Holisztika

A valódi Feng Shui

Minden lakó egy kicsit ott hagyja saját érzelmi lenyomatát a házon

Divatba jött a Feng Shui, amit a kínai térrendezés művészetének is szokás nevezni. Ez örvendetes – lenne, ha nem sematizálták volna a kínaiak szimbolikus, képi gondolkodásmódját a végtelenségig. A Feng Shui sokkal bonyolultabb, évezredeken át érlelt, csiszolt tudomány.


A csí lelassításának szép példája (Ming Tang) – Clark Ádám tér

 

Európában sok helyen a Feng Shui hovatovább abból áll, hogy akaszszunk egy szélcsengőt a bejárathoz, és tegyünk valami pirosat a szerelem területére. Természetesen a Feng Shui ennél lényegesen többet jelent. Az ókori Kínában éppen ezért inkább a gazdagok, a kiváltságosak luxusa volt. A Feng Shui mestert nagy tisztelet övezte, hiszen ő is évtizedeken át csiszolta tudományát, amihez a tudáson kívül intuícióra és emberismeretre is szüksége volt. Akárcsak annak, aki ma komolyan foglalkozik vele.

 

Alábbi írásunkban megpróbáljuk felvillantani a kínai analóg gondolkodásmódot és azt,  hogyan zajlik egy valódi Feng Shui elemzés, amelynek a végén az adott lakóhely konkrét lakóinak egészségét és fejlődését szem előtt tartva lehet berendezni a teret. A Feng Shui két iskoláját, a formaiskolát és az iránytűiskolát egyaránt hasznosítom munkám során, egyik a másik számára ugyanis nélkülözhetetlen, akkor is érvényesül, ha nem veszünk róla tudomást.

 

1. Ameddig a szem ellát

Az elemzés elkészítése során a formaiskolából indulok ki. Először a távoli környezetet veszem szemügyre. Ez alatt nagyjából akkora területet értek, ameddig a szem ellát. Milyenek a környék domborzati viszonyai? Hol vannak vizek? Miután a kínaiak a világ összes jelenségét jinre és jangra, női és férfi minőségre osztják, s miután e kettő nem lehet meg egymás nélkül, és egyensúlyban teremt harmóniát, a Feng Shui elemzés során is keressük a jin és a jang minőségeket. A domborulatok jin minőséget adnak, a vizek jangot, a buja zöld természet jang jellegű, és így tovább. Ezenkívül valamennyi jelenséget be tudjuk sorolni az öt elem valamelyikéhez: fa, tűz, föld, fém és víz minőségeket keresünk. Amikor valakinek azt tanácsolják, hogy akaszszon szélcsengőt a bejárati ajtó fölé, lehet, hogy ez jó tanács, mert bevonzza a kívánatos minőséget, de az is lehet, hogy rossz: mert a negatív jelenségeket, az egyensúly hiányát is bevonzhatja. Ezért a Feng Shuiban semmi sem jó vagy rossz önmagában, hanem az adott helyen, ponton, az adott lakóhelynek vagy lakóinak lehet előnyös vagy hátrányos. A kínai analóg gondolkodásmód sajátossága, hogy a jelképek önmagukban semmit nem jelentenek, hanem csak valamihez képest számítanak.

 

Az öt elem és a jin-jang minőség alapján tehát megállapítjuk, milyen távoli hatások érvényesülnek az adott lakóhelyen.

 

 

2. A ház természete

Ezután szemügyre vesszük a közvetlen környezetet: milyenek a szomszéd épületek, hol van út, közeli víz stb. Nagyon fontos, hogy a házba csí, azaz életerő áramoljon, ami mindig élő dolgokból származik. Az emberi létesítmények általában nem hoznak létre csít. Az sem mindegy, mi mekkora: egy nagy platánfa például megmozgatja a csít, a kis kaktusz azonban kevésbé. Rendkívül fontos, mi van az ajtófélfák által határolt területtel szemben. Út vezet rá a ház bejáratára? Támfal vagy fa van ott? Van-e valami, ami lelassítja az érkező csít, vagy az vágtázva ront a házba, és süvít rajta keresztül? A körforgalmak például az utakon azért nagyon hasznosak, különösen, ha középen növényekkel vannak beültetve, mert lelassítják a csí mozgását, lehetővé teszik, hogy megpihenjen és pozitív energiával töltődjön. A kínaiak például veszélyesnek tartották a hidakat, mert azokon a csí felerősödik, felgyorsul, és ez rosszul érinti a híd végén lakókat. A csí lelassításának egyik szép példája a Hősök tere, nem véletlen, hogy ott jól érzik magukat az emberek. Ezeket a tereket nevezzük Ming- Tangnak.

 

Fa elemű épület – Szépművészeti Múzeum 

 

A kínai gondolkodás szerint a csí a hegyekben születik, és a vízhatárokon gyűlik össze. Nem véletlen, hogy szeretünk vízparton nyaralni, feltöltődni, de egyáltalán nem biztos, hogy szerencsés ott lakni állandóan. Az emberek ösztönösen megérzik, mi a jó nekik. Az a tapasztalatom, hogy aki saját maga építette a házát, az sokkal inkább megfelel számára a Feng Shui alapján is, mint annak, aki beköltözött a más által épített házba, és nem érzi igazán otthonosnak. Ritkán fordul elő, hogy átépítést vagy teljes átrendezést kell tanácsolni annak, aki jól érzi magát a lakóhelyén. Gyakoribb, hogy csak néhány ponton érdemes változtatni a még jobb közérzetért és az eredményesebb, gyümölcsözőbb élet reményében. Az apró hibák könnyedén kijavíthatók, és a lakók életében jelentős pozitív fordulatot hozhatnak.

 

Visszatérve a ház környezetére: azt vizsgáljuk tehát, milyen hatások érik összességében a házat, a lakást, és megnézzük magát az otthont is. Milyen anyagból épült? Mikor? Első tulajdonos lakja, vagy már sokszor cserélt gazdát? Mikor költözött be a jelenlegi lakó? Bármilyen furcsa, minden lakó egy kicsit ott hagyja saját érzelmi lenyomatát a házon. Nem véletlen, hogy hiába adják olcsón, nehéz értékesíteni azt a házat, amiben valami rossz dolog történt: ösztönösen idegenkedünk tőle.

 

Az építkezés és a beköltözés időpontjából kiszámítható az, hol tart a lakhely az idődinamika szempontjából. Húszéves ciklusokat számítunk, háromszor hatvan, vagyis kilencszer húsz év, azaz 180 év egy teljes periódus. Jelenleg a 8-as periódusban vagyunk, ami 2004-ben indult.

 

Meg kell állapítanunk a ház minőségét az elemek szempontjából is. Ehhez szemügyre vesszük a formáját, az anyagát, a színét. Gyakran a ház kocka alakú, ezért a föld elemhez tartozik, rajta a sátortető és piros cserép tűz, de lehet, hogy az anyaga és így annak minősége fa. Ritkán homogén egy ház. A megismerésen túl az intuíció segíthet abban, hová soroljuk az adott lakóhelyet. Ezért nem lehet képről elemzést adni: a Feng Shui szakértőnek a helyszínen kell beleszimatolnia a levegőbe, megérintenie a falakat, hagyni, hogy a ház benyomást tegyen rá.

 

Föld elemre jellemző elterülő, kocka formájú épület lapos tetővel – Tesco áruház/raktár 

 

El kell dönteni azt is, hogy a ház élteti a környezetét vagy fordítva – és természetesen ez a szerencsésebb –, a környezet a házat. Az előbbi esetben az energiák kifelé áramlanak, míg a második esetben befelé, ami a bent lakók szempontjából sokkal előnyösebb. Nem véletlen, hogy a kínaiak nem laknak szívesen templom, kórház közelében. A templomban a lelki, a kórházban a testi bajainkat, szenvedéseinket hagyjuk ott, ahonnan aztán a csível szétáradnak. Ezeket a negatív energiákat nem szerencsés bevezetni az otthonunkba.

 

Ezt követően azt elemezzük, hogy a ház távoli és közeli környezete együttesen hogyan hat a benne lakó emberre. Minden lakót egyenként elemzünk, de itt az összhang szempontjából a domináns lakót vesszük elsősorban figyelembe.

 

 

3. Az irányok jelentősége

Most jön az iránytűiskola: megmérjük, hogy milyen a ház irányultsága, melyik a homlokzata. Sokan automatikusan a hivatalos bejárat alapján alkalmazzák a bágua térképet vagy határozzák meg, minek hol a helye, holott nem minden házban a formális bejárat a meghatározó homlokzat. Inkább az dönt a fő oldal meghatározásában, melyik a ház domináns része, hol a legtöbb ablak, melyik oldal a legerősebb jang, merre esik a főútvonal és az út. Természetesen az égtájak bemérése, a ház tájolásának megállapítása is rendkívül fontos. A ház fekvése és tájolása, a csí mozgási iránya alapján dönthető el, melyik helyiségnek mi a jellegzetessége, mi a legjobb funkciója, és hogyan lehet módosítani, hogy optimális legyen az elrendezés. Néha kis praktikákkal is jó eredményt érhetünk el, ha helyesen mértük fel a körülményeket és az egymásra ható erőket. A bágua térkép kilences felosztása a helyről szól, arról, minek mi a területe, de ez nem azt jelenti, hogy a dolgozó csak a siker részen lehet, a konyha pedig csak az egészségén. Mert mi van például, ha a ház lakójának a sikerei a konyhához kötődnek?

 

Tűz elemű épület hegyes, szúrós csúcsokkal – Parlament

 

Ezért mondom, hogy akik sematikusan, a hely tágabb környezetének, múltjának és lakóinak ismerete nélkül akar Feng Shui tanácsot adni, az rossz úton jár! Gyakran segít a korrigálásban, ha a szobát kivetítem a teljes bágua térképre, és úgy veszem szemügyre az egyes területeit. Az ember személyes iránya a születési dátumából következtethető, és ez is fontos szempont. A másik gyakori hiba, amikor minden egyes tárgyat a bágua térkép alapján akarnak meghatározni. Elég a legfontosabb dolgokra koncentrálni: a konyhában a tűzhelyre, a hálóban az ágyra, a nappaliban a család összejövetelének kedvenc helyére, ami lehet például az étkezőasztal, az ülőgarnitúra vagy épp a televízió. Ehhez természetesen ismernünk kell a családtagok szokásait, a család életritmusát. Nem elég, hogy valami jó helyen van, jó irányban is kell lennie. Mondok egy példát. Amikor úgy rendeztem át a hálót, hogy az ágy a bejáratra nézett, elkezdtünk rosszul aludni. Nem vettem figyelembe a Feng Shuit, csak az esztétika és a változtatás igénye inspirált. Kénytelen voltam azonban tudomásul venni: ez a tudomány akkor is élő, ha figyelmen kívül akarjuk hagyni. Megváltoztattam az ágy fekvését, természetesen a Feng Shuinak megfelelően, azóta remekül alszunk. Amikor az irányokkal dolgozunk, a jót még jobbá tudjuk tenni, ez már a finom hangolás. Rossz helyen jó irányban lenni rosszabb, mint jó helyen rossz irányban lenni, de a legjobb, ha jó helyen vagyunk, jó irányban.

 

 

4. Az elemek egyensúlya

Mindez csak a dolgok elhelyezkedése, de ott van még az anyagi minőségük: a víz, a fa, a tűz, a föld és a fém elem, ezeknek is összhangban kell lenniük egyidejűleg. Ehhez természetesen ismét elő kell vennem a házban lakók személyiségrajzát, hogy lássam, mely elemek erősítése, illetve gyengítése hoz egyensúlyt a rendszerbe. Mert a hangsúly ezen van: az egyensúlyon. Minden szempontból meg kell teremtenem az egyensúlyt ahhoz, hogy az adott lakóhelyen jól érezzék magukat a lakók. Ez gyakran ösztönösen is sikerül, de az érzékeinket sokszor becsapják a körülmények, a neveltetésünk vagy a divat. Ezért érdemes tudatosan is elemezni, minden szempontból megfelelő- e a környezet. Jó környezetben ugyanis lényegesen jobb a teljesítményünk, a testi-lelki egészségünk, a lelkiállapotunk.

 

Fém elemű épület a rá jellemző kupolák és bolt- ívek tömegével – Kék Mecset 

 

Még nem említettem, pedig nagyon fontos, hogy a ház alatt lévő dolgok is hatással vannak a házban lakók életére. Figyelembe kell venni, hol jön be a víz, van-e például betemetett kút, használaton kívüli vezeték a ház alatt, van-e pince – és abban mit tárolnak – vagy garázs. A funkcionális helyiségekben a jang hatásnak kell erősebbnek lennie, ám a hálószobában a jin minőségnek kell érvényesülnie. A jint erősíti az elsötétítés, a kevés ablak, az ingerszegény, nyugodt környezet.

 

 

5. Segít a repülőcsillag

A ház életkora és az idődinamika adatai alapján elkészítem az úgynevezett repülőcsillagot. Ez a ház és az adott év képlete, jellegzetes kiindulópont az adott évhez. Az nehezíti ugyanis a dolgunkat, hogy miután figyelembe vettük a csí áramlását, a házat érő pozitív és negatív hatásokat, a bágua térképet, a minőségeket, a színeket és anyagokat, a benne lakók születési dátumát és alkatát, azután még az időperiodikában is el kell helyezni mindezt, vagyis ugyanazon ház ugyanazon lakóinak sem ugyanarra van szüksége két eltérő esztendőben. Előre húsz évre meghatározható, a háznak mikor melyik részét kell erősíteni, nem építészeti értelemben persze, hanem a Feng Shui szempontjából.

 

Sok üvegfelület, többféle anyag megtalálható ebben a víz elemű épületben – Sydney-i Operaház 

 

Egy ilyen bonyolult, minden szempontot figyelembe vevő elemzés elkészítése több napot vesz igénybe, és az ingatlanban lakók együttműködését feltételezi. Fészekrakás, családalapítás esetében azonban nagyon is ajánlatos elkészíttetni az ingatlan Feng Shui elemzését, mert rengeteg gondtól és konfliktustól megkímélhet. A másik, amiért érdemes az elemzést megtanulni vagy elkészíttetni, az az, hogy előre jelezhetők a várható egészségügy problémák, kockázatok, illetve segíthet azok kiküszöbölésében. A kínaiak egykoron azt mondták: a kínai asztrológia a diagnosztika, a Feng Shui a gyógyítás.

 

Mondok egy példát. Egy ismerősöm évek óta emésztési problémáktól szenvedett. Tejdiétát tartott, de az is csak részben használt. A menyasszonya pedig azt panaszolta, hogy képtelen aludni, gondolatban állandóan dolgozik, nem tud leállni. Megállapítottam, hogy rossz irányban áll a tűzhelyük. Kifordították 45 fokos szögben, és lehet, hogy nem volt olyan szép, de használt. Az ágyukat is másfelé tájoltuk, az íróasztal is korrekcióra szorult. Másnaptól jól aludtak, az ismerősöm gyomorpanaszai egyre ritkábbak lettek, és a menyasszonya új munkalehetőséget kapott, magasabb pozícióval és fizetéssel, mint a korábbi volt.

 

 Repülőcsillag

 

Ezt csak azért meséltem el, hogy szemléltessem: nem a rózsaszín vécépapír a megoldás a fürdőszobában. Lehet persze adott esetben jó ötlet, de nem ezen múlik. A Feng Shui tudománya arról szól, hogyan tudjuk irányítani és növelni a csít, vagyis az életerőt, minden adottságot figyelembe véve,

Földes Andrea
XVIII. évfolyam 9. szám

Címkék: feng shui

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.