Holisztika

Aurafüggőségünk

Négy energiatest - egy egészség

Az utóbbi évtizedekben világszerte rohamosan nő  azoknak a pácienseknek és terapeutáknak a száma, akik a komplementer medicina felé fordulnak. Ennek oka abban a gyakorlat által bizonyított tényben rejlik, hogy a gyógyításnak ez az ága személyre szólóbb, informatívabb, mint az egyetemi orvoslás, de legfőképpen hatásos és gyakorlatilag mellékhatás mentes. Sokszor előfordul mégis,  hogy a naturopata is csak a tüneteket kezeli- és ezzel hasonlóan cselekszik, mint az allopatikus orvoslás képviselői. Mivel a működési rendellenességek, a betegségek, az eredendő okok mindig energetikai, finom energetikai rendszerünkben találhatók meg, az oki kezelés- de legfőképpen a valódi megelőzés ‒ csakis ennek megismerése alapján képzelhető el.


A működési rendellenességek, a betegségek mindig a finomenergetikai rendszerünkben találhatók meg, és az oki kezelés csakis ennek megismerése
alapján képzelhető el 

 

A  mindennap ránk zúduló információk hatásai emberi lényünknek nem csak azt a részét érik és befolyásolják, amit mi testnek nevezünk. Ez az összesűrűsödött energiahalmaz csak a magja minden élőlénynek. Amennyiben egy felnőtt ember tömegösszetevőit - vagyis az atomokat és elektronokat - össze tudnánk nyomni, „tiszta tömege” mindössze egy gombostűfejnyi lenne! Ami ezeket a részecskéket mozgatja,  működésüket alapvetően meghatározza, az a maradék terünket kitöltő energia. „Egész-ségünk” azonban nem a bőrünk szintjén ér véget, hanem egy energiaburokkal, a négyrétegű aurával van szoros működési egységben, vagyis az egészséget és a betegséget kiváltó információk mind a négy energiarétegben egymásra ható változásokon keresztül fognak szervezetünkben reakciókat kiváltani.

 

Nem töredékekben, molekulákban, hanem egységes világinformatikai mezőben élünk, jóllehet a velünk történteket, a mindennapos és különleges élményeket a legritkább esetben éljük meg mind a négy, vagyis testi, érzelmi, lelki és spirituális szinten. Ez az oka annak, hogy a legtöbb ember az életet félelmekkel, stresszel, aggodalommal, csalódásokkal, negatív gondolatokkal tűzdelt harcként éli meg. Ez vezet azután a depresszióhoz, a frusztrációhoz, az elégedetlenséghez, a céltalansághoz, kiábrándultsághoz, kiégettséghez, sőt az élet értelmének elvesztéséhez is.

 

Az energetikai szinteken bekövetkező rendellenességek a különböző energetikai frontokon való harchoz vezetnek, amelynek következményei lesznek az energiaszegénység, a kimerültség, az egyes szervek működési zavarai, majd a betegségek. Egy vagy több energiaréteg zavara kibillenti lényünket egyensúlyából, és élettevékenységeinket - tudat alatt - negatívan befolyásolja, lehetőségeinket beszűkíti, megakadályozza valódi képességeink kibontakozását. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy a gyógyítók tisztában legyenek az életet meghatározó burokenergetikai tényezőkkel. Legalább ilyen fontos azonban, hogy minél több embertársunk tájékozódjon arról, milyen szerepet játszik a testi-lelki egyensúly megőrzésében, illetve helyreállításában az őt körülvevő információs köpeny négy rétege.

 

Egy speciális gépimpulzusra adott kineziológiai testválasszal, homeopátiás komplexek segítségével mind a négy energiaréteg állapotáról, illetve a bennük tárolt konfliktusokról az egyén karakterében, gondolkodásmódjában rejlő problémákról kaphatunk pontos képet.   

 

A vitális test

A fizikai testünkkel közvetlenül érintkező belső energiarétegünk az életenergiánk szintjét közvetlenül befolyásoló energiaszint. Ez az agyhullámok közül a deltákkal működik együtt, amelyek a mély alvás időszakában vagy transzban jelennek meg. A kapcsolatot könnyen megérthetjük, ha átgondoljuk, hogy a megfelelően mély, regeneráló alvás menynyire meghatározza a testi frissességet. Azok, akik elmélyült meditációra képesek, úgy érzik, hogy ténylegesen feltöltődtek, s akár néhány perc alatt is energikusabbá válnak.

 

"Egész-ségünk" nem a bőrünk szintjén ér véget, hanem az energiaburokkal,a négyrétegű aurával van szoros működési egységben

 

Immun-, ideg- vagy emésztőrendszerünk, izmaink, mirigyeink csak abban az esetben biztosítják szervezetünk egyensúlyát, ha a vitális réteg - s következésképpen a fizikai testünk - energiával megfelelően el van látva. Túl sok stressz, minőségileg vagy mennyiségben elégtelen táplálék, kevés mozgás a friss levegőn, alváshiány, gyógyszerek, drogok, alkohol vagy negatív érzelmek elengedhetetlenül az energiaszint csökkenését vonják maguk után. Ebben az állapotban a szervezet nem képes a megfelelő anyagokkal ellátni a sejteket, ami a sejtanyagcsere deficitjéhez és a betegségek kialakulásához vezet. A túlságosan sok bevitt energia (túltápláltság, sok alkohol fogyasztása, düh, harag stb.), de a kevés energia is pangáshoz vezethet, hiszen nincs, ami továbbítsa az anyagot. Ezek együttesen a sejtproblémák mintegy 80 százalékáért felelősek. Ilyen eredetűek: az elsavasodás, a következményes gyulladások, a fájdalmak, a ciszták, a daganatok.

 

A kevés energia más alkalmakkor krónikus megbetegedésekhez vezet. Ilyenek a kimerüléses állapotok, a degeneratív betegségek, a csontritkulás, az Alzheimer- vagy a Parkinson-kór. A vitális testnek tehát megfelelő információkat kell kapnia ahhoz, hogy energikusnak, vitálisnak érezzük magunkat, sejtjeink természet adta ritmusukban segítsék megújulásunkat. Az ehhez szükséges energia egyik fő forrása pedig a következő energiaréteg.

 

Az emocionális test

Nem szükséges sokat bizonygatni, hogy egy szeretett hozzátartozó elvesztése, a nagy anyagi kár, a hirtelen állásvesztés, az elviselhetetlen főnök vagy munkatárs mennyire képes visszavetni cselekvésünk erejét, mennyire meghatározza vitalitásunkat. A nem megfelelően kezelt negatív érzelmek mindig visszatükröződnek szerveink működésében. A hagyományos kínai orvoslás ezeket a tényeket már évezredekkel ezelőtt részletesen beépítette diagnosztikai és gyógyító arzenáljába. A negatív érzelmek közül a szomorúság, aggódás a tüdőt, a félelem a vesét, a düh, harag a májat, az ijedtség, az örömtelenség a szívet, az „intellektuális gondok”, az önmarcangolás a lépet és a gyomrot gátolják normális működésének kivitelezésében. A kolerikus alkatú „méregzsákok” például ezért szenvednek gyakran májproblémáktól, míg a maguknak mindig gondot okozóknál gyakoribb a gyomorfekély.

 

Az emocionális réteg az agy théta-hullámaihoz rendelt, amelyek az alvás álomszakában, a fantáziaképek jelentkezésekor regisztrálhatóak Ennek magyarázatával Freud szolgált, aki szerint az álom „az alvás őrzője”. Ez úgy értelmezendő, hogy az álmainkban való részvétel megakadályoz bennünket a felébredésben. Másrészt Freud azt is felismerte, hogy a minket lelkileg terhelő dolgok álmainkban újra és újra felmerülnek, éppen azért, hogy feldolgozhassuk, megemészthessük azokat.

 

Azok, akik elmélyült meditációra képeke, úgy érzik, hogy ténylegesen feltöltődtek, s akár néhány perc alatt is energikusabbá válnak

 

A legbelső két energiaréteg tehát energetikailag szorosan összefügg, együtt dolgozik. Testi gyógyítással rendbe hozható a lelki szféra, és ugyanez fordítva is igaz. Minden testi egészségtörés kihat érzelmi világunkra, és egy emocionális törés mindenképp károsítja a testfunkciókat is. 

 

A mentális test

Ez az auraréteg tükre gondolkodásunknak, szellemi beállítottságunknak, meggyőződésünknek és hittételeinknek. Ezen a szinten alkotjuk meg a realitást, amelyet mindennap magunknak teremtünk A  gondolatok, szavak, cselekvések, tettek nem mások, mint energiaformák, amelyeket a külvilág felé kommunikálunk, és amelyek a megfelelő válaszokat magukhoz vonzzák.

 

Amennyiben gondolatilag magunkévá teszünk negatív programokat, vagy tudatlanságból negatív előítéletekkel terheljük meg magunkat, akkor gyakorlatilag céltalanul fogunk bolyongani életünkben, a kiutat jelentő esélyeket nem vesszük észre és kívánt életutunkon nem leszünk képesek végigmenni. Nem engedhetjük át szellemünket a környező szellemi zajnak, amely megakadályozza, hogy belássuk görcseink okát, és meggátolnak abban, hogy igazi emberségünkben elmélyedjünk.

 

A mentális auraszint az EEG alfa-hullámaival van kapcsolatban. Ezek azok az agyhullámok, amelyek akkor keletkeznek, ha igazán „vevők vagyunk”, ahogy a német nyelv találóan mondja: „alltagsfaehig”, vagyis a mindennapokra alkalmas szellemi állapotban. Ez a megértési képesség, de nem az intelligencia. Az egyes energiaszintek közötti összeköttetést illusztrálja például, hogy tartós testi vagy lelki fájdalmak a mentális energiaszintet is lecsökkentik, mint ahogy az alkohol, a drogok, a pszichózisok is negatív irányban megváltoztatják a mentális állapotot. Ami a testi és mentális aura összefüggéseit illeti, érdemes arra gondolnunk, hogy egy intenzív fogfájás, migrén vagy egyéb fájdalom mennyire képes gondolkodási körünket beszűkíteni!

 

„Mens agitat molem”, vagyis a szellem mozgatja az anyagot, írta Publius Vergilius Maro római költő,  mellesleg az ősi kínai gondolkodásra hajazva. A mai világunkban a racionális gondolkodásról sokan azt  hiszik, mindent meghatároz, s a gyakorlat azt bizonyítja, hogy ez pozitív és negatív értelemben egyaránt igaz. Hadd hozzak erre csak két példát.

 

Néhány éve az egyik leghíresebb amerikai popsztár bevonult egy pszichiátriai intézetbe. Mindene megvolt, sikeres koncertek, lemezek, dicsőség, pénz, barátnők végeláthatatlan sora. Mindezek ellenére önkéntes bevonulásának oka saját meghatározása szerint az volt, hogy „magányosnak érzi magát”.

 

A vitális testnek megfelelő információkat kell kapnia ahhoz, hogy energikusnak, vitálisnak érezzük magunkat, sejtjeink természet adta ritmusukban segítsék megújulásunkat

 

A gondolkodásmód és a testi-lelki egészség összefüggéseiről egy Srí Lanka-i professzor, aki a hagyományos kínai orvoslást tanította, a következő bölcs tanáccsal látott el bennünket. Menjetek ki az utcára, és jól figyeljétek meg a koldusokat! (Volt sajnos belőlük elég.) Összes vagyonuk egy ágyékkötő, és mégis mindig mosolyognak! Megdöbbenésünket nem csak az okozta, hogy ez volt a tényállás, hanem az a gondolat is, hogy egy európai ember hasonló szituációban képes lenne-e a lelkét így karbantartani?

 

A gondolt, a kimondott szavak gyógyereje - vagy egészségromboló ereje - mérhetetlen. Tudatában kell lennünk, hogy gondolatainkkal milyen információt közlünk a tudatunkkal és ennek során szervi működéseinkkel.

 

A spirituális energiatest

Ezt az energiaréteget kauzális, vagyis „oki” aurarétegnek is nevezik, nem véletlenül. „Causa” latinul „okot” jelent, vagyis ez a külső energiarétegünk áll kapcsolatban a világegyetemmel, s az onnan érkező információk okozhatják energetikai lényünk eredendő problémáit.

 

Ebben az energiarétegben van igazán otthon a lelkünk, ahol kapcsolatot talál az őspotenciállal, életünk valódi esszenciájával. Ezen a szinten értékeljük igazában a történéseket, az élet értelmét és feladatait, s  következésképp innen juthatunk el a haláltól való félelem eloszlatásáig. Megtudhatjuk, valójában kik is vagyunk, mit is akarunk. Ezen a szinten folytathatjuk harmonikusan életünket, mélyen együttműködve a „létezéssel”. Amennyiben ez az energiarétegünk harmonikus, biztonságban érezzük magunkat az univerzumban, motiváltnak és ihletettnek érezzük a földi létet, sokdimenzionálisnak az „ittlétet”. Ebben az energiarétegben vibrál a finomérzékelés, a sorok közötti olvasás, az ihletett megérzés, az intuíció.

 

Kauzális szintünk az agy béta-hullámaival működik együtt. A mély tudatalatti itt a legjobban lehorgonyzott meggyőződéseink színtere. Arról szól, milyennek látjuk a világot és önmagunkat, milyen a világképünk és értékrendünk. Mindez általában a korai gyermekkorunk élményeiből táplálkozik. Ezek a bevésődések sokszor nem is tudatosak, de irányítják viselkedésünket, gondolatainkat és elvárásainkat.

 

 

Elégtelen táplálék, negatív érzelmek az energiaszint csökkenését vonják maguk után

 

Amennyiben ez az energiatestünk hiányosan fejlett, időről időre az üresség érzése fog bennünket a hatalmába keríteni, nem kívánatos társunk lesz a kirekesztettség, a kínzó elégedetlenség, a céltévesztés csendesen maró kétsége. E mellett az  elszigeteltségérzés, a tanácstalanság s a vigasztalanság gyötrése lehet életutunk kísérője.

 

Az élet = egyensúly és a négy energiatest harmóniája

A kiegyensúlyozottság nem valami wellness-kifejezés, hanem négy energiatestünk harmonikus együttműködésének szinonimája. A tartós egészség fenntartása érdekében a test, a szellem és a lélek között az energiának szabad folyást kell engednünk. Minél kiegyensúlyozottabb és egészségesebb a testünk, annál könnyebben haladunk a megismerés útján, és  spirálszerűen kerülünk annál magasabb tudatossági szintekre. Négy energiatestünk - mondhatni - hierarchikusan kötődik egymáshoz. Nem gondolhatja át igazán az ember az élet értelmét, ha nem tisztítja meg testi valóságát, nem stabilizálja érzelmi életét, ha nem tisztítja meg gondolkodását. Egészséges test nélkül nem létezik stabil érzelmi világ, stabil emóciók nélkül nincs világos gondolkodás, tiszta gondolatvilág nélkül pedig nincs tudatosság. Kizárólag az élet négy energiatestének együttlétezésében leszünk képesek a teljességet átélni, az igazi kiegyensúlyozottságot, boldogságot megtapasztalni.

 

Az a minimum tehát, amely egészséges élethez vezethet minket, s amelyet földi létünk folyamán mindig észben kell tartanunk, a következőkön nyugszik.

 

• Teremtsünk magunknak egy egészséges  táplálkozással, pihenés-, alvás- és sportkultúrával kialakított egészséges testet.

 

• Teremtsünk magunk körül egy társaságilag,  társadalmilag pozitív miliőt.

 

• Érezzük azt, hogy környezetünk maximálisan alkalmas arra, hogy elképzeléseinket, álmainkat, terveinket maradéktalanul meg tudjuk valósítani.

 

• Általánosságban teremtsünk magunk körül olyan légkört, amelyben úgy érezzük, hogy értelmes, produktív életvitelre vagyunk képesek, életfeladatainkat meg tudjuk valósítani, és ez minket maradéktalanul boldoggá, megelégedetté tesz. Nem lehet elégszer felhívni a figyelmünket arra, hogy mindannyian saját testi-lelki egészségünkért viseljük a felelősséget. Ezért áldozatokat kell hoznunk, de ezek az áldozatok - mindegy, hogy relatíve rövid, közép- vagy hosszú távon, de bizonyosan - mindig meghozzák gyümölcsüket - s efelől soha ne legyen semmi kétségünk!

Dr. Simoncsics Péter
XVII. évfolyam 3. szám

Címkék: aura, energiatestek, ezotéria, finomenergetikai rendszer

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.