Holisztika

Állapotfelmérések az emberi energiarendszerben

A megelőzés lehetőségei a finomenergetikai testekben


Az energetikai állapotfelmérések jobb agyféltekés eljárások, a ráérzés, ráhangolódás egyéni tudatosságával

 

Az ember nem választható el a környezetétől, finomenergetikai szinteken összetett kapcsolatban van azzal. Ezért az állapotfelmérés arról szól, hogy az embert elsősorban a világegyetemmel való kölcsönhatásában vizsgáljuk. Az elvesztett harmóniát úgy lehet visszaszerezni, ha először feltérképezzük a hiányállapotokat, továbbá az egységállapot helyreállítására kezelési tervet készítünk.

 

Az utóbbi száz évben és különösen az utóbbi évtizedekben felgyorsult az emberek energiavesztése. A mai emberek többsége a lehetőségeihez képest töredék energiaszinten él. Energiájának nagy részét a tünetek elfojtására, nem a betegség okainak megoldására fordítja. Tulajdonképpen a jelzést szünteti meg, nem magát a problémát. Az orvosi diagnózis akkor áll a beteg rendelkezésére, amikor már a betegség előrehaladott állapotban van, mert a diagnosztikai készülékek csak a testi elváltozásokat ismerik fel. A természetgyógyászati állapotfelmérési és terápiás módszerek a problémát a finomenergetikai szinteken érzékelik és oldják meg. Így a test védett marad a káros elváltozásoktól, ha a beavatkozás időben történik.

 

 

A tudatosság szerepe az egészségmegőrzésben

Mindenki alakítja az anyagot valóságélményével és a tudatossága erejével. A testi szerveket alkotó anyagi részecskék tartózkodási helye és impulzusa nem pontosan határozható meg. Utóbbiak tömegének és frekvenciájának matematikai összefüggése szerint egy haranggörbe csúcsa körüli szórás valószínűségi maximuma környékén találhatók. (Lásd: Természetgyógyász Magazin, 2011. november, „Buddha és a kvantumfizika” c. cikket!) A tudatosság mértéke ezt a szórást befolyásolja, ezáltal hat például a pesszimista vagy az optimista hozzáállás a testi folyamatok működésére.

 

A gondolati és érzelmi folyamatokat az emberi szervezet finom műszerként jelzi. Azok először a finomenergetikai testekben hoznak létre változásokat, és ha ezen a szinten az elváltozások hosszú ideig fennmaradnak, akkor testi szinten is elkezdenek hatni, irányultságuktól függően betegségeket vagy gyógyulást előidézve. Kétségtelen, hogy a tudat megnyilvánulásai a személy spirituális képzettségétől függő építő vagy romboló hatást fejtenek ki az anyagra, főleg a tudathordozó fizikai-anyagi testre és annak folyamataira.

 

A diagnosztikai készülékek csak a testi elváltozásokat ismerik fel

 
Az egészségükkel kapcsolatos teendőiket az emberek manapság túlzottan átengedik másoknak. Aki megérti azt, hogy a betegségek valódi okai a szellemi szinten, az érzelmek és gondolatok világában gyökereznek, az megérti azt is, hogy azokat csak ő maga tudja uralni, ellenőrzése alatt tartani. Megfelelő meditációs módszerekkel, szellemi gyakorlatokkal olyan önmegfigyelési készségekre tehet szert, amellyel önmaga állapotát folyamatosan tudja értékelni és helyesbíteni. Aki a test és a tudat kapcsolatát uralja, állandóan elegendő és tiszta energiával tud gondoskodni szerveiről, azok jó működése érdekében.

 

A „mű”-szerek és az ember

A fizikai műszeres mérések nem képesek leképezni, megmutatni a finomenergetikai testekben zajló folyamatokat. Az érzelmi és mentális állapotot közvetlenül nem lehet mérni, csak közvetve a fizikai síkon megjelent hatásaikat, mint például az izomtónus megváltozása, a légzés- és szívritmus, a pupilla-tágultság mértéke, az izzadás foka, mely utóbbi bőr-ellenállásméréssel jól meghatározható. (Az említettek pl. a hazugságvizsgáló készülék működésének alapját képezik.) Tehát mindenképpen létjogosultsága van a műszer nélküli méréseknél a különböző érzékelési eljárások fejlesztésének. Ugyanis az ember maga a legfinomabb és legérzékenyebb mérőműszer. Bár az utóbbi 200 évben elvesztette eredeti érzékenységét, az érzékszervi tudatainak kifinomultságát, éppen ezért nyilvánul meg a törekvés a fizikai mérőműszerek kidolgozására.

 

Nyilvánvaló, hogy olyan testi állapotokat, mint a vérnyomás nagysága, a vércukorszint stb., ami fizikai mérőműszerrel könnyen és pontosan mérhető, felesleges és esetleg félrevezető például radiesztéziás módszerekkel érzékelni. Ugyanígy egy kórfolyamat pillanatnyi fizikai testi lenyomatának ellenőrzését (daganat-, kőképződés stb.) szintén jobb, ha orvosdiagnosztikai készülékekre bízzuk.

 

A finomanyagi dimenziók érzékelése

Az állapotfelmérés a különböző finomenergetikai szinteken a felmérő személy ráhangolódási képességének mértékében a vizsgált személy energiatesteinek viszonyait, állapotát tárja fel. A magas szintű szellemiséggel, a tudat és az érzelmek tisztaságával együtt jár az érzékszervek kifinomultsága is. Akár eszközös vagy eszköztelen állapotfelmérési módszerről van szó, minden esetben az érzékelő személy személyes adottságaitól, gyakorlottságától, intuíciójától, tudatállapotának tisztaságától függ a vizsgálat igazságtartalma.

 

Aki a test és a tudat kapcsolatát uralja, állandóan elegendő és tiszta energiával tud gondoskodni szerveiről

 

A ráhangolódással sokszor energia-kiegyenlítődés is történik a felmérő és a vizsgált személy között, amely vagy tudatosul, vagy sem. A vizsgáló személy, a vizsgálat folyamata és a vizsgálat tárgya, vagyis a felmért személy magasabb szinten egységet képez, ezért nem választhatók el egymástól. Ez minden típusú diagnosztika esetén igaz, az orvosi diagnózisok esetében is, mivel az orvos tudatában is megjelenik az adott szerv. Valójában az orvosi gyógyítás jó része is energetikai harmonizálással összefüggő tényezőkből áll össze (!). A diagnosztizáló orvos, rátekintve egy röntgen-, CTvagy MR-képre, az adott fizikai elváltozást okozó információkkal tudatkapcsolatba kerül. Az adott diagnoszta ráhangolódási képességétől és tudaterejétől függően tudatsíkú kiegyenlítődés kezdődik el, mely szubatomi szintről indított változást hoz létre a beteg szervezetében. A betegben - nyitottságától függően - már ez elindíthatja az öngyógyítási folyamatokat. Az energia-kiegyenlítődés különösen akkor erős, ha a vizsgálatot végző személy beavatottsága és nyitottsága révén minden energiatestben rendelkezik képzettséggel.

 

Az eszközös és eszköz nélküli állapotfelmérések módszerei

Évezredek óta a különböző érzékenységű emberek más és más vizsgálati módszereket dolgoztak ki, akár a környezeti sugárzások mérésére, akár az emberi aura vizsgálatára, vagyis a betegségek eredeti okainak a feltárására. Így az energetikai terapeutának célszerű rendelkeznie valamilyen állapotfelvételi módszerrel. A terapeutának olyan radiesztéziás vagy harmadik szemes érzékelési képesség birtokában kell lennie, mellyel az energiahiány minőségét pontosan értékeli, valamint megtalálja a szükséges beavatkozás helyét a páciens energiarendszerében (éter-, asztrál-, mentáltest). Az energetikai beavatkozás után pedig képes legyen a változás érzékelésére és esetleg a még szükséges korrekciók felismerésére. Előnyös, ha az érzékelést végrehajtó személy járatos méréstechnikai kérdésekben, azaz a mérés megtervezésében, végrehajtásában és annak ellenőrizhetőségében.

 

Az állapotfelmérés módszere a legkülönbözőbb lehet: például a segédeszközt használó radiesztézia (pálca, inga), izomteszt, segédeszköz nélküli vizualizációs módszerek, sőt valamilyen értékelhetőséggel az energiarendszerben elrejtett információk felszínre hozására a tarot vagy egyéb mediális módszerek is alkalmazhatók.

 

Az állapotfelmérő személy öt érzékszervi tudatának valamelyikében (lásd: Természetgyógyász Magazin, 2010. július: „Az emberi energiarendszer” c. cikket!) a vett információ gyakorlottságtól, nyitottságtól függően, valamilyen igazságtartalommal kölcsönhatásokat hoz létre. Ezek összehasonlításra kerülnek a korábbi tapasztalatok alapján a különböző energiaminőségek (őselemek, mentálüzenetek, érzelmek, planétasugárzások) szintjén. Egyenként rákérdezhetünk, hogy melyik minőség hiánya okozza a problémát. A tudatalatti tisztasága mindenképpen fontos a jelfeldolgozás folyamatában, mert a benne tárolt káros érzelmek megszűrik és átalakítják az elsődlegesen kapott információkat. Ezért fontos az érzékelő személy életmódja, főleg a húsmentes táplálkozás és a mindennapos  meditáció tekintetében.

 

A csakrák forgó energiaközpontok. Minden csakra tölcsérszerűen az összes auraburokkal kapcsolatban van

 

Megfelelő életmód esetén az először eszközzel érzékelő gyakorló egy idő után eszköz nélkül is megkaphatja a választ feltett kérdéseire.

 

A választ többnyire a kollektív tudat közvetíti vevőantennaként a 3. szemes mechanizmuson keresztül. A vett információ innen a jobb agyfélteke által képviselt tudatalattiba kerül. Az energetikai állapotfelmérések jobb agyféltekés eljárások, a ráérzés, ráhangolódás egyéni tudatosságával. Az eszköz nélküli rákérdezés az agy alfa-hullámának alsó rezgéstartományában (7-9 hertzen) működik, hogy ebben az állapotban a tudatalattiból az információ átkerülhessen a tudatos tudatba, mely a bal agyfélteke működési területe.

 

Az eszközös érzékelés az alfa-állapot felső tartományában (12-14 hertzen) végezhető jól, vagy legalábbis az elme háborgásainak lecsillapítása után. Az eszközös radiesztéziás érzékelés folyamata a kollektív tudaton, 3. szemen, tudatalattin, végül a motorikus idegrendszeren keresztül hat, kihagyva a tudatos tudatot. Bármilyen segédeszközt használunk, annak jelzése, kitérése csak „mutató a műszeren”. Az igazi érzékelést a vizsgáló személy végzi. Eszközzel tőlünk független igen-nem válaszokat várunk a rákérdezés után. A különböző eszközökkel dolgozó radiesztéta, bizonyos rezonanciákra gondolva és azokkal egyezést találva, a használt eszközét tudatenergiával kitéríti. Ugyanez az effektus működik az anyagra hatás egyéb módszereinél: az érintés nélküli víz- és pörgettyűforgatásnál, a különböző tárgyak testre ragasztásánál vagy a kanálhajlításnál. Ez utóbbinál az alkalmazott káros energia oly nagy, hogy láthatóan rombolja az anyagot. Éppen e káros energiahatás miatt a lehető legkönnyebb eszközt célszerű használnia a radiesztétának, ha meg kívánja óvni saját agyát, egészségét a mérések káros következményeitől. Ezért úgy tartják, hogy az eszközös érzékelési idő ne haladja meg a 15 percet naponta. Ha a mérőeszköz legfeljebb néhány tized gramm súlyú, akkor a fenti hatás működik. Többnyire nehezebb eszközöket használnak, így a néhányszor tízgrammos eszköz használata esetén a mérésnél tapasztalható az izomtónus megváltozása is, ami segíti a mérőeszköz irányítását. Utóbbi a lengyel pálcánál a kézfej befelé forgását okozza, míg ingázásnál az alkar akaratlan mozgását hozza létre.

 

A földsugárzások értelmezése

A földsugárzásokat illetően helyesebb inkább a föld, víz, tűz, levegő és tér-űr elemmel való konfliktusról beszélni. Ezek az őselemi szintű energiahiányok az adott testrész vagy szerv mentál- és asztrálhiányai természetének függvényében „vonzódnak oda”. Az életfolyamatokat károsító negatív mentálüzenetek és érzelmek valójában a betegség formájában késztetik az egyént azok megváltoztatására. A korábban kiszórt káros odok térnek vissza a földsugárzások negatív hatásaiban az előbbi jelenséggel kölcsönhatásban, azt mintegy kívülről felerősítve. (Lásd: Természetgyógyász Magazin, 2011. augusztus: „Sorsod a kezedben van” c. cikket!)

 

Az ember hozza létre saját egyéni kisugárzásaival azokat az energiahullámokat a környezetében, melyek interferenciákat alkotnak a Föld őselemi szintű rezgéseivel (!). A sok ezer éves hagyományok az elemi szintű energiahiányokat földsugárzási fajtákként határozták meg, melyek megfelelnek adott csakrák rezgéseinek. Kivéve az 1949-1951. között felismert, a föld elemhez kapcsolódó, Hartmann-sávnak nevezett sugárzásfajtát, mely a világháborúk stressze miatti energiavesztett, bedugult gyökércsakra állapotára jellemző. (Lásd táblázat!)

 

A sokat emlegetett Hartmann-sugárzás jelenleg 2,5 méter körülinek tartott rácsmérete a nem meditáló átlagember gyökércsakrájának állapotát tükrözi. Egy beteg föld elemmel való konfliktusára kérdezve, állapota súlyossága függvényében 1,5 vagy akár 0,8 méteres sávtávolságot is érzékelhet a helyes ráhangolódást végző radiesztéta. Utóbbi értékek az orvosilag krónikusnak vagy éppen gyógyíthatatlannak tartott eseteket jelzik. Ezzel szemben a meditációkat gyakorló személy gyökércsakrája tisztulása függvényében a sávok egyre távolodnak és gyengülnek!

 

A gerinc állapota a leglényegesebb, hiszen mint egy oszlopra ténylegesen ezen vannak felfüggesztve a belső szervek

 

A földsugárzásokat fel lehet mérni a személy asztráltestében. A földsugárzások mindenkire egyénileg hatnak, tudatállapotától függően. A különböző elemi szintű hiányokra kérdezve, időben visszafelé haladva megtudhatjuk, hogy az 5-10-20 évvel ezelőtt ható tényezők a mai betegségek létrehozásában milyen hatást fejtettek ki. Utóbbiak károsító rezgésének az ismeretében a beavatásokkal rendelkező terapeuta képes harmonizálni a változtatásra kész és ezért nyitott páciensben az adott energiatest rezgéseit.

 

A csakrák forgó energiaközpontok, a csakra elnevezés szanszkritül kereket jelent. Az energiaközpontok sorának felépítése összefüggésbe hozható a védikus és buddhista mandalát alkotó öt elem tanával, a csakraszínekkel, valamint a létsíkok rendszerével.(Lásd: Természetgyógyász Magazin, 2010. augusztus: „Az 5 elem tana” c. cikket!”) Minden csakra tölcsérszerűen az összes auraburokkal kapcsolatban van. Így egy adott csakra energiahiányának vizsgálatakor rákérdezhetünk, hogy hányadik auraburokban van beszűkült állapot. A csakrák őselemi minőségei által táplált szervek megbetegedhetnek a helyes arányok felbomlásával, ahogyan azt az eredeti hippokratészi elvek is hirdették, és korukban visszaállították azokat a harmonizáció során.

 

Az energiaközpontok a fizikai szinten kapcsolatba hozhatók a belső elválasztású  mirigyekkel: nemi mirigyek, mellékvese, hasnyálmirigy, csecsemőmirigy, pajzsmirigy, agyalapi mirigy, tobozmirigy. Ezen kívül idegközpontok működésére is hatással vannak: plexus sacralis, pl. hypogastricus, pl. solaris, pl. cardiacus, pl. caroticus, medulla oblongata és cerebrum. Utóbbiak közül a legismertebb a napfonat vagy solaris plexus, mely a harmadik csakra tűz eleméhez kapcsolódva - fizikailag a gyomor mögött elhelyezkedve - mintegy „második agyként” vezérli a szervek működését.

 

 

Kérdésfeltevések az állapotfelmérésnél

Az energetikai állapot vizsgálatakor kérdéseinket többek között az alábbi formákban is feltehetjük:

- Legnagyobb energiahiánnyal küzdő testrészre, szervre vagy csakrára való rákérdezés (illetve a 2. legnagyobb hiány, a 3. stb).

 

- Mikor és melyik energiatestben keletkezett hiányállapot?

 

- Közeli hozzátartozóval, esetleg megkívánt tárgyakkal vagy elfogyasztott állatokkal van-e az energiahiányos szerv od-kapcsolatban? (Asztrál- vagy mentálsíkon.)

 

- Hat-e most, vagy mikor hatott földsugárzás (az őselemekkel való konfliktusként) az adott testrészre?

 

- Milyen környezeti sugárzások hatnak most a kliensre? (Ágyrugó, betonvas, falsugárzás, elektroszmog stb.)

 

- Lábfejen vagy kézen a reflexzóna-lerakódások radiesztéziás mérése az előzőek szerint. A lerakódásokban is meghatározhatjuk a különböző káros tényezőket.

 

- Rákérdezéssel meghatározhatjuk, hogy melyik meridiánon van az elakadás, illetve annak pontos helyét is.

 

A káros energiahatás miatt a lehető legkönnyebb eszközt célszerű használnia a radiesztétának, ha meg akarja óvni saját agyát, egészségét a mérések káros következményeitől

 

- Ahogyan a szervek asztrológiai planétasugárzásai különböző kristályokkal rezonálnak az ásványi létsíkon, a gyógynövények pedig a növényi létsíkon harmonizálnak, rá is kérdezhetünk a szükséges kristályra vagy gyógynövényre. (Azonban egyszerűbb az ismert összefüggések alapján meghatározni a szükségeset.)

 

- Végül az energetikai felmérés, esetleg harmonizálás után adjunk javaslatot más természetgyógyászati szakemberhez (reflexológus, manuálterapeuta stb.) vagy szakorvoshoz való forduláshoz.

 

A testrész vagy szerv pontos rezonanciájára hangolódás az asztrológiai planétasugárzások ismeretében a legkönnyebb. Ehhez nem szükséges 3-5 éves asztrológiai tanulmányokat végezni, elegendő tudni a sugárzások és ezzel összefüggésben a testrészek, szervek tudati jelentéstartalmát. (Lásd: Természetgyógyász Magazin, 2010. szeptemberi szám: „Kristálytan I.” cikk táblázatát!) Erre a többnyire káros érzelmi jelentéstartalomra felhívhatjuk a kezelt figyelmét, kisgyermek esetén a szülők vagy nagyszülők figyelmét, hogy változtassanak gondolkodásmódjukon, viselkedésükön, hiszen ezek információi okozták az eredeti problémát.

 

A bioenergetikai vizsgálatok értékelése

Az 1990-es évek elején tíz személy energetikai állapotfelmérése során hat-hétnek volt valamilyen káros szintet elérő vastagbél- és alsó- vagy felsőnyirok-energiahiánya. A manapság tapasztalható eredmény: tízből tíznek (!). Az alsó nyirok energiahiánya altesti gyulladáshajlamot jelez, a felső nyirokkeringés akadályozottsága pedig bármilyen felsőtesti gyulladás mutatója. Ezek az előjelek - a többi immunrendszert alkotó szerv energiahiánya esetén - kialakulóban lévő allergiára utalnak, sőt daganatképződési hajlamhoz vezethetnek. A fejnyirkok érintettségével a fejen kialakuló betegségeket, szem-fül-orr-garat-arcüreg gyulladást hozhat létre. Az elterjedt fogágybetegségek a fogak helyzete szerint is szervi összefüggéseket mutatnak.

 

Asztrológiailag a nyakon - a Bika jeggyel összefüggésben - a jegyben uralkodó Vénusz bolygó által képviselt energiák hatnak a nyirokkeringésre, a Vénusz felső rezgésével a Neptunnal közösen. A vénuszi rezgés energiahiányai a féltékenység-birtoklás, az emberi szeretet adására való képtelenség tekintetében hozzák létre az általánosan elterjedt nyirokkeringési akadályozottságot, a fent említett mérések eredményei szerint is.

 

Továbbá a nyakon mentálüzenetként, ezoterikus megfogalmazásban, a torkig levést szokták beazonosítani. Ez általánosságban a legtöbb embernél megtalálható és meghatározó egy sor szervi működéssel kapcsolatban is. A személy vagy nem tud lenyelni valamit, a torkán akad a túl nagy falat, melyet erőhiánya miatt képtelen megoldani. Az említett mentáltartalmak aztán az energiaszintben alatta lévő asztrál-, vagyis érzelmi testben a káros érzelmeket is felkorbácsolják. A nyakon futó gyomor-, vastagbél-, vékonybél-, epe- és húgyhólyag-meridiánok energiakapcsolataikon keresztül közvetítik a szervekhez az azok működését gátló, energiaszintjüket csökkentő információkat. (Pl. a harag, viszálykodás gyulladásokat okozhat.) Az említettekkel kapcsolatban lévő további szervekre is kihathat a működési akadály a lép-hasnyálmirigy és gyomor, a vastagbél és tüdő, a vékonybél és szív, az epe és máj, a húgyhólyag és vese párosok energiaviszonyain keresztül. Továbbá az irigység és mohóság érzelmei a pajzsmirigyre hatva, közvetlenül befolyásolják az anyagcserét.

 

A lábreflexzónákon észlelhetjük a jellemző lerakódásokat, melyek utalnak a főbb szervi problémákra

 

A gerinc állapota a leglényegesebb, hiszen mint egy oszlopra ténylegesen ezen vannak felfüggesztve a belső szervek. A központi idegrendszerrel nemcsak idegkapcsolatokon fizikailag lekövethető módon kommunikálnak a szervek, hanem ez a kapcsolat éter-, asztrálés mentálsíkon is megnyilvánul. A viszonylagosan „egész”-séges állapotot a testi-lelki folyamatok akadálytalansága jellemzi, ami a gerincben történő energiafolyamatokkal maximálisan összefügg.

 

A családban szájhagyomány útján átadódnak azok az információk, melyek a nagy- vagy dédszülők egészségi problémáit tartalmazzák. Ezeken a szervi rezgéseken érdemes saját magunk megfigyelése és az ezekhez tartozó mentál- és asztráljelentések meditációban történő tisztítása, akár éveken keresztül (!). Már egyszerű rátekintéssel is a lábreflexzónákon észlelhetjük a jellemző lerakódásokat, melyek utalnak a főbb szervi problémákra. A cipő kidörzsölte, mondja a nagymama, nem is tudatosítva, melyik zónáról van szó. Ugyanezeken a szerveken, testrészeken érdemes a leszármazottakon is megkeresni és megelőzésként kezelni az adott zónákat. Vagy például a külső boka előtti kisebb-nagyobb duzzanat jelzi a nyirokkeringés akadályozottságát. Ezt tudatosan megfigyelve, más családtagokon is megtalálhatjuk a családi energiahiány eme fajtáját.

 

 

  csakranevek csakraszínek őselemek létsíkok földsugárzások
7 Szahaszrár – Korona fehér isteni
6 Ádzsna – 3. szem ibolyakék isteni
5 Visuddi – Torok világoskék tér-űr emberi kozmikus sugárzás
4 Anahát – Szív zöld levegő emberi Szentgyörgy, ley, sárkány lehelete
3 Manipur – Köldök napsárga tűz állati magma vagy tűzér
2 Szvadisztán – Hasi narancssárga víz növényi vízér
1 Muladár – Gyökér vörös föld ásványi Hartmann

 

 

A finomenergetikai testek karbantartása

A mai felfogás számára úgy tűnik, hogy sok betegség, állapot mintha előzmény nélkül, hirtelen jelenne meg a beteg szervezetében. Csak a felgyorsult, stresszes életmód, az önmegfigyelés hiánya, továbbá a tünetek éveken keresztüli mindenáron való elnyomása vezet ehhez a helyzethez (pl. fájdalomcsillapítók használata).

 

Egy rejtett üzenet csak egy adott időszakban jelentkezik, meglepetést okozva tör a felszínre, ezért érdemes időnként rákérdezni az adott szervi tudatalattiban található információkra. Így tudatosítva, felszínre hozva az azokban tárolt negatív információkat, szerveink megkönnyebbülnek, megtisztulnak. Így nem szervi, hanem tudati szinten oldjuk meg az adott problémát, elkerülve a testi szenvedést. Az ősi kínai gyógyítás szerint az egészség egyik forrása az, hogy szerveink „szellemével” beszélgetünk. Fenti eljárás ehhez hasonlít.

 

Képzettségtől és gyakorlottságtól függően saját magunk, akár napi rendszerességgel is ellenőrizhetjük finomenergetikai szinten az egészségi állapotunkat. A finomenergetikai információk leképződnek a test mikrorendszereiben. Ezekben a tapasztalatok szerint szinte (másod)percek alatt jelentkezik a legkisebb testi sérülés információja is. Például egy térd beütésénél annak reflexzónája nyomásra érzékennyé válik. Az adott reflexzóna mielőbbi kezelésével felgyorsul a sérült testrész regenerációja. Súlyosabb sérülések esetén mindenképpen forduljunk szakemberhez.

 

A legegyszerűbb naponta ellenőrizni a kéz- és lábreflexzónákat. A fülünkön is ott találhatószervezetünk lenyomata. Például a fülcimpától indítva, a fül peremét végigmasszírozva ellenőrizhetjük gerincünk állapotát. Az orrnyereg ugyanezt képzi le. A nyelv masszírozása szokatlannak hat, de érdekes tapasztalatokra tehetünk szert általa.

Majoros János Károly
XVII. évfolyam 12. szám

Címkék: állapotfelmérés, energiarendszer, ezotéria, finomenergetikai testek

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.