Holisztika

Antiférfiak és antinők

Konok szüzek és érzelmi mamlaszok


Nemi identitásunk minden bizonnyal személyiségünk legmélyebb erőforrása, belső meghatározója. Mély belső erőforrás, amelynek mentén rendeződik egész életvitelünk, szerepeink vonulata. Személyes stabilitásunk záloga, amely egész értékrendünkkel kapcsolódik, önbecsülésünket alakítja, a tartást jelenti életünkben, és nyomában elégedettség és öröm fakad.

 

Az a sok anomália, hiányosság és torzulás, amely mind a nőknél, mind a férfiaknál tapasztalható, a társadalmi életben is nyomon követhető. A szingli harmincas nők pszichológiai problémája – elsősorban a gyermekvállalás kapcsán – társadalmi kihatású. A torz férfierő a bűnözésben, a militarizmusban, a versengő kapzsiságban, az őrületes destruktivitásban ölt testet.

 

Párok kapcsolati problémájával foglalkozni sok zavarba ejtő momentummal jár, a hibás variációk számossága folytán. Nehezítő körülmény, hogy az „ok” megtalálása még vajmi kevés a probléma megoldásához. Lássunk egy példát:

 

Mátyás 38 éves pénzcsináló. Barátnője, akivel négy éve élnek együtt, 25 éves. Feltűnően csinos, nem dolgozik, mindig a mindenkori barátja tartja el. Viharos kapcsolatuk alatt többször szakítottak, ilyenkor azonnal egy másik fiúnál köt ki. Féltékenység, fenyegetés, majd kibékülés. Kati azt domborítja, hogy családot szeretne, gyerekeket és házasságot, Mátyás hallani sem akar házasságról és gyerekekről. Éli a maga aranyifjú, gondtalan életét, bár sokkal több pénzt szeretne, mint amennyit össze tud ügyeskedni, de megvan. A sokadik szakítás egy abortusz után következik be, Kati reménytelennek látja a házasságot és elköltözik. Ekkor Mátyás összeomlik, lelkiismeret-furdalása lesz, átmegy nyavalygó, ötéves ujjszopóba, aki nem bírja elviselni a szakítás veszteségét. Kati bekonokodik, hajlíthatatlan, mint aki karót nyelt. Az új barátjánál „királynő”-nek érzi magát, Mátyás könyörög. Majd elgondolkodik, és azt mondja, Kati nem királynői. A sakktáblán legfeljebb futó lehetne. Ő pedig a huszár.

 

A kapcsolatuk két félbemaradt ember héjanásza az avaron. Kati a szépségéből szeretne megélni, Mátyás ügyeskedő szeretne maradni egész életében, akinek nem kell felelősséget vállalnia senkiért és semmiért. Érzelmileg is visszamaradt mamlasz. Kati Napja a Szűz jelben van, innen a konok szűz, aki nem igazán fogadja be sem a szerelmet, sem a helyzeteket. Hihetetlen forgalmat bonyolít le, a hűséget csak hírből ismeri, de az ártatlant domborítja, ahelyett, hogy kezdene magával valamit, ami az életét jobb nívóra emelné. Minden kapcsolata függő kapcsolat, de úgy tesz, mintha ő diktálhatna. Érzelmileg sincsenek soha egy ciklusban és hatalmi játszmájuk több variációban zajlik.

 

Ha a férfierőt a Nap erejéhez hasonlítjuk, azt az apa, az uralkodó, a főnök, a mentor, a tanító, a gyógyító személyesítheti meg. Ezeknél az erőknél a többlet mindig felfedezhető, amely árad, sugárzik, magától jövő és ellenszolgáltatás nélkül nyújtjuk. Ellenpéldája a zsarnok, a sznob, a gőgös, a nárcisztikus, a felfuvalkodott. Egyszóval az antiférfi. A sznob = sine nobilitas, vagyis nemességet nélkülöző. Aki a külső jegyek alapján próbálja utánozni a nemes eleganciát, a tartást, a méltóságot, a belső erőt. Mátyásunk a harcokhoz gyáva, szerelmi élete kimerül a szoknyavadászságban, a helyzetnek nem lehet ura, mert önmagának sem ura, tettei kimerülnek a zavarosban való halászással.

 

Vitathatatlan, hogy a férfiakat a civilizációs ártalmak és a természettől való eltávolodás puhányítják el legjobban. Hősünk státusszimbóluma abból tevődik össze, hogy milyen autóval közlekedik és az edzőtermekben milyen márkájú ruhákban edz. A szingli nőket a munka jobbára megkeményíti, a karrierwomenek nagy taposómalmot járnak. Hősnőnk e tekintetben kivétel, mert hihetetlen megalkuvásokra képes, hogy a tanulást és munkát megússza. Őt azért nevezhetjük antinőnek, mert mégsem valósítja meg önmagát a szerelemben sem. Ha az asztrológiai tengelyeket vesszük alapul a női lélek archetípusainak megrajzolásához, a mandalakvartett a következő lehetne:

 

A négy archetípus folytonosságban ellensúlyozza egymást. Bármely irányba történik tartós kibillenés, probléma jelentkezik, mert ezek egyike sem állandósulhat.

 

 

Sok ok mutatkozhat egy-egy személyiség fejlődésének megakasztásában. Mátyás például apa nélkül nőtt fel, anyja és nagynénje nevelte fel, aki soha nem volt férjnél. De persze ettől még előhozhatta volna lelkéből a férfierőt.

 

A modern nő útja sem könnyű, mert a komplett nőiségbe beletartozik a tanulás és az, hogy valamihez értsen a háztartáson kívül. Ne csak a sminkhez, a műkörömhöz, a tetováláshoz és a trendi divathoz. Sok nő feláldozza a szerelmét manapság is a hetéraság színpadán, hiszen tudjuk, virágzó lánykereskedelem és szexipar van. Sok akadályon kell átrágnia magát – amazon módra harcolván – egy nőnek, hogy kialakítsa énhatárait. Kati például egy sokgyerekes, igen szegény családba született, ahonnan elvágyott, eljött.

 

Mivel valóban igen szép volt, a legkisebb ellenállás irányába indult szerencsét próbálni. Ingatag anyasága abból a kohezív erőből táplálkozott, amelyet testvérei és édesanyja körében tudott megtapasztalni, ám ő nem követte anyja útját. De igazán kiemelkedni sem tudott, mert ahhoz több kitartás kell. Pedig a mai modern nőnek az már nem elég, ha csupán archaikus anya – mint az ő édesanyja –, hanem kultúranyának is kell lennünk.

 

A modern élet a nők felé nagy kihívást kíván, hogy modern, kreatív legyen önmegvalósításában. Ha nem sikerül az archetípusokat integrálnia, antinő marad.

László Ruth
XIII. évfolyam 9. szám

Címkék: holisztika

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.