog azért ilyen egyszerű, mert a víz kiváló információhordozó közeg.

 

A túl sok piros agreszszívvé tehet, itt tehát ajánlatos az elővigyázatosság. A türkiz szín kiváló az elektroszmog okozta károk enyhítésében, például ha valaki sokat ül számítógép előtt.

 

„A színek ereje kiválóan alkalmas számos panasz kezelésére, illetve a hétköznapi terhelések elviselésének megkönnyítésében” – magyarázza Ingrid Kraaz von Rorh.

 

A piros a vért, a tüzet, a szerelmet és a gyűlöletet szimbolizálja. Melegít és javítja hangulatunkat

 

„Akár testi, akár lelki problémákról legyen szó, a színek és a fény mindig segítenek. Fáradtság esetén a türkiz, a magenta vagy a piros szín hasznos – a színes fényű lámpát ehhez kb. egy percig a máj akupunktúrás pontjára irányítjuk. Ezt a pontot a jobb bordaív közepén találjuk. Energia-háztartásunkért felel, és gyakran túlterheljük.”

 

Vajon javíthatjuk a színekkel szembeni szenzitivitásunkat? Ingrid Kraaz von Rohr szerint a fény erősíti a színek erejét, hatását. Szenzitivitásunkat azzal fokozhatjuk, ha olyan táplálékokat fogyasztunk, amelyeket sok fény táplált. Tehát zöldségeket és gyümölcsöket. Minél több „halott” élelmiszert fogyasztunk, annál nehezebb érezni a színek jótékony hatását.

 

A színek jelentősége

Kék

A kék a legtöbb ember kedvenc színe az európai kultúrában. A kék archetípusos kapcsolatban áll a vízzel és az éggel. Egyúttal ez a hideg szín a hűvösséget szimbolizálja.
A kék a lélek, az érzelmek és a hűség szimbóluma is. A német romantikában a kék az elvágyódás jelképe lett. A népi mondásokban a kékhez társított negatív asszociációk a hazugsághoz kapcsolódnak.

 

A kékhez ősi asszociációink kapcsolódnak: ez a víz és az ég színe. Megnyugtat és hűt

 

Gyógyhatásai: Minden kék növény (bodza, áfonya, kék káposzta) a hagyományok szerint erősítő hatású, felvértez a tél ellen. A kék nyugtat, hűt és javítja alvásunkat. (Színterápiás céllal használhatunk színes kendőket, színes fényt kibocsátó lámpákat, drágaköveket és élelmiszereket.) Ne vigyük túlzásba a kéket, mert könnyen lehűlhetünk, fázni kezdünk.
A kék ruhadarabok józanságot, kitartást és tartózkodást sugároznak.

Piros

A piros szimbolikájában az elementáris emberi tapasztalatok játsszák a főszerepet, ez a vér és a tűz színe. A piros az életerőt jelképezi és ősidők óta védelmező szín. A szenvedélyt a pirossal hozzuk kapcsolatba úgy pozitív, mint negatív értelemben: a szerelemmel és a gyűlölettel. Sok harci isten színe a vörös. Meleg színként a vörös a forróságot, de legalábbis a meleget képviseli. Korábban a piros a nemesség és a gazdagok színe volt. A forradalom és a felszabadulás színeként is ismerjük.

 

A piros szexis szín, ezt a tudomány is bizonyította. Chris de Burgh „Lady in Red” c. világslágere jól kifejezi ezt a tényt

 

Gyógyhatásai: A piros ruhadarabokon is melegítő hatású (pl. piros zokni fázós lábakra), javítja a hangulatunkat. A piros fénnyel végzett besugárzás a vér betegségeire hat pozitívan. Vigyázat, ha túlzásba visszük, erősen túlingerelheti a szervezetet.

Zöld

A zöld nyugalmat, a természet színeként vitalitást áraszt magából, a gyógyító erőt és a növekedést jelképezi. Az élet szimbóluma. A zöldet a reménnyel hozzuk kapcsolatba.
Gyógyhatásai: A zöld kiegyensúlyozó, harmonizáló, nyugtató hatású. Ha energiával szeretnénk feltöltődni, a zöld környezet sokat segíthet, például sok zöld növény formájában. A zöld képes a vérnyomást és az érzelmeket stabilizálni. A fáradt szemek erősítésére a középkori gyógyító apáca, Bingeni Hildegard is azt ajánlotta betegeinek, behunyt szemmel képzeljenek maguk elé egy zöld rétet. Aki sokat ül számítógépes monitor előtt, szintén végezze ezt az egyszerű ősi gyakorlatot rendszeresen. Ha zöld ruhadarabot viselünk, a szín megvéd bennünket a dühkitörésektől és állhatatosságot sugároz. Ha nyomottnak, nyugtalannak érzi magát, viseljen zöldet.

Sárga

A sárga Goethe szerint a fény színes helyettesítője. Melegítő, élénkítő hatású, segíti a kommunikációt. Kisugárzása van, és a sárgára festett tárgyak, illetve a sárgába öltözött emberek nagyobbnak látszanak. Hagyományosan a Nappal, a vidámsággal és az életörömmel kapcsoljuk össze. Negatív aspektusa az irigység.

 

A sárga a fény színes helyettesítője. Harmonizáló és félelmet oldó hatású

 

 

Gyógyhatásai: A sárga hatására a belső terek világosabbak és melegebbek. Ha valaki sárgával veszi körül magát, harmonizálja idegrendszerét és könnyebben megszabadul félelmeitől. Rossz, borongós időben a sárga jókedvre derít, motivál, segíti a nyirokkeringést és általában minden testnedv áramlását. Méregtelenítő kúra alatt vagy ha enerváltak vagyunk, segíthet, ha sárga alsóneműt hordunk vagy sárga lepedőn alszunk. Arra is figyeljünk, hogy elegendő mennyiségű sárga élelmiszert együnk. Vizsgák idején ajánlatos szintén sárgát viselni. Persze nem kell tetőtől talpig kanárimadárnak öltözni, elegendő egy sárga kiegészítő, például egy sál vagy kendő. A sárga különösen jól érvényesül a napbarnított bőrön.

Vörös Tamás
XVI. évfolyam 8. szám

Címkék: színek, színek szimbolikája, színterápia

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.