Holisztika

Az 5 elem tana

Az energetikai finomtestek harmonizálásának módszerei


  A több ezer éves vallási, filozófiai és életmódrendszereken belül mester-tanítvány vonalak alakultak ki, melyek harmóniát, testi és lelki egészséget elősegítő módszereket gyakoroltak és adtak tovább. Aki a hagyományos kínai orvoslásban járatos, annak az „öt elem” hallatán a fa, tűz, fém, föld, víz elemek jutnak az eszébe. Aki pedig indiai védikus ismeretekkel rendelkezik (ebbe tartozik a jóga rendszere és az ájurvédikus orvoslás), annak az „öt elem” a föld, víz, tűz, levegő és éter elemet jelenti. Ugyanezek az őselemek jelennek meg a buddhista mandalákban. Mi ez a különbség? Összeegyeztethetők-e ezek a rendszerek? Hiszen a föld-víz-tűz elem mindegyikben megtalálható.

   

  A kérdés részletes megválaszolása előtt kijelenthetjük, hogy míg a hagyományos kínai orvoslásban az öt elem körforgást szimbolizál, egy folyamat fázisait jelenti, addig a védikus rendszerben és a buddhizmusban a világegyetemet felépítő öt végső minőséget, őselemet kapjuk meg. Mindhárom említett kultúra az emberi energiarendszert az alapoktól a teljesség eléréséig vizsgálja, vagyis a tökéletes harmóniához vezető eljárásokat ad.

   

  A régi Kínában az orvoslás alapjait már megtaláljuk sok ezer évvel az írásbeliséget megelőzően. Valószínűleg nem analitikusan, a mai gondolkodási rendszerekkel dolgoztak a gyógyítók, hanem intuitíven, ráérezve a dolgok lényegére. Régi mesterek az egységállapothoz közelítve, a kifinomult érzékszerveikkel felfogták az emberi energiarendszerre jellemző rezgéseket a különböző információs szinteken, sőt ezek időbeni változásait is a napi ciklusban. „Látták” a meridiánok pályáit, az áramlások szabályszerűségeit és ezek esetleges akadályait (blokádjait). Utóbbiak kezelésére jött létre az akupunktúra rendszere. A kínai sok ezer éves filozófiának, vallási világnézetnek a fejlődési folyamata végül létrehozta a taoizmust, melyet Lao-ce öntött végső formába az i. e. V. században. A taoizmus központi gondolata a halhatatlanság elérése, legalábbis a hosszú, egészséges élet kívánalma. A természet, a világegyetem és az emberi test aprólékos megfigyelése által jött létre ez a rendszer. Mivel az egész világ fázisokból és ritmusokból áll, egy szívdobbanástól kezdve a különböző testi funkcióknak létezik saját napi ciklusa. A Naprendszer és a világegyetem hasonló ciklusokból áll, amit kicsiben utánoz, modellez szervezetünk. Az emberi szervek aktív időszakai pontosan meghatározva követik egymást a teljes működés és a pihenés között. Az éves ciklus folyamán hasonlóan változnak az energiák minőségei, fázisai. Így a kínai öt elemet, melyet öt fázisnak is nevezhetünk, felhasználhatjuk az éves körforgás leírására. Mivel ennek hatalmas irodalma van, itt nem részletezzük működését.

   

  A Naprendszer és a világegyetem hasonló ciklusokból áll, amit kicsiben utánoz, modellez a szervezet

   

  A három művelendő mező

  A taoista rendszerben az alsó, középső és felső művelendő mező elnevezéssel illetik rendre az éter-, az asztrál- és a mentáltestet (l.: Természetgyógyász Magazin, 2010. július, „Az emberi energiarendszer” c. cikk). Az energetikai finomtestek harmonizálásának eljárásai fenntartják az egészséget, vagy ha valaki már kiesett az egységállapotból (megbetegedett), akkor a gyakorlati módszerek által visszanyerheti azt. Az alsó művelendő mező központját (energia) a köldök alatt találjuk, a középsőét a mellkas magasságában (szív-érzelmek), a felsőét pedig a fejen (értelem). Mégis mindhárom mező az egész testre vonatkozik, áthatva azt egyre finomabb energiaszinteken.

   

  Az alsó művelendő mező az alapja a testben megvalósított szervi szintű energiáknak, melyeket a középső, magasabb rezgésű művelendő mezőből hozunk létre és táplálunk, majd a felső művelendő mező energiáinak a működtetése létrehozza a végső egységállapotot. Az alsó mezőben, vagyis az étertestben működik az egészségi állapottal legközvetlenebbül összefüggő szervi energiák keringtetését végző meridiánrendszer. Mivel az ebben keletkezett energiablokádok okozzák a fizikai betegséget, legelőször az itt működő életerő pótlását, keringtetését kívánja minden rendszer kezelni. Ezt az életerő-energiát a kínaiak csinek nevezik, a hinduk pedig pránának.

   

  A csi vagy életerő növelése az éterikus test tisztaságát és nagyságát növeli, a meridiánáramlás akadályait szünteti meg. A csi három különböző forrásból ered, melyek összegződve áthatják az egész testet. Az első a szülőktől örökölt energia, mely a vesékben tárolódik és az élet során fokozatosan elfogy. Az öröklött csi a nem gyakorlóknak, illetve csak az alsó művelendő mezővel foglalkozóknak adott nagyságú, így az illető egy meghatározott élethosszt nem haladhat meg. Azonban az életerő növelhető, ha a középső és felső művelendő mezőbe is képes a gyakorló beavatkozni! A második forrás a táplálék csi, melyet a helyes táplálkozás útján növelhetünk. A harmadik a levegő csi, melyet az összes rendszer által javasolt légzésgyakorlatokkal szerezhetünk meg. A csi e három formájának növelésére dolgoztak ki módszereket a régi mesterek. A későbbiekben látni fogjuk, hogy mindegyik eljárás a testtartás (mely lehet statikus vagy dinamikus), a légzés és a vizualizáció hármasán alapszik.

   

   

  Bármely szerv működése saját csijének a nagyságától függ. Minél nagyobb ez, annál jobban látja el a szerv a méregtelenítő és egyéb feladatait. Az energiablokádok, azaz akadályok az energiaáramlásban, az akupunktúrás meridiánok mentén keletkezhetnek. A meridiánok azok a vezetékek vagy pályák, amelyeken a csi áramlik a szervek és a test különböző részei között, szabályozva és összehangolva azok működését. A betegségállapotot okozó energiahiány vagy -többlet utóbbinál nem azt jelenti, hogy a sok energia káros lenne. Ekkor a diszharmonikus többlet egy meridiánpontnál feltorlódott energiát képvisel. Az ún. szervóra megmutatja, hogy a nap huszonnégy órája alatt melyik időszakban éppen melyik szerv az aktív, vagyis mikor van teljesítőképességének csúcsán. A betegségek korai felismerését megkönnyíti az a tény, hogy a tünetek mindig a szervóra időpontjaiban jelentkeznek. A hagyományos felfogás szerint kezelni akkor érdemes, amikor az adott szerv aktív, vagy éppen 12 órával eltolva, a szerv pihenő időszakában. Azonban a magasabb energiamezőkből indítva a beavatkozást, bármikor lehetséges hatást gyakorolni a szervekre.

   

  A kínai taoista rendszerben az alsó művelendő mező (étertest) felett következik a középső művelendő mező, mely az asztráltestet (érzelmi testet) jelenti. Ezen az energiaszinten működik a világegyetem végső alapját jelentő öt őselem. Az indiai védikus tanítások főleg ezt a rendszert használják az energiarendszer harmonizálása céljából (csakrák, nádik, auraburkok). A későbbiekben meg fogjuk látni, hogy a feng-shui rendszere a fázisokat jelentő elemek mellett az ősanyagjelentésű elemeket is felhasználja! A középső művelendő mező tisztításával a káros érzelmek lecsillapításatalakítása történik, hasonlóan az összes többi nagy rendszerhez. Például a buddhizmusban a harag, a vágy (mohóság, irigység, gőg) és a nem-tudás a tudattisztító meditációban nyersanyagként használható és bölcsességgé alakítható. Így a középső művelendő mezőben, azaz az asztrálsíkon ható asztrológiai planétasugárzások hasznos, pozitív jelentéstartalmát a gyakorló erősíti magában, míg a károsakét csökkenti. A harag megfeleltethető a Mars negatív jelentésének, a mohóság vagy falánkság a Merkúrénak, az irigység a Jupiterének, a gőg vagy büszkeség a Napénak, a nemtudás vagy butaság a Szaturnuszénak, a féltés a Holdénak, a féltékenység a Vénuszénak.

   

  A felső művelendő mező, vagyis a mentáltest feladata, hogy képesek legyünk felismerni az említett káros érzelmeket. Mivel a tudatsíkú (mentálsíkról vezérelt) módszerek a legmagasabb szintűek, alkalmazásukkal az ember teljes energiarendszerét tisztíthatjuk, harmonizálhatjuk. Emlékeztetőként: a mentálsík tartalmazza az ez életi és a korábbi életekbeli mentális üzeneteket, tehát a kibocsátott és a vett gondolati energiákat. Így ez az energiatest tárolja a többi lénnyel kapcsolatos pozitív és negatív benyomásokat, továbbá az egyén indítékát, motivációját. A mentáltestben dől el, hogy az illető nyitott szívű-e, megbocsátó, segíti-e a környezetét, tehát betartja a „nem-ártást”, vagy gátol-akadályoz másokat. Ezek mint energiák a térbe kikerülve a múltbéli információk alapján irányultságokat, tendenciákat hoznak létre, melyek befolyásolják a jövőbeni visszahatásokat az ok és okozat törvénye szerint. Utóbbi információk a kauzáltestben (oksági testben) tárolódnak, mely szintén a felső művelendő mezőben található, és ezáltal szoros kapcsolata van a mentáltesttel.

   

  A csi-kung-nak jó néhány hagyománya, stílusa, irányzata létezik. A gyakorlással a betegségek megelőzése, a fizikai test erősítése, a korai öregedés elkerülése és az életkor meghosszabbítása érhető el, a fizikai és a szellemi energiákat együttesen alkalmazva

   

   

   

  A csi-kung módszere

  A csi-kungnak különféle hagyományai, stílusai és változatos irányzatai léteznek. A csi – mint tudjuk – energiát jelent, a kung pedig a művelés, fejlesztés vagy művészet jelentéstarta blokádmentessége jellemzi. Így az alsó művelendő mező az energiarendszer alapja. A köldök alatt négyujjnyira a tan-tien pontot nyitogatja, tölti a csi-kung művelője. Ha valaki naponta kb. fél órát foglalkozik ily módon energiafelvétellel és keringtetéssel, akkor meridiánrendszerében az esetlegesen keletkező akadályokat, blokádokat állandóan feloldja és az azokhoz kapcsolódó szervekben az alapvető működéseket fenntartja. Hacsak nem keletkezik nagyobb akadály a középső művelendő mezőben (asztrálsík) vagy a felső művelendő mezőben (mentálsík), amely felülírja a testi működést az alsó mezőben, illetve a gyakorló a táplálkozásában nem követ el nagyobb hibákat, akkor évekig-évtizedekig egyszerűen nem betegszik meg.

   

  A legtöbben megelégednek az energiarendszer alsó mezejének a karbantartásával, ugyanis Európában sokan nem is hallanak arról, hogyan lehet a középső és a felső energiamezőt (művelendő mezőt) fejleszteni. A két felső mező tisztításához mindenképpen mester szükséges, aki vezeti a gyakorlókat. Kínában az a fajta átadási módszer terjedt el, hogy a mester személyes példamutatása által tettei, szavai és tudatállapota mintául szolgál a tanítványoknak. A gyakorlatban a teljes képzés évtizedekig tarthat. Van, amikor a mester napokig egy szót sem szól, mégis kommunikál a tudatával a körben ülőkkel. A mester energiaterében tartózkodva a résztvevők a saját nyitottságuk függvényében tisztulnak, harmonizálódnak a magasabb mezőkben. A mester a gondolatébresztő történeteivel vagy groteszk kérdésfelvetéseivel kikényszeríti a hétköznapi gondolkodás kereteiből a tanítványokat. A merev elképzelések vagy korlátozó hiedelmek mindig egy adott tudatszinthez kapcsolódnak, ott vannak értelmezve. Ha az egyén ezt a tudatszintet meghaladja, akkor a korábbi merev elképzelés szétesik, mert az nincs értelmezve egy magasabb tudatállapotban. Ha az erre nyitott személy felismeri a tao által képviselt energiamintázatokat, áramlatokat, akkor ily módon azonosul a világtörvénnyel. A tao útját követve a gyakorló a folyamat törvényszerűségeit betartva együtt halad az áramlattal. Így a bölcs úrrá válik a természet erői felett. Az ego (mely tulajdonképpen az egyénben tárolt negatív érzelmek és az akadályozó mentál üzenetek energiáját képviseli) az áramlattal szembefordul, ez energiaveszteséget okoz. Az ego feladása a bölcsesség útja, illetve a „nem-cselekvés” (vu vej) állapotának elérése által történhet. A tao működése, működtetése a bölcs által csak testileg „nem cselekvő”, de tudatilag bármit megtehet. A „bölcs nem cselekvő”, mondják a buddhizmusban is. Utóbbi jelentése, hogy nem küzdünk, harcolunk valami eléréséért, nem igázunk le másokat, hanem feloldjuk régi akadályainkat a tudatunkban. Ha az áramlattal haladunk, önműködően megkapjuk szükségleteinket, illetve elhárulnak az akadályok!

   

  Vörös ruhás Bódhidharma

   

  A taoizmus az egyéni megszabadulásra irányítja a figyelmet. A hosszú élet vagy a halhatatlanság, a „hszien”-ség elérését ugyanúgy az egyéni energiarendszer tisztításával szükséges kezdeni, mint bármely más módszernél. A hszien állapota úgy jön létre, hogy a durva anyagi test és a finomabb energiatestek teljesen kitisztulva átminősülnek, átalakulnak egy különleges fénytestté. A „látók” számára a hszien belső magját körbevevő fényteste sokszor szárnyként vizualizálódik, válik láthatóvá, érzékelhetővé. A hszien „túlvilági” (nem fizikai síkú) lényként, mintegy angyalként segíti az anyagi testtel bíró és viszonylag tökéletlen állapotban lévő lényeket. Azok az emberek képesek felvenni a kapcsolatot a hszienekkel – egyáltalán megérezni a jelenlétüket –, akik tisztábbak, nyitottabbak. Utóbbiak azok, akik képesek átvenni a hszienek tanácsait és továbbítani azokat a többi ember felé.

   

  A csan buddhizmus kialakulása

  A VI. században Bódhidarma indiai mester által a buddhizmus mahájána ága bekerült Kínába, ahol csan buddhizmusként vált népszerűvé. A taoista alapok nagyon kedveztek a csan buddhizmus elterjedésének, mert találkoztak bizonyos alapelvek. Az erőfeszítésmentesség, a korlátoktól való megszabadulás, a merev gondolkodási sémák felrobbantása jellemző mindkét rendszerre a magasabb megvalósítási szinteken. A mahájána buddhizmus a bóddhiszatva motivációval, a másokon való segítés alapelvével indít. Azonban csak akkor tudunk másokon segíteni, ha már elértünk egy bizonyos szintet a megvalósításban. A középső út, azaz a mahájána és a gyémánt út, a vadzsrajána is a saját energiák tisztításával indít. A IX–X. században Észak-Indiában, majd Tibetben elterjedt gyakorlattá váló gyémánt út buddhizmus a „szivárvánnyá válás” végcéljával azt mutatja meg, hogy a létforgatagból, vagyis a születés, betegség, öregség, halál köréből ki lehet lépni. Tehát a tökéletesen megtisztult tudat esetén a hozzá tartozó anyagi test nem hal meg, hanem szivárvánnyá válik, azaz viszszatér a térbe, vagyis az ürességbe. Így válik valaki a buddhizmusban halhatatlanná. A buddhizmusban a térből jött létre az anyag a világegyetem keletkezésekor, tehát a körforgás befejeződött annak visszatérésével.

   

  A tudat már akkor is létezett, amikor még nem volt forma (anyagi világ), vagyis a világegyetem. A tudat egyik fő tulajdonsága, hogy térszerű, ürességtermészete van. Az üresség nem vákuumot jelent, hanem a tér azon tulajdonságát, hogy mindent magába képes fogadni (ez megegyezik a taoizmus jin alapgondolatával). A tér tartalmazza múlt-jelen-jövő összes információját. A megvalósított, tiszta buddha-tudat tökéletes igazságállapotban van. Nincs elválasztva a tértől, az abban lévő tudástól, azzal egyesültségben van. Ez a női alapelv, a bölcsesség.

   

  A jógameditációk végső célja, hogy a tanítvány elérje a teljes önmegvalósítást, felébredést, megvilágosodást

   

  A feng-shui gyakorlata

  A feng-shuiban ugyanúgy megtaláljuk a három művelendő mező működését, mint egy emberben. A lakásban és a ház előtti úton vagy vízfolyásban az alsó művelendő mező csije áramlik. A feng-shui (szél és víz) eljárásában megjelenő elnevezések már nem az alsó művelendő mező fázisait jelentik. Az említettek a középső művelendő mezőhöz tartozva itt már ősanyag és energia minőségként szerepelnek. A szél (levegő) és a víz az ősanyagokból éppen az a kettő, mely áramolni képes. Egyrészt jelenti a szél energiája a sárkány leheletét, ahogyan azt az elemi szintű földsugárzások között Szentgyörgy- vagy ley-vonalként ismerjük Európában, másrészt a sík terület, a tereptárgyak és a hegyek közötti sárkányenergia vonulását mutatja. Utóbbi az alsó művelendő mező csijeként működik. Ugyanígy a víz által képviselt energia lehet földsugárzásként föld alatti vízér asztrálban, továbbá lehet felszíni vízfolyás, a csit hordozva. Áramlásaik törvényszerűségeit figyelembe véve, az emberi környezet, az egészséges, harmonikus lakóhely kialakításánál van fontos szerepük (l.: Természetgyógyász Magazin, 2002. március, „A Földanya meridiánjai” c. cikk a szerzőtől). Végül a felső művelendő mezőben a feng-shui bágua területeinek a mentális jelentéstartalmai jelennek meg. Mentálból indítva könnyen létrehozhat valaki akadályokat az alsó mező csi-áramlásaiban, de azt már nem képes külső segítség nélkül megtisztítani. Ez egy lakásra is vonatkozhat, de egy személyre is, betegség vagy konfliktus létrehozásánál. Ahogy a lakásban az energiaáramlás akadályainak a megszüntetését takarítással, átrendezéssel szokták kezdeni, úgy az emberben ennek a tisztítókúra felel meg. Ezután jöhet a mentális „átrendezés”, mely nélkül az alsóbb akadályok újrakeletkezhetnek!

   

   

  A buddhista mandala

  A buddhizmus mandalái megegyeznek a védikus formákkal, hiszen közös az eredetük. Bár a buddhizmusban nem használják a csakra fogalmát, hanem tudattisztítási módszereket alkalmaznak, melyeket a taoizmus felső művelendő mezejének harmonizálásával hasonlíthatunk össze. A tibeti buddhista mandala magába foglalja az öt elemet, az öt érzékszervet és ezek tudati tapasztalatait (látástudat, hallástudat stb.). Továbbá legmagasabb szinten a mandala öt Buddha tökéletes tudatát tartalmazza, akik a harmonikus világegyetem teljességét jelképezik. A buddhizmusról röviden: a tökéletesen tiszta buddha-tudat elérése a cél. Minden lényben benne van a buddhatermészet, csak nem tud róla. Nem kell a tudathoz semmit hozzáadni, csak meg kell tisztítani az elhomályosultságoktól. Erről szólnak a tudattisztítási módszerek. Először is az elme lecsillapításátlenyugtatását célszerű gyakorolni. Majd egy adott buddha fény- és energiaformáját vizualizálva a fej felett vagy a szívcentrumban, azzal egy egyesültségi állapotot, azonosultságot igyekeznek elérni a gyakorlók a meditációhoz tartozó mantra vibrálásával.

   

  Ezzel a negatív érzelmek átalakulnak, majd a fizikai testben is megjelenik a tisztulás végeredménye. A gyémánt út buddhizmusban az ún. ngöndro (előkészítő) gyakorlatok tartalmazzák a három energiatest tisztítását. Százezer leborulással az étertest csatornái tisztulnak, százezer gyémánt tudat meditációval a zavarodottság tisztul, a mandalafelajánlásokkal gazdagítjuk a tudatot, végül a guru jógával (három fény meditáció) a test-beszéd-tudat tökéletes állapotát lehet elérni.

   

  A jógafilozófiáról

  A jógafilozófia Indiából származik, ezért főleg hindu mesterek oktatják. A tanítások a „nem-ártás” törvényével – lelki síkról indítva – a gyakorlók mentális megértését, tudatos hozzáállását segítik. A mestertől kapott beavatás által kapja meg a tanítvány a felsőbb síkokkal való összeköttetés lehetőségét. Így válik képessé arra, hogy mantrameditációkkal tisztítva a káros érzelmeit, feloldhatja az egóját. (Az ego működése mindig egy elválasztást jelent.) Ezáltal az egyéni lelke, a jivatma (dzsivtma) egyesültségre törekedhet a felső lélekkel, a Paramatmával. A jóga életmódot is jelent, a helyes táplálkozás, a pozitív gondolkodás, a mantrameditációk és a légzésgyakorlatok tekintetében. A különböző testtartások, ászanák a hozzájuk tartozó csakrákat aktivizálják, például a kobratartás a manipúr (köldök) csakrát, a gyertyaállás a visuddit, vagyis a torokcsakrát tölti, harmonizálja. Az ászanák és a légzésgyakorlatok lehozzák a fizikai test-étertest együttesbe a két felső energiatestben kidolgozott tisztítások eredményét. Amennyiben a gyakorlónak nincs önmegvalósított vezetője, aki megadná a két magasabb energiatesthez a hozzáférési kulcsot, akkor jógagyakorlatai csupán formális tornának számítanak. A jógameditációk végső célja, hogy az önmegvalósított mester által vezetett tanítvány is elérje a teljes önmegvalósítást, felébredést, megvilágosodást.

   

  E cikk célja közvetve az volt az öt elem különböző megnyilvánulásának a bemutatásával, hogy megismertesse az olvasót az említett spirituális rendszerek hatásával és felébressze benne a változtatás szükségességét. Ezáltal kedvet kapjon az érdeklődő az említett módszerek valamelyikének tanulmányozására és alkalmazására. Évezredek óta a nyitottabb, érzékenyebb személyek, akik közelebb álltak az egységállapothoz, felismerték, hogy valamit tenni kell az ember és a világ jobbításáért. Aki ma sikeresen alkalmaz valamilyen harmóniát elősegítő módszert, akkor az a saját, a családja és a környezete javára válik.

  Majoros János Károly
  XVI. évfolyam 8. szám

   Aktuális lapszámunk:
   2020. április

   A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.