Holisztika

A tudás java a Javas Iskolában

  Idén harmadszor osztották ki a diplomákat a nyári javasünnepen a Javas Hagyományőrző Kör iskolájában azoknak, akik elvégezték a harmadik esztendejét is a hermetikus asztrológia tanfolyamnak. Mivel a javasok a hármas szám köré rendezik tevékenységeiket, ami az általuk kiadott újság, a Javaslap – Hagyomány-Jóslás-Gyógyászat tematikus hármasságában is fellelhető, ősztől kezdődően kiegészül a fokozatosan szabadegyetemmé fejlődő iskola egy újabb tanszékkel: elindul a hagyomány tanítása. Ennek kapcsán beszélgettünk az iskola tanáraival.  


  Miért fontos a hármasság a Javas Iskolában?

   

  Mireisz László: – Az iskola három lábon álló székhez hasonlít, ami voltaképpen az önismeretet szimbolizálja. A három láb, a hármasság azt biztosítja, hogy stabilan meg tud maradni és a hallgatók ennek révén meg tudják alapozni magukban az önismeretet, a benső harmóniát. A három pillér, amire építkezik: a hermetikus asztrológia, és ebben a kifejezésben a hermetika arra utal, hogy az asztrológiának olyan használatát tanítjuk, ami kimondottan a megismerési elemeket helyezi előtérbe. A másik pillér a jóga és az élettan együttes alkalmazása, melynél az élettan az indiai ájurvédának kárpát-medencei régióra átdolgozott válfaja. Ez az alapot teremti meg ahhoz, hogy az egészségünket biztosítsuk és a jógát magas szinten művelhessük. Így tud a jóga eredeti értelme megvalósulni, azaz képesek leszünk igázni, vagyis kontrollálni önmagunk benső tudati-lelki és testi-energetikai működését. A harmadik a hagyomány, a magyar és egyetemes hagyomány felelevenítése, összefoglalása és gyakorlattá, alkalmazhatóvá tétele. A javas hagyományt a magyar hagyományon belül azért igyekszünk föltámasztani, hogy ezáltal a magunk és embertársaink javát használó tudás fellelésének a módszertanát adjuk át.

   

  A hermetikus asztrológia tanszék 2003 óta működik. Mi mindent tanulhatnak itt a hallgatók?

   

  Kovács Gábor: – Az asztrológia tanszéken első évben a hermetikus asztrológia alapismereteivel és az asztrokarakterológiával lehet megismerkedni, a második évfolyamon ez kiegészül az asztroszomatológiával, a harmadik évben pedig a magasabb asztrológiai ismeretek a téma, az asztrozófia, ahol a szellemi összefüggések feltárása a cél. Az első évfolyamon Mireisz László mellett, a másodikon Percze Krisztiánnal magam is tartok előadásokat, s azt kívánjuk elérni az alapismeretek átadása mellett, hogy a hallgatók az asztrológiára ne mint szakmára, hanem mint önismereti rendszerre tekintsenek.

   

  Ön a második évben veszi át Mireisz Lászlótól az asztrológia tanításában a stafétabotot és asztroszomatológiát tanít. Mit kell értenünk a tantárgy ezen elnevezése alatt?

   

  Percze Krisztián: – Az asztroszomatológia az asztrológia segítségével feltérképezi a bennünk lévő szenvedés okait, megkeresi ennek gyökerét és ezáltal rálátunk azokra a terápiás lehetőségekre is, amelyek segítségével fel tudjuk számolni a bennünk lévő hiányokat vagy túlsúlyokat a helytelen tudatfolyamatok megszüntetése érdekében. Egyévnyi tanulás eredményeként egy adott konstelláción keresztül ráláthatunk a testi, lelki kibillentségekre, illetve a gondolatfolyamatokban lévő hibás beidegződésekre és ezek egyensúlyba hozásának lehetőségeire.

   

  Mi a harmadik év tematikája?

   

  Mireisz László: – A hermetikus asztrológia tanfolyam harmadik évében Krisztiánnal betetőzzük az előző két évben megkezdett folyamatot, azaz az asztrológiai képletre tükörként tekintünk, amelyben meglátjuk kötöttségeinket és az ezeket feloldó lehetőségeinket is, hogy ezáltal jobb önismeretet, rendezettebb életet érhessünk el. Elsősorban a saját születési képletükben mélyednek el a hallgatók. A második évtől figyelemmel kísérjük az épp aktuális konstellációkat is, megtanulható azokkal kapcsolatban a felkészülés, a helyes teendők megválasztása, azaz összességében egy konstelláció kezelése, természetesen annak érdekében, hogy egy helyzetet ne elszenvedjünk, hanem meg is tudjuk lovagolni a megjelenő erőket.

   

  Térjünk rá a második tanszékre, tanfolyamra. Hogy függ össze a jóga és az élettan?

   

  Percze Krisztián: – A jóga és az élettan összevonása egy tanszék keretein belül azért fontos, hogy utat mutasson az ember valós természete felé, hogy ezáltal figyelmünket befelé, öntermészetünkre irányítsuk. Miként nem asztrológusokat, úgy itt sem jógaoktatókat képzünk, hanem azt kívánjuk elérni, hogy bárki a belső állapotait feltérképezve, a benne zajló élettani folyamatokat megismerve képes legyen követni az energiák helyes vagy helytelen áramlását, kezelni a tudati folyamatok kibillentségeit és megalapozni minden szinten az egészséget. Erre építjük a jóga, a kéztartások, azaz mudrák, a mantrák és a meditáció gyakorlatait. Mindezen gyakorlatok megalapozója az élettan.

   

  Talán különös lehet, hogy amikor az önismeretet hangsúlyozzák, akkor a hagyomány ismeretét is előtérbe helyezik.

   

  Csörgő Zoltán: – Pedig az önismerethez hozzátartoznak a szellemi javak, a szimbólumokba elrejtett ősi bölcsesség, mint egy építményhez az alap. Alapvetően két út kapcsolódik egybe az előadásokon: igyekszünk feltárni a magyar hagyomány szemléletét és rendszerét, különösen a magra, a mágikus szemléletre összpontosítva – innen az előadás-sorozat címe: A magiar hagyomány világképe. Ebben sok esetben pedig a keleti bölcselet és hagyományok lesznek segítségünkre, hiszen számtalan kapcsolódás, analógia tárható fel, összefüggés világlik meg ily módon. Ez segíti a hagyomány tanításai­nak olyan szintű megismerését, amely útmutatást tud adni a jelen kihívásai közepette. A hallgatók, résztvevők fakultatív módon bekapcsolódhatnak az izgalmasnak ígérkező műhelymunkába is: a neves néprajzkutató, dr. Hoppál Mihály rendelkezésünkre bocsátja több évtizede készített alapos és részletes népgyógyászati gyűjtését, amelyet szeretnénk feldolgozni abból a szempontból, hogy mennyiben mutathatók ki az energetikai szemlélet nyomai a magyar népi orvoslásban.

   

  A Javas Iskola egyedi specialitása: a hallgatók az interneten keresztül is követhetik az előadásokat. Vizsgázhatnak is azok, akik távoktatásban vesznek részt a tanfolyamokon?

   

  Kovács Gábor: – Természetesen igen, nem csak azok kaphatnak oklevelet a tanfolyamok elvégzését és a sikeres vizsgákat követően, akik végighallgatják a heti egy-két alkalommal megtartott másfél órás előadásokat, vagy a jóga esetében részt vesznek a gyakorlatokon, hanem azok is, akik az előadásokat az interneten keresztül követik. Nagyon sok vidéki hallgatónak ez hallatlan előnyt jelent: úgy vehetnek részt a remélhetőleg mély és hasznos szellemi ismereteket nyújtó tanfolyamon, hogy az előadásokat akár DVD-n is rendszeresen megkaphatják. Számukra is fennáll ugyanakkor a lehetőség, hogy az évente megrendezett javasünnepeink előtti háromnapos elvonulásainkon részt vegyenek, a nyári táborainkon elmélyedjenek a gyakorlatokban, illetve hogy a negyedévente megjelenő Javaslapból vagy a www.javas.hu címen elérhető honlapunkon keresztül tájékozódjanak rendezvényeinkről, aktuálisan induló tanfolyamainkról, azok pontos tematikájáról, valamint fő céljainkról: egy ősi szemlélet, életrend életre keltéséről, ennek gyakorlati megtapasztalásának lehetőségeiről. Ez a tapasztalás ugyanis olyan biztonságot ad számunkra, mellyel megalapozhatjuk életünket és szilárd alapokon elindulva valóban értelmes élet kapui nyílnak meg mindannyiunk előtt.

  -gőz-
  XIII. évfolyam 9. szám

  Címkék: Javas iskola

   Aktuális lapszámunk:
   2020. november

   A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.